Наредба за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхватстраница1/29
Дата11.02.2018
Размер2.68 Mb.
#57998
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ЗА НЕОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНИТЕ РАЙОНИ И ТЕРИТОРИАЛНИЯ ИМ ОБХВАТ

В сила от 26.02.2008 г.

Приета с ПМС № 30 от 15.02.2008 г.

Обн. ДВ. бр.20 от 26 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.53 от 12 Юли 2011г.

Чл. 1. С наредбата се уреждат показателите и критериите за определяне на необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват.

Чл. 2. Необлагодетелствани райони са:

1. планински райони;

2. райони с ограничения, различни от планинските.

Чл. 3. (1) Планинските райони са землищата на населените места, които отговарят поне на един от следните критерии и показатели:

1. средна надморска височина минимум 700 m;

2. среден наклон на терена минимум 20 %;

3. средна надморска височина минимум 500 m в комбинация със среден наклон на терена минимум 15 %.

(2) Хомогенизират се землища и група от землища, съседни на планинските, които имат минимум 90 % обща граница с планински землища.

(3) В териториалния обхват на планинските райони се включват землищата на населените места, посочени в приложение № 1.

Чл. 4. (1) Райони с ограничения, различни от планинските, са землищата на населени места, които са със слабопродуктивни земеделски земи.

(2) В териториалния обхват на районите с ограничения, различни от планинските, се включват землищата на населените места, посочени в приложение № 2.
Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:

1. "Група от землища" са съседни землища, които имат сумарна площ, по-малка от средната площ на землище в страната.

2. "Землища на населени места със слабопродуктивни земеделски земи" са землища, на които среднопретеглената категория на земеделската земя е от шеста до десета категория включително.

§ 2. Показателите за средна надморска височина, среден наклон и средна категория на земеделската земя се определят като среднопретеглена величина за територията на землище.
Заключителни разпоредби§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 12, ал. 6 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 3
(Изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2011 г.) 

 

Планински райони

 

EKATTE

Област

Община

Наименование на

 

 

 

населено място

 

 

 

 

02676

Благоевград

Банско

Банско

17381

Благоевград

Банско

Гостун

21498

Благоевград

Банско

Добринище

39614

Благоевград

Банско

Кремен

53059

Благоевград

Банско

Обидим

54136

Благоевград

Банско

Осеново

76090

Благоевград

Банско

Филипово

02107

Благоевград

Белица

Бабяк

03504

Благоевград

Белица

Белица

77596

Благоевград

Белица

Горно Краище

15638

Благоевград

Белица

Гълъбово

20064

Благоевград

Белица

Дагоново

14521

Благоевград

Белица

Златарица

39270

Благоевград

Белица

Краище

40453

Благоевград

Белица

Кузьово

44762

Благоевград

Белица

Лютово

53998

Благоевград

Белица

Орцево

59330

Благоевград

Белица

Палатник

80649

Благоевград

Белица

Черешово

04217

Благоевград

Благоевград

Бистрица

14204

Благоевград

Благоевград

Габрово

17004

Благоевград

Благоевград

Горно Хърсово

20328

Благоевград

Благоевград

Дебочица

20540

Благоевград

Благоевград

Делвино

23652

Благоевград

Благоевград

Дренково

24367

Благоевград

Благоевград

Дъбрава

27231

Благоевград

Благоевград

Еленово

00134

Благоевград

Благоевград

Изгрев

37263

Благоевград

Благоевград

Клисура

43520

Благоевград

Благоевград

Лешко

43863

Благоевград

Благоевград

Лисия

68792

Благоевград

Благоевград

Логодаж

47370

Благоевград

Благоевград

Марулево

49179

Благоевград

Благоевград

Мощанец

53031

Благоевград

Благоевград

Обел

55107

Благоевград

Благоевград

Падеш

57159

Благоевград

Благоевград

Покровник

66055

Благоевград

Благоевград

Селище

78464

Благоевград

Благоевград

Церово

02600

Благоевград

Гоце Делчев

Баничан

06306

Благоевград

Гоце Делчев

Брезница

07003

Благоевград

Гоце Делчев

Буково

17347

Благоевград

Гоце Делчев

Господинци

17395

Благоевград

Гоце Делчев

Гоце Делчев

20585

Благоевград

Гоце Делчев

Делчево

21680

Благоевград

Гоце Делчев

Добротино

23460

Благоевград

Гоце Делчев

Драгостин

38666

Благоевград

Гоце Делчев

Корница

44416

Благоевград

Гоце Делчев

Лъжница

49432

Благоевград

Гоце Делчев

Мусомища

68391

Благоевград

Гоце Делчев

Средна

16763

Благоевград

Гърмен

Горно Дряново

20331

Благоевград

Гърмен

Дебрен

22616

Благоевград

Гърмен

Долно Дряново

37472

Благоевград

Гърмен

Ковачевица

40138

Благоевград

Гърмен

Крушево

43606

Благоевград

Гърмен

Лещен

53727

Благоевград

Гърмен

Ореше

54184

Благоевград

Гърмен

Осиково

62640

Благоевград

Гърмен

Рибново

66874

Благоевград

Гърмен

Скребатно

06834

Благоевград

Кресна

Будилци

11569

Благоевград

Кресна

Влахи

16136

Благоевград

Кресна

Горна Брезница

22068

Благоевград

Кресна

Долна Градешница

14492

Благоевград

Кресна

Кресна

54537

Благоевград

Кресна

Ощава

67369

Благоевград

Кресна

Сливница

39699

Благоевград

Кресна

Стара Кресна

02806

Благоевград

Петрич

Баскалци

03294

Благоевград

Петрич

Беласица

66322

Благоевград

Петрич

Богородица

05596

Благоевград

Петрич

Боровичене

11358

Благоевград

Петрич

Вишлене

12036

Благоевград

Петрич

Волно

14091

Благоевград

Петрич

ГабренеСподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница