Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините


Раздел I Машини, предназначени за използване в хранително-вкусовата, козметичната или фармацевтичната промишленостстраница7/18
Дата25.07.2016
Размер1.09 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18

Раздел I

Машини, предназначени за използване в хранително-вкусовата, козметичната или фармацевтичната промишленостЧл. 120. Машините, предназначени за използване с хранителни, с козметични или с лекарствени продукти, се проектират и изработват така, че да се избегне всеки риск от инфекция, заболяване или заразяване, като се спазват следните изисквания:

1. материалите, от които са изработени елементите, които влизат в контакт или са предназначени да влязат в контакт с хранителни, с козметични или с лекарствени продукти, трябва:

а) да отговарят на изискванията, определени в съответните нормативни актове;

б) преди всяко използване да могат да се почистят, а когато това е невъзможно, да се използват елементи за еднократна употреба;

2. всички повърхности на елементите, които влизат в контакт с хранителни, с козметични или с лекарствени продукти, различни от елементите за еднократна употреба, трябва:

а) да бъдат гладки, без грапавини или вдлъбнатини, за да не задържат органични вещества, като същото изискване се прилага към свръзките между две повърхности;

б) да са проектирани и изработени така, че да се намалят до минимум издатини, ръбове и вдлъбнатини по сглобките;

в) да могат лесно да се почистват и дезинфекцират и когато е необходимо, това да става след демонтиране на елементите;

г) вътрешните повърхности да бъдат закръглени с радиус, който позволява пълно почистване;

3. течностите, газовете и аерозолите, получени от хранителни, от козметични или от лекарствени продукти, както и течностите за почистване, дезинфекция и измиване трябва да изтичат безпрепятствено и напълно от машината;

4. проникването на вещества, живи организми, по-специално насекоми, или натрупването на органични вещества в места, които не могат да се почистват, трябва да бъде избегнато;

5. опасни за здравето спомагателни вещества, включително използваните смазочни материали, не трябва да влизат в контакт с хранителните, с козметичните или с лекарствените продукти; когато е необходимо, машината трябва да бъде проектирана и изработена така, че да позволява да се проверява спазването на това изискване.Чл. 121. Инструкцията за експлоатация на машините по чл. 120 съдържа информация за препоръчваните почистващи продукти, препарати и методи на почистване, дезинфекция и измиване не само на леснодостъпните зони, но и на зоните с непрепоръчителен достъп.


Раздел II

Ръчно преносими и/или ръчно водими машиниЧл. 122. (1) Преносимата ръчно държана и/или ръчно водима машина се проектира и изработва така, че:

1. в зависимост от типа си да има опорна повърхност с достатъчни размери и да има достатъчен брой ръкохватки и опори с подходящи размери, разположени по такъв начин, че да осигурят нейната устойчивост при предвидените от производителя условия на работа;

2. да е снабдена с органи за пускане в действие и/или за спиране, които да дават възможност на оператора да борави с тях, без да пуска ръкохватката, когато освобождаването на ръкохватката създава риск, освен в случаите на техническа невъзможност или при независимо управление на машината;

3. да не предизвиква рискове от случайно пускане и/или продължаване на операцията, след като операторът е освободил ръкохватката; при техническа невъзможност да се осигури това изискване се предприемат еквивалентни мерки;

4. да има видимост към опасната зона и към процеса на взаимодействие между инструмента и обработвания материал, когато е необходимо.

(2) Ръкохватките на преносимите машини се проектират и изработват така, че да позволяват лесното им пускане в действие и спиране.

Чл. 123. (1) Инструкцията за експлоатация съдържа информация за вибрациите, предавани от преносимата ръчно държана и/или ръчно водимата машина, както следва:

1. общата стойност на вибрациите, на които са подложени горните крайници, когато определена по съответните методи за изпитване тя превишава 2,5 метра за секунда на квадрат (m/s2);

2. в случай че ускорението не превишава 2,5 m/s2, се посочва „равно или по-малко от 2,5 m/s2“;

3. неопределеност на измерването.(2) Стойностите на вибрациите се измерват или конкретно на въпросната машина, или на технически сравнима машина, представителна за машината, която ще бъде произвеждана.

(3) Когато не са приложени хармонизираните стандарти, вибрациите трябва да се измерват чрез използване на най-подходящия за машината измервателен метод.

(4) Условията на функциониране на машината по време на измерването и използваните методи на измерване или позоваването на прилагания хармонизиран стандарт трябва да бъдат описани.


Раздел III

Преносими взриво-монтажни и други преносими ударни машиниЧл. 124. (1) Преносимите взриво-монтажни и другите преносими ударни машини се проектират и изработват така, че да отговарят на следните общи изисквания:

1. енергията да се предава на ударния елемент от междинна част, която е свързана с машината;

2. да притежават предпазно устройство, което да не дава възможност да се осъществи удар, докато машината не е позиционирана правилно с достатъчно налягане върху закрепвания материал;

3. да се възпрепятства несъзнателното им задействане; при необходимост да се изисква извършването на поредица от действия върху предпазното устройство и върху органа за управление, за да бъде задействана ударната функция;

4. да се възпрепятства несъзнателното им задействане по време на преместване или в случай на удар;

5. операциите по зареждане и изпразване да могат да се извършват лесно и безопасно.(2) При необходимост производителят трябва да предвиди и предостави защитни предпазители за машината.

Чл. 125. Инструкцията за експлоатация на машините по чл. 124 съдържа информация за:

1. принадлежностите и заменяемото оборудване, които могат да се използват с машината;

2. подходящите фиксиращи или други скрепителни елементи, които могат да бъдат използвани с машината;

3. при необходимост – подходящите заряди, които трябва да се използват.

Каталог: naredbi
naredbi -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения
naredbi -> Решение на Общинския съвет
naredbi -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
naredbi -> Информация предоставена от българските спортни федерации
naredbi -> Първа общи положения ч
naredbi -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
naredbi -> Наредба №3 от 1 август 2008 Г. За нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите
naredbi -> Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница