Настройване на брайловите дисплеи за работа с jaws for Windows Румяна Каменска-Донковастраница1/5
Дата18.06.2018
Размер345.74 Kb.
  1   2   3   4   5
Настройване на
брайловите дисплеи
за работа с JAWS for Windows

Румяна Каменска-Донкова

СЪДЪРЖАНИЕ


СЪДЪРЖАНИЕ 2

Уводни думи 3

JAWS и брайл – общ преглед 3

Инсталиране на брайловия дисплей 3

Настройване на брайловите опции 4

Задаване на брайлова таблица 10

BrailleIn 11

Писане на брайлов краткопис 11

Режим Брайлово обучение 12

Режими на брайловия дисплей 13

Структурен режим 13

Конфигуриране на структурен режим 14

Навигиране в структурния ред 15

Режим Ред 15

Режим Речев изход 16

Режим Атрибути 16

Режим Автоматично четене 17

Клетки на състоянието 17

Брайлови флаш съобщения 18

Маркиране на текст на брайловия дисплей 19

Обвързване и освобождаване на курсора 20

Допълнителна информация 20

Специфични брайлови съкращения в JAWS 21

Брайлово форматиране 25

Braille Viewer (Преглед на брайла) 26

Добавяне и промяна на брайлови символи 27

Добавяне на реч към специални символи 30

Информация за контакт 30
Уводни думи


Това ръководство съдържа основни указания за настройване на брайловите дисплеи при работа с екранния четец JAWS for Windows. Основната информация е взета от помощната документация на JAWS 15, като към нея са прибавени някои съвети и препоръки, почерпани от личния ми опит при ползване на брайлови дисплеи.

Имах щастието да работя с Focus Blue и Alva BC640 и трябваше да измина нелекия път, докато намеря оптималния начин за работа с тях. Разбира се, има голямо значение дали дисплеят ще се ползва само за четене на текстове или за работа, където всичко трябва да е по-прецизно.

В началото е разгледано настройването на брайловия дисплей, а след това са подредени статии за по-подробно описание на отделните му функции.

JAWS и брайл – общ преглед


Ползването на JAWS с брайлов дисплей предлага тактилен достъп до екрана на вашия компютър. Това увеличава значително възможностите да ползвате пълноценно компютъра и операционната система. Клавишите на брайловия дисплей ви позволяват да се движите във всички посоки по екрана, защото на дисплея се показват контроли като падащи менюта, диалогови прозорци, полета за редактиране и др.

JAWS има много функции за подобряване на четенето с брайловия дисплей. Можете да променяте начина, по който той показва контролите за диалозите в структурен режим (Structured Mode). Можете да настройвате също JAWS да показва атрибути на текста като цвят, удебелен, наклонен шрифт и т.н. Можете също да определяте отрязъка за придвижване на брайловия дисплей и подравняването на текста. За да научите повече за JAWS и за контролите на брайловия дисплей, които можете да настройвате, разгледайте диалога Braille Basic Settings (Основни брайлови настройки), който се намира в меню Options (Опции). Ако се интересувате как да настроите контролите на брайловия дисплей за дадена програма, разгледайте диалога Braille Group Options, който се намира в групата Braille на Settings Center (Център за настройки).


Инсталиране на брайловия дисплей


За да ползвате брайловия си дисплей, най-напред трябва да го инсталирате, а след това да го настроите за работа с JAWS. Прочетете инструкциите за инсталиране на драйверите на съответния дисплей и ги спазвайте точно. Ако е необходимо, инсталирайте и драйверите за работа с JAWS.

След това трябва да добавите брайловия дисплей към JAWS. JAWS 15 открива автоматично брайловите дисплеи, за които има инсталирани драйвери. В JAWS 14 и по-ранни версии добавянето става от JAWS/Options/Utilities/Synthesizer and Braille Manager. Отваря се диалог за смяна или добавяне на нови устройства.

- Отидете с Tab до бутона Add, remove, or change devices ... и го натиснете.

- Натиснете интервал на радиобутона Braille displays и изберете бутона Next. Появява се списък с поддържаните брайлови дисплеи, от който трябва да изберете желания дисплей и да натиснете съответния бутон за потвърждение. Не знам по какви причини при мен списъкът с дисплеите не се появява нито в JAWS 14, нито в JAWS 15, затова не мога да проследя точно останалите стъпки.

За съжаление добавянето на брайлов дисплей към JAWS не е толкова просто. Ако дисплеят не е на Freedom Scientific, то не винаги става гладко. Например с Alva BC640 това не се получи. JAWS упорито извеждаше съобщение за грешка, когато исках да го добавя. По съвета на по-знаещи хора промених някои неща във файла braille.ini и дисплеят се добави автоматично. Затова, ако нещата с добавянето не вървят, не се отчайвайте. Обърнете се към нас, към производителя на дисплея или към Freedom Scientific.

Ако имате брайлов дисплей на Freedom Scientific - Focus или PAC Mate, JAWS ще го открие автоматично и ще започне да праща информацията към него, веднага щом го свържете с компютъра. За да ползвате брайлов дисплей на друг производител, най-напред трябва да го добавите чрез Synthesizer and Braille Manager на JAWS. Повече информация за това как да добавите вашия брайлов дисплей в JAWS потърсете в придружаващата го документация.

Ако ползвате JAWS с повече от един дисплей и дисплеят може да се свързва с USB или Bluetooth връзка, можете да превключвате между брайловите дисплеи без да е необходимо преди това да рестартирате JAWS. Например, ако ползвате Focus 40 Blue с Bluetooth връзка и създадете USB връзка с друг дисплей, JAWS ще започне да ползва брайловия дисплей, свързан с USB връзката. Ако след това изключите USB връзката и включите Focus 40 Blue, JAWS отново ще превключи на Bluetooth връзката с Focus Blue.

Настройване на брайловите опции


За да настроите временно брайловите опции, ползвайте Quick Settings (INSERT+V), и след това Search box, за да търсите брайловите опции. Резултатите от търсенето се показват в дървовиден списък. Промените, направени в Quick Settings, се отнасят само за текущата програма или документа, който ползвате. За да направите глобални промени, които се отнасят за всички приложения, отворете Settings Center и изберете групата Braille Options. Ще разгледаме последователно значението на отделните настройки.

Когато отворите групата Braille, първата подгрупа е General (Общи). След това е подгрупата Translation (Превод).

Translation Options (Опции за превод)

Тази група съдържа опции за преведения брайлов изход.

Translator

Тази опция контролира дали можете да четете и пишете текст на брайлов краткопис на брайловия дисплей. В компютърния брайл всеки знак е представен в единична брайлова клетка. В брайловия краткопис някои комбинации от букви са съчетани в по-кратки форми, така че на дисплея да се показва повече информация наведнъж.

Наличните опции са:

Off (Изключено): Можете да четете и пишете текст на брайловия дисплей само на компютърен брайл.

Output Only (Само изход): Можете да четете текст на брайлов краткопис на дисплея, но можете да пишете само на компютърен брайл с 8-клавишната клавиатура на дисплея.

Input and Output (Вход и изход): Можете да четете и пишете на брайлов краткопис с брайловия дисплей.

Rules (Правила)

Ползвайте тази опция, за да изберете дали JAWS да показва брайловите съкращения на една от таблиците Contracted English Braille или Unified English Braille (UEB).

Current Word Expand (Разшири текущата дума)

Тази опция контролира как да се показва думата под активния курсор. Включете я, ако искате да разширите думата, т.е. тя да се показва на компютърен брайл. За да се показва целият текст на брайлов краткопис, изключете опцията. Полезно е да я активирате, когато редактирате документи, като ги четете на брайлов краткопис.

Забележка: Ако опцията Translator е изключена, разширяването на текущата дума е недостъпно.

Capital Signs Suppress (Забрани главните букви)

Тази опция контролира дали JAWS да забрани знаците за главни букви. Това са точка 6 преди всяка единична главна буква, или два пъти точка 6 преди група от последователни главни букви, както е в думата JAWS. Ако главните букви свършват в средата на думата, както е в думата MAGic, преди първата малка буква се пише точка 6, а след нея точка 3, последвана от буквата. Ако включите тази опция, JAWS няма да ползва индикаторите за главни букви, за да пести мястото на брайловия дисплей.

Забележка: Ако опцията Translator е изключена, Capital Signs Suppress е недостъпно.Бележка на автора. Забраняването на главни букви се отнася само за брайловия краткопис, затова е валидно само за текстове на английски.

Braille Mode (Брайлов режим)

Ползвайте тази опция, за да контролирате формата на информацията, изпращана към брайловия дисплей. Ако изберете Line (Ред), JAWS изпраща към брайловия дисплей реда с текста от текущата позиция на курсора. Ако изберете Structured (Структурен), JAWS праща към дисплея информация, която съответства на текущата позиция на курсора. Изпратената информация включва неща като тип на контролата, име на диалоговия прозорец или броя на елементите в списък. Ако изберете Speech Output (Речев изход), JAWS изпраща към дисплея същия текст, който изпраща към синтезатора. Когато изберете Attributes (Атрибути), JAWS показва всички атрибути на даден текстов блок с буква или символ.

Panning Options (Опции за преместване)

Тази група съдържа опции, които контролират преместването на брайловия дисплей и представянето на текста. Тези опции работят в зависимост от дисплея и дължината на реда.

Pan by (Премествай на)

Тази опция контролира как да се показва текстът, когато се движите с панорамните бутони на дисплея. Наличните настройки са Automatic (Автоматично), Best Fit (Най-добро разположение), Fixed Increment (Фиксиран отрязък) и Maximize Text (Максимален текст).

Настройката Automatic позволява на JAWS да определя най-добрия начин за показване на текста, докато се премествате.

Best Fit проверява наличното място на дисплея и показва само това, което съответства логически.

Fixed Increment е базирана на дължината на дисплея.

Maximize Text представя на дисплея колкото може повече текст, без да взема под внимание дължината на дисплея.

Auto Pan (Автоматично преместване)

Тази опция определя как да се обновява съдържанието на брайловия дисплей, когато активният курсор се движи извън текущо показваната област.

Изберете Off, за да изключите автоматичното преместване.

Ако изберете Match Manual Panning, JAWS ще премества брайловия дисплей по метода, определен в списъка User Pan.

Изберете Automatic, за да позволите на JAWS да избира най-добрия метод за показване на текста на брайловия дисплей.За повече информация за тази опция вижте опциите в групата Braille.

Auto Advance Interval 5000 Milliseconds

С тази опция се настройва колко голям да бъде интервалът при автоматично четене (виж Режим Автоматично четене).

Reverse Panning Buttons

(Размяна на бутоните за преместване)

С тази опция можете да разменяте функциите на бутоните за преместване на дисплея наляво и надясно. Ако левият бутон премества надясно, това спестява време при четене.

Cursor Options (Опции за курсорите)

Тази група съдържа опции, които контролират отношението на активния курсор към брайловия дисплей.

Active Follows Braille (Активният следва брайловия)

Тази опция контролира дали активният курсор автоматично да следва брайловия дисплей, когато той се движи.

Ако опцията е включена, брайловият курсор и активният курсор са свързани заедно. Когато движите брайловия курсор, активният курсор също се движи. Обаче не можете да придвижите брайловия курсор, където активният курсор не може да отиде.

Като изключите опцията, можете да се придвижвате с помощта на брайловия дисплей до различни места в прозореца, недостъпни за активния курсор. Можете да разглеждате лентата на състоянието, лентата с инструменти и друга информация извън областта на документа.

Braille Follows Active (Брайловият следва активния)

Тази опция контролира дали брайловият дисплей автоматично да следва активния курсор. Когато опцията е изключена, брайловият дисплей автоматично следва курсора, както когато ползвате клавишите за навигация на клавиатурата. Например, когато се движите в диалогов прозорец, брайловият курсор се придвижва до всяка контрола, като че ли натискате клавиша TAB.

Eight Dot Braille (Осемточков брайл)

Тази опция контролира дали JAWS да показва осемточков брайл. В осемточковия брайл точка 7 се ползва за главните букви на компютърен брайл, а точките 7 и 8 се ползват за представяне на знаци, които не са букви и цифри. (Това се отнася само за английски език. Б.а.) Дори ако осемточковият брайл е изключен, брайловото маркиране се показва, ако е включено.

Enable Braille Sleep Mode

Тази опция деактивира драйвера на дисплея в определени програми.

Word Wrap (Пренасяне на текст)

Тази опция контролира дали JAWS да показва част от дума, дори ако тя е отрязана в края на реда на брайловия дисплей. Ако включите Word Wrap, JAWS няма да показва част от дума, която е много дълга, и не се събира цялата до края на реда. Когато се преместите до следващия отрязък, можете да прочетете цялата дума. Ако изключите Word Wrap, JAWS ще показва текста, колкото може да се събере на реда на дисплея, без значение дали думите са цели или разделени на части. JAWS показва остатъка от думата, когато се преместите на следващия отрязък.

Auto Detect Braille Display using Bluetooth

Когато опцията е включена, JAWS открива и започва да праща информация чрез Bluetooth към дисплея, който е в неговия обхват, без да е необходимо да рестартирате JAWS.

Marking Options (Опции за маркиране)

Тази група съдържа опции, които контролират кои атрибути да бъдат маркирани с точките 7 и 8 на брайловия дисплей. Атрибути са модификации на текста като осветен (highlight), удебелен (bold), подчертан (underline), наклонен (italic) и зачеркнат (strike out). Тази група съдържа също и опции за скриптовете, дефиниращи маркирането и маркирането на цветовете. Изберете атрибутите, които искате да бъдат маркирани с точките 7 и 8 и изтрийте тези, които не искате да се показват.

Cursor (Курсор)

В тази група се настройват поотделно трите курсора – PC курсор, JAWS курсор и невидимият (Invisible) курсор. Настройва се точковото означение (Dot pattern) и състоянието на курсора (Cursor State). По подразбиране курсорите са представени с точки 7 и 8 и мигат на определен интервал. Интервалът може да се увеличи, също и да се премахне мигането. Може да се настройва дали точките на курсора да се показват или не. Ето как изглежда диалогът за настройване на PC курсора. Диалозите за другите курсори са аналогични.

PC Cursor

Dot Pattern 78

Braille Cursor is Blinking

(Брайловият курсор мига)

Blink Rate

(Скорост на мигане)

Braille Cursor is Always Up

(Брайловият курсор е винаги горе)

Braille Cursor is Always Down

(Брайловият курсор е винаги долу)

Flash Messages (Флаш съобщения)

Ползвайте тази опция, за да включвате и изключвате показването на брайлови флаш съобщения. Флаш съобщенията са кратки съобщения, които се появяват на брайловия дисплей само за няколко секунди. Те може да включват съобщения за грешки, информация за състоянието, помощни балони и друга информация. За повече информация вижте раздела Флаш съобщения.

Следва групата Structured Mode Структурен режим. За да я настроите, вижте раздела Структурен режим.

Последната група е Advanced. Тук се задават следните настройки:

Placement of Status cells

(Място на клетките на състоянието)

С тази опция се настройват клетките на състоянието – дали да бъдат отдясно, отляво или да няма клетки на състоянието. За повече информация вижте раздела Клетки на състоянието.

Dot Firmness (Твърдост на точките)

Тази опция определя колко силни да бъдат точките на дисплея. По подразбиране твърдостта е 100. Можете да изберете стойността от падащ списък в зависимост от това какви точки предпочитате.

Braille Tables...

Тук се задават брайлови таблици за различните езици.

Preferred Translation Table (Предпочитана таблица за превод)

Ползвайте тази опция, за да преминавате между предпочитаните от вас брайлови таблици. Можете да избирате таблиците, които се появяват в списъка на диалога Braille Tables в Settings Center. За повече информация вижте раздела Задаване на брайлова таблица.

Braille Keys Interrupt Speech (Брайловите клавиши прекъсват речта)

Ако включите тази опция, въвеждането на команди с клавишите на брайловия дисплей ще прекъсва JAWS, ако информацията се изговаря в момента.

Ако опцията е изключена, можете да премествате или да взаимодействате по друг начин с брайловия дисплей и речта няма да прекъсва.

8 pixels per space.

Още една важна настройка, която трябва да промените, за да четете нормално. За повече информация вижте раздела Брайлово форматиране.

Table Options (Опции за таблиците)

Тази група съдържа опции, които контролират представянето на таблиците на брайловия дисплей.

Table Display (Показване на таблица)

Тази опция контролира как JAWS да показва текста на таблицата. Можете да избирате между текущата клетка (current cell), текущия ред (current row) и текущата колона (current column).

Table Show Titles (Показвай заглавието на таблицата)

Тази опция контролира кои заглавия, ако има такива, да се показват за активната клетка в таблицата.

Table Show Coordinates (Показвай координатите в таблица)

Тази опция контролира дали координатите на активната клетка да бъдат включени или изключени.

Study Mode (Режим Обучение)

Това е инструмент за упражнения при преподаване и изучаване на брайл с дисплеите на Freedom Scientific. Когато Braille Study Mode (Режим Брайлово обучение) е включен, JAWS ще произнася текущия брайлов знак в клетката на дисплея при натискане на бутона за преместване на курсора, който е непосредствено над тази клетка. Когато натиснете навигационния бутон, разположен зад бутона за преместване на курсора, JAWS ще произнася и спелува думата. За да ползвате Braille Study Mode, трябва да имате брайлов дисплей на Freedom Scientific PAC Mate или Focus, свързан с компютъра ви. Изберете On, за да стартирате Braille Study Mode. Изберете Off, за да изключите Braille Study Mode. Braille Study Mode ще остане включен, докато го изключите или рестартирате JAWS. За повече информация вижте Режим Брайлово обучение.Каталог: sites -> default -> files
files -> Образец №3 справка-декларация
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница