Населението в българия по пол и статус през 2000 годинаДата24.09.2016
Размер62.74 Kb.
#10631

НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ ПО ПОЛ И СТАТУС
ПРЕЗ 2000 ГОДИНА


Изчисленото постоянно население на страната към 31.12.2000 г. е 8 149.5 хил. души. В резултат на естественото си движение населението е намаляло с 41 408 души, или с 0.5%, в сравнение с 1999 година.

Население към 31.12. по години и пол


Години

Общо

Мъже

Жени

1998

8 230 371

4 014 071

4 216 300

1999

8 190 876

3 991 161

4 199 715

2000

8 149 468

3 967 423

4 182 045

Намаляването на броя на мъжете през 2000 г. е по-голямо от това на жените. Те са намалeли с 23 738 души, или с 0.6%, а жените - със 17 670 или с 0.4%. Независимо от тези различия относителният дял на жените се запазва и в края на годината те съставляват 51.3%. Мъжете са повече от жените в младите възрасти до 34 години. Равновесие в броя на хората от двете разновидности на пола се наблюдава във възрастовата група 35 – 39 години. С нарастване на възрастта систематично се увеличава броят и относителният дял на жените от общото население на страната. В резултат на тези изменения на 1 000 мъже се падат 1 054 жени, или жените са 51,32% от населението. От заетите лица мъжете са повече от жените във възрастовите групи 15-34 години, и при работещите над 55 години, а при пенсионерите мъжете са повече от жените в групата до 49 години. Най-голямата разлика между броя на мъжете и жените, при пенсионерите е в групата между 55 и 59 години – 103,464 или жените са 70% от пенсионерите в тази група. Общо за пенсионерите, жените са 58%, а мъжете съответно 42%. За разлика от общият брой на населението и броят на пенсионерите, при заетите лица мъжете са повече и представляват 53% от броят им.


2. Застаряване на населението

Продължилите вече повече от две десетилетия негативни тенденции в развитието на демографските процеси доведоха до значими промени във възрастовата структура на населението. Продължава да се задълбочава процесът на неговото остаряване. Този процес оказва влияние върху формирането на трудовия потенциал на страната и най-вече върху неговото възпроизводство. Населението в трудоспособна възраст през 2000 г. е 4 748 хил. души, като в сравнение с предходната година е намаляло с близо 5 хиляди.С близо 13 хиляди се е увеличило през 2000 г. и населението над трудоспособна възраст. Сред населението под трудоспособна възраст се очертава трайна тенденция на намаление. В сравнение с 1999 г. намалението е около 38 хиляди и в края на 2000 г. то е 1 373 хил. души, или 16.8% от населението в страната. Данните за трите основни категории население показват, че общото намаление на населението и неговото застаряване предимно се свързват с намаляването на населението в най-младите възрасти. Така пенсионерите представляват 29% от населението.

Според резултатите от проведеното от НСИ през месец декември 2000 г. наблюдение, работната сила (икономически активното население) в страната е 3 272,2 хил. или 47,5% от населението на 15 и повече навършени години. От общия брой на икономически активните лица 2 735,5 хил. или 39,7% от населението на 15 и повече навършени години. В градовете коефициентът на заетост е 44,9 %, а в селата - 28,8%. В сравнение със септември 2000 г. заетите намаляват със 101,7 хил., а коефициентът на заетост – с 1,5 пункта, което се дължи предимно на сезонни фактори.

Работна сила и коефициенти на икономическа активност, заетост и безработица през декември 2000 г. по местоживеене и пол


Местоживеене

Пол


Работна сила

Коефициент на икономическа активност -
%


Коефициент на заетост -
%


Коефициент на безработица -
%


всичко -
хил.


заети -
хил.


безработни- хил.

Общо

3 272,2

2 735,6

536,7

47,5

39,7

16,4

   Мъже

1 741,2

1 453,1

288,0

52,4

43,7

16,5

   Жени

1 531,0

1 282,5

248,6

42,9

36,0

16,2

 

 

 

 

 

 

 

В градовете

2 454,9

2 097,8

357,1

52,5

44,9

14,5

   Мъже

1 271,0

1 085,2

185,8

56,8

48,5

14,6

   Жени

1 184,0

1 012,7

171,3

48,6

41,6

14,5

 

 

 

 

 

 

 

В селата

817,2

637,7

179,6

36,9

28,8

22,0

   Мъже

470,2

367,9

102,2

43,3

33,9

21,7

   Жени

347,1

269,8

77,3

30,7

23,9

22,3

През декември 2000 г. безработните са 536,7 хил. или 16,4% от икономически активното население на страната. В градовете равнището на безработица е 14,5%, а в селата – 22%. Няма съществени различия в равнището на безработицата при мъжете и жените - то е съответно 16,5 % и 16,2%. Основната причина за безработицата са съкращенията от работа – 323,8 хил. или 60,3% от безработните през декември 2000 г. са останали без работа по тази причина. 79,5 хил. или 14,8% от безработните търсят, но не могат да намерят работа след завършване на учебно заведение или отбиване на редовната си военна служба. 59,7% от безработните търсят работа повече от една година.

Продължава тенденцията на непрекъснато увеличение на броя на лицата, които нямат работа и желаят да работят, но са се отказали да търсят активно работа, защото считат, че е невъзможно да намерят такава (обезкуражени лица). През декември 2000 г. техният брой достигна 469,2 хил., от които 247,8 хил. са мъже и 221,4 хил.- жени.
Каталог: OLDSITE -> pension1
OLDSITE -> Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за
pension1 -> Изчистване, oпростяване и консолидиране на инвалидната пенсионна система1
OLDSITE -> Неграмотността в XXI век е
OLDSITE -> П. Хилендарски „Неграмотността в XXI век е…
OLDSITE -> Неграмотността в XXI век е
pension1 -> Становище относно вложението на пенсионните фондове в Български депозитарни разписки от гледна точка на законовите ограничения за инвестиране в чужбина
pension1 -> Оптимизиране на първи стълб от социалноосигурителната система


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница