Научни доклади на проекти, финансирани от ниц при ау: Проект № Тема: Оперативен р-л: Научен р-л: Час: 06-12Дата13.01.2018
Размер61.32 Kb.
ТипДоклад
ПРОГРАМА

за провеждане на

МЛАДЕЖКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

29.01.2013 год. (вторник);Зала 2 на ЦПО (Факултет по Икономика)

Научни доклади на проекти, финансирани от НИЦ при АУ:


Проект №

Тема:

Оперативен р-л:

Научен р-л:

Час:

06-12

"Синтез на циклоалканспиро-5-хидантоини и техни производни като потенциални биоциди"

гл. ас. д-р инж. Марин Маринов

доц. д-р Стефан Кръстев

09.00

08-10

Оптимизиране на предполивната влажност и установяване параметрите на връзката "добив - вода" при градински фасул

ас. Радост Петрова

доц. д-р К. Куманов

09.20

02-10

Биологично разнообразие на род Iris L. в българската флора

гл. ас. д-р Цветанка Райчева

доц. д-р К. Кожухарова

09.40

01-10

Оценка на устойчивостта в лозаро-винарския сектор. Избор на добри практики

гл. ас. д-р Петър Борисов

доц. д-р Г. Богоев

10.00

04-10

Проучване на антифунгалното действие на растителни екстракти и неорганични соли спрямо икономически важни за района на България фитопатогени

гл. ас. д-р Доньо Гънчев

доц. д-р А. Николов

10.20

10-10

Проучване на местната Калоферска дълго- косместа коза с оглед съхраняването и като генетичен ресурс на козевъдството в България

гл. ас. д-р Атанас Вучков

доц. д-р Бацалов

10.40

08-11

Разработване на смесени метал-оксидни катализатори за очистване на канцерогенни и токсични вещества от токсични вещества

ст. ас. д-р Димитър Димитров

доц. д-р Пенка Личева

11.00

06-10

Селекционна оценка на нови зимуващи линии овес

ас. Пламен Зоровски

доц. д-р Т. Георгиева

11.20

11-10

Проучване и оценка на различни системи за управление на почвата при нивосъздадени биологични овощни градини

-


доц. д-р Вл. Попов

11.40

03-10

Производствени и институционални модели за устойчиво и конкурентно развитие на земеделието и селските райони след членството на България в Европейския съюз

-


доц. д-р Ал. Алексиев

12.00


Проект №

Тема:

Оперативен р-л

Научен р-л

01-11

Установяване на възможности за съкращаване на периода на адаптация на in vitro получени лозови растения и създаване на предбазова генбанка от български сортове лози

ст. ас. д-р Людмил Ангелов

доц. д-р Малгожата Берова

02-11

Алтернативни модели за устойчиво развитие на българските млечно-говедовъдни стопанства в условията на Европейския съюз

ст. ас. Димо Атанасов

доц. д-р Ангел Запрянов

03-11

Счетоводна информация и използването и при икономическия анализ (на примера на зърненото производство)

ас. Димитър Янков

доц. д-р Павел Паскалев

04-11

Изпитване на възможности за екологосъобразно презасаждане на лозови насаждения

ст. ас. д-р Ивайло Динчев

доц. д-р Ангел Иванов

05-11

Ресурсният потенциал като предпоставка за устойчиво развитие на селските райони в България

гл. ас. Боряна Иванова

доц. д-р Димка Лулчева

06-11

Изследване на садачен апарат за засаждане на присадени и вкоренени ябълкови подложки

ас. инж. Йорданка Запрянова

доц. Ангел Трифонов

07-11

Алгоритми и софтуер за анализиране на пространствени динамични редове за растениевъдното производство на България и страни от ЕС

гл.ас. Дияна Стоянова

доц. д-р Кольо Онков

09-11

Разсадопроизводство и оптимизиране на храненето в условия на преход към биологично производство на оранжерийни домати

гл. ас. д-р Костадин Костадинов

доц. д-р Стоян Василев Филипов

10-11

Молекулярно-генетични подходи за подобряване качеството на рапичното масло за хранителни и индустриални нужди

гл. ас. д-р Мариана Андонова

доц. д-р Дочка Димова

11-11

Проучване на продуктивността, технологичните параметри и реакцията към хербициди на различни генотипове захарна царевица във връзка с използването им като храна за хората и фураж за животните

гл. ас. д-р Атанас Севов

проф. д-р Борис Янков


12-11

Дни на студентското художествено и научно творчество и спортна дейност в АУ - Пловдив
доц. д-р Дойчо Димов

08-12

Усъвършенстване на законодателството в Аграрния сектор, чрез създаването на институционални модели за ефикасно разпределение на правата на собственост

гл. ас. Минко Георгиев

доц. д-р Златко Златев

09-12

Проблеми на земеделските производители при финансиране със средства от европейските програми

ас. Крум Христов

проф. дсн. Димо Пенков

12-09

Иновационни решения за модернизация на винарската изба в Аграрен университет - Пловдив
доц. д-р Валентин Бамбалов
Постерна сесия:

Ръководителите на проектите поставят постерите пред Зала 2 на ЦПО от 08:00 до 09:00 на 29.01.2013 г.
Каталог: cntnr -> NIC -> 2013
2013 -> На проекта
NIC -> Оперативен ръководител
NIC -> График за провеждане на научна сесия по научноизследователски проекти на 15. 12. 2010
NIC -> Класирани са следните нови научноизследователски проекти за 2009 г
NIC -> За разработване на научноизследователски проект с научен работник – чужденец
NIC -> Извадка от приложение №1 към чл. 2, ал. 2 Критерии и показатели за наблюдение и отчитане на постигнатите резултати от присъщата на държавните висши училища научна дейност


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница