Настройки на компоненти от клас Данни за фактураДата10.04.2018
Размер37.78 Kb.
#66514
Изменения на ПП Х-Мениджър от 19.06.2007г. (Версия 1.36)

Настройки на компоненти от клас Данни за фактура

Във връзка с проблем при подготовка на дневници по ДДС за покупки, когато датата на завеждане е различна от датата на документа, са добавени следните полета за настройки в секцията Връзки с компоненти:  • Дата на документа – избира се компонент от клас Срок. При попълване на дневници и наличие на стойност в това поле за дата на документа се изпраща стойността от избрания компонент. При незададена стойност в полето се изпраща датата на самия документ (както е работел продукта до момента).

  • Номер на документа - избира се компонент от клас Текст 50. При попълване на дневници и наличие на стойност в това поле, за номер на документа се изпраща стойността от избрания компонент. При незададена стойност в полето, се изпраща номера на самия документ (както е работел продукта до момента).

  • Забележка - избира се компонент от клас Текст 50. При попълване на дневници и наличие на стойност в това поле, за Вид на стоката услугата по документа се изпраща стойността от избрания компонент. При незададена стойност в полето се изпраща забележката на самия документ (както е работел продукта до момента).

Във връзка с печата на стандартните документ на различни езици е добавен бутон “Многоезичен печат” в долната част до опциите за печата. Чрез него се отваря прозорец “Езици на фактурата”, в който се попълва списък от допустими езици и пътища до файлове описващи самия печат. Структурата на файловете е публикувана в предходни версии. При наличие само на един език, той се активира автоматично при печат на документ, без избор от страна на потребителя. При наличие на повече от един език, в документа се визуализира поле за избор на език. Ако за даден език не е посочен файл, програмата печата бланката по подразбиране

С цел отпечатване на Специализирани стокови разписки и фактури за вериги магазини от типа на Метро, Билла и т.н. са добавени следните настройки:  • Вид печат - Стандартен, Специализирана стокова разписка, Специализирана фактура.

  • Тип специализиран обект (контрагент) - Метро, Билла и т.н.

  • Настройка на компоненти игращи роля на Номер поръчка, Номер на транспортен документ, Номер на превозно средство, Входящ стоков номер, Връзка със стокова разписка.

  • Настройка на полета от стоковите компоненти необходими за специализираните документи - Поръчано количество, Доставено количество, Брой кашони.

Достъпът до тези настройки става чрез бутон Допълнителни връзки с компоненти.

Във връзка с търговските веригите е добавена и номенклатура Допълнителни специализирани обекти. В нея се вписват имената на Търговски вериги работещи по схеми сходни на Метро, Билла, Кауфланд, Хит Хипермаркет.

Информацията в Стоките, Контрагентите, Обектите свързани с печата на специализирани документи се ползва аналогично на модул Фактуриране в ПП Скиптър.

Настройки на компоненти от класове Група суми, Група валути, Група стоки.

Добавени са настройка (отметки) "Полета само за четене" до настройката “Видими полета” към трите групови класа. При маркирана съответна отметка, се забранява избора и редакцията на отделните елементи на групата - Контрагент, Обект, Документ, Падеж.


Допълнения при печата на Бланки от документите

За компонентите от класове Групи суми, Групи валути и Групи стоки, при описание на справки са добавени всички характеристики на Контрагент и Обект. Тези характеристики са добавени и при описанието на Бланки, Осчетоводяване, Настройки за касов апарат и Справки по документи.

Отсранен е проблем при печат на бланка чрез Рапорт за резултати обхващащи повече от една страница.

Номенклатура Стоки

Отстранен е проблем възникващ в частен случай на ползването на “Промяна на цени” от контекстното меню.


Номенклатура Лица


Дадена е възможност за сортиране на данните по Пълно име и ЕГН. Сортировката се активира чрез кликване с левия бутон на мишката върху името на полето. Добавен е и избор на населено място чрез падащ списък.

Попълване на дневници по ЗДДС

При попълването на регистрите по ЗДДС, в прозореца за задаване на Клон е добавена отметка “Допълване на номерата с нули”. Когато тази отметка е маркирана, номерата на всички документи от тип Фактура, Протокол и Известие (кодове 1,2,3 и 9) се допълват отпред с нули до 10 символа.


Редакция на достъпи

Добавен е достъп "Редакция на Потребителски групи". Ако не е маркиран достъпът, в прозореца Потребителски групи е забранена редакцията на всички таблици.

Настройката “Изкл. Режим ред. F2” е включена като действие и за обикновените номенклатури – Мерни единици, Населени места, Валути, Валутни курсове, Допълнителни специализирани обекти.

Състояния и Хронологии по Автомобили

В текущото салдо за по автомобили в страниците “Проследими действия” и “Наличен инвентар” е добавена отметка “Премахване на нулеви редове”. Когато тази отметка е маркирана, от данните се премахват редовете с непосочени стойности за “Валидна до КМ” и “Валидна до дата” за Проследимите действия и редовете с нулеви количества и стойности за Наличния инвентар.В хронологиите по автомобили са сложени полета за Начална дата за проследяване на хронологията и отметка за активирането й. Поставен е и бутон за опресняване. Чрез новите полета се дава възможност за филтриране на периода, без той да се ограничава от датата на последния приключен период.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница