Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане


§ 13. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2013 г. с изключение на § 1, т. 10, която влиза в сила от 1 април 2013 гстраница6/6
Дата25.07.2016
Размер1.34 Mb.
1   2   3   4   5   6
§ 13. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2013 г. с изключение на § 1, т. 10, която влиза в сила от 1 април 2013 г.

Приложение № 1 към чл. 3, т. 5


1. Съдове, работещи под налягане:

1.1. Тръбни пещи независимо от диаметъра им;

1.2. Съдове, изработени от тръби с вътрешен диаметър до 150 mm включително;

1.3. Съдове, работещи под налягане едновременно на вода и въздух (хидрофори) при температура на средата до 90°С, на които произведението от минималния въздушен обем по време на експлоатация в m3 и максималното налягане в МРа не надвишава числото 0,3;

1.4. Съдове, работещи под налягане на вода с температура, не по-висока от 115°С, и съдове, работещи под налягане на други течности с температура, която не превишава точката на кипенето им при налягане 0,07 МРа;
2. Тръбопроводи за транспортиране на водна пара и гореща вода:

2.1. Тръбопроводи с външен диаметър, по-малък от 51 mm, и температура на транспортираната среда 450°C и по-висока или налягане над 8,0 MPa.

2.2. Тръбопроводи с външен диаметър, по-малък от 76 mm, и температура на транспортираната среда до 450°C или налягане до 8,0 MPa.

Приложение № 2 към чл. 9, т. 3


Стойности на допустимото напрежение
1. За феритни стомани, включително нормализирана (нормализирана валцована стомана), с изключение на дребнозърнеста стомана и стомана със специална термообработка - 2/3 от Re/t и 5/12 от Rm/20;

2. За аустенитни стомани с относително удължение след разрушаване над 30 на сто - 2/3 от Re/t, или

3. За аустенитни стомани, когато относителното удължение след разрушаване е над 35 на сто - 5/6 от Re/t и 1/3 от Rm/t;

4. За нелегирани и нисколегирани лети стомани - 10/19 от Re/t и 1/3 от Rm/20;

5. За алуминий - 2/3 от Re/t;

6. За алуминиеви сплави с изключение на дисперсно закалени сплави - 2/3 от Re/t и 5/12 от Rm/20.

Приложение № 3 към чл. 93, ал. 2
Re/t Ј Re/20 : К, където:
К Ј 1,5

К е коефициент на сигурност.

Приложение № 4 към чл. 111, ал. 1

Размери на защитната зона около монтирани на открито надземни съдове за експлозивни, изключително запалими, лесно запалими и запалими флуиди


1. Съдове с обем до 5 m3 включително - не по-малко от 3 m.

2. Съдове с обем над 5 m3 до 30 m3 включително - не по-малко от 5 m.

3. Съдове с обем над 30 m3 - не по-малко от 10 m.

Приложение № 5 към чл. 111, ал. 2
Вид на сградата,

Минимално разстояние, m

съоръжението

Вид на флуида

или обекта

оксидиращи

експлозивни,

 

флуиди

изключително

 

 

запалими,

 

 

лесно запалими

 

 

или запалими флуиди

 

маса

маса

течен

други

 

<= 50 t

> 50 t

водород

 

1

2

3

4

5

Места за паркиране на транспортни средства, жп линии, пътища

5

8

8

5

Зони, в които има открит огън, места за пушене или в които се допуска наличието на източници на възпламеняване

5

8

8

5

Места за съхранение на твърди горими вещества, включително дървени постройки

5

8

8

5

Ями, отвори на канализационни системи, дренажни системи на повърхностни води, отвори към системи под нивото на земята

5

8

8

5

Офиси и зони, в които е възможно да присъстват едновременно много хора

5

8

15

5

Въздухосборници на компресори или вентилатори или отдушници на горими газове

5

8

15

5

Места за съхранение на горими течности или газове

5

8

8

5

Въздушни електрически силови кабели

-

-

10

10

 

 

 

 

 

Приложение № 6 към чл. 130, чл. 162, ал. 1 и 2 и чл. 224

Размери на защитната зона около резервоари с флуиди от група 1
1. За по-леки от въздуха газове - цилиндрично пространство с полусферична горна част с размери съгласно табл. 1 или 2:

2. За по-тежки от въздуха газове - конусообразно пространство с размери съгласно табл. 1 или 2:


3. Защитна зона на няколко бутилки, разположени една до друга - с размери съгласно табл. 1 или 2:


Таблица 1
Размери на защитната

Газове

зона за съхранение в

 

помещения

по-леки

по-тежки от

 

от въздуха

въздуха

 

резер-

бутил-

други

 

воари

ки

резер-

 

 

 

воари

Височина h (m)

2

1

1

Радиус r (m)

2

2

3

 

 

 

 

Таблица 2


Размери на защитната

Газове

зона за съхранение

по-леки от

по-тежки от

на открито

въздуха

въздуха

 

резервоари

резервоари

Височина h (m)

1

0,5

Радиус r (m)

1

1

 

 

 

Приложение № 7 към чл. 248, ал. 2


Изисквания към захранващата и котловата вода
1. Изисквания към качеството на водата за захранване и допълване на водогрейни котли и топлообменници с температура на изходящата вода от 110°С до 180°С:Наименование на

Единица

Допустима

показателя

за измер-

стойност

 

ване

Омеко-

Обез-

 

 

тена

солена

 

 

вода

вода

Специфична проводимост

µS/cm

-

10

Съдържание на разтворен кислород

µg/dm3

50

20

Обща твърдост

mgeq/dm3

50

-

Съдържание на диспергирани вещества

mg/dm3

5

1

Съдържание на свобо-

 

не се

не се

ден въглероден диоксид

 

допуска

допуска

Стойност на рН

 

8,5 до 10

8,5 до 10

Съдържание на масло

 

не се

не се

 

 

допуска

допуска

 

 

 

 


2. Захранващата и котловата вода на котли, произведени преди влизането в сила на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане, трябва да съответства на чл. 60 от Наредба № 30 от 1994 г. за технически надзор на котли с високо налягане (обн., ДВ, бр. 50 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 35 от 1996 г.).
Каталог: rdonlyres
rdonlyres -> Областна дирекция на мвр – р а з г р а д районно управление на мвр – р а з г р а д
rdonlyres -> Република българия министерство на вътрешните работи а н а л и з
rdonlyres -> Стара Загора Дата Време
rdonlyres -> „развитие на човешките ресурси” Ч
rdonlyres -> Дипломна работа за получаване на образователно-квалификационна степен „Магистър" по специалността „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред"
rdonlyres -> Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност
rdonlyres -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
rdonlyres -> Закон за движението по пътищата в сила от 01. 09. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
rdonlyres -> Наредба №8121з-968 от 10 декември 2014 Г. За правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница