Наредба №38 от 16 ноември 2004 Г. За определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение националната здравноосигурителна каса заплаща лекарствастраница2/4
Дата04.02.2017
Размер362.01 Kb.
#14178
1   2   3   4
Рубрика по МКБ

Код по МКБ10

Заболяване

1

2

3

Скарлатина

A38

Скарлатина

Хроничен вирусен хепатит

B18.0

Хроничен вирусен хепатит В с делта-агент

 

B18.1

Хроничен вирусен хепатит В без делта-агент

 

B18.2

Хроничен вирусен хепатит С

Ехинококоза

B67.0

Инвазия на черния дроб, предизвикана от Еchinococcus granulosus

 

B67.1

Инвазия на белия дроб, предизвикана от Echinococcus granulosus

 

B67.3

Инвазия с друга локализация и множествена ехинококоза, предизвикана от Echinococcus granulosus

 

B67.5

Инвазия на черния дроб, предизвикана от Echinococcus multilocularis

 

B67.6

Инвазия с друга локализация и множествена ехинококоза, предизвикана от Echinococcus multilocularis

Злокачествени новообразувания

С00 - С97

Злокачествени новообразувания

Новообразувания in situ

D00 - D09

Новообразувания in situ

Доброкачествени новообразувания

D10 - D36

Доброкачествени новообразувания

Новообразувания с неопределен или неизвестен характер

D37 - D48

Новообразувания с неопределен или неизвестен характер

Желязонедоимъчна анемия

D50.0

Желязонедоимъчна анемия, вторична, причинена от загуба на кръв (хронична)

Таласемия

D56.1

Бета-таласемия

Хемолитични анемии

D58.9

Наследствена хемолитична анемия, неуточнена

Придобита хемолитична анемия

D59.1

Други автоимунни хемолитични анемии

 

D59.5

Пароксизмална нощна хемоглобинурия

Други апластични анемии

D61.0

Конституционна апластична анемия

 

D61.3

Идиопатична апластична анемия

Други анемии

D64.0

Наследствена сидеробластна анемия

 

D64.4

Конгенитална дизеритропоетична анемия

Вроден дефицит на фактор VIII

D66

Вроден дефицит на фактор VIII

Вроден дефицит на фактор IX

D67

Вроден дефицит на фактор IX

Други нарушения на кръвосъсирването

D68.0

Болест на Von Villebrand

 

D68.2

Вроден дефицит на други фактори на кръвосъсирването

Пурпура и други хеморагични състояния

D69.3

Идиопатична тромбоцитопенична пурпура

Имунодефицит с преобладаващ недостиг на антитела

D80.0

Наследствена хипогамаглобулинемия

 

D80.1

Нефамилна хипогамаглобулинемия

 

D80.2

Селективен дефицит на имуноглобулин A [IgA]

 

D80.3

Селективен дефицит на подкласове на имуноглобулин G [IgG]

 

D80.4

Селективен дефицит на имуноглобулин M [IgM]

 

D80.5

Имунодефицит с повишен имуноглобулин M [IgM]

 

D80.6

Дефицит на антитела с близки до нормата имуноглобулини или с хиперимуноглобулинемия

 

D80.7

Преходна хипогамаглобулинемия при деца

 

D80.8

Други имунодефицитни състояния с преобладаващ дефект на антитела

 

D80.9

Имунодефицит с преобладаващ дефект на антитела, неуточнен

Комбинирани имунодефицитни състояния

D81.0

Тежък комбиниран имунодефицит с ретикулна дисгенеза

 

D81.1

Тежък комбиниран имунодефицит с ниско съдържание на T- и B-клетки

 

D81.2

Тежък комбиниран имунодефицит с ниско или нормално съдържание на B-клетки

 

D81.3

Дефицит на аденозиндезаминаза [ADA]

 

D81.4

Синдром на Nezelof

 

D81.5

Дефицит на пурин-нуклеозид-фосфорилаза [PNP]

 

D81.6

Дефицит на главния хистокомпатибилен комплекс клас I

 

D81.7

Дефицит на главния хистокомпатибилен комплекс клас II

 

D81.8

Други комбинирани имунодефицити

 

D81.9

Комбиниран имунодефицит, неуточнен

Имунодефицит, свързан с други значителни дефекти

D82.0

Синдром на Wiskott-Aldrich

 

D82.1

Синдром на Di George

 

D82.2

Имунодефицит с къси крайници

 

D82.3

Имунодефицит като резултат от наследствен дефект, предизвикан от вируса на Epstein-Barr

 

D82.4

Синдром на хиперимуноглобулин E [IgE]

 

D82.8

Имунодефицит, свързан с други уточнени значителни дефекти

 

D82.9

Имунодефицит, свързан със значителни дефекти, неуточнен

Обикновен променлив имунодефицит

D83.0

Обикновен променлив имунодефицит с преобладаващи отклонения в броя и функцията на B-клетките

 

D83.1

Обикновен променлив имунодефицит с преобладаващи нарушения в имунорегулаторните T-клетки

 

D83.2

Обикновен променлив имунодефицит с автоантитела към B- или T-клетки

 

D83.8

Други обикновени променливи имунодефицитни състояния

 

D83.9

Обикновен променлив имунодефицит, неуточнен

Други имунодефицити

D84.0

Дефект на функционалния антиген-1 [LFA-1] на лимфоцитите

 

D84.1

Дефекти в системата на комплемента

 

D84.8

Други уточнени имунодефицити

 

D84.9

Имунодефицит, неуточнен

Други видове хипотиреоидизъм

E03.0

Вроден хипотиреоидизъм с дифузна гуша

 

E03.1

Вроден хипотиреоидизъм без гуша

 

E03.2

Хипотиреоидизъм, дължащ се на лекарства и други екзогенни вещества

 

E03.3

Постинфекциозен хипотиреоидизъм

 

E03.4

Атрофия на щитовидната жлеза (придобита)

 

E03.8

Други уточнени видове хипотиреоидизъм

Други видове нетоксична гуша

E04.0

Нетоксична дифузна гуша

Тиреотоксикоза

E05.0

Тиреотоксикоза с дифузна гуша

 

E05.1

Тиреотоксикоза с токсичен единичен тиреоиден възел

 

E05.2

Тиреотоксикоза с токсична полинодозна гуша

 

E05.3

Тиреотоксикоза от ектопична тиреоидна тъкан

 

E05.4

Тиреотоксикоза, изкуствено предизвикана (factitia)

Тиреоидит

E06.1

Подостър тиреоидит

 

E06.2

Хроничен тиреоидит с преходна тиреотоксикоза

 

E06.3

Автоимунен тиреоидит

 

E06.4

Медикаментозен тиреоидит

 

E06.5

Други хронични тиреоидити

Инсулинозависим захарен диабет

E10.2

Инсулинозависим захарен диабет, с бъбречни усложнения

 

E10.3

Инсулинозависим захарен диабет, с очни усложнения

 

E10.4

Инсулинозависим захарен диабет, с неврологични усложнения

 

E10.5

Инсулинозависим захарен диабет, с периферни съдови усложнения

 

E10.9

Инсулинозависим захарен диабет, без усложнения

Неинсулинозависим захарен диабет

E11.2

Неинсулинозависим захарен диабет, с бъбречни усложнения

 

E11.3

Неинсулинозависим захарен диабет, с очни усложнения

 

E11.4

Неинсулинозависим захарен диабет, с неврологични усложнения

 

E11.5

Неинсулинозависим захарен диабет, с периферни съдови усложнения

 

E11.9

Неинсулинозависим захаране диабет, без усложнения

Хипопаратиреоидизъм

Е20.0

Идиопатичен хипопаратиреоидизъм

Хиперфункция на хипофизата

E22.0

Акромегалия и хипофизарен гигантизъм

 

E22.1

Хиперпролактенемия

 

E22.8

Други хиперфункции на хипофизата

Хипофункция и други разстройства на хипофизата

Е23.0

Хипопитуитаризъм

 

E23.2

Безвкусен диабет

Синдром на Кушинг

E24.0

Синдром на Cushing с хипофизарен произход

 

E24.3

Ектопичен АСТН синдром

Други разстройства на надбъбречните жлези

Е27.1

Първична недостатъчност

Недоимък на витамин D

E55.0

Рахит, активен

Разстройства на обмяната на ароматните аминокиселини

E70.0

Класическа фенилкетонурия

Други разстройства на обмяната на аминокиселините

E72.2

Разстройства в метаболитния цикъл на уреята

Други разстройства на обмяната на въглехидратите

Е74.0

Болест на натрупването на гликоген - Болест на Помпе

Разстройства на обмяната на сфинголипидите и други нарушения на натрупване на липидите

Е75.2

Други сфинголипидози - Болест на Гоше, Болест на Фабри, Болест на Ниеман - Пик тип С

Разстройства на обмяната на глюкозаминогликаните

E76.1

Мукополизахаридоза, тип II

 

E76.2

Други мукополизахаридози

Разстройства на минералната обмяна

Е83.0

Разстройства на обмяната на медта - Болест на Уилсон - Коновалов

 

E83.3

Разстройства на обмяната на фосфора

Кистозна фиброза

E84.0

Кистозна фиброза с белодробни прояви

 

E84.1

Кистозна фиброза с чревни прояви

 

E84.8

Кистозна фиброза с други прояви

Амилоидоза

Е85.1

Наследствена фамилна амилоидоза с невропатия

Ендокринни и метаболитни разстройства, възникнали след медицински процедури, некласифицирани другаде

E89.2

Следпроцедурен хипопаратиреоидизъм

 

E89.4

Следпроцедурно разстройство на функциите на яйчниците

Шизофрения

F20.0

Параноидна шизофрения

 

F20.1

Хебефренна шизофрения

 

F20.5

Резидуална шизофрения

 

F20.6

Обикновена шизофрения

Маниен епизод

F30.0

Хипомания

 

F30.1

Мания без психотични симптоми

Биполярно афективно разстройство

F31.0

Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод – хипоманиен

 

F31.1

Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - маниен без психотични симптоми

 

F31.2

Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - маниен с психотични симптоми

 

F31.3

Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - умерена или лека депресия

 

F31.4

Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - тежка депресия без психотични симптоми

 

F31.5

Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - тежка депресия с психотични симптоми

 

F31.6

Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод – смесен

 

F31.7

Биполярно афективно разстройство, сега в ремисия

Рецидивиращо депресивно разстройство

F33.0

Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод – лек

 

F33.1

Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод - умерено тежък

 

F33.2

Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод - тежък без психотични симптоми

 

F33.3

Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод - тежък с психотични симптоми

 

F33.4

Рецидивиращо депресивно разстройство, сега в ремисия

Болест на Паркинсон

G20

Болест на Паркинсон

Болест на Алцхаймер

G30.0

Ранна болест на Алцхаймер

 

G30.1

Късна болест на Алцхаймер

 

G30.8

Други форми на болестта на Алцхаймер

Множествена склероза

G35

Множествена склероза

Каталог: uploads -> files -> laws
laws -> Изм. Дв, бр. 37 От 2013 Г. Издадена от Министерството на здравеопазването
laws -> Изм. Дв, бр. 67 От 2011 Г. Издадена от Министерството на здравеопазването
laws -> Дв бр. 45 Вторник, 13 май 2008 г. Официален раздел
laws -> В сила от 01. 08. 2005 г. Издадена от Министерството на здравеопазването
laws -> Наредба №27 oт 15 юни 2007 Г. За изискванията към данните и документацията за разрешаване за употреба и регистрация на лекарствени продукти
laws -> Наредба №27 от 15 юни 2007 г за изискванията към данните и документацията за разрешаване за употреба и регистрация на лекарствени продукти
laws -> Наредба №7 от 5 август 2008 Г. За условията и реда за вземане на образци и проби от медицински изделия за изпитване
laws -> Закон за медицинските изделия в сила от 12. 06. 2007 г
laws -> За изискванията към данните върху опаковките и в листовките на лекарствените продукти издадена от Министерството на здравеопазването Обн. Дв бр. 77 от 25 Септември 2007г
laws -> В сила от 01. 01. 2007 г. Издадена от Министерството на финансите


Сподели с приятели:
1   2   3   4
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница