Наредба за провеждане на държавните първенства по планинско колоездене през 2014 гДата25.02.2018
Размер103.18 Kb.
НАРЕДБА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ПЪРВЕНСТВА ПО ПЛАНИНСКО КОЛОЕЗДЕНЕ ПРЕЗ 2014 г.
ОБЩА ЧАСТ
I. Цел:
Състезанията от Държавния спортен календар имат за цел да направят преглед на състоянието и да стимулират развитието на колоездачния спорт, както и да се популяризира планинското колоезденето и неговите разновидности сред обществеността. Легитимно е това състезание, което е в календара на БКС. Редовно картотекирани състезатели нямат право да участват в нелегитимни състезания. При нарушения следват наказания от БКС.
ІІ. Задачи:
1. Да излъчат държавните индивидуални и отборни шампиони за момчета, юноши младша и старша възраст, мъже до 23 години, мъже – елит и мъже – ветерани, на Република България за 2014 г.

2. Да излъчат победителите в националните купи по планинско колоездене през 2014 г.

3. Да съдействат за повишаването на майсторството на българските колоездачи, да послужат за проверка състоянието на отборите за участието им в международни състезания и първенства (балканиада, европейско и световно първенство), и на Олимпийски игри.

4. Да дадат възможност за изява на млади и талантливи колоездачи, с оглед включването им в разширените състави на националните отбори по колоездене.

5. Да послужат за обмяна на опит между състезателите, клубните отбори, треньорите и съдийте.
ІІІ. Структура:


UCI - Международен колоездачен съюз - Администрира спорта на световно и континентално ниво, Световни първенства, Световна купа, Континентални първенства (съвместно с UEC), международен спортен календар за UCI състезания. Изготвя правилник, който е задължителен за всички федерации, отбори и състезатели членуващи в UCI.

UEC - Европейски колоездачен съюз - Администрира европейските шампионати.
БКС - Балкански колоездачен съюз - Администрира балкански първенства и състезания на локално ниво.
БКС - Български колоездачен съюз - Лицензирана спортна организация, член на UCI, UEC, БКС - администрира колоездачния спорт в Република България съгласно законовите разпоредби и правилниците на UCI, Организира Държавни първенства, администрира спортен календар, купи, серии и отделни състезания, национални отбори.
Спортни клубове - спортните клубове, които развиват колоездене членуват в БКС. Извършват тренировъчна дейност, организират състезания, картотекират състезатели, участват в състезания от вътрешния и международния календар.
Състезатели - членуват в спортни клубове, длъжни са да познават разпоредбите на UCI, БКС и спортния клуб, имат валиден състезателен лиценз и да го представят при регистрация или участие в състезания, участват в състезания.
Колоездачния спорт в Република България е организиран съгласно Закона за спорта, разпоредбите на Международните спортни федерации и Български колоездачен съюз.
IV. Ръководство и организация на състезанията:
1. Държавните първенства и националните купи се организират от БКС, съвместно с колоездачните клубове, на територията на които се провеждат състезанията, съгласно Регламента на Международния колоездачен съюз и настоящата Наредба.

2. Националните купи и другите колоездачни прояви се организират от местните колоездачни клубове и организации, съгласувано с БКС.

3. Ръководството на състезанията по т. 1 се осъществява от главен съдия и съдийска колегия. Състезанията по т. 2 се организират и провеждат от местните и регионалнисъдийски колегии и организации, като главният съдия се назначава от РСК.

4. За международните и държавни състезания в страната, УС на БКС определя апелационно жури в състав от 3 до 5 члена, съобразено с изискванията на Регламента на Международния колоездачен съюз.

5. Състезанията от Държавния личен шампионат, Държавния отборен шампионат и Държавния лично-отборен шампионат се провеждат съгласно изискванията на настоящата Наредба.

6. Техническата конференция се провежда в деня преди състезанието. Ако състезанието започва след обяд, конференцията се провежда два часа преди старта. На техническата конференция се установява редовността на състезателите и отборите, съобщава се програмата на състезанието и подробности по неговото провеждане.

7. БКС и Ръководството на състезанието си запазват правото да изменят Програмата при възникване на особени обстоятелства.

8. Националните купи от календара на БКС се провеждат по Наредба на организаторите, съгласувана с БКС.

9. Задължително медицинско осигуряване на всички състезания от спортния календар.

10. При подаване на контестация в срок 3 дни след приключване на състезанието до УС на БКС да се внесе сумата от 50 лева.

11. Съгласно закона за спорта на Република България и разпоредбите на международния и националнаия колоездачен съюз за участие в състезание е необходим състезателен лиценз. Състезателния лиценз е с валидност в рамките на календарната година.


V. Награди
1. Победителите в отделните дисциплини от държавния личен шампионат получават титлата "Държавен шампион за 2014 година" за съответната дисциплина. Класиралите се до трето място в него се награждават с медали.

2. Отборите на клубовете, класирали се до трето място в държавния отборен шампионат се награждават с купи.

3. Победителите в държавните традиционни купи се награждават с купи и други награди.
VI. Дисциплини


 1. XCO /Cross-country olympic/

Състезателното трасе е с дължина между 4 км и 6 км.

 1. XCM /Cross-country marathon/

Дисциплина отворена за състезатели на възраст 19 +.

Състезателното трасе е с дължина между 60 км и 120 км.

Състезанието може да бъде проведено по една или няколко обиколки, като броят им не трябва да превишава 3/три/.


 1. XCE (Eliminator)

Трасето трябва да бъде с дължина между 500 м и 1000 м и да включва естествени и/или изкуствени препятствия.

Цялото трасе трябва да бъде 100% караемо.

Стартът и финалъ трябва да са отделени.

Може да бъдат създадени препятствия като дървета, стълби (нагоре/надолу), мостове или дървени конструкции за динамичност на състезанието.

Трасето трябва да бъде маркирано.


 1. DHI /Downhill /

Трасе с дължина между 1500 м и 3500 м.

Продължителност от 2 мин. до 5 мин. 1. 4X /

Дисциплина отворена за състезатели на възраст 17 +.

Старта е с произволно пускане.

За целите на националната ранглиста други състезания с директна елиминация с по-малко от 4 състезателя по трасето се причисляват към 4X.

VII. Обща част
XCE / XCO – ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
1. ДЛОШ 19.07 – 20.07. 2014 г. - София
1.1. 19.07.2014 г. – 16.30 ч. – XCE
1.2. 20.07.2014 г. – 10.00 ч. – XCO
1.3. Класиране – лично и отборно

4X / DHI – ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

1. ДЛОШ 26.07 – 27.07.2014 г. – Боровец
1.1. 26.07.2014 г. – 16.30 ч. – 4X
1.2. 27.07.2014 г. – 10.00 ч. – DHI
1.3. Класиране – лично и отборно


 • Мъже-жени-юноши една възрастXCM- ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
1. ДЛОШ 28.09 – 29.09.2014 г. – София


  1. 27.07.2014 г. – 10.00 ч. – XCM
  1. Класиране – лично и отборно
 • Без юноши и девойки


РЕГЛАМЕНТ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ПЪРВЕНСТВА ПО ПЛАНИНСКО КОЛОЕЗДЕНЕ ПРЕЗ 2014 г.
1. Състезателите и отборите в състав от 3 до 6 състезатели и съответно 1 или 2 придружаващи лица участват в състезанията от Държавния спортен календар на разноски на БКС /храна и хотел/. Заявките за участие в състезанието трябва да са изпратени четири дни преди проявата в БКС на и-мейл rskk@abv.bg и на и-мейл на домакините на проявата /изпращане по факс/. Незаявилите участие по т. 1 участват на собствени разноски като се задължават да подадат заявка на главния секретар на състезанието най-малко 4 часа преди старта или да изпратят заявката най-малко 24 часа преди старта по и-мейл.

2. Проверка на лицензи за участие в състезанията от държавния шампионат и националните купи се прекратява 2 часа преди старта.

3. Необходими документи при заявяване за участие в състезание:

а. Заявка.

б. Лисанс.

в. Предсъстезателен медицински преглед, извършен най-рано 3 дни преди състезанието само за момчета. По изключение /в особени случай/ прегледа може да извърши лекарят на състезанието.

4. При картотекирането на състезателите си, колоездачните клубове заявяват и регистрират цвета на екипа, с който ще участват в състезанията през годината, както и резервен екип.

5. Необходими документи за картотекиране на състезатели в колоездачните клубове:

а. Момчета и юноши - младша възраст :

- заявление от състезателя по образец

- 2 снимки

- годишна застраховка

- лична карта или акт за раждане /за новокартотекирани/

- личен състезателен номер за годината

б. Юноши - старша възраст, мъже до 23 години и мъже – елит:

- заявление от състезателя по образец

- договор между колоездачния клуб и състезателя

- за учащи – удостоверение от учебното заведение, че са учащи през настоящата година

- личен състезателен номер за годината

- годишна застраховка

в. За юношите младша и старша възраст, мъже до 23 години и мъже - елит да се представи втори медицински преглед до 01.06.2014 година

г. За всички възрастови групи

- списък по образец, заверен от треньора и председателя на клуба.
6. Срокът за картотекиране на състезателите мъже и юноши - старша възраст, за участие в състезания през 2014 г. е до 31.01.2014 г. След този срок, картотекирането на отделни състезатели може да става с разрешаване на УС на БКС и глоба от 50 лева.

7. Право на участие имат:

а. момчета – родени от 01.01.2000 г. до 31.12.2002 г.

б. юноши младша възраст – родени от 01.01.1998 г. до 31.12.1999 г.

в. юноши старша възраст – родени от 01.01.1996 г. до 31.12.1997 г.

г. мъже до 23 г. – родени от 01.01.1992 до 31.12.1995 г.

д. мъже-елит – родени преди 31.12.1991 г..

8.По време на техн. конференция могат да се обединят някои групи с недостатъчен брой състезатели, примерно жени и девойки или юноши старша и младша.

9. Състезатели, неявили се на ритуала по награждаването, губят право на спечелените награди.

10. Всички състезания от държавния шампионат се провеждат под контрол на БКС.

11. При провеждане на националните купи, регламентът следва да бъде одобрен от БКС.

12. Точки за класиране и субсидиране от ММС ще носят състезания от държавния спортен календар за 2014 г., определени в Инструкция на БКС.
ИНСТРУКЦИЯ ЗА СУБСИДИРАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ ОТ БЪЛГАРСКИЯ КОЛОЕЗДАЧЕН СЪЮЗ ПРЕЗ 2014 г.

Начисляването на точки да се извършва по досега действащата Наредба на ММС със същите коефициенти. Точки се начисляват от участие в следните състезания:


Планинско колоездене:

 1. Съгласно инструкцията на ММС за точкуване на спортните клубове за извършената дейност през изтеклата година.
 1. Държавен личен шампионат - във всички дисциплини първите трима получават бонус съответно от 5,2,1 точки.
 1. Държавен отборен шампионат - крайното класиране от проведените

дисциплини.


 1. Отборно класиране – сбора от времената на първите трима състезатели от отбора.
 1. Инвидуално класиране – определя се от реда на класирането на състезателя.
 1. Точкова система
  1. Мъже и Жени ЕЛИТ

 • Точки получават състезателите класирали се от 1во до 16то място в следния порядък. (приложение: таблица 1)
  1. Юноши и Девойки старша възраст

 • Точки получават състезателите класирали се от 1во до 18то място в следния порядък. (приложение: таблица 1Б)
  1. Юноши и Девойки младша възраст

 • Точки получават състезателите класирали се от 1во до 20то място в следния порядък. (приложение: таблица 1В)
  1. Момчета

 • Точки получават състезателите класирали се от 1во до 16то място в следния порядък. (приложение: таблица 1Г)

 1. Чл. 15 Национални състезатели, участвали предходната година в официални международни състезания, определени от спортната федерация, както и повиканите състезатели в националния отбор за същия период, като броя им не може да превишава норматива на федерацията, носят на спортния клуб допълнително точки равни на точките начислени от крайното им класиране само от държавното първенство от една дисциплина по избор при индивидуалните спортове или точките от едно отборно класиране при спортните игри., без да се умножават с коефициентите по тази инструкция.

 2. Точките от класирания на състезателите се умножават по комплексния коефициент (Приложение 3)

 3. Крайният резултат на спортния клуб е в зависимост и от броя на възрастовите групи, взели участие в състезания от държавния спортен календар. Отчитането става с коефициент за обхват. Спортен клуб, който отчита учсатие в състезания само от една възрастова група, коефициента е 1.0, съответно при две възрастови групи е 1.05, при три възрастови групи 1.1, а при четири 1.2, при условие, че броя на състезателите в дадена група отговаря на нормативите определени от спортната федерация в указанието до спортните клубове.

БЪЛГАРСКИ КОЛОЕЗДАЧЕН СЪЮЗ


Каталог: upload -> documents -> doc
doc -> Колоездачно състезание на шосе от Бояна до х. Звездица общо 20 км
doc -> Купа drag 2016 / 06. 05. 2016 Организация
doc -> Програма: 11: 00ч записване 11: 30ч начало на тренировките 16: 00ч старт 17: 00ч награждаване групи
doc -> М с. Димитър Котев на 25. 05. 2013 г за момчета, юноши младша възраст, юноши старша възраст, деца и любители Цел и задачи Популяризиране на колоездачния спорт в гр. София и всички клубове от страната. Програма
doc -> Програма на състезанието: 09. 08. 2015 г. 08. 00-10. 00 ч. Запознаване с трасето и записване 10. 00-10. 30 ч. Техническа конференция и раздаване на стартовите номера
doc -> Програма на състезанието: На 18. 06. 2016 г от 15. 00 ч техническа конференция хотел „Яница
doc -> Правилник за статута на спортисти аматьори и професионалисти, и трансферен правилник на състезателите по колоездене


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница