Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продуктистраница56/56
Дата22.07.2016
Размер4.78 Mb.
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   56

10.2. Дължина на вълната, при която се извършва определянето.

Проверката за годността на описаната методика показва, че известна промяна в дължината на вълната на определяне може да окаже значителен ефект върху резултата, поради което този параметър трябва да бъде внимателно контролиран при провеждане на анализа.

10.3. Пречещи влияния.

При посочените условия от пробата се елуират и много други съединения като консерванти и козметични добавки. Времената на задържане на голям брой консерванти, описани в приложение № 4, са цитирани в N. de Kruijf, M. A. H. Rijk, L. A. Pranato-Soetardhi и A. Schouten. Определяне на консерванти в козметични продукти. II Високоефективна течнохроматографска процедура за идентифициране на консерванти в козметични продукти (J.Chromatography 1989, 469, 317-318).

10.4. За да се избере подходяща аналитична колона, може да се използва подходяща колона гард.

10.5. Методът е изпитан от девет лаборатории участници, всяка от които е анализирала по три проби. Средните стойности от всички лаборатории в % М/М (m) повторяемост (r) и възпроизводимост (R) за трите проби са посочени в таблицата: 

2-

1-

Метил-

Етил-

Пропил-

Бутил-

Бензил-

Проба

фенокси-

фенокси-

парабен

парабен

парабен

парабен

парабен

 

етанол

пропан-

 

 

 

 

 

 

 

2-ол

 

 

 

 

 

Вита-

 

 

 

 

 

 

 

 

минов

m

1,124

 

0,250

0,0628

0,031

0,0906

 

крем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r

0,016

 

0,018

0,0035

0,0028

0,0044

 

 

R

0,176

 

0,030

0,0068

0,0111

0,0034

 

Бързо-

 

 

 

 

 

 

 

 

почист-

 

 

 

 

 

 

 

 

ващ

m

1,196

 

0,266

0,076

 

 

 

крем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r

0,040

 

0,003

0,002

 

 

 

 

R

0,147

 

0,022

0,004

 

 

 

Маса-

 

 

 

 

 

 

 

 

жен

m

 

0,806

 

 

0,180

0,148

0,152

крем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r

 

0,067

 

 

0,034

0,013

0,015

 

R

 

0,112

 

 

0,078

0,012

0,016

(1) Виж ISO 5725.
Приложение № 11 към чл. 14, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г.)Изх. №____/____

ДО ДИРЕКТОРА

 

НА РЕГИОНАЛНАТА

Вх. №____/____

ИНСПЕКЦИЯ

 

ПО ОПАЗВАНЕ И

 

КОНТРОЛ НА

 

ОБЩЕСТВЕНОТО

 

ЗДРАВЕ

 

гр. _____________________

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА КОЗМЕТИЧЕН

ПРОДУКТ (ПРОДУКТИ) ОТ МЕСТНО

ПРОИЗВОДСТВО, НОВ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

 

от______________________________________,

(име, презиме, фамилия, ЕГН (ЕНЧ)

производител (упълномощен представител; лице, по чието искане е произведен козметичният продукт)

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, седалище, адрес на управление,

телефон, факс, e-mail)

Уведомявам Ви, че считано от________________________________________________________________________

(ден, месец, година)

предстои пускане на пазара на нов козметичен

продукт (продукти):

Търговско наименование на продукта (продук-

тите)

1. __________________________________________________

2. __________________________________________________

3. __________________________________________________

Вид и категория на козметичния продукт (про-

дукти) съгласно приложение № 1 на Наредба № 36 за

изискванията към козметичните продукти

1. __________________________________________________

2. __________________________________________________

3. __________________________________________________

Информацията (документацията) за продукта

(продуктите), съгласно чл. 13, ал. 1 на наредбата е

на Ваше разположение на ______________________________________________________

(точен адрес)

Запознат съм с Наредба № 36 за изискванията

към козметичните продукти.

Прилагам копие от съдебното решение за ре-

гистрация съгласно Търговския закон (удостовере-

ние за актуално състояние) на фирмата произ-

водител (упълномощен представител; лице, по чието искане е произведен козметичният продукт).

 

_______________________

____________________

(ден, месец, година)

(подпис, печат)

 

 

Забележка. Когато производителят пуска на па-

зара няколко козметични продукта едновременно,

той подава едно уведомление, в което вписва всички

козметични продукти.

 
Приложение № 12 към чл. 14, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г.)Изх. №____/____

ДО ДИРЕКТОРА

 

НА РЕГИОНАЛНАТА

Вх. №____/____

ИНСПЕКЦИЯ

 

ПО ОПАЗВАНЕ И

 

КОНТРОЛ НА

 

ОБЩЕСТВЕНОТО

 

ЗДРАВЕ

 

гр. _____________________

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА КОЗМЕТИЧЕН

ПРОДУКТ (ПРОДУКТИ), КОЙТО СЕ

ВНАСЯ ЗА ПЪРВИ ПЪТ

 

от __________________________________________________________,

(име, презиме, фамилия, ЕГН (ЕНЧ)

лице, което за първи път пуска на пазара козметичен продукт от внос __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(наименование, седалище, адрес на управление,

телефон, факс, e-mail)

производител ________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________,

(наименование, адрес, държава)

Уведомявам Ви, че считано от__________________________________________________

(ден, месец, година)

предстои пускане на пазара на нов козметичен

продукт (продукти):

Търговско наименование на продукта (продук-

тите)

1. __________________________________________________

2. __________________________________________________

3. __________________________________________________

Категория и вид на козметичния продукт (продукти) съгласно приложение № 1 на Наредба № 36 за изискванията към козметичните продукти

1. __________________________________________________

2. __________________________________________________

3. __________________________________________________

Място на първия внос в страната

__________________________________________________________________________

(митница, гр. (с.)

Информацията (документацията) за продукта

(продуктите), съгласно чл. 13, ал. 1 от наредбата е

на Ваше разположение на ______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

(точен адрес)

Запознат съм с Наредба № 36 за изискванията към козметичните продукти.

Прилагам копие от съдебното решение за регистрация съгласно Търговския закон (удостоверение за актуално състояние) на лицето, което за първи път пуска на пазара козметичен продукт от внос.

 

_______________________

____________________

(ден, месец, година)

(подпис, печат)

 

 

Забележка. Когато лицето, което за първи път пуска на пазара козметичен продукт от внос пуска на пазара няколко козметични продукта едновременно, той подава едно уведомление, в което вписва всички козметични продукти.

 


Каталог: files -> documents
documents -> Чл. С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на дейностите с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите
documents -> Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г
documents -> На 14 февруари съвпадат три празника
documents -> Наредба № рд-02-20-16 от 5 август 2011 Г. За планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност
documents -> Наредба № н-9 от 16 декември 2009 Г
documents -> Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия 16 ноември 2014 година
documents -> 21 ноември световен ден без тютюнев дим


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   56


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница