Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продуктистраница78/102
Дата22.07.2016
Размер8.7 Mb.
1   ...   74   75   76   77   78   79   80   81   ...   102


(1) Тези вещества могат да се използват поотделно или в комбинация, при условие че сборът от осреднените нива на всяко от тях в козметичния продукт, изразено като сравнителна величина спрямо максималнодопустимото ниво за всяко от тях, не надвишава 1.

(2) Тези вещества могат да се използват поотделно или в комбинация, при условие че сборът от осреднените нива на всяко от тях в козметичния продукт, изразено като сравнителна величина спрямо максималнодопустимото ниво за всяко от тях, не надвишава 2.

(3) Само ако концентрацията надвишава 0,05%.

(4) Количеството на натриев, калиев или литиев хидроксид се изразява като тегло на натриев хидроксид. При смеси сумата не трябва да надвишава границите от колона 4.

(4а) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2008 г., в сила от 04.04.2009 г.) Като консервант, виж приложение № 4, референтен № 34.

(4б) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2008 г., в сила от 04.04.2009 г.) Ограничението се отнася за веществото, а не за крайния козметичен продукт.

(5) Като консервант, виж приложение № 4, референтен № 3.

(6) Само за продукти, които могат да се използват за деца под 3-годишна възраст и които остават в продължителен контакт с кожата.

(7) Като консервант, виж приложение № 4, референтен № 9.

(8) Като консервант, виж приложение № 4, референтен № 23.

(9) Като консервант, виж приложение № 4, референтен № 8.

(10) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2008 г., в сила от 04.04.2008 г.) Общото количество на тези вещества, използвани в комбинация, не трябва да надвишава максимално разрешената концентрация, посочена в колона 4.

(11) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2010 г.) Свободната основа и солите на това вещество за боядисване на коса, освен ако не са забранени в приложение № 6, са разрешени за употреба.

(12) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) За употреба като консервант виж приложение № 4, референтен № 58.

Приложение № 7 - част 2 към чл. 5, ал. 1, т. 2
(Изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2007 г., предишно приложение № 7, част 2 към чл. 6, ал. 1, т. 1, изм. - ДВ, бр. 80 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 15.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 03.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2012 г., в сила от 01.09.2013 г.)Списък на условно разрешени вещества

 

 

 

Ограничения

 

 Вещество

област на прило-

максимално

други ограничения

Условия за употреба и

Разрешен

 

 

жение и/или

разрешена

и изисквания

предупреждения, които

до

 

 

употреба

концентрация

 

трябва да се поставят

 

 

 

 

в крайния

 

на етикета

 

 

 

 

козметичен

 

 

 

 

 

 

продукт

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

1

(зал. - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2008 г.)

 

 

 

 

 

2

(зал. - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2008 г.)

 

 

 

 

 

3

(зал. - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 03.01.2012 г.)

 

 

 

 

 

4

(зал. - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 03.01.2012 г.)

 

 

 

 

 

5

(зал. - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 03.01.2012 г.)

 

 

 

 

 

6

(зал. - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 03.01.2012 г.)

 

 

 

 

 

7

(зал. - ДВ, бр. 2 от 2010 г.)

 

 

 

 

 

8

(зал. - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2008 г.)

 

 

 

 

 

9

(зал. - ДВ, бр. 2 от 2010 г.)

 

 

 

 

 

10

(изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 03.01.2012 г., зал. - ДВ, бр. 88 от 2012 г., в сила от 01.09.2013 г.)

 

 

 

 

 

11

(зал. - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 03.01.2012 г.)

 

 

 

 

 

12

(зал. - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 03.01.2012 г.)

 

 

 

 

 

13

(зал. - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2008 г.)

 

 

 

 

 

14

(зал. - ДВ, бр. 2 от 2010 г.)

 

 

 

 

 

15

(зал. - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2008 г.)

 

 

 

 

 

16

(зал. - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 03.01.2012 г.)

 

 

 

 

 

17

(отм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г.)

 

 

 

 

 

18

(зал. - ДВ, бр. 2 от 2010 г.)

 

 

 

 

 

19

(зал. - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 03.01.2012 г.)

 

 

 

 

 

20

(зал. - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 03.01.2012 г.)

 

 

 

 

 

21

(зал. - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 03.01.2012 г.)

 

 

 

 

 

22

(зал. - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 03.01.2012 г.)

 

 

 

 

 

23

(отм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г.)

 

 

 

 

 

24

(зал. - ДВ, бр. 2 от 2010 г.)

 

 

 

 

 

25

(зал. - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 03.01.2012 г.)

 

 

 

 

 

26

(зал. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.)

 

 

 

 

 

27

(зал. - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 03.01.2012 г.)

 

 

 

 

 

28

(зал. - ДВ, бр. 2 от 2010 г.)

 

 

 

 

 

29

(зал. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.)

 

 

 

 

 

30

(зал. - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2008 г.)

 

 

 

 

 

31

(зал. - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 03.01.2012 г.)

 

 

 

 

 

32

(зал. - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 03.01.2012 г.)

 

 

 

 

 

33

(зал. - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 03.01.2012 г.)

 

 

 

 

 

34

(зал. - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 03.01.2012 г.)

 

 

 

 

 

35

(зал. - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 03.01.2012 г.)

 

 

 

 

 

36

(зал. - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 03.01.2012 г.)

 

 

 

 

 

37

(зал. - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 03.01.2012 г.)

 

 

 

 

 

38

(зал. - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 03.01.2012 г.)

 

 

 

 

 

39

(зал. - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 03.01.2012 г.)

 

 

 

 

 

40

(отм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г.)

 

 

 

 

 

41

(зал. - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2008 г.)

 

 

 

 

 

42

(отм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г.)

 

 

 

 

 

43

(зал. - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2008 г.)

 

 

 

 

 

44

(зал. - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 03.01.2012 г.)

 

 

 

 

 

45

(зал. - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2008 г.)

 

 

 

 

 

46

(зал. - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2008 г.)

 

 

 

 

 

47

(зал. - ДВ, бр. 2 от 2010 г.)

 

 

 

 

 

48

(зал. - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 03.01.2012 г.)

 

 

 

 

 

49

(зал. - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 03.01.2012 г.)

 

 

 

 

 

50

(изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 03.01.2012 г., зал. - ДВ, бр. 88 от 2012 г., в сила от 01.09.2013 г.)

 

 

 

 

 

51

(зал. - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2008 г.)

 

 

 

 

 

52

(зал. - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2008 г.)

 

 

 

 

 

53

(зал. - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2008 г.)

 

 

 

 

 

54

(зал. - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2008 г.)

 

 

 

 

 

55

(зал. - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 03.01.2012 г.)

 

 

 

 

 

56

(зал. - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 03.01.2012 г.)

 

 

 

 

 

57

(зал. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 14.10.2009 г.)

 

 

 

 

 

58

(зал. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)

 

 

 

 

 

59

(зал. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 14.10.2009 г.)

 

 

 

 

 

60

(зал. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 14.10.2009 г.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каталог: docs -> NORMATIVNI%20AKTOVE
docs -> Рискови фактори на тютюнопушенето
NORMATIVNI%20AKTOVE -> Наредба №2 от 5 февруари 2007 Г. За здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване
NORMATIVNI%20AKTOVE -> Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите в сила от 03. 10. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
NORMATIVNI%20AKTOVE -> Закон за администрацията
NORMATIVNI%20AKTOVE -> Наредба №9 от 4 август 2006 Г. За защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа
NORMATIVNI%20AKTOVE -> Наредба №7 от 1 март 2005 Г. За изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
NORMATIVNI%20AKTOVE -> Наредба №39 от 16 ноември 2004 Г. За профилактичните прегледи и диспансеризацията
NORMATIVNI%20AKTOVE -> Наредба №3 от 26 май 2016 Г. За реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на сифилис, гонорея и урогенитална хламидийна инфекция


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   74   75   76   77   78   79   80   81   ...   102


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница