Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продуктистраница14/102
Дата22.07.2016
Размер8.7 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   102


549. Газове (нефт), отпадъчни газове от стабилизатор на лека нафта от пряка дестилация (CAS № 68513-17-7), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

550. Газове (нефт), изходящи отпадъчни газове от изпарителен барабан под високо налягане след риформинг (CAS № 68513-18-8), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

551. Газове (нефт), изходящи отпадъчни газове от изпарителен барабан под ниско налягане след риформинг (CAS № 68513-19-9), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

552. Остатъци (нефт), разделител след алкилиране, обогатени на C4 (CAS № 68513-66-6), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

553. Въглеводороди, C1-4 (CAS № 68514-31-8), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

554. Въглеводороди, C1-4, с отделени сернокисели примеси (CAS № 68514-36-3), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

555. Газове (нефт), отпадъчни след дестилация на газовете от рафиниране на масла (CAS № 68527-15-1), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

556. Въглеводороди, C1-3 (CAS № 68527-16-2), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

557. Въглеводороди, C1-4, фракция след дебутанизатор (CAS № 68527-19-5), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

558. Газове (нефт), от върха на депентанизатор след хидроочистка в инсталация за бензен (CAS № 68602-82-4), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

559. Газове (нефт), C1-5, мокри (CAS № 68602-83-5), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

560. Газове (нефт), отпадъчни от вторичен абсорбер, газове от върха на фракционатор в инсталация за каталитичен крекинг в кипящ слой (CAS № 68602-84-6), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

561. Въглеводороди, C2-4 (CAS № 68606-25-7), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

562. Въглеводороди, C3 (CAS № 68606-26-8), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

563. Газове (нефт), захранване на алкилирането (CAS № 68606-27-9), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

564. Газове (нефт), отпадъчни газове от фракцията от дъното на депропанизатора (CAS № 68606-34-8), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

565. Нефтени продукти, рафинерийни газове (CAS № 68607-11-4), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

566. Газове (нефт), сепаратор под ниско налягане след хидрокрекинг (CAS № 68783-06-2), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

567. Газове (нефт), смес от рафинерията (CAS № 68783-07-3), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

568. Газове (нефт), каталитичен крекинг (CAS № 68783-64-2), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

569. Газове (нефт), C2-4, с отстранени кисели примеси (CAS № 68783-65-3), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

570. Газове (нефт), нефтопреработка (CAS № 68814-67-5), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

571. Газове (нефт), отпадъчни след сепаратор на продукти от платформинга (CAS № 68814-90-4), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

572. Газове (нефт), отпадъчни газове от стабилизатор след депентанизатор на хидрогениран несероочистен керосин (CAS № 68911-58-0), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

573. Газове (нефт), от изпарителен барабан на хидрогениран несероочистен керосин (CAS № 68911-59-1), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

574. Газове (нефт), отпадъчни газове от фракционирането на суров нефт (CAS № 68918-99-0), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

575. Газове (нефт), отпадъчни газове от дехексанизатор (CAS № 68919-00-6), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

576. Газове (нефт), отпадъчни газове от десулфуризиращата стрипинг колона на унификатора на дестилата (CAS № 68919-01-7), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

577. Газове (нефт), отпадъчни газове от фракциониране след каталитичен крекинг в кипящ слой (CAS № 68919-02-8), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

578. Газове (нефт), отпадъчни газове от скрубера за вторична абсорбция след каталитичен крекинг в кипящ слой (CAS № 68919-03-9), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

579. Газове (нефт),отпадъчни газове от стрипинг колоната след хидросероочистка на тежък дестилат (CAS № 68919-04-0), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

580. Газове (нефт), отпадъчни газове от стабилизатора след фракциониране на лек бензин от пряка дестилация (CAS № 68919-05-1), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

581. Газове (нефт), отпадъчни газове от десулфуризационната стрипинг колона на унификатора на нафта (CAS № 68919-06-2), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

582. Газове (нефт), отпадъчни газове от стабилизатор след фракциониране на леки фракции от платформинга (CAS № 68919-07-3), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

583. Газове (нефт), отпадъчни газове от кули за бърза дестилация на суров нефт (CAS № 68919-08-4), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

584. Газове (нефт), отпадъчни газове от каталитичен риформинг на нафта от пряка дестилация (CAS № 68919-09-5), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

585. Газове (нефт), отпадъчни газове от стабилизатор след пряка дестилация (CAS № 68919-10-8), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

586. Газове (нефт), отпадъчни газове от стрипер за катран (CAS № 68919-11-9), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

587. Газове (нефт), отпадъчни газове от стрипинг колона след унфикатора (CAS № 68919-12-0), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

588. Газове (нефт), от върха на разделителя след каталитичен крекинг в кипящ слой (CAS № 68919-20-0), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

589. Газове (нефт), дебутанизатор на нафта след каталитичен крекинг (CAS № 68952-76-1), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

590. Остатъчен газ (нефт), стабилизатор за каталитично крекиран дестилат и нафта (CAS № 68952-77-2), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен

591. Остатъчен газ (нефт), сепаратор за каталитично десулфурирана нафта (CAS № 68952-79-4), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен

592. Остатъчен газ (нефт), хидродесулфурирана нафта от пряка дестилация (CAS № 68952-80-7), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен

593. Остатъчен газ (нефт), термично крекиран дестилат, абсорбер за газьол и нафта (CAS № 68952-81-8), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен

594. Остатъчен газ (нефт), стабилизатор след фракциониране на термично крекирани въглеводороди, коксуване на нефт (CAS № 68952-82-9), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен

595. Газове (нефт), концентрат бутадиен след лек крекинг с водна пара (CAS № 68955-28-2), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

596. Газове (нефт), отпадъчни газове от порест абсорбер, от върха на каталитичен крекинг в кипящ слой и от десулфуризатор на газьол (CAS № 68955-33-9), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

597. Газове (нефт), от върха на стабилизатора в инсталацията за каталитичен риформинг на нафта от пряка дестилация (CAS № 68955-34-0), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

598. Газове (нефт), дестилация на суров нефт и от каталитичен крекинг (CAS № 68989-88-8), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

599. Въглеводороди, C4 (CAS № 87741-01-3), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

600. Алкани, C1-4, обогатени на C3 (CAS № 90622-55-2), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

601. Газове (нефт), отпадъчни газове от скрубер за промивка на газьол с диетаноламин (CAS № 92045-15-3), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

602. Газове (нефт), изтичаща течност от хидродесулфурирането на газьол (CAS № 92045-16-4), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

603. Газове (нефт), продувка от хидродесулфурирането на газьол (CAS № 92045-17-5), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

604. Газове (нефт), отпадъчни газове от барабанния изпарител на изтичащата течност от хидрогенатора (CAS № 92045-18-6), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

605. Газове (нефт), остатък под високо налягане от крекинг с водна пара на нафта (CAS № 92045-19-7), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

606. Газове (нефт), отпадъчни газове от остатъка след "висбрекинг" (CAS № 92045-20-0), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

607. Газове (нефт), инсталация за крекинг с водна пара, обогатени на С3 (CAS № 92045-22-2), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

608. Въглеводороди, С4, дестилат от инсталация за крекинг с водна пара (CAS № 92045-23-3), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

609. Нефтени газове, втечнени, пречистени от сяра, фракция С4 (CAS № 92045-80-2), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

610. Въглеводороди, C4, несъдържащи 1,3-бутадиен и изобутен (CAS № 95465-89-7), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

611. Рафинати (нефт), парокрекирани С4 фракции от екстракцията с медноамониев ацетат, С3-5 и С3-5 ненаситени, несъдържащи бутадиен (CAS № 97722-19-5), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

612. Бензо[def]хризен (=бензо[а]пирен) (CAS № 50-32-8)

613. Битум, каменовъглен катран - нефт (CAS № 68187-57-5), ако съдържа > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен

614. Дестилати (въглища-нефт), ароматика с кондензирани пръстени (CAS № 68188-48-7), ако съдържат > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен

615. (отм. - ДВ, бр. 44 от 2006 г.)

616. (отм. - ДВ, бр. 44 от 2006 г.)

617. Креозотово масло, аценафтенова фракция, несъдържаща аценафтен (CAS № 90640-85-0), ако съдържа > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен

618. Битум, каменовъглен катран, нискотемпературен (CAS № 90669-57-1), ако съдържа > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен

619. Битум, каменовъглен катран, нискотемпературен, термообработен (CAS № 90669-58-2), ако съдържа > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен

620. Битум, каменовъглен катран, нискотемпературен, оксидиран (CAS № 90669-59-3), ако съдържа > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен

621. Екстракционни остатъци (въглища), кафяви (CAS № 91697-23-3), ако съдържат > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен

622. Парафинови восъци (въглища), високотемпературен катран от кафяви въглища (CAS № 92045-71-1), ако съдържат > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен

623. Парафинови восъци (въглища), високотемпературен катран от кафяви въглища, хидрогенирани (CAS № 92045-72-2), ако съдържат > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен

624. Отпадъци твърди, коксуване на битум от каменовъглен катран (CAS № 92062-34-5), ако съдържат > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен

625. Битум, каменовъглен катран, високотемпературен, вторичен (CAS № 94114-13-3), ако съдържа > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен

626. Остатъци (въглища), течни от екстракция с разтворители (CAS № 94114-46-2), ако съдържат > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен

627. Въглищни течности, разтвори от течна екстракция с разтворители (CAS № 94114-47-3), ако съдържат > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен

628. Въглищни течности, екстракция с течни разтворители (CAS № 94114-48-4), ако съдържат > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен

629. Парафинови восъци (въглища), високотемпературни катрани от кафяви въглища, обработени с въглен (CAS № 97926-76-6), ако съдържат > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен

630. Парафинови восъци (въглища), високотемпературни катрани от кафяви въглища, обработени с глина (CAS № 97926-77-7), ако съдържат > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен

631. Парафинови восъци (въглища), високотемпературни катрани от кафяви въглища, обработени със силициева киселина (CAS № 97926-78-8), ако съдържат > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен

632. Абсорбционни масла, бициклоароматна и хетероциклена въглеводородна фракция (CAS № 101316-45-4), ако съдържат > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен

633. Ароматни въглеводороди, С20-28, полициклени, получени чрез пиролиза на смес от въглищни катранени смоли и полиетилен - полипропилен (CAS № 101794-74-5), ако съдържат > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен

634. Ароматни въглеводороди, С20-28, полициклени, получени чрез пиролиза на смес от въглищни катранени смоли и полиетилен (CAS № 101794-75-6), ако съдържат > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен

635. Ароматни въглеводороди, С20-28, полициклени, получени чрез пиролиза на смес от въглищни катранени смоли и полистирен (CAS № 101794-76-7), ако съдържат > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен

636. Битум, каменовъглена смола, високотемпературен, термообработен (CAS № 121575-60-8), ако съдържа > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен

637. Дибенз[a,h]aнтрацен (CAS № 53-70-3)

638. Бенз[a]aнтрацен (CAS № 56-55-3)

639. Бензо[e]пирен (CAS № 192-97-2)

640. Бензо[j]флуорантен (CAS № 205-82-3)

641. Бенз[e]ацефенантрилен (CAS № 205-99-2)

642. Бензо[k]флуорантен (CAS № 207-08-9)

643. Хризен (CAS № 218-01-9)

644. 2-Бромопропан (CAS № 75-26-3)

645. Трихлороетилен (CAS № 79-01-6)

646. 1,2-Дибромо-3-хлоропропан (CAS № 96-12-8)

647. 2,3-Дибромопропан-1-oл(CAS № 96-13-9)

648. 1,3-Дихлоропропан-2-ол (CAS № 96-23-1)

649. ,,-Tрихлоротолуен (CAS № 98-07-7)

650. -Хлоротолуен (CAS № 100-44-7)

651. 1,2-Дибромоетан (CAS № 106-93-4)

652. Хексахлоробензен (CAS №118-74-1)

653. Бромоетилен (CAS № 593-60-2)

654. 1,4-Дихлоробут-2-eн (CAS № 764-41-0)

655. Мeтилоксиран (CAS № 75-56-9)

656. (Епоксиетил)бензен (CAS № 96-09-3)

657. 1-Хлоро-2,3-eпоксипропан (CAS № 106-89-8)

658. (R)-1-Хлоро-2,3-eпоксипропан (CAS № 51594-55-9)

659. 1,2-Епокси-3-феноксипропан (CAS № 122-60-1)

660. 2,3-Епоксипропан-1-oл (CAS № 556-52-5)

661. (R)-2,3-Епокси-1-пропанол (CAS № 57044-25-4)

662. 2,2'-Биоксиран (CAS № 1464-53-5)

663. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) (2RS, 3RS)-3-(2-Хлорофенил)-2-(4-флуорофенил)-[(1H-1,2,4-триазол-1-ил)метил]oксиран; епоксиконазол (CAS № 133855-98-8)

664. Хлорометилметилов етер (CAS № 107-30-2)

665. 2-Мeтоксиетанол (CAS № 109-86-4)

666. 2-Етоксиетанол (CAS № 110-80-5)

667. Оксибис[хлорометан], бис (хлорометилов) етер (CAS № 542-88-1)

668. 2-Мeтоксипропанол (CAS № 1589-47-5)

669. Пропиолактон (CAS № 57-57-8)

670. Диметилкарбамоил хлорид (CAS № 79-44-7)

671. Уретан (CAS № 51-79-6)

672. 2-Мeтоксиетилацетат (CAS № 110-49-6)

673. 2-Етоксиетилацетат (CAS № 111-15-9)

674. Мeтоксиоцетна киселина (CAS № 625-45-6)

675. Дибутилфталат (CAS № 84-74-2)

676. бис (2-Метоксиетилов) eтер (CAS № 111-96-6)

677. бис (2-Етилхексил) фталат (CAS № 117-81-7)

678. бис (2-Метоксиетил) фталат (CAS № 117-82-8)

679. 2-Мeтоксипропилацетат (CAS № 70657-70-4)

680. 2-Етилхексил-[[[3,5-бис(1,1-диметилетил)-4-хидроксифенил]метил]тио]aцетат (CAS № 80387-97-9)

681. Акриламид, доколкото в наредбата не е предвидено друго (CAS № 79-06-1)

682. Акрилонитрил (CAS № 107-13-1)

683. 2-Нитропропан (CAS № 79-46-9)

684. Динозеб (CAS № 88-85-7), неговите соли и естери с изключение на тези, посочени на друго място в този списък

685. 2-Нитроанизол (CAS № 91-23-6)

686. 4-Нитробифенил (CAS № 92-93-3)

687. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Динитротолуен, за технически цели (CAS № 121-14-2)

688. Бинапакрил (CAS № 485-31-4)

689. 2-Нитронафтален (CAS № 581-89-5)

690. 2,3-Динитротолуен (CAS № 602-01-7)

691. 5-Нитроаценафтен (CAS № 602-87-9)

692. 2,6-Динитротолуен (CAS № 606-20-2)

693. 3,4-Динитротолуен (CAS № 610-39-9)

694. 3,5-Динитротолуен (CAS № 618-85-9)

695. 2,5-Динитротолуен (CAS № 619-15-8)

696. Динотерб (CAS № 1420-07-1), неговите соли и естери

697. Нитрофен (CAS № 1836-75-5)

698. Динитротолуен (CAS № 25321-14-6)

699. Диазометан (CAS № 334-88-3)

700. 1,4,5,8-Тeтрааминоантрахинон (Дисперсно синьо 1) (CAS № 2475-45-8)

701. Диметилнитрозоамин (CAS № 62-75-9)

702. 1-Метил-3-нитро-1-нитрозогуанидин (CAS № 70-25-7)

703. Нитрозодипропиламин (CAS № 621-64-7)

704. 2,2'-(Нитрозоимино) бисетанол (CAS № 1116-54-7)

705. 4,4'-Метилендианилин (CAS № 101-77-9)

706. 4,4'-(4-Иминоциклохекса-2,5-диенилиденметилен)дианилинхидрохлорид (CAS № 569-61-9)

707. 4,4'-Мeтиленди-o-толуидин (CAS № 838-88-0)

708. o-Анизидин (CAS № 90-04-0)

709. 3,3'-Диметоксибензидин (CAS № 119-90-4)

710. Соли на о-дианизидин

711. Азобагрила на основата на о-дианизидин

712. 3,3'-Дихлоробензидин (CAS № 91-94-1)

713. Бензидиндихидрохлорид (CAS № 531-85-1)

714. [[1,1'-Бифенил]-4,4'-диил] диамониев сулфат (CAS № 531-86-2)

715. 3,3'-Дихлоробензидиндихидрохлорид (CAS № 612-83-9)

716. Бензидинсулфат (CAS № 21136-70-9)

717. Бензидинацетат (CAS № 36341-27-2)

718. 3,3'-Дихлоробензидинов дихидрогенбис(сулфат) (CAS № 64969-34-2)

719. 3,3'-Дихлоробензидинов сулфат (CAS № 74332-73-3)

720. Азо-багрила на основата на бензидин

721. 4,4'-Би-о-толуидин (CAS № 119-93-7)

722. 4,4'-Би-o-толуидинов дихидрохлорид (CAS № 612-82-8)

723. [3,3'-Диметил[1,1'-бифенил]-4,4'-диил]диамониев бис(хидрогенсулфат) (CAS № 64969-36-4)

724. 4,4'-Би-o-толуидинов сулфат (CAS № 74753-18-7)

725. Багрила на основата на o-толидин

726. Бифенил-4-иламин (CAS № 92-67-1) и неговите соли

727. Азобензен (CAS № 103-33-3)

728. (Мeтил-ONN-aзокси)метилов ацетат (CAS № 592-62-1)

729. Циклохексимид (CAS № 66-81-9)

730. 2-Мeтилазиридин (CAS № 75-55-8)

731. Имидазолидин-2-тион (CAS № 96-45-7)

732. Фуран (CAS № 110-00-9)

733. Азиридин (CAS № 151-56-4)

734. Каптафол (CAS № 2425-06-1)

735. Карбадокс (CAS № 6804-07-5)

736. Флумиоксазин (CAS № 103361-09-7)

737. Тридеморф (CAS № 24602-86-6)

738. Винклозолин (CAS № 50471-44-8)

739. Флуазифоп-бутил (CAS № 69806-50-4)

740. Флузилазол (CAS № 85509-19-9)

741. 1,3,5-Tрис(оксиранилметил)-1,3,5-триазин-2,4,6(1H,3H,5H)-трион (CAS № 2451-62-9)

742. Тиоацетамид (CAS № 62-55-5)

743. N,N-Диметилформамид (CAS № 68-12-2)

744. Формамид (CAS № 75-12-7)

745. N-Мeтилацетамид (CAS № 79-16-3)

746. N-Метилформамид (CAS № 123-39-7)

747. N,N-Диметилацетамид (CAS № 127-19-5)

748. Триамид на хексаметилфосфорна киселина (CAS № 680-31-9)

749. Диетилсулфат (CAS № 64-67-5)

750. Диметилсулфат (CAS № 77-78-1)

751. 1,3-Пропансултон (CAS № 1120-71-4)

752. Диметилсулфамоилхлорид (CAS № 13360-57-1)

753. Сулфалат (CAS № 95-06-7)

754. Смес от:

4-[[бис-(4-Флуорофенил)метилсилил]метил]-4H-1,2,4-триазол и

1-[[бис-(4-Флуорофенил) метилсилилl]метил]-1H-1,2,4-триазол (EC № 403-250-2)

755. (+/-)-Тeтрахидрофурфурил-(R)-2-[4-(6-хлорохиноксалин-2-илокси)-фенилокси]пропионат (CAS № 119738-06-6)

756. 6-Хидрокси-1-(3-изопропоксипропил)-4-метил-2-oксо-5-[4-(фенилазо)фенилазо]-1,2-дихидро-3-пиридинкарбонитрил (CAS № 85136-74-9)

757. (6-(4-хидрокси-3-(2-метоксифенилазо)-2-сулфонато-7-нафтиламино)-1,3,5-триазин-2,4-диил) бис[(амино-1-метилетил)амониев] формиат (CAS № 108225-03-2)

758. Тринатриев [4'-(8-aцетиламино-3,6-дисулфонато-2-нафтилазо)-4"-(6-бензоиламино-3-сулфонато-2-нафтилазо)-бифенил-1,3',3'',1'''-тетраолато-О,О',О'',О''']мед(II) (EC № 413-590-3)
Каталог: docs -> NORMATIVNI%20AKTOVE
docs -> Рискови фактори на тютюнопушенето
NORMATIVNI%20AKTOVE -> Наредба №2 от 5 февруари 2007 Г. За здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване
NORMATIVNI%20AKTOVE -> Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите в сила от 03. 10. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
NORMATIVNI%20AKTOVE -> Закон за администрацията
NORMATIVNI%20AKTOVE -> Наредба №9 от 4 август 2006 Г. За защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа
NORMATIVNI%20AKTOVE -> Наредба №7 от 1 март 2005 Г. За изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
NORMATIVNI%20AKTOVE -> Наредба №39 от 16 ноември 2004 Г. За профилактичните прегледи и диспансеризацията
NORMATIVNI%20AKTOVE -> Наредба №3 от 26 май 2016 Г. За реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на сифилис, гонорея и урогенитална хламидийна инфекция


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   102


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница