Населено място сстраница1/31
Дата11.01.2018
Размер5.19 Mb.
#44607
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 12 май 2013 Г.

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНАТА)

(по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс)


ИЗБОРЕН РАЙОН № 02 - БУРГАСКИ

ОБЩИНА: ПОМОРИЕ

НАСЕЛЕНО МЯСТО С.АЛЕКСАНДРОВО КМЕТСТВО: АЛЕКСАНДРОВО СЕКЦИЯ № 001

адрес на избирателната секция: ЧИТАЛИЩЕТО


----------------------------------------------------

ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ

----------------------------------------------------

АЛИНА МИТЕВА ПЕХЛИВАНОВА

АНДОН БОЖИНОВ СТОЛЕВ

АНКА СТОЙКОВА ДИМИТРОВА

БИНКА НИКОЛОВА МИЦОВА

ВАЛЕНТИН БОРИСЛАВОВ СТОИМЕНОВ

ВИЛИАНА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА

ВЪЛКА МИХОВА ПЕТКОВА

ГЕОРГИ ИВАНОВ ПАРУШЕВ

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ЗОГРАФОВ

ГЪЛЪБИНКА ХРИСТОВА ГОРДЪН

ДАНИЕЛ ПЕТРОВ ХАРАЛАМБОВ

ДИМИТРИНКА НИКОЛОВА МАЗНЕВА

ДИМИТЪР ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ

ДИМЧО НИКОЛОВ ЕВРОПОВ

ДОБРА ДУШЕВА ДЕМИРЕВА

ДОРИАНА ЖЕЛЯЗКОВА ЧУКОВА

ЕДРИ МИХАЛЕВ ЕДРЕВ

ЕЛЕНА ЛЕЧЕВА ДРУМЕВА

ЕЛЕНКА ВЛАДЕВА ЗОГРАФОВА

ЕМИЛ СЛАВЕЙКОВ ПОРОМИНСКИ

ЖЕНЯ ПЕТРОВА ТУДЖАРОВА

ЖЕЧКА ХРИСТОВА ВЪРБАНОВА

ЖИВКА АЛЕКСАНДРОВА ХАРАЛАМБОВА

ЖИВКА ДИМИТРОВА МИТЕВА

ЗЛАТКА ДИНЕВА ЕНЧЕВА

ЗЮМБЮЛА НИКОЛОВА ЖЕЛЕВА

ИВАН ЯНКОВ ПИРЕВ

ИВАНА ЯНЕВА ЛЕФТЕРОВА

ИВАНКА ТОДОРОВА СТОЕВА

ИРИНКА ПАНЧЕВА СТОЯНОВА

ЙОРДАНКА РУСЕВА ДРУМЕВА

КАЛЯ МИТЕВА ХАРАЛАМБОВА

КРАСИМИРА ДУШЕВА СТОЯНОВА

ЛЮБЕН АСПАРУХОВ АНТОНОВ

МАРИЙКА КОСТОВА НАЧЕВА

МАРКО ЯНЕВ ДУШЕВ

МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

МИЛЕНА ИВАНОВА МИТЕВА

МИЛЬОНКА ИЛИЕВА ХУБЕНОВА

МИТКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

МИТКО ЕДРЕВ ЕДРЕВ

МИТЮ ИВАНОВ МИТЕВ

НЕДЯЛКА СТОЯНОВА ХАРАЛАМБОВА

НИКО ВОГИАТЦИС

ПАНАЙОТ ЩЕРИОНОВ ПАСКАЛЕВ

ПЕТКО ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ

ПЕТЪР ТОДОРОВ СТОЯНОВ

ПЕТЪР ХАРАЛАМБОВ ХАРАЛАМБОВ

РАДИ ТОДОРОВ СТОЯНОВ

РАДКА МОМЧЕВА ПАСКАЛЕВА

РАДКА СЪБЕВА ЖЕКОВА

РАЙКА МАРИНОВА ДРУМЕВА

РУСКА КИРОВА ИВАНОВА

СРЕБЪРНА СТОЕВА ЯНЕВА

СТЕФАН СТОЯНОВ НЕДЕЛЧЕВ

СТОЙКА ДРУМЕВА ЕДРЕВА

СТОЯН МАРКОВ ЯНЕВ

СТОЯНКА ГРОЗЕВА ХАРАЛАМБОВА

ТОДОР ПЕТРОВ СТОЯНОВ

ХАРАЛАМБИ СТЕФАНОВ ХАРАЛАМБОВ

ХРИСТО ПЕТРОВ ХАРАЛАМБОВ

ЯНКА СТОЯНОВА ДУШЕВА

ЯНЮ ТОДОРОВ ДРУМЕВ

КМЕТ/КМЕТСКИ НАМЕСТНИК: МИЛАН ГЕОРГИЕВ/П/

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА/РАЙОН: ТОНИ МИТЕВ/П/
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 12 май 2013 Г.

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНАТА)

(по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс)


ИЗБОРЕН РАЙОН № 02 - БУРГАСКИ

ОБЩИНА: ПОМОРИЕ

НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.АХЕЛОЙ КМЕТСТВО: АХЕЛОЙ СЕКЦИЯ № 002

адрес на избирателната секция: УЧИЛИЩЕТО


----------------------------------------------------

ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ

----------------------------------------------------

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ГАЗЯНСКИ

АЛЕКСАНДЪР СТРАХИЛОВ КОВАЧЕВ

АЛЕКСАНДЪР ЧАВДАРОВ АЛЕКСАНДРОВ

АНА ЕМИЛОВА АЛЕКСИЕВА

АНАСТАС АТАНАСОВ ШИРОКОВ

АНАСТАС ВЕЛКОВ НАЙДЕНОВ

АНАСТАСИЯ ДИМИТРОВА ХРИСТОВА

АНАСТАСИЯ ПАСКАЛЕВА ВЪЛЧЕВА

АНГЕЛ ЕФТИМОВ СТАТЕВ

АНГЕЛ КИРИЛОВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛ ХАРИЗАНОВ ДИМИТРОВ

АНДРЕЯ ТОМОВ АТАНАСОВ

АНЕТА ХРИСТОВА СТЕФАНОВА

АНКА ХРИСТОВА НИКОЛОВА

АННА ДЖЕНКОВА ЗЛАТЕВА

АНТОАНЕТА ЕНЧЕВА ПАНКОВА

АНТОАНЕТА НИКОЛОВА МИХНЕВА

АНТОН ТОДОРОВ ПОПОВ

АНТОНИЙ ПЕТРОВ ПЕТРОВ

АНТОНИЯ ДАНКОВА МИНЕВА

АТАНАС ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

АТАНАС ДИМИТРОВ ЗЛАТКОВ

АТАНАС ИВАНОВ АТАНАСОВ

АТАНАС ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

АТАНАС КОСТАДИНОВ ВЪЛЧЕВ

АТАНАС КОСТОВ СТОЯНИДИС

АТАНАС ЛЮБОМИРОВ ШИРОКОВ

АТАНАС РОСЕНОВ ДИМИТРОВ

АТАНАС ФИЛИПОВ КАРАИВАНОВ

АТАНАСА СТОЕВА ЛИБЧЕВА

БИСТРА ПЕТРОВА ХРИСТОВА

БЛАГОЙ ЛЮБОМИРОВ СТОЙЧЕВ

БОЙКА ДОБРИНОВА ДОБРЕВА

БОРИСЛАВ КИРОВ АНГЕЛОВ

БОЯН КРАСИМИРОВ АЛЕКСИЕВ

БОЯН СТАВРЕВ КАРАИВАНОВ

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА ШИРОКОВА

ВАЛЕРИЙ КИРОВ ДИМИТРОВ

ВАНЯ ИВАНОВА ДЕЛЧЕВА

ВАНЯ ИВАНОВА ИВАНОВА

ВАСИЛ ДЕЛЧЕВ ДЕЛЧЕВ

ВАСИЛ ИГНАТОВ ДРУМЕВ

ВАСИЛ РУСЕВ РУСЕВ

ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ПЕЙКОВА

ВЕЛИКА КОСТАДИНОВА БУХЧЕВА

ВЕЛИКА НЕДКОВА КУПЕНОВА

ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА УЗУНОВА

ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ЛАЗОВ

ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ХАРИЗАНОВ

ВЕСЕЛИН ДРАГОМИРОВ ПАВЛОВ

ВЕСЕЛИН СТАВРЕВ ЛАЗОВ

ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА БЪЧКОВА

ВИОЛЕТА ВЛАДИНОВА ВОДЕНИЧАРСКА

ВИТКА ИВАНОВА КАРАИВАНОВА

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ ХАРИЗАНОВ

ВЪЛКО СТОЯНОВ ИЛИЕВ

ВЪЛЧО НИКОЛОВ СТОЯНОВ

ГАБРИЕЛА ИВАНОВА КАРАИВАНОВА

ГАЛИН ГАДЖИМИРОВ ЕВГЕНИЕВ

ГАЛИНА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА

ГАЛИНА СЪБЕВА КОНДАКЧИЕВА

ГАЛИНА ХАРАЛАМБИЕВА ХАРАЛАМБОВА

ГАНКА ИВАНОВА КАРАИВАНОВА

ГЕОРГИ АЛЕКСИЕВ СТЕФАНОВ

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МЕЧЕЧИЕВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МОЕВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ АРСЕНОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ КАРАИВАНОВ

ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ УЗУНОВ

ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ ДИНЕВ

ГЕОРГИ МИНКОВ ИВАНОВ

ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ АЛЕКСИЕВ

ГЕОРГИ НИКОЛОВ МАНЕВ

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ПРОДАНОВ САВОВ

ГЕОРГИ САШЕВ МОЛЛОВ

ГЕОРГИ ТОМОВ ПЕТРОВ

ГЕОРГИ ХАРИЗАНОВ ДИМИТРОВ

ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ХРИСТОВ МАРИНОВ

ГЕРГАНА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА

ГЕРГАНА ЙОРДАНОВА ВАСИЛЕВА

ГЕРГИНА СТОЯНОВА АНГЕЛОВА

ГРОЗДАН ЗЛАТЕВ ЗЛАТЕВ

ДАВИД РУСЕВ ПЕТРОВ

ДАНАИЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ МЕЧЕЧИЕВ

ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

ДЕЛЧО ВАСИЛЕВ ДЕЛЧЕВ

ДЕМИР ЖЕЛЕВ ЧЕНКОВ

ДЕНА НЕДЕЛЧЕВА ДИМОВА

ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА

ДЕСИСЛАВА КРАСИМИРОВА ДИНЕВА

ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА ИВАНОВА

ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

ДЕТЕЛИН КОЛЕВ ДИМИТРОВ

ДЕША АТАНАСОВА РУСЕВА

ДЕЯН СТЕФАНОВ БАЙКОВ

ДЖЕНКО СТОЯНОВ КОЛЕВ

ДИАНА ГОСПОДИНОВА ПЕТРОВА

ДИАНА ПЕТРОВА МИХАЛЕВА

ДИАНА ХАРИЗАНОВА ШИРОКОВА

ДИМИТРА КАЛУДОВА РАДЕВА

ДИМИТРИНА НИКОЛОВА МАНЕВА

ДИМИТРИНА ПЕТРОВА КОНДУРОВА

ДИМИТРИНА РОСЕВА ДИМИТРОВА

ДИМИТРИНКА АТАНАСОВА АНДРЕЕВА

ДИМИТРИНКА АТАНАСОВА ПЕТРОВА

ДИМИТРИНКА БАЕВА УЗУНОВА

ДИМИТРИНКА БОЖИЛОВА АЛЕКСИЕВА

ДИМИТРИНКА ПАНАЙОТОВА ВАСИЛЕВА

ДИМИТРИНКА СТОЯНОВА КОЕВА

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ПЕНЧЕВ

ДИМИТЪР АТАНАСОВ ХАРИЗАНОВ

ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ РУСЕВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ИВАНОВ

ДИМИТЪР ДРАЖЕВ КОЛЕВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ КАРАИВАНОВ

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

ДИМИТЪР КОЛЕВ КАВРЪКОВ

ДИМИТЪР КОЛЕВ КАВРЪКОВ

ДИМИТЪР МИЛЧЕВ СТОЯНОВ

ДИМИТЪР НИКОЛОВ СТОЙКОВ

ДИМИТЪР ПЕТРОВ МИХАЛЕВ

ДИМИТЪР СПАСОВ КОНДУРОВ

ДИМИТЪР СТРАТИЕВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ТРЕНДАФИЛОВ ТРЕНДАФИЛОВ

ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ХРИСТОВ КОНДУРОВ

ДИМИТЪР ЯНЕВ ШИВАРОВ

ДИМКА ВЕЛЧЕВА АНГЕЛОВА

ДИМКА ЖЕЧЕВА АНГЕЛОВА

ДИМО ГЕОРГИЕВ ДИНЕВ

ДИМО ПАВЛОВ ДИМОВ

ДИМО ТОДОРОВ ТОДОРОВ

ДИМЧО ЛЮБОМИРОВ СТОЙЧЕВ

ДИНКО КИРИЛОВ АНГЕЛОВ

ДИНКО СТАНКОВ ДИНЕВ

ДИЯНА СТАНКОВА ЯНКОВА

ДОБРИНКА ГОРАНОВА МАТЕВА

ДОБРОМИР ДИМИТРОВ ТРЕНДАФИЛОВ

ДОБРОМИРА ДИМИТРОВА ПЕНЧЕВА

ДОНКА ДИМИТРОВА ТРЕНДАФИЛОВА

ДОНКА КРЪСТЕВА ДИМИТРОВА

ДОНКА ТИХОВА ХРИСТОВА

ДРАГАН АТАНАСОВ ДИМИТРОВ

ДРАГОМИР ИВАНОВ ПАВЛОВ

ДРАГОМИР КИРЧЕВ КИРЧЕВ

ДРАЖО ДИМИТРОВ КОЛЕВ

ЕВГЕНИЯ ДИМИТРОВА ДЖИСОВА

ЕВДОКИЯ ХРИСТОВА БИШЕВА

ЕВЕЛИНА ЙОРДАНОВА АНГЕЛОВА

ЕЛЕНА ВЕЛИКОВА ЧАПАНОВА

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ХАРИЗАНОВА

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА МИХАЛЕВА

ЕЛЕНА СЛАВЧЕВА БИНАЗОВА

ЕЛКА ИВАНОВА МАНЕВА

ЕМАНУЕЛА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

ЕМИЛИЯ ДИМОВА ДИНЕВА

ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА ЖЕЛЯЗКОВА

ЕФТИМ АНГЕЛОВ СТАТЕВ

ЖАНА ПЕТРОВА ЧЕРВЕНКОВА

ЖАНА ХРИСТОВА БЪЧКОВА

ЖЕЛЮ ДИМИТРОВ ЧЕНКОВ

ЖЕЛЯЗКА СТОЯНОВА МЕЧЕЧИЕВА

ЖЕЛЯЗКО СТАНИЛОВ СТАНИЛОВ

ЖЕЛЯЗКО ХРИСТОВ ИВАНОВ

ЖЕЛЯЗКО ХРИСТОВ ИВАНОВ

ЖЕЧКА ГОСПОДИНОВА ХРИСТОВА

ЖИВКА ДИМОВА ДИМОВА

ЖИВКА ТОДОРОВА СТАТЕВА

ЖИВКО СТОЯНОВ ГРЪНЧАРОВ

ЖИВКО СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

ЗАРА БЛАГОЕВА СТОЙЧЕВА

ЗДРАВКА АНАСТАСОВА КАЗАКОВА

ЗЛАТИ ИЛИЕВ ХРИСТОВ

ЗЛАТИНА АНАСТАСОВА ШИРОКОВА

ЗЛАТИНА ДИМИТРОВА КОНТЕВА

ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА МОЛЛОВА

ЗЛАТКО КОЙЧЕВ ДОБРЕВ

ЗОРНИЦА КОСТАДИНОВА ВЪЛЧЕВА

ИВА ИЛИЯНОВА МАНДУЛЕВА

ИВАЙЛО КРАСИМИРОВ АЛЕКСИЕВ

ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ГАЗЯНСКИ

ИВАН АТАНАСОВ АТАНАСОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ САВОВ

ИВАН ДИМИТРОВ АТАНАСОВ

ИВАН ДИМИТРОВ ШИВАРОВ

ИВАН ДИМИТРОВ ШИРОКОВ

ИВАН ДИОНИСОВ КАРАИВАНОВ

ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ КУНЕВ

ИВАН КИРОВ АНГЕЛОВ

ИВАН КОЛЕВ КАНАЗИРСКИ

ИВАН КОЛЕВ ПЕРЕКЛИЕВ

ИВАН КОСТАДИНОВ ДЕЧЕВ

ИВАН КРАСИМИРОВ АРСЕНОВ

ИВАН НИКОЛОВ ДИМИТРОВ

ИВАН СТРАТИЕВ ДИМИТРОВ

ИВАНКА ЕНЕВА ХРИСТОВА

ИВАНКА ЙОВЧЕВА АЛЕКСАНДРОВА

ИВАНКА КОЛЕВА ДИМИТРОВА

ИВАНКА ЛЮБОМИРОВА ВЪРБАНОВА

ИВАНКА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

ИВАНКА ХРИСТОВА ШИВАРОВА

ИВЕЛИНА АТАНАСОВА АТАНАСОВА

ИВЕЛИНА ДИМИТРОВА ХАРИЗАНОВА

ИВЕЛИНА ХРИСТОВА ИВАНОВА

ИЛИЯ ДРАЖЕВ КОЛЕВ

ИЛИЯ ИВАНОВ АТАНАСОВ

ИЛИЯ СТЕФАНОВ ЧУЧУКОВ

ИЛИЯН ДИМИТРОВ КОНТЕВ

ИЛИЯН МИХАЙЛОВ ДЖИСОВ

ИРЕН ЖИВКОВ ГРЪНЧАРОВ

ИРИНА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА

ЙОАННА РУСЕВА РУСЕВА

ЙОВКА АТАНАСОВА ДИНЕВА

ЙОВКА СЛАВОВА ХРИСТОВА

ЙОВКО ГЕОРГИЕВ УЗУНОВ

ЙОВЧО ГЕОРГИЕВ УЗУНОВ

ЙОВЧО СТОЕВ ЗЛАТИНОВ

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ

ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА

ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА АЛЕКСИЕВА

ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА

ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

ЙОРДАНКА КОЙЧЕВА СТАТЕВА

ЙОРДАНКА МИРКОВА ПЕНЧЕВА

ЙОСИФ НИКОЛОВ ХРИСТОВ

КАЛИН АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

КАЛИН ВАСИЛЕВ АНГЕЛОВ

КАЛИНА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА

КАЛИНА НИКОЛАЕВА КОЛЕВА

КАЛИНКА ДИМОВА АТАНАСОВА

КАЛОЯН ГЕОРГИЕВ РАДЕВ

КАТЕРИНА АТАНАСОВА ШИРОКОВА

КАТЕРИНА СТАНИМИРОВА ГЕШЕВА

КАТЯ ИВАНОВА АПОСТОЛОПУЛУ

КАТЯ НИКОЛОВА ХАРИЗАНОВА

КАТЯ ХАЛИЛОВА ДЕШЕВА

КЕРА МАВРОВА ГЕОРГИЕВА

КЕРА ПЕТКОВА ИВАНОВА

КИНА СТЕФАНОВА КОЕВА

КИРИЛ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

КИРИЛ АТАНАСОВ ШИРОКОВ

КИРИЛ ПАСКАЛЕВ ВЪЛЧЕВ

КИТА АТАНАСОВА АРСЕНОВА

КОЙЧО ЗЛАТЕВ ДОБРЕВ

КОЛЬО ЕВТИМОВ СТАТЕВ

КОЛЬО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

КОЛЮ ДИМИТРОВ КАВРЪКОВ

КОЛЮ ИВАНОВ ПЕРИКЛИЕВ

КОСТА КОСТОВ СТОЯНИДИС

КОСТАДИН АТАНАСОВ ВЪЛЧЕВ

КОСТАДИН ИВАНОВ СЕРАФИМОВ

КОСТАДИН ПЕТРОВ БИШЕВ

КОСТАДИНКА СТОЯНОВА ЧАПАНОВА

КОСТАДИНКА ТОДОРОВА МИНЕВА

КОСТАНДА КОСТОВА АТАНАСОВА

КРАСИМИР ГРИГОРОВ АЛЕКСИЕВ

КРАСИМИР ИВАНОВ АРСЕНОВ

КРАСИМИР ПЕТРОВ ПЕТРОВ

КРАСИМИР ТОДОРОВ КОВАЧЕВ

КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

КРЪСТА СТОЯНОВА ТОДОРОВА

КРЪСТАН ХРИСТОВ ТРЕНДАФИЛОВ

КРЪСТИНА ЖЕЛЯЗКОВА СТАНИЛОВА

КРЪСТИНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

КРЪСТИНКА ИВАНОВА СТАТЕВА

ЛИБЧО НЕЙЧЕВ ЛИБЧЕВ

ЛУКАНА ЙОСИФОВА ХРИСТОВА

ЛЪЧЕЗАР ЙОСИФОВ ХРИСТОВ

ЛЮБЕН ХРИСТОВ ДИНЕВ

ЛЮБОМИР АТАНАСОВ ШИРОКОВ

ЛЮБОМИР ДИМОВ СТОЙЧЕВ

ЛЮБЧО ИВАНОВ ВЪРБАНОВ

МАГДАЛЕНА СТАНИЛОВА ЯНКОВА

МАРА ЯНЕВА ЛАПОВА

МАРГА СТОЯНОВА КУЛОВА

МАРГАРИТА СТЕФАНОВА ПРЕСОЛСКА

МАРИАНА ХАРАЛАМБИЕВА ХАРАЛАМБОВА

МАРИАНА ХРИСТОВА ДОБРЕВА

МАРИЕЛА СТАВРЕВА КАРАИВАНОВА

МАРИЙКА АТАНАСОВА МИХОВА

МАРИЙКА ЖЕЛЕВА ДИМОВА

МАРИЙКА КРЪСТЕВА МИШЕВА

МАРИЙКА МАРИНОВА ВЪЛЧЕВА

МАРИЙКА НИКОЛОВА МОЕВА

МАРИЙКА ТАНЕВА ШИРОКОВА

МАРИНА НИКОЛОВА АНДОНОВА

МАРИНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

МАРИО ТОШКОВ ХРИСТОВ

МАРИЯ АПОСТОЛОВА АРСЕНОВА

МАРИЯ ВЕРГИЛОВА НИКОДИМОВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ТРЕНДАФИЛОВА

МАРИЯ ДИМИТРОВА КАРАИВАНОВА

МАРИЯ ДИМОВА КОВАЧЕВА

МАРИЯ ДИМОВА ТОДОРОВА

МАРИЯ КОСТАДИНОВА ДЕЧЕВА

МАРИЯ НИКОЛОВА КОНДАКЧИЕВА

МАРИЯ ПЕТРОВА БАЙКОВА

МАРИЯ СЛАВОВА ШИРОКОВА

МАРИЯ ХРИСТОВА СТОЯНОВА

МАРИЯ ЯНЕВА КРЪСТЕВА

МАРИЯНА ВАСИЛЕВА БОРИСОВА

МАРИЯНА КИРИЛОВА ВЪЛЧЕВА

МИЛКА МИХАЛЕВА ПАВЛОВА

МИЛКА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА

МИЛКО ПЕРИКЛИЕВ АРАБАДЖИЕВ

МИЛЧО ЖЕЛЯЗКОВ СТОЯНОВ

МИНА АЛЕКСАНДРОВА ЧЕНКОВА

МИНКА ГОСПОДИНОВА ХРИСТОВА

МИНКА ИВАНОВА ИВАНОВА

МИНЧО СТЕФАНОВ ЧУЧУКОВ

МИРА МАНОЛОВА ШИВАРОВА

МИРОСЛАВ КРЪСТЕВ МОНОВ

МИРОСЛАВА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

МИРОСЛАВА ТЕМЕЛКОВА КРЪСТЕВА

МИТА ИВАНОВА ДРАГАНОВА

МИТКА КОЛЕВА НИКИТОВА

МИТКО ПЕТКОВ ДИМИТРОВ

МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ КОНДАКЧИЕВ

МИХАИЛ ЙОВЧЕВ ЗЛАТИНОВ

МИХНИ НЕЙЧЕВ МИХНЕВ

МИХО СТОЯНОВ МИХОВ

МОНИКА ВАЛЕРИЕВА ДИМИТРОВА

МОНИКА ИБИКИОУБО КАЙЗЕР

НАДЕЖДА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА

НАДЕЖДА ХРИСТОВА НЕНОВА

НЕДКА ДИМИТРОВА ПЕРЕКЛИЕВА

НЕДЯЛКА ИЛИЕВА КАШЕВА

НЕДЯЛКА ПАВЛОВА ДИНЕВА

НЕДЯЛКА ПАРАШКЕВОВА БИШЕВА

НЕЙКА ЛЮБЧЕВА ЗАФИРОВА

НЕЙЧО МИХНЕВ МИХНЕВ

НЕЛА ДОБРЕВА КАРАИВАНОВА

НЕНКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

НИКОЛА ДИМИТРОВ ГАНЧЕВ

НИКОЛА ХРИСТОВ ХРИСТОВ

НИКОЛАЙ БОЖИНОВ ИВАНОВ

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ АЛЕКСИЕВ

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КОНДАКЧИЕВ

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ МАНЕВ

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ МОЕВ

НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ КАРАИВАНОВ

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ АЛЕКСИЕВ

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ДИМОВ

НИКОЛАЙ СТОЯНОВ КОЛЕВ

НИКОЛИНА МАРИНОВА БЪЧКОВА

НИКОЛИНКА КОЛЕВА БИШЕВА

НИКОЛИНКА СТЕФАНОВА ПАМПОРОВА

НИНА АТАНАСОВА СТОЯНИДИС

ПАВЕЛ ДИМОВ ДИМОВ

ПАВЛИНА КОЛЕВА КАНАЗИРСКА

ПАРАШКЕВА ДИМИТРОВА ДРУМЕВА

ПЕЙЧО МАРИНОВ ПЕЙКОВ

ПЕЛАГИЯ КОСТА СТОЯНИДУ

ПЕНКА БОРИСОВА СТОЯНОВА

ПЕНКА ДИМИТРОВА ХАРИЗАНОВА

ПЕНКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА

ПЕНКА СТОЯНОВА ЧАПАНОВА

ПЕТРА ГАНЧЕВА ГАНЧЕВА

ПЕТРАНА ДЖЕНКОВА АТАНАСОВА

ПЕТРАНКА ПЕТРОВА САВОВА-МИРЧОВСКА

ПЕТЪР АНГЕЛОВ АНДОНОВ

ПЕТЪР АТАНАСОВ ПАМПОРОВ

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ПЕТЪР ИЛИЕВ ХРИСТОВ

ПЕТЪР КОСТАДИНОВ БИШЕВ

ПЕТЪР НЕДЕЛЧЕВ ЛИБЧЕВ

ПЕТЪР НИКОЛОВ ХРИСТОВ

ПЕТЪР ПЕТРОВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР СТОЯНОВ НЕНОВ

ПЕТЪР ТОДОРОВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР ХРИСТОВ БИНАЗОВ

ПЕТЪР ЩЕРИОНОВ ПЕТРОВ

ПЕТЯ НЕДЕЛЧЕВА ЗЛАТЕВА

ПЕТЯ ЦВЯТКОВА ИВАНОВА

ПЛАМЕН АТАНАСОВ ДОЙЧЕВ

ПЛАМЕН ИВАНОВ АНГЕЛОВ

ПЛАМЕН КОЛЕВ КАВРЪКОВ

ПЛАМЕН ПЕТРОВ БИШЕВ

ПЛАМЕН ХРИСТОВ ХРИСТОВ

РАДА ПЕТРОВА ТРЕНДАФИЛОВА

РАДА ХРИСТОВА БИШЕВА

РАДОСЛАВА МЕТОДИЕВА АРСЕНОВА

РАДОСЛАВА ПАСКАЛЕВА КЬОРОВСКА

РАДОСТИН ТОДОРОВ ЛИПЧЕВ

РАДОСТИНА ТОДОРОВА БАРУЛОВА

РАЯ ДОЙНОВА ТРЕНДАФИЛОВА

РОСЕН ЖИВКОВ ДИМИТРОВ

РОСИЦА ДИМИТРОВА ЧЕНКОВА

РОСИЦА ИВАНОВА ГРЪНЧАРОВА

РОСИЦА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА

РОСИЦА СИМЕОНОВА ГЕОРГИЕВА

РОСИЦА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА

РУМЕН СТЕФАНОВ КЬОРОВСКИ

РУСА КРАЛЕВА БАБАКОВА

РУСАНКА ЖЕКОВА ГАЗЯНСКА

РУСИ ПЕТРОВ РУСЕВ

РУСКА ГЕНОВА ДИМИТРОВА

САВИНА АТАНАСОВА ЗЛАТКОВА

САРА РУСЕВА ПЕТРОВА

СВЕТЛА КОЛЕВА ХАРАЛАМБОВА

СВЕТЛА СТОЯНОВА НАЙДЕНОВА

СЕВДАЛИНА ТЕНЕВА ТРЕНДАФИЛОВА

СИЛВИЯ МИХАЙЛОВА ЗЛАТИНОВА

СЛАВЕЙКА ПЕТРОВА БИНАЗОВА

СЛАВИНА ПЕТРОВА ХРИСТОВА

СЛАВКА ИВАНОВА САВОВА

СЛАВКА ПЕТРОВА ДЕЧЕВА

СНЕЖАНА ЖЕЛЕЗЧЕВА ШИВАРОВА

СОФИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМОВА

СОФИЯ КОЛЕВА НИКОЛОВА

СОФКА КИРИЛОВА КРЪСТЕВА

СПАСКА ЙОРДАНОВА ПЕЕВА

СТАВРИ ГЕОРГИЕВ ЛАЗОВ

СТАВРИ МАРКОВ КАРАИВАНОВ

СТАНИЛ МИХАЛЕВ СТАНИЛОВ

СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ СИМЕОНОВ

СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ ХАРИЗАНОВ

СТАНИСЛАВ ДИНКОВ ДИНЕВ

СТАНИСЛАВ ПЕТКОВ ПЕТКОВ

СТАНИСЛАВА КОЛЕВА СТОЯНОВА

СТАНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

СТАНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

СТАНКА ДИМИТРОВА КОЛЕВА

СТАНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

СТАНКА ИВАНОВА КУПЕНОВА

СТАНКА КОЛЕВА КОЛЕВА

СТАНКА КРЪСТЕВА КРЪСТЕВА

СТАНКА НИКОЛОВА АЛЕКСИЕВА

СТАНКА ПЕЕВА ЙОРДАНОВА

СТАНКА ПЕТРОВА СТОЯНОВА

СТАНКА СТОЙКОВА КАВРЪКОВА

СТАНКА ТОМОВА СЛАВОВА

СТАНКА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА

СТАНКО ЯНКОВ СТАНКОВ

СТЕЛА НИКОЛАЕВА МАНЕВА

СТЕФАН ИЛИЕВ ЧУЧУКОВ

СТЕФАН НИКОЛОВИЧ ИВАНОВ

СТЕФАНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

СТОЙКА ВЪЛКАНОВА КАРАГЬОЗОВА

СТОЙКА ДИМИТРОВА КОНДУРОВА

СТОЙКА РУСЕВА ГЕОРГИЕВА

СТОЯН ВАНЕВ СТОЯНОВ

СТОЯН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ

СТОЯН ДРУМЕВ ДРУМЕВ

СТОЯН ИЛИЕВ ХРИСТОВ

СТОЯН КОСТАДИНОВ ЧАПАНОВ

СТОЯН ПЕРЕКЛИЕВ АРАБАДЖИЕВ

СТОЯН ТОДОРОВ ПЕТРОВ

СТОЯН ХРИСТОВ КОНДУРОВ

СТОЯНКА ГОЧЕВА ВАСИЛЕВА

СТОЯНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

СТОЯНКА СТОЯНОВА АРАБАДЖИЕВА

СТОЯНКА ТОДОРОВА КУПЕНОВА

СУЛТАНКА ПЕТРОВА ВЕСТЪРХОВЕН

СЪБЧО РАДЕВ МАТЕВ

ТАТЯНА КИРИЛОВА КИРОВА

ТАТЯНА КОСТАДИНОВА КАРАИВАНОВА

ТАШКО АТАНАСОВ КАЗАКОВ

ТЕМЕНУГА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА

ТЕОДОР КОЛЕВ ДИМИТРОВ

ТЕОФАНА ИВАНОВА ДЕЧЕВА

ТИНКА ХРИСТОВА СТОЯНИДУ

ТИХОМИР ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

ТОДОР ДИМОВ ТОДОРОВ

ТОДОР МАВРАГАНОВ ТОДОРОВ

ТОДОР НЕЙЧЕВ ЛИБЧЕВ

ТОДОР ПЕТРОВ ПЕТРОВ

ТОДОР ПЕТРОВ ТОДОРОВ

ТОДОР СЪБЕВ МАТЕВ

ТОДОР ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

ТОДОР ЯНКОВ СТАТЕВ

ТОДОРА ЖЕКОВА АТАНАСОВА

ТОДОРКА АНГЕЛОВА ИЛИЕВА

ТОДОРКА ВЪЛЧЕВА ИВАНОВА

ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА КОНДАКЧИЕВА

ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА МИТЕВА

ТОДОРКА ДУШЕВА СТОЯНОВА

ТОДОРКА КОСТАДИНОВА ХАРИЗАНОВА

ТОДОРКА СОТИРОВА ШИРОКОВА

ТОМИ КАЛИНОВ КРУМОВ

ТОНКА СТАМАТОВА ХАРИЗАНОВА

ТОТКА КИРИЛОВА ПЕЕВА ГЕШЕВА

ТРАЯНКА ХРИСТОВА ХАРИЗАНОВА

ТРЕНДАФИЛ ДИМИТРОВ ТРЕНДАФИЛОВ

ТРЕНДАФИЛ МИХАЙЛОВ ДИМИТРОВ

ТРЕНДАФИЛКА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

ФИЛКА ДИОНИСОВА КАРАИВАНОВА

ФОТИНКА ПЕТРОВА САВОВА

ХАРАЛАМБИ МАРЧЕВ ХАРАЛАМБОВ

ХАРИЗАН АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ

ХРИСТИНА АНДОНОВА МАВРАГАНОВА

ХРИСТИНА НИКОЛОВА МАРИНОВА

ХРИСТИНА ПЕТРОВА ЗЛАТИНОВА

ХРИСТИНА ТИХОМИРОВА ГЕОРГИЕВА

ХРИСТО АНГЕЛОВ АНДОНОВ

ХРИСТО АНГЕЛОВ МИНЕВ

ХРИСТО ДИМИТРОВ КОНДУРОВ

ХРИСТО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ

ХРИСТО ИВАНОВ БЪЧКОВ

ХРИСТО ЛЕЧЕВ ЛЕЧЕВ

ХРИСТО ЛЮБЕНОВ ДИНЕВ

ХРИСТО ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ

ХРИСТО ТОДОРОВ ПИЛЧЕВ

ХРИСТО ЯНЕВ ШИВАРОВ

ХРИСТО ЯНЧЕВ ШИВАРОВ

ХРИСУЛА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА

ЦВЕТА БОТЕВА БОТЕВА-КАВРЪКОВА

ЦВЕТАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ЩИЛЯНА АТАНАСОВА БИШЕВА

ЩИЛЯНА ДИМИТРОВА РУСЕВА

ЯВОР ИВАНОВ НИКОДИМОВ

ЯНА АТАНАСОВА МАНЕВА

ЯНИ ГЕОРГИЕВ ЯНКОВ

ЯНКА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА

ЯНКА ИЛИЕВА МИХАЛЕВА

ЯНКА ИЛИЕВА ХРИСТОВА

ЯНКА МИТКОВА АТАНАСОВА

ЯНЧО КРАСИМИРОВ АРСЕНОВ

ЯНЧО ХРИСТОВ ШИВАРОВ

КМЕТ/КМЕТСКИ НАМЕСТНИК: ИВАН ГЕОРГИЕВ/П/

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА/РАЙОН: ТОНИ МИТЕВ/П/


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 12 май 2013 Г.

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНАТА)

(по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс)


ИЗБОРЕН РАЙОН № 02 - БУРГАСКИ

ОБЩИНА: ПОМОРИЕ

НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.АХЕЛОЙ КМЕТСТВО: АХЕЛОЙ СЕКЦИЯ № 003

адрес на избирателната секция: УЧИЛИЩЕТО


----------------------------------------------------

ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ

----------------------------------------------------

АНА ЗДРАВКОВА ПАНОВА

АНАСТАСИЯ ДИМИТРОВА АТАНАСОВА

АНГЕЛ ДИМИТРОВ АТАНАСОВ

АНГЕЛ СПАСОВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛ ХРИСТОВ НАЛБАНТОВ

АНДОН КРЪСТЕВ НИКОЛОВ

АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА МИХАЛЕВА

АНЕТА ХРИСТОВА ИЛИЕВА

АНЖЕЛА ГЕОРГИЕВА АСКОВА

АНИТА ПЕТРОВА БОРИСОВА

АННА МИХОВА МИНЧЕВА

АНТОАНЕТА СТОЯНОВА МИХАЙЛОВА

АНТОНИ ИЛИАНОВ ЩЕРЕВ

АТАНАС ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

АТАНАС ИВАНОВ НЕДЕВ

АТАНАС МЕТОДИЕВ АТАНАСОВ

АТАНАС СТОЕВ НАЧЕВ

БИНЬО ИВАНОВ БИНЕВ

БОГДАН ИВАНОВ ТОДОРОВ

БОЖАНА ЛАЗАРОВА ТОДОРОВА

БОЖАНКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

БОЖИДАР ПЕТРОВ БОРИСОВ

БОЖИДАР ХРИСТОВ ЖЕЛЯЗКОВ

БОРИС АТАНАСОВ ТОДОРОВ

БОРИСЛАВ АЛЕКСИЕВ БОРИСОВ

БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ БОРИСОВ

ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ НЕДЕВ

ВАЛЕНТИН ЗЛАТИНОВ ЯНЕВ

ВАЛЕНТИН ПЕТКОВ ВЕЛИКОВ

ВАЛЕНТИН РУСЕВ РУСЕВ

ВАЛЯ ГРИГОРОВА ШИМОВА

ВАНЯ ВАСИЛЕВА АНДРЕЕВА

ВАСИЛ КОСТАДИНОВ ИЛИЕВ

ВАСИЛА АНГЕЛОВА ВИЧЕВА

ВАСИЛКА ДИМИТРОВА КИРОВА

ВАСИЛКА ПАНАЙОТОВА ДИМИТРОВА

ВЕЛИКА КОЛЕВА ТАНГАРДЖИЕВА

ВЕЛИЧКА ГРИГОРОВА ТЕНЕВА

ВЕЛИЧКА ПЕТРОВА ЛАМБОВА

ВЕСА ПЕТКОВА СТАВРЕВА

ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ НЕДЕВ

ВЕСЕЛИНА НОВАКОВА КЬОСЕВА

ВЕСЕЛКА СТАНЕВА ТОДОРОВА

ВИКТОРИЯ ДИМИТРОВА ТОДОРОВА

ВИОЛЕТА ПЕТРОВА НЕДЕВА

ВЯРА ИВАНОВА НЕДКОВА

ГАЛИНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА

ГАНКА ДЕЛЧЕВА ПУЛЕВА

ГЕОРГИ АТАНАСОВ ПАНАЙОТОВ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

ГЕОРГИ ДИМОВ РАЙКОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ КОСТАДИНОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ТЕНЕВ

ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ПАНАЙОТОВ

ГЕОРГИ МАРКОВ СТАМАТОВ

ГЕОРГИ НЕДЕЛЧЕВ ЛИБЧЕВ

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ТОДОРОВ РУСЕВ

ГЕОРГИ ЯНКОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ПЕРЕКЛИЕВ

ГЕРГА ЯНЕВА НАЧЕВА

ГЕРГАНА АТАНАСОВА НАЧЕВА

ГЕРГАНА СЛАВОВА ДИМИТРОВА

ГЕРГАНА СТОЯНОВА ТОДОРОВА

ГИНА ГЕОРГИЕВА ГОЧЕВА

ГИНКА ЖЕЛЕВА ЖЕЛЕВА

ГИНКА ИВАНОВА МУХЧИЕВА

ГОСПОДИН КУНЕВ ИВАНОВ

ГОЧО ПЕТРОВ ПЕТРОВ

ГРИГОР АТАНАСОВ ЯНЧЕВ

ГРИГОР МИХАЙЛОВ НАТАНАИЛОВ

ГЮРГА ХРИСТОВА ПЕЦОВА

ГЮРГЕНА АНДОНОВА ЙОРДАНОВА

ДАНАИЛ НЕДЕВ ВАСИЛЕВ

ДАНИЕЛА ХРИСТОВА ИЛИЕВА

ДАНКА МИНЧЕВА ДИМИТРОВА

ДЕНИЦА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

ДЕСИСЛАВА ДЕЛЧЕВА БОРИСОВА

ДЕСИСЛАВА ИЛИЯНОВА ПЕТКОВА-ДИМИТРОВА

ДЕСИСЛАВА ОГНЯНОВА ДИМИТРОВА

ДЕШКА ПАНАЙОТОВА ДИМОВА

ДИМИТРИНА ИВАНОВА СЛАВОВА

ДИМИТРИНА РАЙЧЕВА ЩЕРЕВА

ДИМИТРИНКА ВЕЛИКОВА ТОДОРОВА

ДИМИТРИНКА ЖЕЛЯЗКОВА КАРАДЖОВА

ДИМИТРИНКА НЕШЕВА ДИМИТРОВА

ДИМИТЪР БОРИСОВ ТОДОРОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ АНДРЕЕВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ АНДРЕЕВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПАНАЙОТОВ

ДИМИТЪР ДИНКОВ НЕДЕВ

ДИМИТЪР ДОНЕВ ДОНЕВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ НЕДЕВ

ДИМИТЪР КОЛЕВ БАЕВ

ДИМИТЪР НЕДЕЛЧЕВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР СЛАВОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР СТОЯНОВ НЕЙЧЕВ

ДИМИТЪР ЯНКОВ ЛЕФТЕРОВ

ДИМО РАЙКОВ РАЙКОВ

ДИМО СТОЯНОВ ЯНЕВ

ДИМЧО КРУМОВ ДИКОВ

ДИЯН ИВАНОВ ДЯНКОВ

ДИЯН КОЛЕВ МУХЧИЕВ

ДОБРИНКА ГИНЕВА ЖЕЛЕВА

ДОБРИНКА ИЛИЕВА НАЧЕВА

ДОНИКА ПАНКОВА ГЕРГАНОВА

ДОНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

ДОНКА МАНОЛОВА ГЕРГАНОВА

ДОНКА ТОМОВА НАЙДЕНОВА

ДОНЬО ЙОРДАНОВ ДОНЕВ

ДРАГОМИР ЙОРДАНОВ ЯНЕВ

ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА СТОЙКОВА

ЕЛЕНА ИВАНОВА АТАНАСОВА


Каталог: web -> wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Море от вино 31 юли – 31 август
2013 -> Урок по танци Място на провеждане площад „Св. Св. Кирил и Методий" Час 19: 00 Организатори Община Поморие и нч „Просвета 1888"
2013 -> Община поморие
2013 -> Програма за опазване на природната среда и нейните обитатели, да управляват всяка форма на посещение в района
2013 -> Избирателен списък за избиране на народни представители на 12 май 2013 Г
2013 -> Програма "Регионално развитие" 2007-2013 проект „развитие на ргионален туристически продукт и маркетинг на район поморийски залив и източна стара планина"
2013 -> Програма "Регионално развитие" 2007-2013 проект „развитие на ргионален туристически продукт и маркетинг на район поморийски залив и източна стара планина"


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница