Населено място име на училището: вид паралелкаДата08.05.2018
Размер147.57 Kb.

населено място

име на училището:

вид паралелка

КОД*

Пловдив

ГХП "Св. Св. Кирил и Методий"

Хуманитарен, АЕ
Пловдив

ГХП "Св. Св. Кирил и Методий"

Хуманитарен, НЕ
Пловдив

ГХП "Св. Св. Кирил и Методий"

Хуманитарен, ФЕ
Пловдив

ГХП "Св. Св. Кирил и Методий"

Хуманитарен, РЕ
Пловдив

ОМГ "Акад. Кирил Попов"

Природоматематически, АЕ
Пловдив

ОМГ "Акад. Кирил Попов"

Природоматематически, НЕ
Пловдив

ОМГ "Акад. Кирил Попов"

Природоматематически, ФЕ
Пловдив

ОМГ "Акад. Кирил Попов"

Системно програмиране, АЕ
Пловдив

ОМГ "Акад. Кирил Попов"

Компютърна графика, АЕ
Пловдив

Езикова гимназия "Пловдив"

Чуждоезиков, НЕ
Пловдив

Езикова гимназия "Пловдив"

Чуждоезиков, АЕ
Пловдив

ФЕГ "Антоан дьо Сент - Екзюпери"

Чуждоезиков, ФЕ
Пловдив

ФЕГ "Антоан дьо Сент - Екзюпери"

Чуждоезиков, АЕ
Пловдив

Езикова гимназия "Иван Вазов"

Чуждоезиков, НЕ
Пловдив

Езикова гимназия "Иван Вазов"

Чуждоезиков, АЕ
Пловдив

Езикова гимназия "Иван Вазов"

Чуждоезиков, ИспЕ
Пловдив

Езикова гимназия "Иван Вазов"

Чуждоезиков, ФЕ
Пловдив

Езикова гимназия "Иван Вазов"

Чуждоезиков, ИтЕ
Пловдив

СОУ "Св. Паисий Хилендарски"

Хуманитарен, АЕ
Пловдив

СОУ "Св. Паисий Хилендарски"

Природоматематически, АЕ
Пловдив

СОУ "Св. Паисий Хилендарски"

Технологичен - предприемачество и бизнес, АЕ
Пловдив

СОУ "Свети Климент Охридски"

Природоматематически, АЕ
Пловдив

СОУ "Свети Патриарх Евтимий"

Хуманитарен /История/, АЕ
Пловдив

СОУ "Свети Патриарх Евтимий"

Хуманитарен, НЕ
Пловдив

СОУ "Свети Патриарх Евтимий"

Хуманитарен /География/, АЕ
Пловдив

СОУ "Свети Патриарх Евтимий"

Природоматематически /ИТ/, АЕ
Пловдив

СОУ "Свети Патриарх Евтимий"

Природоматематически /Биология/, АЕ
Пловдив

СОУ "Цар Симеон Велики"

Технологичен - информационни технологии, АЕ
Пловдив

СОУ "Свети Свети Кирил и Методий"

Технологичен - информационни технологии, АЕ
Пловдив

СОУ "Пейо Крачолов Яворов"

Хуманитарен, АЕ
Пловдив

СОУ "Пейо Крачолов Яворов"

Технологичен - информационни технологии, АЕ
Пловдив

СОУ "Христо Груев Данов"

Технологичен - предприемачество и бизнес, АЕ
Пловдив

СОУ " Константин Величков "

Технологичен - информационни технологии, АЕ
Пловдив

СОУ "Свети Седмочисленици"

Технологичен - стопански мениджмънт, АЕ
Пловдив

СОУ "Свети Софроний Врачански"

Технологичен - предприемачество и бизнес, АЕ
Пловдив

СОУ "Черноризец Храбър"

Технологичен-Публична администрация, АЕ
Пловдив

СОУ "Черноризец Храбър"

Технологичен - предприемачество и бизнес, АЕ
Пловдив

ПГЕЕ

Електрообзавеждане на производството, АЕ
Пловдив

ПГЕЕ

Микропроцесорна техника, АЕ
Пловдив

ПГЕЕ

Компютърна техника и технологии, АЕ
Пловдив

ПГЕЕ

Компютърни мрежи, АЕ
Пловдив

ПГЕЕ

Автоматизация на непрекъснати производства, АЕ
Пловдив

НТГ

Банково дело, НЕ
Пловдив

НТГ

Митническа и данъчна администрация, АЕ
Пловдив

НТГ

Оперативно счетоводство, АЕ
Пловдив

НТГ

Индустрия, АЕ
Пловдив

НТГ

Търговия, РЕ
Пловдив

НТГ

Икономика и мениджмънт, НЕ
Пловдив

НТГ

Бизнес - администрация, АЕ
Пловдив

НТГ

Икономическа информатика, АЕ
Пловдив

ПГО "Ана Май"

Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил, АЕ
Пловдив

ПГО "Ана Май"

Организация и технология на козметичните услуги, АЕ
Пловдив

ПГВАД "Христо Ботев"

Интериорен дизайн, АЕ
Пловдив

ПГВАД "Христо Ботев"

Мебелно производство, АЕ
Пловдив

ПГВАД "Христо Ботев"

Тапицерство и декораторство, АЕ
Пловдив

ПГ по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров"

Организация на хотелиерството, АЕ
Пловдив

ПГ по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров"

Кетъринг, НЕ
Пловдив

ПГ по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров"

Организация на туризма и свободното време, АЕ
Пловдив

ПГ по битова техника

Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника, АЕ
Пловдив

ПГ по битова техника

Електрически инсталации, АЕ
Пловдив

ПГ по битова техника

Оптически комуникационни системи, АЕ
Пловдив

ПГ по битова техника

Компютърна техника и технологии, АЕ
Пловдив

ПГ по битова техника

Компютърни мрежи, АЕ
Пловдив

ПГАСГ "Арх.Камен Петков"

Строителство и архитектура, АЕ
Пловдив

ПГАСГ "Арх.Камен Петков"

Строителство и архитектура, НЕ
Пловдив

ПГАСГ "Арх.Камен Петков"

Водно строителство, АЕ
Пловдив

ПГАСГ "Арх.Камен Петков"

Транспортно строителство, АЕ
Пловдив

ПГАСГ "Арх.Камен Петков"

Геодезия, АЕ
Пловдив

ПГАСГ "Арх.Камен Петков"

Парково строителство и озеленяване, АЕ
Пловдив

ПГ по транспорт "Гоце Делчев"

Автомобилна мехатроника, АЕ
Пловдив

ПГХТТ

Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост, АЕ
Пловдив

ПГХТТ

Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки, АЕ
Пловдив

ПГХТТ

Екология и опазване на околната среда, АЕ
Пловдив

ПГХТТ

Технологичен и микробиологичен контрол в хранително - вкусови производства, АЕ
Пловдив

ПГМТ "Проф. Цветан Лазаров"

Системно програмиране, АЕ
Пловдив

ПГМТ "Проф. Цветан Лазаров"

Мехатроника, АЕ
Пловдив

ПГМТ "Проф. Цветан Лазаров"

Автомобилна мехатроника, АЕ
Асеновград

СОУ „Свети княз Борис I”

Чуждоезиков, АЕ
Асеновград

СОУ „Свети княз Борис I”

Технологичен - информационни технологии, АЕ
Асеновград

СОУ "Свети свети Кирил и Методий"

Чуждоезиков, АЕ
Асеновград

СОУ "Свети свети Кирил и Методий"

Технологичен - предприемачество и бизнес, АЕ
Асеновград

СОУ "Свети свети Кирил и Методий"

Природоматематически, АЕ
Асеновград

ПГХВТ "Св. Димитрий Солунски"

Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения, АЕ
Асеновград

ПГ "Цар Иван Асен ІІ"

Компютърна техника и технологии, АЕ
Брезово

СОУ "Христо Смирненски"

Природоматематически, АЕ
Карлово

СОУ "Васил Левски"

Чуждоезиков, АЕ
Карлово

СОУ "Васил Левски"

Природоматематически, АЕ
Карлово

СОУ "Васил Левски"

Технологичен - информационни технологии, АЕ
Карлово

СОУ "Христо Проданов"

Чуждоезиков, АЕ
Карлово

СОУ "Христо Проданов"

Технологичен - предприемачество и бизнес, АЕ
Карлово

ПГ по ЖПТ "Христо Смирненски"

Осигурителни и комуникационни системи в ж.п.инфраструктура, АЕ
Карлово

ПГ по ЖПТ "Христо Смирненски"

Автотранспортна техника, АЕ
Карлово

ПГ "Братя Евл. и Хр. Георгиеви"

Бизнес - администрация, АЕ
Карлово

ПГ "Братя Евл. и Хр. Георгиеви"

Електрообзавеждане на транспортна техника, АЕ
Сопот

ПГ "Генерал Владимир Заимов"

Икономика и мениджмънт, АЕ
Сопот

ПГ "Генерал Владимир Заимов"

Системно програмиране, АЕ
Сопот

ПГ "Генерал Владимир Заимов"

Организация на туризма и свободното време, АЕ
Първомай

СОУ "Проф. д-р Асен Златаров"

Чуждоезиков, АЕ
Първомай

ПГСС "Васил Левски"

Земеделско стопанство, АЕ
Раковски

ПГ "Петър Парчевич"

Икономическа информатика, АЕ
* Кодовете се попълват от длъжностното лице, което приема заявлението!


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница