Наредба №55 от 29 януари 2004 Г. За проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни гари, железопътни прелези и другиPdf просмотр
страница9/44
Дата25.05.2022
Размер432.7 Kb.
#114436
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   44
Naredba 55

Раздел VII. Минимална дължина на прави и циркулярни криви
Чл. 33. (1) За железопътните магистрали за скорост 160 - 200 км/ч дължината на правите отсечки между НПК на две последователни криви, както и дължините на циркулярните криви между две точки КПК не трябва да бъдат по-малки от: където:
Vpr е проектната скорост в км/ч;
Lckriva - дължината на циркулярната крива в м.
(2) При използване на вагони с накланящи се кошове дължините на правите отсечки между две последователни криви, както и дължините на циркулярните криви между две точки КПК трябва да бъдат най-малко 500 м.
Чл. 34. При проектиране на нови железопътни линии и реконструкции на съществуващи за скорост по-малка от 160 км/ч дължината на правите отсечки между
НПК на две последователни криви, както и дължините на циркулярните криви между две точки КПК не трябва да бъдат по-малки от:
Чл. 35. Минималната дължина на правите отсечки между криви без надвишение и без преходни криви е:
1. при ново строителство и реконструкция на железопътни магистрали и ново строителство и цялостна реконструкция на железопътни линии категория I - 30 м;
2. при частични реконструкции на железопътни линии категория I - 25 м;


3. при железопътни линии категория II и III - 6 м.
Раздел VIII. Наклони на надлъжния профил
Чл. 36. (1) Железопътните магистрали се проектират с максимален приведен наклон на надлъжния профил:
1. в равнинни участъци - 12,5 ‰;
2. в хълмисти участъци - 20 ‰;
3. в хълмисто-планински участъци - 27 ‰.
(2) Нови железопътни линии категория I, както и цялостните им реконструкции между две възелни гари се проектират с максимален приведен наклон на надлъжния профил:
1. в равнинни участъци - 15 ‰;
2. в хълмисти участъци - 20 ‰;
3. в хълмисто-планински участъци - 27 ‰, а при направена обосновка от проектанта по изключение - до 30 ‰.
(3) Максималният допустим приведен наклон на междугарията за железопътни линии I, II и III категория е 40 ‰.
(4) Приведен наклон е сборът от действителния наклон, съпротивлението от кривите, изразено като наклон, и допълнителното съпротивление в тунелите.
(5) Съпротивлението от кривите, изразено като наклон, се определя по формулата:
700
Wr
_____
‰ ,
R
където:
Wr е съпротивлението в кривите, изразено като наклон в ‰;
R - радиусът на кривата в м.
(6) За осигуряване отводняването минималният надлъжен наклон в тунелите е 3
‰.
(7) Допълнителното съпротивление при движение на влак в тунел зависи от: аеродинамичните качества на возилата, напречното сечение на тунела, дължината на влака и дължината на тунела. При недостатъчно данни допълнителното съпротивление може да се отчита чрез намаляване на наклона в тунел според следната таблица:
Наклон на открито
12,5 15 18 21 25
Наклон в тунел
12 13 15 16 19
(8) Надлъжният наклон на електрифицирана железопътна линия в тунел с дължина до 500 м може да се проектира с равен на меродавния наклон, като се отчита

възможността за преодоляване на допълнителното съпротивление чрез кратковременно увеличаване на мощността на електрическия локомотив. За тунели с дължина над 3000 м се правят изчисления за съпротивленията при движение на влаковете с проектната скорост, като се отчита проектираното напречно сечение на тунелите. За тунели с дължина между 500 и 3000 м се ползва таблицата по ал. 7.
(9) Наклонът на нагорнище пред гари, на разстояние пред входния сигнал, равно на дължината на влака, не трябва да бъде по-голям от меродавния наклон, намален с 3 ‰, за улесняване потеглянето на спрял влак.

Сподели с приятели:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   44
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница