Настоящата дипломна работа разглежда въпросите свързани с пожарната безопасност в хотел "България"



страница1/4
Дата22.12.2018
Размер0.57 Mb.
#108989
  1   2   3   4
1.Анотация.
Настоящата дипломна работа разглежда въпросите свързани с пожарната безопасност в хотел “България”-

гр. Балчик. За оценка на противопожарната защита в обекта са извършени следните проверки:

 • Проверка по организацията на ПАБ

 • Проверка на АС част

 • Проверка на евакуацията

 • Проверка на противопожарното водоснабдяване

 • Проверка на О и ВИ

 • Проверка на Ел.част

 • Проверка на ПП автоматика

На базата на получените резултати от проверките са

предложени мерки за отстраняване на пропуските и привеждане на обекта в съответствие с нормативните изисквания.

Разработен е оперативен план за гасене на пожар в ресторанта и трети етаж от високата хотелска част.


2.Увод.
Ежегодно човечеството търпи огромни загуби на човешки и материален ресурс, причинени от пожари. Да се предвиди причината, времето и мястото където ще възникне пожар в една сграда е изключително трудна задача дори невъзможна, тъй като зависи от много фактори със случаен и неслучаен характер. Въпреки това изследванията и наблюденията върху причините за възникване и развитието на пожарите показват общи закономерности на базата на които могат да бъдат взети превантивни мерки. Това от своя страна ще осигури известна степен на безопасност за сградите и хората в тях. Повишаване на сигурността е основната цел на специалистите при проектиране и обезопасяване на обектите. С особено внимание в това отношение се подхожда към сградите за масово събиране на хора и тези с повишена етажност.

Световната статистика изобилства от примери за пожари в хотели придобили печална известност с броя на загиналите хора:

-1971г.-Сеул (Корея)-160 човека

-1977г.-Брюксел (Белгия)-170

-1977г.-Амстердам (Холандия)-33

-1978г.-Борас (Швеция)-20

-1979г.-Сарагоса (Испания)-81

-1980г.-Лас Вегас (САЩ)-83

-1981г.-Торонто (Канада)-6

-1987г.- Боровец (България)-8

Анализът на статистиките за възникнали пожари сочи, че димът най-често причина за смъртта на хората. Това кара специалистите да съсредоточат вниманието си върху търсене и разработване на нови обемно-планировъчни и специални технически решения за димозащита, съобразени с функционалното предназначение на сградите и техните конструктивни и архитектурни изисквания.

За сгради с повишена етажност като разглежданата в настоящата дипломна работа решаването на този въпрос е от изключително важно значение. При възникване на пожар в такива здания, ако не са взети необходими организационни и технически мерки димът се разпространява в хоризонтална и вертикална посока със скорост 10-15m/min [9]. Това води до бързо задимяване на съседните помещения, етажите, пътищата за евакуация, стълбищната клетка и асансьорните шахти. Което от своя страна е сериозна заплаха за пребиваващите хора. Също така продуктите на горене могат да способстват за възникване и на други огнища на пожар.

За осигуряване пожарозащитата на високи сгради изисква комплекс от специални технически, обемно-планировъчни, конструктивни и организационни решения. Оптималното съчетание на тези компонененти ще гарантира задоволителна сигурност и икономическа ефективност.

§3.Проверка за съответствие на обекта с изискванията за пожарна безопасност.
§3.1.Проверка по организацията на пожарната и аварийна безопасност в обекта.

В обекта изпълнението на задачите по организация на ПАБ влизат в задълженията на управителя. Той отговаря за :

 • Вътрешния контрол по спазване на правилата за пожарна и аварийна безопасност от служителите

 • Организацията и провеждането на инструктажи за пожарна и аварийна безопасност

 • Спазване на правилата за пожарна и аварийна безопасност при ремонтни работи

 • Подържане в изправност и осигуряване на противопожарните съоръжения и средства за пожарогасене

 • Осигуряване на агитационни материали, поставяне на необходимите табели и указатели за обозначаване на пътищата за евакуация

 • Организиране на обучението на персонала за действие с противопожарните уреди при пожар

 • Организиране действията на персонала по плана за евакуация

 • Организиране изпълнението на противопожарните разпореждания на органите за ПАБ

 • Провеждане на тренировки по плана за евакуация

При получаване на сигнал за пожар задълженията на управителя включват:

 • Незабавно да се яви във фоайето на хотела

 • Да се осведоми за обстановката и да вземе мерки по организиране на персонала за локализиране, погасяване на пожара и евакуация на хората от хотела

 • Да провери дали е осведомена РСПАБ-Балчик и да организира посрещането на противопожарния автомобил

 • Да потърси помощ от В и К, Енергоснабдяване, Спешна медицинска помощ и др. служби при необходимост

 • След пристигане на противопожарното подразделение да окаже помощ и съдействие на РПГ за изясняване на обстановката и извършване на по-нататъшни аварийно-спасителни и пожарогасителни действия

В трудовите задължения на служителите влизат:

 • Познаване на схемите за евакуация и плана за действие при пожар

 • Умението да работят с противопожарните уреди и съоръжения и да знаят месторазположението им в хотела

 • Спазване на правилата за пожарна безопасност и използването на електрическите уреди

 • Да знаят броя на хората пребиваващи в хотела

При пожар служителите са длъжни:

 • Да уведомят персонала и РСПАБ-Балчик на тел.160

 • Да изпълнят персоналните задачи по плана за действие при пожар и за евакуиране на хората

 • Да окажат съдействие и помощ на органите на РСПАБ-Балчик

 • Да вземат мерки за изключване на електричеството от главното ел. табло (намиращо се в приземния етаж на хотелския комплекс)

Проверката по организацията на ПАБ и необходимите документи е дадена в таблица № 3.1.1.

Таблица№3.1.1


Елементи характеризиращи организацията на пожарната и аварийна безопасност


Нормативно изискване

Фактическо състояние

Заключение


1

2


3

4

5


1

Назначаване на длъжностно лице отговарящо за ПАБ

Чл.4(1)

Наредба№3

Управителя на хотела отговаря за ПАБ

Съответства на нормативно-то изискване

2

Досие съдържащо документите за ПАБ при длъжностното лице отговарящо за ПАБ

Чл.4(3)

Наредба№3

Има досие с документи за ПАБ при управителя

Съответства на нормативно-то изискване

3

Разработени и утвърдени правила за пожарна безопасност

Чл.5 т.1 Наредба№3


Има заповеди и вътрешна наредба за ПАБ

Съответства на нормативно-то изискване

4

Разработен и утвърден план за действие на персонала при пожар

Чл.5 т.2

Наредба№3

Има разработен план за действие на персонала при пожар

Съответства на нормативно-то изискване

5

Разработен и утвърден план за евакуация на персонала и пребиваващите

Чл.5 т.4

Наредба№3

Има разработен план за евакуация

Съответства на нормативно-то изискване

6

Заповед за назначаване на нещатна пожаротехническа комисия

Чл.10 т.1 Наредба№3


Няма такава заповед

Не съответства на нормативно-то изискване

7

Заповед за пожаробезопасно използване на нагревателни и др. ел. уреди

Чл.10 т.3

Наредба№3

Има издадена и размножена такава заповед

Съответства на нормативно-то изискване

8

Заповед за изключване на ел. уреди след работно време

Чл.10 т.5

Наредба№3

Има такава заповед

Съответства на нормативно-то изискване

9

Дневник за удостоверяване изключването на ел.уредите след работно време

Чл.12

Наредба№3

Има такъв дневник

Съответства на нормативно-то изискване

10

Заповед за подръжка на ПП уреди и средства за пожарогасене

Чл.10 т.9

Наредба№3

Има заповед

Съответства на нормативно-то изискване

11

Заповед за подръжка и проверка на ПИИ

Чл.10 т.8 Наредба№3


Има заповед

Съответства на нормативно-то изискване

12

Дневник за състоянието на ПИИ, ПП уреди и средства за пожарогасене

Чл.14 Наредба№3


Има дневник за състоянието на ПИИ

Съответства на нормативно-то изискване

13

Периодично ,но не по-малко от веднъж годишно проиграване на плана за евакуация

Чл.9

Наредба№3


Не се проиграва

Не съответства на нормативно-то изискване

Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Сподели с приятели:
  1   2   3   4




©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница