Населено място с. Въглен кметствоДата12.10.2018
Размер78.5 Kb.
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(за публикуване на интернет страницата на общината)

за провеждане на национален референдум на 27 януари 2013 Г.

(по чл.8,ал.2 от ЗПУГДВМС вр. чл.54,ал.4 от ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 03 - ВАРНЕНСКИ ОБЩИНА: АКСАКОВО

НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ВЪГЛЕН КМЕТСТВО: ...................... СЕКЦИЯ № 009

адрес на избирателна секция: ................................

----------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име на гласоподавателя

----------------------------------------------------

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ МИТЕВ

АНАСТАСИЯ ДИМИТРОВА ЗЛАТЕВА

АНГЕЛ ДИМИТРОВ ИВАНОВ

АНГЕЛ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ

АНГЕЛ НАЙДЕНОВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛ НИКОЛАЕВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛ НИКОЛОВ ИВАНОВ

АНГЕЛ РАДКОВ ЙОРДАНОВ

АНГЕЛ СТАНЕВ НЕЙЧЕВ

АНГЕЛ ТОДОРОВ АТАНАСОВ

АНГЕЛИНА ИВАНОВА АНГЕЛОВА

АНГЕЛИНА НЕДЕЛЧЕВА ХРИСТОВА

АНГЕЛИНА СТАМАТОВА СТОЯНОВА

АНГЕЛИНА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

АНЕЛИЯ ДИМЧЕВА АТАНАСОВА

АНКА РАДЕВА ИВАНОВА

АНТОАНЕТА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА

АТАНАС АНДОНОВ АТАНАСОВ

АТАНАС ВАСИЛЕВ МИТЕВ

АТАНАС ЙОРДАНОВ КОСТОВ

АТАНАС МАРИНОВ МИТЕВ

АТАНАСКА ДЕМИРЕВА СТАНКОВА

БИСЕР ЙОРДАНОВ АТАНАСОВ

БЛАГОЙ ПАНЧЕВ ВАСИЛЕВ

БОЖАН ГЕОРГИЕВ БАНЧЕВ

БОЖАНА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

БОЖИДАР МАРИЙКОВ БАНЧЕВ

БОНКА ДИМОВА БОЯНОВА-ЛАУТЕНШЛЕГЕР

БОНКА ИВАНОВА КАЛЧЕВА

БОНКА КОЛЕВА ЯНКОВА

БОНЧО ЯНКОВ БАНЧЕВ

БОРЯНА НИКОЛОВА БОЯНОВА

БОРЯНА ТОДОРОВА МИТЕВА

БОЯН СТАНЕВ ТОДОРОВ

ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ ТРИФОНОВ

ВАЛЕНТИН СТАНЕВ ТОДОРОВ

ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА РАЧЕВА

ВАЛЕНТИНА РАЧЕВА ДИМОВА

ВАСИЛ АТАНАСОВ КОСТОВ

ВАСИЛ ВАСИЛЕВ КАЛЧЕВ

ВАСИЛ ВЕСЕЛИНОВ СТЕФАНОВ

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ МИТЕВ

ВАСИЛ ЖЕКОВ МИТЕВ

ВАСИЛ ЗДРАВКОВ ДИМИТРОВ

ВАСИЛ КАЛЧЕВ ВАСИЛЕВ

ВАСИЛ КАЛЧЕВ ТОДОРОВ

ВАСИЛ МАРИНОВ БАНЧЕВ

ВАСИЛ МАРИНОВ ВАСИЛЕВ

ВАСИЛ МАРИНОВ ВАСИЛЕВ

ВАСИЛ МИРЧЕВ БАНЧЕВ

ВАСИЛ МИРЧЕВ ГОСПОДИНОВ

ВАСИЛ МИТЕВ ИВАНОВ

ВАСИЛ НИКОЛОВ НИКОЛОВ

ВАСИЛ РАЧЕВ ТОДОРОВ

ВАСИЛ СТАНЧЕВ МАРИНОВ

ВАСИЛ СТЕФАНОВ ТОДОРОВ

ВАСИЛ СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

ВАСИЛ ТОДОРОВ ТОДОРОВ

ВАСИЛ ТРИФОНОВ СТАНЕВ

ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ ГАЙДАРЖИ

ВАСИЛКА АНГЕЛОВА ШИШКОВА

ВАСИЛКА ГОСПОДИНОВА БАНЧЕВА

ВАСИЛКА ДИМОВА ИВАНОВА

ВАСИЛКА ДОБРЕВА БОЯНОВА

ВАСИЛКА ЖЕКОВА ГЕОРГИЕВА

ВАСИЛКА ИЛИЕВА ПЕТРОВА

ВАСИЛКА КИРЧЕВА ВАСИЛЕВА

ВАСИЛКА МАРИНОВА НИКОЛОВА

ВАСИЛКА МИРЧЕВА ВАСИЛЕВА

ВАСИЛКА МИРЧЕВА МАРИНОВА

ВАСИЛКА МИРЧЕВА ХРИСТОВА

ВАСЯ ВАСИЛЕВА СТАНЧЕВА

ВЕЛА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

ВЕЛИЗАР ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ

ВЕЛИКО ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ

ВЕЛИКО МИРЧЕВ ЙОРДАНОВ

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА ВАСИЛЕВА

ВЕЛИЧКА БОЯНОВА ВАСИЛЕВА

ВЕЛИЧКА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА

ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА

ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ДИМОВА

ВЕЛИЧКА ИВАНОВА КАЛЧЕВА

ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ЛАЗАРОВА

ВЕЛИЧКА ИВАНОВА НИКОЛОВА

ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ТЕРЗИЕВА

ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ХРИСТОВА

ВЕЛИЧКА КАЛЧЕВА СТЕФАНОВА

ВЕЛИЧКА МИРЧЕВА КОСТАДИНОВА

ВЕЛИЧКА НАЙДЕНОВА АНГЕЛОВА

ВЕЛИЧКА ПЕТРОВА ЖЕЛЯЗКОВА

ВЕЛИЧКА РАЧЕВА СТАНЕВА

ВЕЛИЧКА СТАНЕВА ХРИСТОВА

ВЕЛИЧКА СТАНЧЕВА ЦАНЕВА

ВЕЛИЧКО ГАРАБЕДОВ АРЗАТЯН

ВЕЛИЧКО ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ

ВЕНЦИСЛАВ ЙОРДАНОВ ИВАНОВ

ВЕНЦИСЛАВ ПЛАМЕНОВ ДИМОВ

ВЕРГИНИЯ АНГЕЛОВА ВАСИЛЕВА

ВЕСА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ СТЕФАНОВ

ВЕСЕЛИН ДИМОВ ВАСИЛЕВ

ВЕСЕЛИН ДОБРИНОВ МАРИНОВ

ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ БАНЧЕВ

ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ДОБРЕВ

ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

ВЕСЕЛИНА ДИМОВА ВАСИЛЕВА

ВЕСЕЛИНА ПЛАМЕНОВА ДИМОВА

ВЕСЕЛИНА ХРИСТОВА КОЛЕВА

ВЕСКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

ВЕСКА ЖЕЛЯЗКОВА ВАСИЛЕВА

ВЕСКА МИРЧЕВА МИРЧЕВА

ВЕСКА НЕДЕЛЧЕВА ТОДОРОВА

ВЕСКА СТАНЕВА НИКОЛОВА

ВЕСКА СТАНИМИРОВА ШИШКОВА

ВЕСКА ЧЕРНЕВА ВАСИЛЕВА

ВИОЛЕТА КОЛЕВА ТОДОРОВА

ВИОЛЕТА МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА

ВИОЛЕТА НИКОЛАЕВА АНГЕЛОВА

ВИОЛЕТА РАДЕВА ПЕТРОВА

ВЛАДИМИР ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ

ВЛАДИМИР ИВАНОВ ВАСИЛЕВ

ВЛАДИМИР МАРИЙКОВ ТОДОРОВ

ВЪЛЧО СТОЯНОВ ВЪЛЧЕВ

ГАЛИН ДИМОВ ГЕОРГИЕВ

ГАЛИНА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА

ГАЛИНА ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА

ГАЛИНА КОЛЕВА ДИМИТРОВА

ГАЛИНА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА

ГАЛИНА СТАНКОВА МАРИНОВА

ГАЛИНА ТОДОРОВА ГАЙЕР

ГАЛЯ ВАСИЛЕВА БАНЧЕВА

ГАЛЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА

ГАЛЯ СТАНЕВА РАДЕВА

ГАЛЯ ТОДОРОВА НИКОЛОВА

ГАНА АНГЕЛОВА ИВАНОВА

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ВАСИЛЕВ

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ

ГЕОРГИ БОЖАНОВ БАНЧЕВ

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ГОСПОДИНОВ

ГЕОРГИ ДИМОВ ВАСИЛЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГОСПОДИНОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ТОДОРОВ

ГЕОРГИ ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ МИТЕВ ИВАНОВ

ГЕОРГИ МИТЕВ ТОДОРОВ

ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ СТОЕВ

ГЕОРГИ НИКОЛОВ КАБОВ

ГЕОРГИ ПЕТРОВ МИРЧЕВ

ГЕОРГИ СТАНЕВ МИРЧЕВ

ГЕОРГИ СТАНИМИРОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ТОДОРОВ СТАНЕВ

ГЕРГАНА АНГЕЛОВА ВАСИЛЕВА

ГЕРГИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

ГИНА МИРЧЕВА ИВАНОВА

ГИНА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА

ГИНА ТОДОРОВА НИКОЛОВА

ГИНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

ГИНКА ИВАНОВА ИВАНОВА

ГИНКА ИВАНОВА МИРЧЕВА

ГИНКА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА

ГИНКА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА

ГИНКА МАРКОВА ВАНГЕЛОВА

ГИНКА СТОЯНОВА КРЪСТЕВА

ГИНКА ЦОНЕВА ПЕТКОВА

ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ ГОСПОДИНОВ

ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ

ГОСПОДИН ИВАНОВ ГОСПОДИНОВ

ГОСПОДИН МИРЧЕВ ВАСИЛЕВ

ДАНИЕЛА ИВАНОВА БАНЧЕВА

ДАНИЕЛА НЕДЕЛЧЕВА МИРЧЕВА

ДАНИЕЛА СТАНКОВА МАРИНОВА

ДАРИНА КОСТОВА ДОБРЕВА

ДАРИНА ТОДОРОВА РАЙКОВА

ДАРИНКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

ДЕНКА ДИМОВА ГЕОРГИЕВА

ДЕНКА МИРЧЕВА РАДЕВА

ДЕНКА ХРИСТОВА ДИМОВА

ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

ДЕСИСЛАВА КОЛЕВА ДИМИТРОВА

ДЕСИСЛАВА МАРИНОВА БАНЧЕВА

ДЕСПА ЙОРДАНОВА ПАСКАЛЕВА

ДЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА

ДЕЯНА МАРИНОВА ВАСИЛЕВА

ДИАН СТЕФАНОВ ДОБРЕВ

ДИАНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА

ДИАНА ДАНЧЕВА ГЕОРГИЕВА

ДИАНА МАРИНОВА ИВАНОВА

ДИАНА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА

ДИЛЯНА МИТЕВА БАНЧЕВА

ДИМИТРА ДИМИТРОВА СТАНЕВА

ДИМИТРИНКА ХРИСТОВА СТАНЕВА

ДИМИТРИЧКА ВАСИЛЕВА КОСТОВА

ДИМИТРИЧКА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА

ДИМИТРИЧКА ДОБРЕВА ВАСИЛЕВА

ДИМИТРИЧКА МАРИНОВА ВАСИЛЕВА

ДИМИТРИЧКА СТЕФАНОВА ВАСИЛЕВА

ДИМИТРИЧКА ТОДОРОВА ДИМОВА

ДИМИТРИЧКА ТОДОРОВА ИВАНОВА

ДИМИТЪР АТАНАСОВ ХРИСТОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМОВ

ДИМИТЪР ДОБРЕВ ВАСИЛЕВ

ДИМИТЪР ДОБРЕВ ИВАНОВ

ДИМИТЪР ЕНЧЕВ ВАСИЛЕВ

ДИМИТЪР ЙОРДАНЧОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР КОЛЕВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР КОЛЕВ ИВАНОВ

ДИМИТЪР КРАСИМИРОВ СТОЯНОВ

ДИМИТЪР МАРИНОВ МИТЕВ

ДИМИТЪР МИТЕВ ТОДОРОВ

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДОБРЕВ

ДИМИТЪР РАДЕВ РАДЕВ

ДИМИТЪР РУСЕВ ВАСИЛЕВ

ДИМИТЪР СТАНЕВ НЕЙЧЕВ

ДИМИТЪР СТАНЕВ НИКОЛОВ

ДИМИТЪР ТОДОРОВ ГОРАНОВ

ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ТОДОРОВ МИТЕВ

ДИМИТЪР ТОДОРОВ МЛАДЕНОВ

ДИМИТЪР ТОДОРОВ РАДЕВ

ДИМИТЪР ЯНЧЕВ ДИМИТРОВ

ДИМКА СТАНЕВА ТОДОРОВА

ДИМО БОЯНОВ МИТЕВ

ДИМО ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ

ДИМО ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ

ДИМО ГЕОРГИЕВ ДИМОВ

ДИМО ГЕОРГИЕВ МИТЕВ

ДИМО ИВАНОВ ДИМОВ

ДИМО ИВАНОВ ИВАНОВ

ДИМО МИТЕВ РАДЕВ

ДИМО НЕДЕЛЧЕВ ДИМОВ

ДИМО СЛАВОВ ВАСИЛЕВ

ДИМО ТОДОРОВ ДИМОВ

ДИМЧО ТОДОРОВ ДИМОВ

ДИНА ЙОРДАНОВА ВАСИЛЕВА

ДИНА ТОДОРОВА УЗУНОВА

ДИЦА ИВАНОВА ИВАНОВА

ДИЯН МИРЧЕВ ПЕНЕВ

ДИЯН СТАНЕВ ДИМОВ

ДИЯНА ДИМОВА РАДЕВА

ДИЯНА КОЛЕВА НЕДЕЛЧЕВА

ДИЯНА КОЛЕВА ЯНКОВА

ДИЯНА НЕДЯЛКОВА ДИМОВА

ДИЯНА НЕДЯЛКОВА МИРЧЕВА

ДИЯНА НИКОЛОВА МИРЧЕВА

ДОБРА НЕДЕЛЧЕВА ВАСИЛЕВА

ДОБРА ПЕТРОВА МИРЧЕВА

ДОБРИ ИВАНОВ ДОБРЕВ

ДОБРИН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ

ДОБРИН СЛАВОВ ВЕЛИКОВ

ДОБРИНКА БАНЧЕВА ИВАНОВА

ДОБРИНКА БОЯНОВА ТОДОРОВА

ДОБРИНКА МИРОСЛАВОВА МИРЧЕВА

ДОБРИНКА НИКОЛОВА ИВАНОВА

ДОБРИНКА СТЕФАНОВА ДОБРЕВА

ДОБРОМИР ДИМОВ БОЯНОВ

ДОБРОМИР ИВАНОВ ДОБРЕВ

ДОБРОМИР НИКОЛОВ РАДЕВ

ДОНА ДИМОВА ИВАНОВА

ДОНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

ДОНКА ИЛИЕВА МИТЕВА

ДОНЮ ДЕНКОВ РАДЕВ

ДОРА МИТЕВА ИВАНОВА

ДОРОТЕЯ ПЕНЕВА ИВАНОВА

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА МИТЕВА

ЕЛЕНА ДИМОВА ДИМОВА

ЕЛЕНА ИВАНОВА ДИМОВА

ЕЛЕНА ИВАНОВА РАДЕВА

ЕЛЕНА МАРИНОВА ВАСИЛЕВА

ЕЛЕНА МИРЧЕВА ДИМИТРОВА

ЕЛЕНА МИРЧЕВА СТАНЕВА

ЕЛЕНА НИКОЛОВА СТОЯНОВА

ЕЛЕНА ТОДОРОВА ИВАНОВА

ЕЛЕНКА ИВАНОВА ДОБРЕВА

ЕЛЕНКА КОЛЕВА ТОДОРОВА

ЕЛЕНКА МИРЧЕВА УЗУНОВА

ЕЛЕОНОРА ДОБРЕВА НЕЙКОВА

ЕЛКА ИВАНОВА КАЛЧЕВА

ЕМИЛ ЗЛАТЕВ ВАСИЛЕВ

ЕМИЛИЯ АЛЕКСИЕВА МЛАДЕНОВА

ЖАСМИНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

ЖЕКО ВАСИЛЕВ МИТЕВ

ЖЕЛЬО ВАСИЛЕВ ДОБРЕВ

ЖЕЧКА НИКОЛАЕВА ЖЕКОВА

ЖИВКО МАРИНОВ ВАСИЛЕВ

ЖИВКО ПЕНЧЕВ СТАНЕВ

ЗДРАВКА СТАНЧЕВА ДИМИТРОВА

ЗДРАВКО ТОДОРОВ МИТЕВ

ЗЛАТИ ИВАНОВ ЗЛАТЕВ

ЗЛАТКА СТОЙКОВА ПАПРИКОВА

ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ МИРЧЕВ

ИВАЙЛО ДИМИТРОВ РАДЕВ

ИВАЙЛО ИВАНОВ ДОБРЕВ

ИВАЙЛО СТЕФКОВ СТАНЕВ

ИВАН АНГЕЛОВ НАЙДЕНОВ

ИВАН АНГЕЛОВ НИКОЛОВ

ИВАН БАНЧЕВ ЯНКОВ

ИВАН ВАСИЛЕВ СТЕФАНОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

ИВАН ГОСПОДИНОВ ГЕОРГИЕВ

ИВАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ

ИВАН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

ИВАН ДИМОВ ВАСИЛЕВ

ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ

ИВАН ДОБРОМИРОВ ИВАНОВ

ИВАН ЕНЧЕВ БАНЧЕВ

ИВАН ЗЛАТЕВ ИВАНОВ

ИВАН ИЛИЕВ ПЕТКОВ

ИВАН КОЛЕВ ТОДОРОВ

ИВАН ЛАЗАРОВ ИВАНОВ

ИВАН МАРИНОВ БАНЧЕВ

ИВАН МАРИНОВ БАНЧЕВ

ИВАН МИРЧЕВ МИРЧЕВ

ИВАН СТАНЕВ ДИМОВ

ИВАН СТАНКОВ ВАСИЛЕВ

ИВАН СТАНЧЕВ ИВАНОВ

ИВАН СТЕФАНОВ ИВАНОВ

ИВАН ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ

ИВАН ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ

ИВАН ТРИФОНОВ ИВАНОВ

ИВАН ХРИСТОВ ДИМОВ

ИВАНКА БАНЧЕВА КАЛЧЕВА

ИВАНКА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА

ИВАНКА ВАСИЛЕВА МИТЕВА

ИВАНКА ВЕСЕЛИНОВА ИВАНОВА

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА МИТЕВА

ИВАНКА ГЕРЧЕВА ТОДОРОВА

ИВАНКА ЖЕЛЕВА ВАСИЛЕВА

ИВАНКА ЗАХАРИЕВА БОЖКОВА

ИВАНКА ИВАНОВА БАЛДУШЕВА

ИВАНКА КАМЕНОВА ХРИСТОВА

ИВАНКА КОЛЕВА СТЕФАНОВА

ИВАНКА МАРИНОВА ИВАНОВА

ИВАНКА МАРИНОВА ТОДОРОВА

ИВАНКА МИРЧЕВА ДИМОВА

ИВАНКА МИРЧЕВА ТОДОРОВА

ИВАНКА МИТЕВА ИВАНОВА

ИВАНКА НЕДЯЛКОВА ХРИСТОВА

ИВАНКА НИКОЛОВА РАДЕВА

ИВАНКА НИКОЛОВА СТАНЕВА

ИВАНКА РАДЕВА СТАНЕВА

ИВАНКА СТАНЕВА БАНЧЕВА

ИВАНКА СТАНЕВА ИВАНОВА

ИВАНКА СТАНЕВА СТАНЕВА

ИВАНКА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА

ИВАНКА СТОЙКОВА ЛЕФТЕРОВА

ИВАНКА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА

ИВАНКА ТОДОРОВА ИВАНОВА

ИВАНКА ТОДОРОВА ИВАНОВА

ИВАНКА ТОДОРОВА НЕДЯЛКОВА

ИВАНКА ТОДОРОВА РАДЕВА

ИВАНКА ЯНЧЕВА ДИМИТРОВА

ИВЕЛИН ЙОРДАНОВ РАДЕВ

ИВЕЛИН СТЕФАНОВ ТОДОРОВ

ИВЕЛИНА АНГЕЛОВА ВАСИЛЕВА

ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА МАРИНОВА

ИВЕЛИНА ИВАНОВА СЛАВОВА

ИВЕЛИНА ИВАНОВА СТАНЕВА

ИВЕЛИНА ИЛИЕВА ЧАНЕВА

ИВЕЛИНА НЕДЯЛКОВА МИРЧЕВА

ИВЕЛИНА СЛАВОВА ТОДОРОВА

ИВЕЛИНА СТАНЕВА ГЕОРГИЕВА

ИВЕЛИНА СТАНИСЛАВОВА ИВАНОВА

ИВИЛИНА ИВАНОВА МИТЕВА

ИЛИАНА ПЕТРОВА ИЛИЕВА

ИЛИЯ ВЕЛИКОВ ИЛИЕВ

ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ГОСПОДИНОВ

ИЛИЯ ДИМИТРОВ ПАВЛОВ

ИЛИЯНА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

ИРИНА ВАСИЛЕВА СТАНЕВА

ИРИНА МИРОСЛАВОВА ТОДОРОВА

ИСКРА РАДЕВА СТОЯНОВА

ЙОВКА КОСТАДИНОВА АЛЕКСИЕВА

ЙОРДАН БАНЧЕВ МИРЧЕВ

ЙОРДАН ВАСИЛЕВ МИРЧЕВ

ЙОРДАН ВЕСКОВ НИКОЛОВ

ЙОРДАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ЙОРДАН ДОБРЕВ ИВАНОВ

ЙОРДАН ДОБРЕВ НЕЙКОВ

ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМОВ

ЙОРДАН МИТЕВ ТОДОРОВ

ЙОРДАН РАДКОВ ЙОРДАНОВ

ЙОРДАН РАЧЕВ ТОДОРОВ

ЙОРДАН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ

ЙОРДАНКА АТАНАСОВА ИВАНОВА

ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

ЙОРДАНКА ДУШКОВА РАДЕВА

ЙОРДАНКА ЖЕЛЕВА ВАСИЛЕВА

ЙОРДАНКА ИВАНОВА КОСТОВА

ЙОРДАНКА КОЛЕВА КОСТОВА

ЙОРДАНКА МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА

ЙОРДАНКА МАРИНОВА ДИМИТРОВА

ЙОРДАНКА МИРЧЕВА ТОДОРОВА

ЙОРДАНКА ПЕНЧЕВА ТОДОРОВА

ЙОРДАНКА ТОДОРОВА РАДЕВА

ЙОРДАНЧО МАРИНОВ ДИМИТРОВ

КАЛИН ТОДОРОВ ХРИСТОВ

КАЛИН ХРИСТОВ ХРИСТОВ

КАЛИНА МИРЧЕВА ВАСИЛЕВА

КАЛОЯН СТЕФКОВ СТАНЕВ

КАЛЧО ВАСИЛЕВ БАНЧЕВ

КАЛЧО ВАСИЛЕВ ДИМОВ

КАЛЧО ВАСИЛЕВ КАЛЧЕВ

КАЛЧО ВАСИЛЕВ КАЛЧЕВ

КАЛЧО РАДЕВ КАЛЧЕВ

КАЛЧО СТЕФАНОВ КАЛЧЕВ

КЕРА ИВАНОВА БАНЧЕВА

КЕРАНКА ВАСИЛЕВА ДИМОВА

КИНА МАРИНОВА ТОДОРОВА

КИРИЛ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

КИРИЛ ХРИСТОВ ДИМОВ

КИРИЛКА КИРОВА МАРИНОВА

КОЛЮ ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ

КОЛЮ МИТЕВ ТОДОРОВ

КОЛЮ СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

КОЛЮ ЯНКОВ БАНЧЕВ

КОСТА АТАНАСОВ КОСТОВ

КОСТА ТОДОРОВ СТАНЕВ

КОСТАДИН ДИМОВ КОСТАДИНОВ

КОСТАДИН ТОДОРОВ СТАНЕВ

КОСТАДИНКА ПЕТРОВА МАРИНОВА

КРАСИМИР ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

КРАСИМИР ЕНЧЕВ ДИМОВ

КРАСИМИР КРЪСТЕВ КАЛЧЕВ

КРАСИМИР МИРЧЕВ ТОДОРОВ

КРАСИМИР СТАНЧЕВ ТОДОРОВ

КРАСИМИР ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ

КРАСИМИРА АТАНАСОВА ЯНЧЕВА

КРАСИМИРА ДОБРЕВА РАДЕВА

КРЕМЕНА КАЛЧЕВА ВАСИЛЕВА

КРИСТИНА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА

КРЪСТИНА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА

КРЪСТИНА РАДЕВА КАЛЧЕВА

КРЪСТЮ НЕДЕВ ЯНАКИЕВ

КЪНА ЯНКОВА ДИМИТРОВА

ЛЕОНИД ТРИФОНОВИЧ АНГЕЛЧЕВ

ЛИДИЯ НИКОЛОВА РАДЕВА

ЛЪЧКА РАДЕВА ТОДОРОВА

ЛЮБОМИР ЛЮБОМИРОВ ХРИСТОВ

МАГДАЛЕНА ВАСИЛЕВА ТРИФОНОВА

МАРГАРИТА МАРИНОВА УЗУНОВА

МАРИАНА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА

МАРИАНА ЙОРДАНОВА СТАНЕВА

МАРИАНА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА

МАРИЙКА АНГЕЛОВА МИРЧЕВА

МАРИЙКА АТАНАСОВА КУЦАРОВА

МАРИЙКА ВАСИЛЕВА КОСТОВА

МАРИЙКА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА

МАРИЙКА ДИМОВА ВАСИЛЕВА

МАРИЙКА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

МАРИЙКА КРАСИМИРОВА ДИМОВА

МАРИЙКА МИРЧЕВА СТАНЕВА

МАРИЙКА РАДЕВА МАРИНОВА

МАРИЙКА ЯНКОВА АТАНАСОВА

МАРИН ВАСИЛЕВ ВУТОВ

МАРИН ВАСИЛЕВ МАРИНОВ

МАРИН ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ

МАРИН ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

МАРИН ДИМИТРОВ ТОДОРОВ

МАРИН ДОБРЕВ СТАНЕВ

МАРИН ДОБРИНОВ МАРИНОВ

МАРИН ИВАНОВ МАРИНОВ

МАРИН КОЛЕВ ИВАНОВ

МАРИН СТАНЧЕВ МАРИНОВ

МАРИН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ

МАРИНА АТАНАСОВА МАРИНОВА

МАРИНКА ДОБРЕВА СТАНЕВА

МАРИНКА РАДЕВА БЕЛЕВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ГОСПОДИНОВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

МАРИЯ ДИМИТРОВА МАРИНОВА

МАРИЯ ДИМИТРОВА СТАНЕВА

МАРИЯ ДИМИТРОВА ТОДОРОВА

МАРИЯ ДИМОВА НИКОЛОВА

МАРИЯ ИВАНОВА ХРИСТОВА

МАРИЯ МАРИНОВА ТОДОРОВА

МАРИЯ РАДЕВА ТАМБУРАДЗИ

МАРИЯ ТОДОРОВА ДИМИТРОВА

МАРИЯН ВЕСЕЛИНОВ ВАСИЛЕВ

МАРИЯН МИРЧЕВ ВАСИЛЕВ

МАРИЯНА ВЕЛИЧКОВА ВАСИЛЕВА

МАРИЯНА ЙОРДАНОВА ДИМОВА

МАРИЯНА КОЛЕВА МИРЧЕВА

МАРИЯНА РАДЕВА МИТЕВА

МАРТИН ИВАНОВ СТАНЕВ

МАРТИНА РУМЕНОВА КУРТЕВА

МАЯ СТЕФАНОВА ПЕТКОВА

МЕГЛЕНА ДИМОВА ЯН

МИГЛЕНА ИВЕЛИНОВА МИТЕВА

МИГЛЕНА ТОДОРОВА МИТЕВА

МИЛЕН ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ

МИЛЕНА СТЕФАНОВА ИВАНОВА

МИЛКА ВЪЛЧЕВА МАРИНОВА

МИЛКА НИКОЛОВА ТОДОРОВА

МИЛКА ТОДОРОВА НАЙДЕНОВА

МИЛКО ИВАНОВ МИРЧЕВ

МИМА МАРИНОВА ДОБРЕВА

МИНКА МИРЧЕВА СТАНЕВА

МИНЧО ТОДОРОВ ЙОРДАНОВ

МИРКА ВАСИЛЕВА МИРЧЕВА

МИРКА РАЧЕВА ТОДОРОВА

МИРОСЛАВ БАНЧЕВ МИРЧЕВ

МИРОСЛАВ ВАСИЛЕВ МАРИНОВ

МИРОСЛАВ ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ

МИРОСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ВАСИЛЕВ

МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

МИРОСЛАВ ИВАНОВ БАНЧЕВ

МИРОСЛАВ СИМЕОНОВ ИВАНОВ

МИРОСЛАВ ЯНКОВ ВЪЛЧЕВ

МИРОСЛАВА ВАСИЛЕВА МИРЧЕВА

МИРОСЛАВА НЕДЯЛКОВА МИРЧЕВА

МИРЧО ВАСИЛЕВ КАЛЧЕВ

МИРЧО ВЕЛИЧКОВ ЙОРДАНОВ

МИРЧО ГОСПОДИНОВ ВАСИЛЕВ

МИРЧО ИВАНОВ НИКОЛОВ

МИРЧО ИВАНОВ ТОДОРОВ

МИРЧО ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ

МИРЧО МАРИНОВ ТОДОРОВ

МИРЧО НИКОЛАЕВ ИВАНОВ

МИРЧО ПЕНЕВ МИРЧЕВ

МИРЧО СТАНЕВ НЕДЕЛЧЕВ

МИРЧО СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ

МИТА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА

МИТА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

МИТА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА

МИТА НИКОЛОВА НЕДЕЛЧЕВА

МИТКО ВЪЛЧЕВ МАРИНОВ

МИТКО МАРИНОВ МИТЕВ

МОМЯНКА КАЛЧЕВА ВАСИЛЕВА

НАЙДЕН АНГЕЛОВ НАЙДЕНОВ

НАЙДЕН АНГЕЛОВ НИКОЛОВ

НАНКА ПАНАЙОТОВА АНГЕЛОВА

НЕДА ИВАНОВА ИВАНОВА

НЕДЕЛЧО ИВАНОВ ТОДОРОВ

НЕДЕЛЧО ПЕНЧЕВ МИРЧЕВ

НЕДЕЛЧО СТОЯНОВ ДЕБЕЛОВ

НЕДЕЛЧО ТОДОРОВ ХРИСТОВ

НЕДКО ДОБРЕВ НЕЙКОВ

НЕДЬО ПЛАМЕНОВ ХРИСТОВ

НЕДЯЛКА ЙОРДАНОВА АНГЕЛОВА

НЕДЯЛКА ПЕТКОВА НЕДЕЛЧЕВА

НЕДЯЛКА СТЕФАНОВА МАРИНОВА

НЕДЯЛКА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

НЕДЯЛКО МИРЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ

НЕЙЧО СТАНЕВ ДОБРЕВ

НЕЛИ АТАНАСОВА КОСТОВА

НЕЛИ КОСТАДИНОВА КОСТАДИНОВА

НИКОЛА БОЯНОВ ТОДОРОВ

НИКОЛА ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ

НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ

НИКОЛА ДОБРЕВ РАДЕВ

НИКОЛА ПЕТРОВ НИКОЛОВ

НИКОЛА РАДЕВ ТОДОРОВ

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ НИКОЛОВ

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ МИТЕВ

НИКОЛАЙ ДОБРИНОВ МАРИНОВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ДОБРЕВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ КУЦАРОВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ДОБРЕВ

НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ НИКОЛОВ

НИКОЛАЙ РАДЕВ РАДЕВ

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ РАДЕВ

НИКОЛАЙ ХРИСТОВ КОЛЕВ

НИКОЛИНА ПАУНОВА ТОДОРОВА

НИКОЛИНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

НИКОЛИНКА АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА

НИКОЛИНКА ДИМОВА ИВАНОВА

НИКОЛИНКА ИВАНОВА НИКОЛОВА

НИКОЛИНКА СТАНЧЕВА ВАСИЛЕВА

НОРА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА

ОГНЯН ХРИСТОВ ИВАНОВ

ПАВЛИН ИВАНОВ ПЕТРОВ

ПАВЛИН СЛАВОВ ВЕЛИКОВ

ПАВЛИНА АТАНАСОВА ВАСИЛЕВА

ПАВЛИНА МАРИЙКОВА БАНЧЕВА

ПАВЛИНА МИТКОВА МАРИНОВА

ПАУНА ИВАНОВА ДОБРЕВА

ПАУНА ИВАНОВА ШИШКОВА

ПАУНА РАДЕВА ДИМИТРОВА

ПАУНКА КИРОВА ХРИСТОВА

ПЕНА ИЛИЕВА БАНЧЕВА

ПЕНА РАЙКОВА УЗУНОВА

ПЕНКА БАНЧЕВА СТАНКОВА

ПЕНКА ДОБРЕВА АНГЕЛОВА

ПЕНКА ЖЕКОВА МИТЕВА

ПЕНКА ЙОРДАНОВА ПЕТКОВА

ПЕНКА КИРЧЕВА ВАСИЛЕВА

ПЕНКА НИКОЛОВА БОЯНОВА

ПЕНКА РАДЕВА МИРЧЕВА

ПЕНКА СТАНЧЕВА МИРЧЕВА

ПЕНЧО ЖИВКОВ ПЕНЧЕВ

ПЕНЧО ИВАНОВ СТАНЕВ

ПЕНЬО НЕДЕЛЧЕВ МИРЧЕВ

ПЕТКО АТАНАСОВ ПАРУШЕВ

ПЕТКО АТАНАСОВ ТЕРЗИЕВ

ПЕТРАНКА МИРЧЕВА МИРЧЕВА

ПЕТРАНКА СТАНЧЕВА ИВАНОВА

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР ДИМИТРОВ ДОБРЕВ

ПЕТЪР КОСТАДИНОВ БЕКЯРОВ

ПЕТЪР КРАСИМИРОВ СТОЯНОВ

ПЕТЪР ПАНАЙОТОВ ДРУМЕВ

ПЕТЯ СТАНЕВА РАДЕВА

ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ЯНЧЕВ

ПЛАМЕН МЕТОДИЕВ АНГЕЛОВ

ПЛАМЕН МИРЧЕВ ДИМОВ

ПЛАМЕН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ

ПЛАМЕН ХРИСТОВ ИВАНОВ

РАДА ГЕОРГИЕВА СТАНЕВА

РАДА ДИМИТРОВА ДОБРЕВА

РАДА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА

РАДИ БОНЧЕВ БОНЕВ

РАДИ ВЕЛИКОВ ИВАНОВ

РАДИ ДИМИТРОВ ИВАНОВ

РАДИ ДИМИТРОВ РАДЕВ

РАДИ ИВАНОВ ГОСПОДИНОВ

РАДИ ИВАНОВ ШИШКОВ

РАДИ КАЛЧЕВ ВАСИЛЕВ

РАДИ НИКОЛОВ РАДЕВ

РАДКА ВАЛЕНТИНОВА СТАНЕВА

РАДКА ВАСИЛЕВА КАЛЧЕВА

РАДКА ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА

РАДКА ВЕЛИЧКОВА ДИМИТРОВА

РАДКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА

РАДКА ДОБРЕВА РАДЕВА

РАДКА ИВАНОВА РАЙЧЕВА

РАДКА ИВАНОВА ХРИСТОВА

РАДКА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

РАДКА ЛАМБОВА ТОДОРОВА

РАДКА МИРЧЕВА ВАСИЛЕВА

РАДКА МИРЧЕВА ДИМОВА

РАДОСЛАВ АТАНАСОВ АТАНАСОВ

РАДОСЛАВ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

РАДОСЛАВ ЧЕРНЕВ НЕДЕЛЧЕВ

РАДОСТИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

РАЙКО РАЙКОВ УЗУНОВ

РАЙНА БАНЧЕВА ГОСПОДИНОВА

РАЙНА НЕДЕВА КАЛЧЕВА

РАЧО ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ

РАЧО МИРЧЕВ РАЧЕВ

РОСЕН ПЕНЧЕВ ГЕОРГИЕВ

РОСЕН ХРИСТОВ РУСЕВ

РОСИЦА ЕНЧЕВА БАНЧЕВА

РОСИЦА ИВАНОВА НЕДЕВА

РОСИЦА ИВАНОВА ПЕТРОВА

РОСИЦА ИЛИЕВА ВЕЛИКОВА

РОСИЦА КОЛЕВА МИРЧЕВА

РУМЕН ИВАНОВ РАДЕВ

РУМЯНА РАЙКОВА УЗУНОВА

РУМЯНА ТОДОРОВА СТЕФАНОВА

РУСКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

РУСКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

РУСКА ДОБРЕВА ЙОРДАНОВА

СЕВДАЛИНА ТОДОРОВА БАНЧЕВА

СИМЕОН МИРЧЕВ ИВАНОВ

СИЯНА КОСТОВА СТАНЕВА

СЛАВИ ДИМОВ ВАСИЛЕВ

СНЕЖАНА СИМЕОНОВА ИВАНОВА

СТАНИМИР ГЕОРГИЕВ МИРЧЕВ

СТАНИМИР МАРИНОВ ИВАНОВ

СТАНИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ

СТАНИСЛАВА СИМЕОНОВА ИВАНОВА

СТАНКА ВАЛЕНТИНОВА СТАНЕВА

СТАНКА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА

СТАНКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА

СТАНКА ДИМИТРОВА НЕДЕЛЧЕВА

СТАНКА ИВАНОВА СЛАВОВА

СТАНКА ИВАНОВА ТОДОРОВА

СТАНКА ИВАНОВА ТОДОРОВА

СТАНКА ИВАНОВА УЗУНОВА

СТАНКА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА

СТАНКА КОЛЕВА ИВАНОВА

СТАНКА МАРИНОВА ВАСИЛЕВА

СТАНКА РАДЕВА МАРИНОВА

СТАНКА РАЙКОВА УЗУНОВА

СТАНКА ЯНКОВА НАЙДЕНОВА

СТАНКО МАРИНОВ ВАСИЛЕВ

СТАНЧО ДИМИТРОВ ДОБРЕВ

СТАНЧО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

СТАНЧО ИВАНОВ ТОДОРОВ

СТАНЧО КРАСИМИРОВ СТАНЧЕВ

СТАНЧО МАРИНОВ МАРИНОВ

СТАНЧО МИРЧЕВ СТАНЕВ

СТАНЧО НИКОЛОВ СТАНЕВ

СТАНЬО МИРЧЕВ СТАНЕВ

СТАНЮ ДИМИТРОВ ХРИСТОВ

СТАНЮ ДИМОВ СТАНЕВ

СТАНЮ НЕЙЧЕВ ДОБРЕВ

СТАНЮ ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ

СТЕЛА ВАСИЛЕВА МАРИНОВА

СТЕЛИЯНА НЕДЯЛКОВА МИРЧЕВА

СТЕЛИЯНА СТАНИМИРОВА ГЕОРГИЕВА

СТЕФАН АТАНАСОВ НИКОЛОВ

СТЕФАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ

СТЕФАН ВАСИЛЕВ СТЕФАНОВ

СТЕФАН ВЕСЕЛИНОВ СТЕФАНОВ

СТЕФАН ДИМИТРОВ ЯНЧЕВ

СТЕФАН ИВАНОВ БАНЧЕВ

СТЕФАН КАЛЧЕВ ВАСИЛЕВ

СТЕФАН КАЛЧЕВ СТЕФАНОВ

СТЕФАН МИРЧЕВ ТОДОРОВ

СТЕФАН СТОЯНОВ ИЛИЕВ

СТЕФАНИ ТОДОРОВА СТЕФАНОВА

СТЕФКА ДЕНЧЕВА КАБОВА

СТЕФЧО ИВАНОВ МИРЧЕВ

СТИЛИЯНКА ГИНКОВА МИРЧЕВА

СТОЯН ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ

СТОЯН ВЪЛЧЕВ СТОЯНОВ

СТОЯН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

СТОЯН КИРИЛОВ СТОЯНОВ

СТОЯН ЯНЕВ ИВАНОВ

СТОЯНКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА

СЪБИНА ДОБРЕВА ДОБРЕВА

СЪБКА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА

СЪБКА СТАНЕВА ИВАНОВА

ТАТЯНА ВАСИЛЕВА МИРЧЕВА

ТАТЯНА ДИМОВА ТОДОРОВА

ТАТЯНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

ТАТЯНА МАРИНОВА МИТЕВА

ТЕОДОРА НЕДЕЛЧЕВА ХРИСТОВА

ТЕОДОРА РАЙКОВА УЗУНОВА

ТОДОР БАНЧЕВ ТОДОРОВ

ТОДОР БОЖАНОВ БАНЧЕВ

ТОДОР ВАЛЕНТИНОВ СТАНЕВ

ТОДОР ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ

ТОДОР ВЕЛИЧКОВ ВАСИЛЕВ

ТОДОР ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ

ТОДОР ГЕОРГИЕВ СТАНЕВ

ТОДОР ИВАНОВ МИТЕВ

ТОДОР ИВАНОВ НИКОЛОВ

ТОДОР ИВАНОВ НИКОЛОВ

ТОДОР ИВАНОВ ТОДОРОВ

ТОДОР ЙОРДАНОВ МИТЕВ

ТОДОР МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ

ТОДОР МАРИНОВ ТОДОРОВ

ТОДОР МИТЕВ РАДЕВ

ТОДОР НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ

ТОДОР НЕДЕЛЧЕВ ХРИСТОВ

ТОДОР НИКОЛОВ РАДЕВ

ТОДОР ПЕТКОВ ТЕРЗИЕВ

ТОДОР РАДЕВ ТОДОРОВ

ТОДОР СТАНИМИРОВ ТОДОРОВ

ТОДОР СТЕФАНОВ ИВАНОВ

ТОДОР СТЕФАНОВ ТОДОРОВ

ТОДОР ХРИСТОВ ХРИСТОВ

ТОДОРА ГЕОРГИЕВА РАДЕВА

ТОДОРКА ВЕЛИКОВА ТОДОРОВА

ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА

ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА

ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА МИТЕВА

ТОДОРКА ДИМЧЕВА ТОДОРОВА

ТОДОРКА ДОБРЕВА ДИМОВА

ТОДОРКА ИВАНОВА РАДЕВА

ТОДОРКА ИВАНОВА ХРИСТОВА

ТОДОРКА МИРЧЕВА БАНЧЕВА

ТОДОРКА МИРЧЕВА ИВАНОВА

ТОДОРКА МИРЧЕВА СТЕФАНОВА

ТОДОРКА МИТЕВА МИТЕВА

ТОДОРКА НЕДЕЛЧЕВА МИРЧЕВА

ТОДОРКА НИКОЛОВА НИКОЛОВА

ТОДОРКА ПЕТКОВА ЯНАКИЕВА

ТОДОРКА РАДЕВА ТОДОРОВА

ТОДОРКА СТАНЕВА НИКОЛОВА

ТОДОРКА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА

ТОДОРКА ТОДОРОВА СТЕФАНОВА

ТОДОРКА ТОДОРОВА ТОДОРОВА

ТОНА МАРИНОВА ТОДОРОВА

ТОНКА ВАСИЛЕВА МИРЧЕВА

ТОНКА ТОДОРОВА СТОЯНОВА

ТОНКА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА

ТОНЬО СТАНЕВ ДИМОВ

ТОНЮ МИРЧЕВ ТОДОРОВ

ТОШКО ДИМОВ ТОДОРОВ

ТРИФОН МИНКОВ ТРИФОНОВ

ФИЛЮ КРЪСТЕВ ЖЕЧЕВ

ХРИСКА КИРОВА ДИМОВА

ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

ХРИСТИНА ИВАНОВА ХРИСТОВА

ХРИСТИНА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА

ХРИСТИНА ХРИСТОВА КОСТАДИНОВА

ХРИСТИНА ХРИСТОВА МАРИНОВА

ХРИСТО ДИМОВ ХРИСТОВ

ХРИСТО ДИМЧЕВ ТОДОРОВ

ХРИСТО КОЛЕВ ТОДОРОВ

ХРИСТО КРАСИМИРОВ ДИМОВ

ХРИСТО НЕДЕЛЧЕВ ХРИСТОВ

ХРИСТО ПЛАМЕНОВ ХРИСТОВ

ХРИСТО СТАНИМИРОВ ТОДОРОВ

ХРИСТО ТОДОРОВ ХРИСТОВ

ЧАНКО МИТЕВ ЧАНЕВ

ЯВОР АТАНАСОВ АТАНАСОВ

ЯНИСЛАВА МАРИНОВА ИВАНОВА

ЯНКА ВЕЛИЧКОВА ВАСИЛЕВА

ЯНКА ЕНЕВА ПЕТРОВА

ЯНКА КРЪСТЕВА БЕКЯРОВА

ЯНКА МИРЧЕВА МАРИНОВА

ЯНКА МИТЕВА БАНЧЕВА

ЯНКО БАНЧЕВ ИВАНОВ

ЯНКО ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

ЯНКО ИВАНОВ ТОДОРОВ

ЯНКО НАЙДЕНОВ АНГЕЛОВ

ЯНЧО ДИМИТРОВ ЯНЧЕВ

КМЕТ/КМЕТСКИ НАМЕСТНИК: ............СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА/РАЙОН: ..........
Каталог: assets -> Referendum -> Spisyk
Spisyk -> Избирателен списък (за публикуване на интернет страницата на общината)
Spisyk -> Избирателен списък
Spisyk -> За провеждане на национален референдум на 27 януари 2013 Г
Spisyk -> За провеждане на национален референдум на 27 януари 2013 Г
Spisyk -> За провеждане на национален референдум на 27 януари 2013 Г
Spisyk -> За провеждане на национален референдум на 27 януари 2013 Г
Spisyk -> По чл. 8,ал. 2 от зпугдвмс вр чл. 54,ал
Spisyk -> По чл. 8,ал. 2 от зпугдвмс вр чл. 54,ал
Spisyk -> По чл. 8,ал. 2 от зпугдвмс вр чл. 54,ал
Spisyk -> По чл. 8,ал. 2 от зпугдвмс вр чл. 54,ал


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница