Наредба no 14 от 12 декември 2006 г. За придобиване на квалификация по професия "машинен техник"страница16/16
Дата22.07.2016
Размер2.3 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Основно оборудване: учебни маси, столове, учебна дъска (черна или бяла с подходящи маркери), шрайбпроектор, платно за прожектиране, флипчарт (с подходящи маркери), касетофон, видеокасетофон, телевизор, мултимедийни и други средства за обучение и дидактическа техника.

Учебни помагала: демонстрационни макети и модели; реални образци; онагледяващи табла; учебни видеофилми; програмни продукти.

6.2. Учебна работилница и лаборатория

Работилниците трябва да бъдат обзаведени с маси, шкафове, дъска за писане, машини, съоръжения, уреди, апарати, учебно-технически средства, дидактически материали и др. съобразно специалността.

Планирането, разположението на оборудването в учебните работилници и лаборатории е съобразено с продължителността на обучението, спецификата на учебно-производствения процес и санитарно-хигиенните изисквания.

Работното място на обучавания е в съответствие с нормативите за извършване на съответната дейност и методическите изисквания. Нормативните изисквания към учебната работилница и лаборатория са в съответствие с дейностите, които ще се извършват в тях, видовете технологични процеси, ергономичните, естетичните изисквания и методическите указания (изискванията за осветеност, необходим работен фронт и функционална близост с необходимите инструменти и материали).

6.2.1. Инструментална работилница: оборудвана с шлосерски, режещи и измервателни инструменти; инструменти за сглобяване и разглобяване, място за складиране на материали и заготовки.

6.2.2. Учебна работилница по шлосерство: оборудвана с пробивни машини (настолна и колонна), механична ножовка, универсална заточна машина, самостоятелно работно място - работна маса и шкаф, ъглошлайф, трасажна маса, комплект шлосерски инструменти за: изпиляване, пробиване, изсичане, рязане със снемане и без снемане на стружка, нарязване на резби, шаброване, пробиване, зенкероване, райбероване, притриване, очертаване, инструменти и приспособления за измерване и контрол, шлосерска винтова преса.

6.2.3. Учебна работилница по стругарство: със самостоятелно работно място за всеки обучаван, оборудвана с универсален струг и шкаф за инструменти, универсална фреза с шкаф, колонна и настолна пробивна машина, отрезна машина, универсална заточна машина, шлифовъчна машина (кръгло или плоскошлифовъчна).

6.2.4. Учебна работилница по заваряване

Обособени и оборудвани индивидуални работни места със: индивидуален апарат за заваряване, съобразен с конкретното обучение; маса за заваряване; чукче за сваляне на шлак; индивидуално осветление; локална вентилация (аспирация); елементарен ръчен манипулатор за позициониране при заваряване в принудително положение; индивидуални предпазни средства, съобразени с конкретното обучение и отговарящи на изискванията за безопасни условия на труд.

Работните места трябва да са отделени посредством паравани (подвижни или стационарни).

Работилницата трябва да е оборудвана с шлосерски шкаф, шлосерска стиска, ъглошлифовална машина, шмиргелов апарат, учебна дъска.

6.2.5. Учебна работилница по специалност "Машини и съоръжения за обработка на металите": стъргателна машина, преса; съоръжения за термична обработка; инструменти за контрол (шаблони, индикаторен часовник, оптичен ъгломер и др.), абразивни инструменти.

6.2.6. Учебна работилница по специалност "Специално машиностроене": металорежеща машина за дълбоко пробиване, инструменти за контрол (шаблони, индикаторен часовник, оптичен ъгломер и др.). 6.2.7. Учебна работилница по специалност "Машини и съоръжения в металургията": съоръжение за подготовка и пресяване на леярски смеси, електропещ, компресор, моделно-касова екипировка и др.

6.2.8. Учебна работилница по специалност "Машини и съоръжения в хранително-вкусовата промишленост": машина за производство на хляб и хлебни изделия(тестомесачка, дозираща, пекарна и опаковъчна); машини за преработка на мляко и млечни продукти.

6.2.9. Учебна работилница по специалност "Машини и системи с ЦПУ": стругови машини с цифрово програмно управление (по една на 3-ма обучавани), фрезова машина с ЦПУ, обработващ център (хоризонтален или вертикален), инструменти за контрол (шаблони, индикаторен часовник, оптичен ъгломер и др.).

6.2.10. Учебна работилница по специалност "Машини и съоръжения в хидро- и пневмотехниката": помпи, компресори, вентилатори, разпределители, манометри, регулатори, хидро- и пневмоцилиндри и арматура, инструменти за контрол (средства за измерване на налягане и дебит, средства за измерване на линейни и ъглови размери и др.).

6.2.11. Учебна работилница по специалност "Машини и съоръжения в шевната и обувната промишленост": машини за кроене (банцигмашина, щанцмашини); машини за предварителна обработка на скроени детайли (шпалтмашина, траш машина, шагренпреса, преса за перфориране, машини за номериране, лепиломажеща; машини за шиене (прави шевни, бутилкови шевни, зиг-заг машини); машини за поставяне и закрепване на обувни детайли с метални скрепителни елементи (кламер машини, за капсуловане); машини за формоване на сая върху калъп (за предварително формоване, шпиц апарат, ролкова, патавтомат, машина за развлакняване съоръжения за влаготоплинна обработка); машини за леене (транспортни съоръжения); универсална шевна машина (минимум една на 3-ма обучавани); шевен автомат и полуавтомат; преса за гладене; машини за: оверлог, илици, копчета, покривни; парогенератори и манекени и др.; инструменти за контрол (шаблони, индикаторен часовник, оптичен ъгломер и др.).

6.2.12. Учебна работилница по специалност "Машини и съоръжения в дървообработващата промишленост": дърворежещи и дървообработващи машини: гатери, банцизи, циркулярни (за надлъжно и напречно бичене и форматно отрязване на листови материали), развивачни, за рязане на фурнир, за раздробяване на дървесина: фрезови, пробивни, шипорезни, дълбачни, шлифовъчни, пресови, лаконанасящи, абрихти, щтрайхмуси, стругови машини за дървесина, бусола, лакозаливни машини и др.

6.2.13. Учебна работилница по специалност "Машини и съоръжения в химическата промишленост": помпи и компресор; топлообменници; сушилни; пещи; оборудване за лаборатория по обща и аналитична химия.

6.2.14. Учебна работилница по специалност "Машини и съоръжения в текстилната промишленост": машини: тъкачни (сновила, скробвачи, станове), трикотажни (плетачни автомати, плоско- и кръглоплетачни), машини за конфекция (шевни, кроячни, гладачни).

6.2.15. Учебна работилница по специалност "Машини и съоръжения за заваряване": електродъгово заваряване - заваръчни генератори, трансформатори, инвертори, импулсна техника; газозащитно заваряване: ВИГ заваряване - източници на заваръчен ток и съоръжения за заваряване; МИГ/МАГ заваряване - източници на заваръчен ток и съоръжения за заваряване; бутилки за защитни газове: ацетилен, кислород, аргон, СО2 и др.

6.2.16. Учебна работилница по специалност "Автоматизирани и роботизирани системи": машини с ЦПУ (стругови, обработващ център), инструменти за контрол (средства за измерване на налягане и дебит, средства за измерване на линейни и ъглови размери и др.), бързосменни затягащи приспособления, захранващи устройства, инструментални магазини, палети и подпалетни станции и др.

6.2.17. Учебни работилници и кабинети по специалност "Промишлена естетика и дизайн":

Кабинет Рисуване

Основно оборудване: статив, постамент за постановка, постамент за модел, дъска; осветителни тела.

Помощно оборудване: предмети за постановки (керамични и др. съдове, драперии, гипсови релефи, маски , глави, препарирани птици).

Инструменти: молив, въглен, гуми за изтриване, пера за рисуване с туш, набор от ръчни инструменти за работа с картон, фибран, полистирол.

Материали: картон, туш, креда, мастила, различни видове четки и бои - акварел, темпера, акрил, кадастрон, паус, картон за акварел, темпера, макетен картон, лепила за хартия.

Кабинет Дизайн

Основно оборудване: маси за чертане и проектиране, дигитален фотоапарат, компютри, принтер, офис техника, плотер, мултимедиен проектор.

Инструменти - набор от ръчни инструменти за работа с картон, фибран, полистирол, дърво, метал, гипс, пластелин, глина, форекс и др., дизайнерски нож, метална линия, прав ъгъл, длета за дърво, клещи - комбинирани, комплект отвертки, пили, рендета, ролетка, стиска за маса, стеги - дърводелски, триони, часовникарски пили, чукове, цикли, шублери, шаблони - метални, за закръгления, чертилка, зъмби, ланседки, огрибки, скалпели, шпатули, инструменти за измерване и чертане.

Основни материали: различни видове четки и бои - акварел, темпера, акрил, кадастрон, паус, картон за акварел, темпера, макетен картон; лепила за хартия, дърво, форекс, коресилин, хлороформ, парен бук, шкурки, полиестерен кит, шпахтел кит, плексиглас, полистирол, фибран, форекс, самозалепващи фолия, нитроцелулозна боя, разредител, перфоструктури от метал и др.

Работилница за дървообработване

Основно оборудване: абрихт, банцинг, настолна бормашина; електрически шлайф, лентов; електрически шлайф, дисков; струг за работа с дърво; щрайхмус; дърводелски тезгях; полуавтомат за заточване; универсален станок за заточване; шкаф за инструменти; инструментален куфар, дърводелски.

Инструменти пили: рендета, стеги - дърводелски, длета за дърво.

Работилница за моделиране - гипс, глина, восък

Основно оборудване: стативи за моделиране, стъклени плочи и рамки за гипс, въртележка за моделите, поялници за восък, електронна теглилка с точност до 0,1 kg, съд за топене на восък или шприц за восък, форма за отливане на леяци от восък, машини за полиране с различни накрайници.

Материали: гипс, глина, восък, стиропор,силикон, полир пасти, бои, лепила.

Работилница по леене

Основно оборудване: леярски каси, тромбовки, сита, ланцетки, лъжички, лопати, гладилки - прави и фасонни, шишове, линии за изравняване, колерганг, модели, кутии за сърца, арматура, четки, графит на прах (леярска пудра), тигел, пещ за изпичане на формата, сушилна пещ, пещ за топене на метал.

Материали: цветни метали и сплави, графит на прах (леярска пудра, формовъчна пръст, кварцов пясък, смоли, водно стъкло и др.).

Работилница за подготовка и боядисване на макети

Основно оборудване: компресор за пръскане на боя - въздушен; бояджийски пистолет; аспирационна уредба; камера за боядисване; дървена маса; метален стелаж.

Работилница за обработване на пластмаси

Основно оборудване: калъпи; шаблони; уред за нагряване; абрихт; банциг; настолна бормашина; електрически шлайф, дисков; електрически шлайф, лентов; вакуум-формовъчна машина; гилотина; везна 20 kg; метален стелаж; дървена маса.

6.3. Компютърен кабинет - персонален компютър за всеки ученик (с актуален хардуер и софтуер), свързан в мрежа, мрежови принтер, плотер, достъп до Интернет, шрайбпроектор, мултимедиен проектор, платно за прожектиране, флипчарт (с подходящи маркери).

Машини, съоръжения и др., описани в табл. 2, колонка 3 (предмети и средства на труда), които липсват в обучаващата институция, следва да се изучават в производствени условия.
7. Изисквания към обучаващите
Обучението по задължителна професионалната подготовка, специфична за професията "Машинен техник", включваща теоретично обучение и практическо обучение - учебна лабораторна и производствена практика, се извършва от квалифицирани обучаващи, на които завършеното образование, придобитата специалност, присъдената квалификация и правоспособност отговарят на съответната нормативна уредба.

7.1. По теоретично обучение - обучаващите трябва да притежават образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалност, съответстваща на професионалното направление на професията.

7.2. По практическо обучение - обучаващите трябва да притежават образователно-квалификационна степен "специалист", "бакалавър" или "магистър" по специалност, съответстваща на професионалното направление на професията.

Препоръчително е на всеки 3 - 5 години обучаващите да преминават курс за усъвършенстване на професионалната квалификация.


8. Процедури за преглед и актуализиране на ДОИ
Апробиране на ДОИ в обучаващи институции;

Текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ;Ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост.
Каталог: dokumenti
dokumenti -> Предизвикателства при настаняването и адаптацията на бежанците мюсюлмани
dokumenti -> Какви документи се издават на учениците със соп при завършване на клас, етап и степен
dokumenti -> Социална работа с бежанци със специални нужди непридружени малолетни и непълнолетни, бежанци с
dokumenti -> Отчет за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз
dokumenti -> Птг”д-р н. Василиади”-габрово заповед
dokumenti -> Заседание на общински съвет калояново докладна записка от инж. Александър Кръстев Абрашев Кмет на Община Калояново Относно


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница