Населено място грДата21.08.2018
Размер198.02 Kb.
#82211
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за произвеждане на избори за народни представители

на 26 март 2017 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)
ИЗБОРЕН РАЙОН № 06 - ВРАЧАНСКИ
ОБЩИНА КРИВОДОЛ
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.КРИВОДОЛ СЕКЦИЯ № 002
адрес на избирателната секция СУ "Св.Св.Кирил и Методий", ет.1, ул." Г.Димитров" №78

----------------------------------------------------

СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ

----------------------------------------------------


АГНЕСА ЕМИЛОВА ДАВИДОВА
АГНЕСА КИРИЛОВА СТАТКОВА
АДРИАНА ДИМИТРОВА РАДОСЛАВОВА
АДРИЯНА ВИКТОРОВА ФИМОВА
АЛБАН МЕНТОР БИБА
АЛБЕНА АНГЕЛОВА РАНГЕЛОВА
АЛБЕНА ИГНАТОВА ТОДОРОВА
АЛБЕНА РУМЕНОВА ИВАНОВА
АЛБЕНА ЦВЕТАНОВА ПИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА
АЛЕКСАНДЪР АНТОНИЕВ АЛЕКСАНДРОВ
АЛЕКСАНДЪР БРАНИМИРОВ КУЛЯНИН
АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ АЛЕКСАНДРОВ
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ
АЛЕКСАНДЪР ИЛИЕВ АЛИПИЕВ
АЛЕКСАНДЪР КРУМОВ ТОДОРОВ
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ ИВАНОВ
АЛЕКСЕЙ БОЯНОВ ПЪРВАНОВ
АЛЕКСЕЙ ДИМИТРОВ НИКИФОРОВ
АНАБЕЛ СВЕТОСЛАВОВА НИКОЛОВА
АНАТОЛИ АНТОНОВ ИЛИЕВ
АНАТОЛИ ВАЛЕНТИНОВ ПЕТРОВ
АНАТОЛИ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
АНГЕЛ ДИМИТРОВ АНАНИЕВ
АНГЕЛИНА ЗАХАРИЕВА ВАСИЛЕВА
АНГЕЛИНА ИВАНОВА ПАВЛОВА
АНЕЛИЯ ВЛАДИМИРОВА ПЕТКОВА
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА ГЕРГОВА
АНЕЛИЯ ИЛИЕВА БОГДАНОВА
АНЕТА ИВАНОВА ИЛИЕВА
АНЖЕЛА БОРИСЛАВОВА ТОДОРОВА
АНЖЕЛА КОСТАДИНОВА МАРИНОВА
АНЖЕЛА СТОЯНОВА ЗАХАРИЕВА
АНИТА АСЕНОВА ОГНЯНОВА
АНИТА ЗДРАВКОВА СИМЕОНОВА
АНИТА МОМЧИЛОВА ЦВЕТАНОВА
АНИЦА ЮРИЕВА ПЕТКОВА
АНКА БОРИСОВА РУСИНОВА
АНТОН ИЛИЕВ МИТОВ
АНТОНИ АЛЕКСАНДРОВ КОСТАДИНОВ
АСЕН ИГНАТОВ ПЕТРОВ
АСЕН ПАРАСКЕВОВ БОРИСОВ
АСЕН ПЕТРОВ НИКОЛОВ
АСЯ ИВАНОВА АТАНАСОВА
АТАНАС НИКОЛОВ ГЛАВАШКИ
АТАНАСКА ЙОРДАНОВА ТРЕНЕВА
БИЛЯНА ВАСКОВА МИТОВА
БИСЕР КРАСИМИРОВ СЛАВЧЕВ
БИСЕР КРУМЧОВ АСПАРУХОВ
БИСЕР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
БИСЕРА КРУМОВА МИЛАНОВА
БИСТРА ЙОРДАНОВА ТАШКОВА
БЛАГОВЕСТКА ИВАНОВА ИЛИЕВА
БОГДАНА АСПАРУХОВА ЦВЕТКОВА
БОГОМИЛ АСЕНОВ ЙОРДАНОВ
БОГОМИЛ ВЕЛКОВ ИВАНОВ
БОЖИДАР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
БОЙКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
БОРИС ЕВГЕНИЕВ БОРИСОВ
БОРИС МИКОВ ИЛИЕВ
БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ ЕФРЕМОВ
БОРИСЛАВ ПЕТКОВ КАМЕНОВ
БОРЯНА КОЦЕВА НИКОЛЧОВА
БОЯН ИВАНОВ ПЪРВАНОВ
БОЯН ИЛИЕВ ТОНОВ
ВАЛЕНТИН ИЛИЕВ КАМЕНОВ
ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ АНЕВ
ВАЛЕНТИН СИМЕОНОВ ИВАНОВ
ВАЛЕНТИН СПАСОВ МЛАДЕНОВ
ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
ВАЛЕРИ СЛАВЕЙКОВ СИМОВ
ВАЛЕРИЯ ПЕТРОВА АНДРОВА
ВАЛЯ СНЕЖАНОВА МЛАДЕНОВА
ВАНЮША ДОНКОВА ХРИСТОВА
ВАНЯ БОРИСОВА АЛИПИЕВА
ВАНЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА-ГРЪНЧАРОВА
ВАНЯ НИКОЛОВА ИВАНОВА
ВАНЯ ПЕТКОВА ТОДОРОВА
ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ АНГЕЛОВ ИВАНОВ
ВАСИЛ АНДРЕЕВ НИКОЛОВ
ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПЕЕВ
ВАСИЛ НИКОЛОВ АСЕНОВ
ВАСИЛКА НИКОЛОВА КОСТАДИНОВА
ВАСКО ПЕТКОВ МИТОВ
ВАСКО СПАСОВ ВАСИЛЕВ
ВЕЛА КЪНЧОВА НЕДКОВА
ВЕЛИЗАР ЮРИЕВ НИКОЛОВ
ВЕЛИСЛАВА ПЕТКОВА ПЕТРОВА
ВЕЛКО ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
ВЕНЕЛИН ПЕТРОВ ИВАНОВ
ВЕНЕРА ВАЛЕНТИНОВА КАМЕНОВА
ВЕНЕТА ГЕОРГИЕВА БИБА
ВЕНЕТА ЛАЗАРОВА ПУЛКА
ВЕНЕТА ЛЮБЕНОВА ПЕТРОВА
ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ ПЪРВАНОВ
ВЕНЦИСЛАВА ИВАНОВА ПЕТРОВА
ВЕРА НЕОФИТОВА ЙОРДАНОВА
ВЕРЖИНИЯ НИКОЛОВА ЛАЗАРОВА
ВЕРКА ЛЮБЧОВА ДАМЯНОВА
ВЕСА ИВАНОВА ГЬОРОВА
ВЕСЕЛИН ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ДОБРЕВА
ВЕСЕЛИНА ИЛИЕВА ХРИСТОВА-ТОДОРОВА
ВЕСЕЛИНА ЙОРДАНОВА ВАСИЛЕВА
ВЕСЕЛИНА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА
ВЕСЕЛИНА ПЕТКОВА ИВАНОВА
ВЕСЕЛИНКА ДИМИТРОВА ДАМЯНОВА
ВЕСЕЛКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
ВЕСЕЛКА ПЕТРОВА ПЕТРОВИЧ
ВЕСКА ДИМИТРОВА ЛИПНЕНСКА
ВЕСНА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВА КОВАЧЕВА
ВИКТОРИЯ ВАЛЕНТИНОВА ПЕТРОВА
ВИОЛЕТА ПЕТРОВА СТОЯНОВА
ВИОЛЕТА ТОДОРОВА ПЪРВАНОВА
ВИОЛИН ХАРИЕВ ЛАЧКОВ
ВИОЛИНА АНДРЕЕВА ИВАНОВА
ВЛАДИМИР ВАНЬОВ ДАМЯНОВ
ВЪЛКАНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
ГАБРИЕЛА ДАМЯНОВА ДАМЯНОВА
ГАБРИЕЛА ИВАНОВА НИНОВА
ГАБРИЕЛА ПЕТРОВА ИВАНОВА
ГАЛИН ПЛАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ЮЛИЯНОВА
ГАЛИНА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА
ГАЛИНА ПАВЛИНОВА ХРИСТОВА
ГАЛИНА ЦЕНОВА БОРИСОВА
ГАЛЯ НИСТОРОВА ДИМИТРОВА
ГАЛЯ ПЕТРОВА МИТОВА
ГЕНА ИВАНОВА МИТОВА
ГЕНА ИВАНОВА ПЕТРОВА
ГЕНАДИ ВУТКОВ МАРИНОВ
ГЕНАДИ ИВАНОВ БОРИСОВ
ГЕНОВЕВА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА
ГЕНОВЕВА ДИМИТРОВА ПАВЛОВА
ГЕНОВЕВА СПАСОВА ГОСПОДИНОВА-НИКОЛОВА
ГЕНОВЕВА СТАМЕНОВА ГЕШОВСКА
ГЕОРГИ АТАНАСОВ СПАСОВ
ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ ПЕТКОВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ АНГЕЛОВ
ГЕОРГИ ВЪЛКОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ДОБРЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ЕМИЛОВ АПОСТОЛОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ МИТОВ
ГЕОРГИ ИВАНЧОВ МИТОВ
ГЕОРГИ КИРИЛОВ МЛАДЕНОВ
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ЕФТИМОВ
ГЕОРГИ ПАНТАЛЕЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ПЕТКОВ ЗАХАРИЕВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОНЧЕВ
ГЕОРГИ ЦЕНОВ ПЕТРОВ
ГЕРГАНА ИВАНОВА КРЪСТЕВА
ГИЧКА ИВАНОВА ДАЦОВА
ГРЕТА МАРИНОВА АНГЕЛОВА
ГРИГОР СПАСОВ ПЕТКОВ
ДАМЯН ВЕРГИЛОВ ДАМЯНОВ
ДАНАИЛ АЛИПИЕВ НИКОЛОВ
ДАНАИЛ ВАЛЕРИЕВ ГЕОРГИЕВ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЕФРЕМОВ
ДАНИЕЛ ИВАНОВ БЕШКОВ
ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ
ДАНИЕЛА ФИМОВА АСПАРУХОВА
ДАНКА КОСТАДИНОВА ДИКОВА
ДАНЧО ДАРИНОВ ТОМОВ
ДЕНИЦА ДИМИТРОВА КОМИТСКА
ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ДОБРЕВА
ДЕСИСЛАВА КРАСИМИРОВА СПАСОВА
ДЕТЕЛИН ВАНЬОВ ДАМЯНОВ
ДЕТЕЛИНА СИМОВА АНЕВА
ДИАНА ИВАНОВА ПЕТРОВА
ДИЛЯН ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ
ДИМИТРИНА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
ДИМИТРИНА СЛАВКОВА ИВАНОВА
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ЕФРЕМОВ
ДИМИТЪР БОЖИДАРОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР БОРИСОВ МИТОВ
ДИМИТЪР ВЕНЦИСЛАВОВ ПЪРВАНОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ БЪЧВАРСКИ
ДИМИТЪР ИВАНОВ КРЪСТЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ САМОДОВ
ДИМИТЪР КРЪСТЕВ ЖИЛЬОВ
ДИМИТЪР ЛЮБИМОВ МИХАЙЛОВ
ДИМИТЪР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ЦЕНОВ ДИМИТРОВ
ДИЧО ЛЮБОМИРОВ АНГЕЛОВ
ДИЯНА МЕТОДИЕВА МИЛЕТИЕВА
ДОБРИ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ
ДРАГОМИР ИВАНОВ МЕРАКЛИЙСКИ
ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
ЕВГЕНИЯ АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
ЕВГЕНИЯ ДИМИТРОВА ДАВИДОВА
ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВА ТРИФОНОВА
ЕВСТАТИ ДИМИТРОВ ЕВСТАТИЕВ
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА НАСУЛИЧЕВА
ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ АПОСТОЛОВ
ЕМИЛ ДАВИДОВ ЕРМЕНКОВ
ЕМИЛ КРУМЧОВ АСПАРУХОВ
ЖИВКА СТЕФАНОВА ТРИФОНОВА
ЖУЛИЕТА ПЕТКОВА ПАРИШЕВА
ЗАЛИНКА СОФКОВА ТАСЕВА
ЗАХАРИ НИКИФОРОВ ЗАХАРИЕВ
ЗАХАРИНА ТОМОВА ИЛИЕВА
ЗАХАРИНКА ДАМЯНОВА БОГДАНОВА
ЗДРАВКО СИМЕОНОВ ИВАНОВ
ЗЛАТКА ДИМИТРОВА МЛАДЕНОВА
ЗЛАТКО ВАСИЛЕВ КРЪСТЕВ
ЗОРНИЦА МАКСИМОВА ХРИСТОВА
ИВА ВАЛЕРИЕВА ГЕОРГИЕВА
ИВАЙЛО ДРАГАНОВ ИВАНОВ
ИВАЙЛО ИВАНОВ АНТОВ
ИВАЙЛО ТОШКОВ ВЪТОВ
ИВАЙЛО ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ
ИВАЛИНА БОЖИДАРОВА ИВАНОВА
ИВАЛИНА МАКСИМОВА ГЕОРГИЕВА
ИВАН АТАНАСОВ АТАНАСОВ
ИВАН БОРИСОВ ВЪЛОВ
ИВАН ВАЛЕРИНОВ ИВАНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ
ИВАН ДИМИТРОВ НИНОВ
ИВАН ЕФРЕМОВ ИВАНОВ
ИВАН ИЛИЕВ АНТОВ
ИВАН НИКОЛАЕВ СТАНЧЕВ
ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ
ИВАН НИКОЛОВ КОСТАДИНОВ
ИВАН НИКОЛОВ ХРИСТОВ
ИВАН НИНОВ ИВАНОВ
ИВАН ПЕТКОВ ИВАНОВ
ИВАН ПЕТРОВ БЛАГОЕВ
ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ
ИВАН ПЛАМЕНОВ ИЛИЕВ
ИВАН ХРИСТОВ ИВАНОВ
ИВАН ХРИСТОВ МАРИНОВ
ИВАН ЦВЕТКОВ ИВАНОВ
ИВАН ЦЕКОВ ИВАНОВ
ИВАНКА АТАНАСОВА ЕФРЕМОВА
ИВАНКА БОЧЕВА КОСТОВА
ИВАНКА ДАМЯНОВА ПЕТРОВА
ИВАНКА ИВАНОВА ПЕТКОВА
ИВАНКА ЙОРДАНОВА АНГЕЛОВА
ИВАНКА ПЕТКОВА ХРИСТОВА
ИВАНКА ТОДОРОВА ЙОНЧЕВА
ИВЕЛИНА ИВАНОВА ЦВЕТАНОВА
ИВКА РУМЕНОВА МЕТОДИЕВА
ИВО ВАЛЕНТИНОВ ПЕТРОВ
ИВО КРАСИМИРОВ НИКОЛОВ
ИГЛИКА ПЕТРОВА ИГНАТОВА
ИГНА ВУТКОВА ТОДОРОВА
ИГНАТ РАДКОВ ИВАНОВ
ИЛИЯ ЦВЕТАНОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯН АЛЕКСАНДРОВ АЛИПИЕВ
ИЛИЯН ИГНОВ ТОДОРОВ
ИЛИЯН СТЕФАНОВ ГРЪНЧАРОВ
ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ЕФТИМОВА
ИЛИЯНА РАДКОВА ХРИСТОВА
ИЛИЯНА РУМЕНОВА КРЪСТЕВА
ИЛОНКА ДИМИТРОВА ВЪТОВА
ИЛОНКА ИВАНОВА МАРИНОВА
ИРЕНА ВАЛЕРИЕВА ГЕОРГИЕВА
ИРЕНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
ИРЕНА ЦВЕТКОВА ИВАНОВА
ИСКРА ВАСИЛЕВА МЛАДЕНОВА
ЙОНКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
ЙОНЧО МИХАЙЛОВ ЙОНЧЕВ
ЙОРДАН КИРИЛОВ МЛАДЕНОВ
ЙОРДАН СТЕФАНОВ ИВАНОВ
ЙОРДАНКА ЛЮБЕНОВА КИРИЛОВА
ЙОСИФ ИВАНОВ АСЕНОВ
КАЛИН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
КАЛИН КРАСИМИРОВ КАМЕНОВ
КАЛИН ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ
КАЛИН ЦВЕТАНОВ ХРИСТОВ
КАЛИНА ЦВЕТАНОВА ЦЕНОВА
КАЛИНКА ПЕТРОВА АПОСТОЛОВА
КАМЕЛИЯ ГОРАНОВА МАРИНОВА
КАНА КАНДОВА КОСТАДИНОВА
КАПКА ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА
КАТА ДИМИТРОВА ПЕНОВА
КАТИНА АЛЕКСОВА ЦЕНОВА
КАТЯ ИВАНОВА ИВАНОВА
КАТЯ КАМЕНОВА ТОДОРОВА
КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ВЪЛКОВ
КИРИЛ ДИМИТРОВ КОМИТСКИ
КИРИЛ ЦВЕТКОВ МИЛЕТИЕВ
КОЛКА ДИМОВА КОМИТСКА
КОСТАДИН БОЖИДАРОВ ДИМИТРОВ
КОСТАДИН ГРИГОРОВ КОСТАДИНОВ
КОСТАДИН ЕВТИМОВ МАНОИЛОВ
КОСТАДИН ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ
КОСТАДИНА ФИЛИПОВА ПАНОВА
КОСТАДИНКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
КРАСЕН ЦВЕТКОВ МИЛЕТИЕВ
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ГРИГОРОВ
КРАСИМИР ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ
КРАСИМИР ИВАНОВ КАМЕНОВ
КРАСИМИР ИВАНОВ НИКОЛОВ
КРАСИМИР ЙОСИФОВ ИВАНОВ
КРАСИМИР КАМЕНОВ БОГДАНОВ
КРАСИМИР МОНОВ ХРИСТОВ
КРАСИМИР ПЕТРОВ КАМЕНОВ
КРАСИМИРА ПЕТКОВА МИТОВА
КРАСИМИРКА ПЕТРОВА ЕФРЕМОВА
КРИСТИНА КОНСТАНТИНОВА КОМИТСКА
КРИСТИНЕ ЕМИЛОВА АПОСТОЛОВА
КРУМ ТОДОРОВ СИМЕОНОВ
КРУМЧО ИЛИЕВ АСПАРУХОВ
КРЪСТИНА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА
ЛАЗАР ПЕТРОВ ГЬОРОВ
ЛАЛКА ЙОРДАНОВА СПАСОВА
ЛИДИЯ ФИЛИПОВА ЦЕКОВА
ЛИЛЕТКА ЦЕНОВА МАНОЙЛОВА
ЛИЛИЯ БОРИСОВА КАМЕНОВА
ЛИЛИЯ КИРИЛОВА ПЕТРОВА
ЛИЛЯНА ЖИВКОВА СТОЯНОВА
ЛИЛЯНА ЛАЗАРОВА ВЕСЕЛИНСКА
ЛИЛЯНА НИКОЛОВА ПЕТКОВА
ЛИЛЯНА ТОДОРОВА ПЪРВАНОВА
ЛОРИТА БИСЕРОВА ФИДОСИЕВА
ЛЮБЕН ЦВЕТАНОВ ТРИФОНОВ
ЛЮБОМИР ВАЛЕНТИНОВ ВАСИЛЕВ
МАЛИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВА МИЦОВА
МАРГАРИТА ГОРАНОВА МИТКОВА
МАРГАРИТА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
МАРГАРИТА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
МАРГАРИТА МАНОЛОВА ХАРАЛАМПИЕВА
МАРГАРИТА ПАУНОВА ДИМИТРОВА
МАРГАРИТА ПЕТРОВА ГАВРИЛОВА
МАРГАРИТА СТОЯНОВА ИВАНОВА
МАРИАНА КРАСИМИРОВА МИРЧЕВА
МАРИАНА ФЕРДОВА ГАВРИЛОВА
МАРИЕЛ ВАСКОВ СПАСОВ
МАРИЕЛА ИВАНОВА НИКОЛОВА
МАРИЕЛА ЦВЕТАНОВА ГРИГОРОВА
МАРИЕТА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
МАРИЙКА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЙКА ТОДОРОВА ПАВЛОВА
МАРИН КОСТАДИНОВ МАРИНОВ
МАРИНЕЛА АСЕНОВА МИТКОВА
МАРИО МАРИОВ КОМИТСКИ
МАРИЯ АНТОНИЕВА АЛЕКСАНДРОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА КАМЕНОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
МАРИЯ ЕВТИМОВА ВАСИЛЕВА
МАРИЯ ИВАНОВА ВЕЛЧЕВА
МАРИЯ КРУМОВА ПАВЛОВА
МАРИЯ ПЕТРОВА СТОИЧКОВА
МАРИЯ ЦВЕТАНОВА ПЪРВАНОВА
МАРИЯН ЛЮБЕНОВ ЦВЕТАНОВ
МАРСЕЛ КРАСИМИРОВ ГРИГОРОВ
МАРТИН ВЕСЕЛИНОВ ТОДОРОВ
МАРТИНА ХРИСТОВА ИВАНОВА
МАЯ БОЖИДАРОВА АНАСТАСОВА
МАЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
МАЯ КИРИЛОВА МАКСИМОВА
МАЯ СТЕФАНОВА ЕВСТАТИЕВА
МИГЛЕНА ВАЛЕНТИНОВА МЛАДЕНОВА
МИЛА КРУМОВА САЛАХИ
МИЛЕН ЕФРЕМОВ ИВАНОВ
МИЛЕН ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
МИЛКА СПАСОВА АНТОВА
МИЛЧО ВЕЛКОВ ФИМОВ
МИЛЧО МАКАВЕЕВ ИВАНОВ
МИРОСЛАВ ДОБРЕВ ГЕОРГИЕВ
МИРОСЛАВ ЕВГЕНИЕВ ЙОРДАНОВ
МИРОСЛАВ ПЕТРОВ КОМИТСКИ
МИРОСЛАВ РАНГЕЛОВ СТОЯНОВ
МИТКА ГЕОРГИЕВА МИТОВА
МИТКА ПЕТКОВА ИВАНОВА
МИТКО ЗЛАТКОВ ПЕТРОВ
МИХАИЛ ЙОНЧЕВ МИХАЙЛОВ
МЛАДЕН ПЕТРОВ ЛАЗАРОВ
МЛАДЕНКА ИВАНОВА ПЕТКОВА
МОМЧИЛ НИКОЛАЕВ ЕЛИХАРОВ
МОНИ ХРИСТОВ МАКСИМОВ
НАДЕЖДА ГОРАНОВА ДИМИТРОВА
НАДКА БЕНОВА АНАНИЕВА
НАДКА ГЕОРГИЕВА КАМЕНОВА
НАДКА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
НАДКА МИТОВА НАЙДЕНОВА
НАДКА НИКОЛОВА БОРИСОВА
НАДКА СПАСОВА ДЕКОВА
НАДЯ МЕТОДИЕВА КОМИТСКА
НАТАШКА ВЪРБАНОВА КРЪСТЕВА
НЕВЕНКА ПЕТРОВА ЙОТОВА
НЕЛИ ВАЛЕНТИНОВА МЛАДЕНОВА
НЕНКА СТЕФАНОВА ГАВРИЛОВА
НИКОЛА ИВАЙЛОВ ВЕЛЧЕВ
НИКОЛАЙ АСЕНОВ БОРИСОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕТКОВ
НИКОЛАЙ ЕЛИХАРОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ИГНАТОВ ПЕТРОВ
НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ ИВАНОВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ РУМЕНОВ БОРИСОВ
НИКОЛАЙ РУМЕНОВ ПЕТКОВ
НИКОЛИНА РУСИМОВА КОСТАДИНОВА
НИНА АТАНАСОВА ЗАХАРИЕВА
НИНА ИВАНОВА СТАНЧЕВА
НИНА ИВАНОВА ТРИФОНОВА
НИСТОР ДИМИТРОВ ЯКИМОВ
ОГНЯН ДИМИТРОВ ЕВСТАТИЕВ
ОГНЯН СИМОВ КАМЕНОВ
ОГНЯН СТАНИСЛАВОВ ОГНЯНОВ
ПАВЛИНА ИВАНОВА КАМЕНОВА
ПАВЛИНА ЦВЕТАНОВА ДИМИТРОВА
ПАВЛИНА ЦЕЦКОВА РУСКОВА
ПАМЕЛА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ПАНТАЛЕЙ ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
ПЕНКА ВЪРБАНОВА ИВАНОВА
ПЕНКА ИВАНОВА БЪЧВАРСКА
ПЕНКА ИВАНОВА МИТОВА
ПЕНКА ЙОСКОВА ЙОСИФОВА
ПЕПА СТОЯНОВА ДАМЯНОВА
ПЕРУНИТА БЛАГОЕВА МЕТОДИЕВА
ПЕРУНИТА СЕРГЕЕВА МИЛЕТИЕВА
ПЕТКО ДАНИЕЛОВ ЗДРАВКОВ
ПЕТКО ДИМИТРОВ ПЕТКОВ
ПЕТКО ИВАНОВ БОРИСОВ
ПЕТКО МИТОВ ГЕРОВ
ПЕТКО ТОДОРОВ ПЕТКОВ
ПЕТКО ЦВЕТАНОВ ПЕТРОВ
ПЕТКО ЦВЕТКОВ ПЕТКОВ
ПЕТРА ДОБРЕВА КОТОВА
ПЕТРА ХРИСТОВА ИВАНОВА
ПЕТРАНА ВЕЛКОВА ВАСИЛЕВА
ПЕТРАНА ИГНАТОВА ИВАНОВА
ПЕТРАНА КИРИЛОВА ЦВЕТКОВА
ПЕТРАНА ФЕРДОВА ПЕТРОВА
ПЕТРУНКА ИВАНОВА ПАВЛОВА
ПЕТЪР ВЕЛИЗАРОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ГРИГОРОВ СПАСОВ
ПЕТЪР ДОНКОВ ТРИФОНОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ КОСТОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ИГНАТОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР КОСТАДИНОВ АЛЕКСОВ
ПЕТЪР КОСТАДИНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР КОСТАДИНОВ ЦЕКОВ
ПЕТЪР КРУМОВ ХАРАЛАМПИЕВ
ПЕТЪР МИТОВ ПЪРВАНОВ
ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ЕЛИХАРОВ
ПЕТЪР НИКОЛОВ МЛАДЕНОВ
ПЕТЪР СПАСОВ КОМИТСКИ
ПЕТЪР СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ
ПЕТЪР ЦВЕТКОВ ИВАНОВ
ПЕТЯ ВАСКОВА МИТОВА
ПЕТЯ ЕМИЛОВА ИВАНОВА
ПЕТЯ ИВАНОВА ПАВЛОВА
ПЕТЯ НИНОВА ПЕТРОВА
ПЕТЯ ПЕТРОВА ХРИСТОВА
ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА ВАСИЛЕВА
ПЕШКА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ МЛАДЕНОВ
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
ПЛАМЕН ИЛИЕВ УНТОВ
ПЛАМЕН МИЛЧЕВ ВЕЛКОВ
ПЛАМЕН ПЕТКОВ ПЕТРОВ
ПЛАМЕН СТОЯНОВ ЛУКАНОВ
ПОЛИНА КИРИЛОВА МИЛЕТИЕВА
ПОЛИНА НИКОЛАЕВА АНДРОВА
ПОЛИНА ЦВЕТАНОВА ГЕОРГИЕВА
ПРЕСЛАВ НИКОЛАЕВ СТАНЧЕВ
РАДЕНКО БОРИСОВ ИВАНОВ
РАДКА ЛЮБЕНОВА ПЕТРОВА
РАДКА НАЙДЕНОВА ДОКОВА
РАДКА ПЕТРОВА КОСТАДИНОВА
РАДКА ХРИСТОВА ПЕТКОВА
РАДОСЛАВ ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
РАДОСЛАВ ИЛИЕВ ЦВЕТАНОВ
РАЙНА ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА
РАЙНА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
РАЙНА НИКОЛОВА ЙОНЧЕВА
РАЙНА ТРИФОНОВА АЛИПИЕВА
РАКИТА МЛАДЕНОВА ПЕТРОВА
РЕНЕТА ИВАНОВА КАМЕНОВА
РОЗА СТОЯНОВА НИКОЛОВА
РОКСА ХРИСТОВА ИВАНОВА
РОСЕН ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ
РОСЕН САШКОВ БОГОМИЛОВ
РОСИ ЦВЕТАНОВ ДЕКОВ
РОСИЦА КРЪСТЕВА АСЕНОВА
РОСИЦА МАРИНОВА ПЕЕВА
РОСИЦА ПЕТКОВА ВЪЛОВА
РУМЕН АСЕНОВ БОРИСОВ
РУМЕН ИВАНОВ БУРТИЧЕЛОВ
РУМЕН НАЙДЕНОВ МЕТОДИЕВ
РУМЯНА НОЕВА ИВАНОВА
РУМЯНА ПЕТКОВА БОПЕР
РУМЯНА ТОДОРОВА КОСТАДИНОВА
РУСКА ДОНКОВА МЛАДЕНОВА
САВА ЛИЛОВА ВАСИЛЕВА
САВЕНА МИТОВА ГЕОРГИЕВА
САВЧО МИХАЙЛОВ ЯКОВ
САДЕФКА КАМЕНОВА ДИКОВА
САШКА ЕВГЕНИЕВА ТРИФОНОВА
САШКО БОГОМИЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
САШО КИРИЛОВ МИТОВ
САШО ПЕТРОВ ИВАНОВ
СВЕТЛА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
СВЕТЛА МИХАЙЛОВА АНДОНОВА
СВЕТЛА ПЕТРОВА ПЕТКОВА
СВЕТЛИН КИРИЛОВ ДИМИТРОВ
СВЕТЛИН ЛИНКОВ КАМЕНОВ
СВЕТЛИНА АНТОНОВА ИЛИЕВА
СВЕТОСЛАВ БОРИСОВ ТОДОРОВ
СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ НИКОЛОВ
СВЕТОСЛАВ МИЛЧОВ ПАСКОВ
СВЕТОСЛАВ ЦАНКОВ ГОРАНОВ
СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВ МЛАДЕНОВ
СЕРГЕЙ МИЛЕТИЕВ НАЧЕВ
СЕРГЕЙ ЦВЕТАНОВ НИКИФОРОВ
СЕРЬОЖА БОЯНОВ КАЛИНИН
СЕРЬОЖА ДИМИТРОВ ЕВСТАТИЕВ
СИЛВИЯ ЗАХАРИЕВА ГЕОРГИЕВА
СИЛВИЯ ЙОРДАНОВА КИРИЛОВА
СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА ПЕТРОВА
СИЛВИЯ ПЛАМЕНОВА ИЛИЕВА
СИМЕОНКА МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА
СИМОНА ЗДРАВКОВА СИМЕОНОВА
СИМОНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
СЛАВЕЙКО СИМОВ НАЙДЕНОВ
СЛАВЕЙКО ЦЕНОВ ДИМИТРОВ
СЛАВКА БОРИСОВА МИТОВА
СЛАВКА ИЛИЕВА МЛАДЕНОВА
СЛАВКА САВИНА НИКОЛОВА
СЛАВКА ЦАНКОВА БОГДАНОВА
СЛАВЧО КРАСИМИРОВ СЛАВЧЕВ
СНЕЖА ПЕТРОВА АЛЕКСАНДРОВА
СНЕЖАНА СПАСОВА АНТОВА
СНЕЖКА АВРАМОВА ИВАНОВА
СОНЯ НИКОЛАЕВА ИЛИЕВА
СОНЯ СТЕФАНОВА СИМЕОНОВА
СОФИЯ АНГЕЛОВА ИВАНОВА-НИКОЛОВА
СОФКА ГАРЧЕВА ТАСЕВА
СПАС ВАСКОВ СПАСОВ
СПАС ГОСПОДИНОВ СПАСОВ
СПАСА ТОДОРОВА ЙОРДАНОВА
СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ ПЕТКОВ
СТАНИСЛАВ ОГНЯНОВ КАМЕНОВ
СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ВАСИЛЕВ
СТАНКО ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
СТЕФАН ИЛИЕВ ВЕСЕЛИНСКИ
СТЕФАН ИЛИЯНОВ ГРЪНЧАРОВ
СТЕФАН МИТКОВ ГАВРИЛОВ
СТЕФАН МЛАДЕНОВ КОСТАДИНОВ
СТЕФКА ДИМИТРОВА АЛЕКСОВА
СТЕФКА ИГНАТОВА ПЕТРОВА
СТЕФКА ИСАЕВА ПЕТКОВА
СТОЯН ЦЕКОВ СТОЯНОВ
ТАНЯ КРАСИМИРОВА ЛИНКОВА
ТАНЯ НИКОЛОВА МЛАДЕНОВА
ТАТЯНА ПЕТКОВА МЛАДЕНОВА
ТЕМЕНУЖКА ПЕТРОВА НИКОЛОВА
ТЕМЕНУЖКА ЦЕКОВА БОЖИНОВА
ТЕОДОРА БОЖИДАРОВА СПАСОВА
ТЕОДОРА БОРИСОВА ХРИСТОВА
ТЕОДОРА ЖЕЛЯЗКОВА ЙОНЧЕВА
ТЕОДОРА ФИМЧОВА ВЕЛКОВА
ТИХОМИР ВАЛЕРИЕВ ТОДОРОВ
ТИХОМИР МИРОСЛАВОВ РАНГЕЛОВ
ТОДОР ДИМИТРОВ ПАВЛОВ
ТОДОРА ГЕОРГИЕВА ПЪРВАНОВА
ТОДОРКА ВЕЛИЧКОВА СТОЯНОВА
ТОДОРКА ГОРАНОВА АНГЕЛОВА
ТОДОРКА КИРИЛОВА НИКОЛОВА
ТОДОРКА ЦВЕТКОВА ХРИСТОВА
ТОТКА БЛАГОЕВА ГЕОРГИЕВА
ТОТЮ ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
ТОШКО БОРИСОВ ТОДОРОВ
ТРАЯН ИВАНОВ ТРИФОНОВ
УМБЕРТО САЛМОН ТАСЕТ
УМБЕРТО САЛМОН ТАСЕТ
ФЕРДО ПЕТРОВ НИКОЛОВ
ФИЛИП ЕМИЛОВ ТОДОРОВ
ФИЛИП КРАСИМИРОВ МАРИНОВ
ФИМЧО ВЕЛКОВ ФИМОВ
ХРИСТА ГРИГОРОВА ПАНОВА
ХРИСТАНА ДИМИТРОВА ГЛАВАШКА
ХРИСТИНА БОРИСОВА КРЪСТЕВА
ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ПАНТАЛЕЕВА
ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
ХРИСТИНА ИВАНОВА ПЕТКОВА
ХРИСТИНА ПЕТРОВА КОМИТСКА
ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ЙОРДАНОВ ДОКОВ
ХРИСТО КИРКОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО МАКСИМОВ ГЕОРГИЕВ
ХРИСТО МАРИЕВ ВЕЛЧЕВ
ЦВЕТА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
ЦВЕТА ТРИФОНОВА МИТОВА
ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ АРТАРСКИ
ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ ЦЕНОВ
ЦВЕТАН ГРИГОРОВ СПАСОВ
ЦВЕТАН ИВАНОВ АНГЕЛОВ
ЦВЕТАН ИВАНОВ ЦЕКОВ
ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ МАРИНОВ
ЦВЕТАН МАРИНОВ ТРИФОНОВ
ЦВЕТАН НИКИФОРОВ ЦЕНОВ
ЦВЕТАН ПЕТКОВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТАН ПЕТРОВ ВИТАНОВ
ЦВЕТАН СЛАВЕЙКОВ ЦЕНОВ
ЦВЕТАН ХРИСТОВ СТАТКОВ
ЦВЕТАНА АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА
ЦВЕТАНА ВЪРБАНОВА АЛЕКСАНДРОВА
ЦВЕТАНА КАМЕНОВА МИТОВА
ЦВЕТАНА ТОДОРОВА ИВАНОВА
ЦВЕТАНА ТОДОРОВА НАЙДЕНОВА
ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА СЕЗОНОВА
ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ ПАНТАЛЕЕВ
ЦВЕТЕЛИН ИВАНОВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТЕЛИНА БИСЕРОВА ИВАНОВА
ЦВЕТЕЛИНА ВАНЬОВА ДАМЯНОВА
ЦВЕТЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА АНГЕЛОВА
ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА МАРИНОВА
ЦВЕТЕЛИНА КОСТАДИНОВА СПАСОВА
ЦВЕТЕЛИНА ПЕТРОВА КОСТАДИНОВА
ЦВЕТЕЛИНА ПЕТРОВА МЛАДЕНОВА
ЦВЕТИ КРАСЕНОВ МИЛЕТИЕВ
ЦВЕТИЯН БИСЕРОВ ХРИСТОВ
ЦВЕТКО ИВАНОВ КОСТАДИНОВ
ЦВЕТКО МИЛЕТИЕВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТОМИР КРАСИМИРОВ КАМЕНОВ
ЦВЕТОМИРА ЛАЗАРОВА ДИМОВА
ЦЕКО БОРИСОВ ИЛИЕВ
ЦЕЦА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
ЦЕЦКА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА
ЦЕЦКА КИРИЛОВА ЦВЕТКОВА
ЦЕЦКА ПЕТРОВА АРТАРСКА
ЮЛИАНА АНГЕЛОВА ИВАНОВА-ТОДОРОВА
ЮРИ ПЕТРОВ КРЪСТЕВ
ЯБЛАНА ЗЛАТКОВА ПЕТРОВА
ЯНКА ЦЕКОВА ЦЕНОВА

Кмет: Петър Данчев


Секретар на община: Анелия Николова
Каталог: user pic -> files
files -> Конкурс за съвременна хореография Враца -15 и 16 април 2016 г. Цел: Да презентира, популяризира, обогати и усъвършенства репертоара, да създаде сцена за
files -> Презентация на регионалния тв канал Телевизия Враца правен статут
files -> Презентация за живота и делото на Васил Левски. 5-8 клас, соу. Място на провеждане: Зала за мероприятия в библиотеката на читалището
files -> За взаимоотношенията с крайните потребители на “михайлов тв” оод
files -> Задание за обхват и съдържание на оценка на въздействието върху околната среда
files -> М и Х а й л о в т в ” о о д местни избори 2015 г
files -> Companies report
files -> Сейшелски острови о. Праслин
files -> Светът става по-малък, но по-труден за въздействие човечеството става
files -> Покана enterprise Europe Network към Търговско-промишлена палата – Враца


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница