Наредба за изменение и допълнение на наредба №31 от 2003 Г. За норми за максимално допустимите количества на остатъци от пестициди в хранитестраница1/9
Дата03.10.2016
Размер1.84 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 31 ОТ 2003 Г. ЗА НОРМИ ЗА МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМИТЕ КОЛИЧЕСТВА НА ОСТАТЪЦИ ОТ ПЕСТИЦИДИ В ХРАНИТЕ (ДВ, БР. 14 ОТ 2004 Г.)

Издадена от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2008г.

§ 1. В допълнителната разпоредба се създава § 1а:

"§ 1а. С тази наредба се въвеждат изискванията на:

1. Директива на Комисията 2007/55/ЕО от 17 септември 2007 г. за изменение на някои приложения към Директиви 76/895/ЕИО, 86/362/ЕИО и 86/363/ЕИО на Съвета относно максимално допустимите количества на остатъци от азинофос-метил (ОВ L 243, 18.9.2007 г.);

2. Директива на Комисията 2007/56/ЕО от 17 септември 2007 г. за изменение на определени приложения към Директиви 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО на Съвета относно максимално допустимите количества на остатъци от азоксистробин, хлороталонил, делтаметрин, хексахлоробензен, йоксинил, оксамил и квиноксифен (ОВ L 243, 18.9.2007 г.);

3. Директива на Комисията 2007/57/ЕО от 17 септември 2007 г. на Съвета за изменение на определени приложения към Директиви на Съвета 76/895/ЕИО, 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО относно максимално допустимите количества на остатъци от дитиокарбамати (ОВ L 243, 18.9.2007 г.);

4. Директива на Комисията 2007/62/ЕО от 4 октомври 2007 г. за изменение на определени приложения към Директиви 86/362/ЕО и 90/642/ЕИО на Съвета относно максимално допустимите количества на остатъци от бифенозат, петоксамит, пириметанил и римсулфурон (OB L 260, 5.10.2007 г.)."

§ 2. В приложение № 2 към чл. 4, ал. 1, част II "Норми за максимално допустимите количества на остатъци от пестициди в и/или върху храни, в mg/kg" се правят следните изменения и допълнения:

1. В точка 4 "Маслодайни семена" в колона № 2 "Групи, включващи следните продукти" след ред "Семена от коноп" се създава ред "Семена от тиква".

2. Текстът в колони с № 8 "Азинофос-метил", № 9 "Азоксистробин", № 39 "Делтаметрин", № 119 "Хлороталонил", № 146 "Йоксинил", № 148 "Квиноксифен", № 183 "Оксамил" и № 246 "Хексахлоробензен" се изменя така:"Групи

Групи, включващи

Азинофос-

Азокси-

Делтаметрин

Хлороталонил

храни

следните продукти

метил

стробин

(цис-делтаметрин) (а)1

2

8

9

39

119

Прилага се от

Прилага се от

Прилага се от

Прилага се от

18 март

19 декември

19 декември

19 декември

2008 г.

2007 г.

2007 г.

2007 г.

1. Плодове, пресни, сушени или неварени, консервирани чрез замразяване без прибавена захар: ядкови

i)Цитрусови плодовеГрейпфурти

0,05*

1

0,05*

0,01*Лимони

0,05*

1

0,05*

0,01*Зелени лимони

0,05*

1

0,05*

0,01*Мандарини (вкл.клементини и другиподобни хибриди)

0,05*

1

0,05*

0,01*Портокали

0,05*

1

0,05*

0,01*Помелос

0,05*

1

0,05*

0,01*Други

0,05*

1

0,05*

0,01*

ii)Ядкови плодове (с черупки и без черупки)Бадеми

0,5

0,1*

0,05*

0,01*Бразилски орехи

0,5

0,1*

0,05*

0,01*Кашу

0,5

0,1*

0,05*

0,01*Кестени

0,5

0,1*

0,05*

0,01*Кокосови орехи

0,5

0,1*

0,05*

0,01*Лешници

0,5

0,1*

0,05*

0,01*Орехи "Куинсленд"(орехи "макадамия")

0,5

0,1*

0,05*

0,01*Орехи "Пекан"

0,5

0,1*

0,05*

0,01*Ядки на борови шишарки(семена от пиния)

0,5

0,1*

0,05*

0,01*Шамфъстък

0,5

0,1*

0,05*

0,01*Орехи обикновени

0,5

0,1*

0,05*

0,01*Други орехоплодни

0,5

0,1*

0,05*

0,01*

iii)Плодове със семкиЯбълки

0,5 (t1)

0,05*

0,2

1Круши

0,5 (t1)

0,05*

0,1

1Дюли

0,5 (t1)

0,05*

0,1

1Други

0,5 (t1)

0,05*

0,1

1

iv)Плодове с костилкиКайсии

0, 5 (t1)

0,05*

0,1

1Череши

0, 5 (t1)

0,05*

0,2

0,01*Праскови (вкл. некта-рини и подобни хибриди)

0, 5 (t1)

0,05*

0,1

1Сливи

0, 5 (t1)

0,05*

0,1

0,01*Други

0, 5 (t1)

0,05*

0,1

0,01*

v)Месести плодове без костилки и дребни плодове

а)

Десертно и винено гроздеДесертно грозде

0,05*

2

0,2

1Винено грозде

0,05*

2

0,2

3

б)

Ягоди(без диви горскиягоди)

0,5 (t1)

2

0,2

3

в)

Къпиноплодни (бездивите плодове)Къпини

0,5 (t1)

3

0,5

0,01*Едри къпини

0,5 (t1)

0,05*

0,05*

0,01*Хибрид (кръстоска) междумалина и къпина

0,5 (t1)

0,05*

0,05*

0,01*Малини

0,5 (t1)

3

0,05*

0,01*Други

0,5 (t1)

0,05*

0,05*

0,01*

г)

Други месести плодове идребни плодове (бездивите плодове)Боровинки

0,05*

0,05*

0,05*

0,01*Блатни боровинки(червени боровинки)

0,1

0,05*

0,05*

2Френско грозде (с черве-ни, бели или черни зърна,касис)

0,5 (t1)

0,05*

0,5

10Цариградско грозде

0,5 (t1)

0,05*

0,2

10Други

0,05*

0,05*

0,05*

0,01*

д)

Диви месести плодове идруги диви плодове

0,05*

0,05*

0,05*

0,01*

vi)Други плодовеАвокадо

0,05*

0,05*

0,05*

0,01*Банани

0,05*

2

0,05*

0,2Фурми

0,05*

0,05*

0,05*

0,01*Смокини

0,05*

0,05*

0,05*

0,01*Киви

0,05*

0,05*

0,2

0,01*Кумкуати

0,05*

0,05*

0,05*

0,01*Личи (плодове на китай-ско дърво)

0,05*

0,05*

0,05*

0,01*Манго

0,05*

0,2

0,05*

0,01*Маслини (трапезни)

0,05*

0,05*

1

0,01*Маслини за производствона маслиново масло

0,05*

0,05*

1

0,01*Папая

0,05*

0,2

0,05*

20Пасион фрут/маракуя

0,05*

0,05*

0,05*

0,01*Ананаси

0,05*

0,05*

0,05*

0,01*Нар

0,05*

0,05*

0,05*

0,01*Други

0,05*

0,05*

0,05*

0,01*

2. Зеленчуци, пресни или неварени, замразени или сушени

i) Кореноплодни и грудкови зеленчуциЧервено цвекло

0,05*

0,05*

0,05*

0,01*Моркови

0,05*

0,2

0,05*

1Маниока

0,05*

0,05*

0,05*

0,01*Хрян

0,05*

0,2

0,05*

0,2Целина с едри глави(кервиз)

0,05*

0,3

0,05*

1Земни ябълки

0,05*

0,05*

0,05*

0,01*Пащърнак

0,05*

0,2

0,05*

0,2Корени от магданоз

0,05*

0,2

0,05*

0,2Репички

0,05*

0,2

0,05*

0,2Козя брада

0,05*

0,2

0,05*

0,2

Каталог: media -> filer public -> 2015
2015 -> Наредба за изменение и допълнение на наредба №36 от 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2015 -> М и н и с т е р с т в о н а з д р а в е о п а з в а н е т о н а р е д б а
2015 -> Наредба №25 от 10 ноември 2008 Г. За условията и реда за пускане в действие на медицински изделия без наличие на условията по чл. 8 От закона за медицинските изделия
2015 -> Наредба №1 от 10 октомври 2007 Г. За проучване, ползване и опазване на подземните води
2015 -> Наредба №9 от 12 февруари 2010 Г. За максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения
2015 -> Име на проекта Паралелка/Клас
2015 -> Наредба №39 от 13 септември 2007 Г. За принципите и изискванията за добрата дистрибуторска практика
2015 -> Наредба №38 от 13 септември 2007 Г. За изискванията към данните върху опаковките и в листовките на лекарствените продукти
2015 -> Наредба №26 от 14 юни 2007 г за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница