Научните изследвания и икономическата криза: водещи фирми от ес намаляват инвестициите си по-малко от конкурентите си в сащ, но въпреки това Европа все още изостава значителноДата13.09.2016
Размер55.87 Kb.
#9105


IP/10/1379

Брюксел, 26 октомври 2010 г.Научните изследвания и икономическата криза: водещи фирми от ЕС намаляват инвестициите си по-малко от конкурентите си в САЩ, но въпреки това Европа все още изостава значително

Индексът на Европейската комисия за 2010 г. за „Инвестиции в научни изследвания и развойна дейност (НИРД) в промишлеността на ЕС“ показва, че инвестициите в НИРД от страна на водещите компании в ЕС са намалели с 2,6 % през 2009 г., макар и продажбите и печалбите да са отбелязали много по-голям спад — съответно с 10,1 % и 21 %. Спадът на инвестициите в НИРД с 5,1 % от страна на водещите компании в САЩ е двойно по-голям от този в ЕС, но в световен мащаб спадът е бил по-нисък — 1,9 %. Японските фирми са запазили нивото на инвестициите си. Компаниите, базирани в други части на Азия — Китай, Индия, Хонконг, Южна Корея и Тайван — запазиха високото ниво на ръст в НИРД, наблюдавано през предходни години. За втора поредна година японският автомобилен производител Toyota е световен лидер в инвестициите в НИРД с 6,8 млрд. EUR. Три компании от ЕС са сред първите десет: Volkswagen — най-големият инвеститор, базиран в Европа, с 5,8 млрд. EUR, Nokia и Sanofi-Aventis. Индексът включва 1400-те водещи компании от целия свят.

Европейският комисар по въпросите на научните изследвания, иновациите и науката Мойра Гейгън-Куин заяви: „Фактът, че големи фирми от ЕС са запазили до голяма степен нивото на инвестиции в НИРД показва, че за тях НИРД е ключ към това да излязат по-силни от кризата. Но голямата пропаст, която ни дели от водещите компании в САЩ в области като софтуера и биотехнологиите, както и продължаващият бърз растеж на базираните в Азия компании подчертават неотложната нужда от иновации, пред която е изправена Европа. Спешно е необходимо държавните глави и правителствените ръководители, на заседанието на Европейския съвет през декември, да подкрепят предложенията по инициативата „Съюз за иновации“, които аз и Антонио Таяни обявихме на 6 октомври.“

Тазгодишният индекс показва, че въпреки почти безпрецедентно трудните икономически условия инвестициите в НИРД остават стратегически приоритет за водещите фирми по света.

Тенденции в различните части на света

През 2009 г. водещите компании в ЕС намалиха инвестициите си в НИРД много по-малко от колегите си в САЩ, независимо от сходния спад в продажбите (около 10 %) и по-високия спад в печалбите (съответно 13 % и 1,4 %).

Резултатите на европейските компании в областта на НИРД не са убедителни в ключови сектори на високите технологии. Например американските компании, включени в индекса, са инвестирали пет пъти повече от колегите си от ЕС в областта на научноизследователската и развойна дейност при полупроводниците, четири пъти повече в областта на софтуера и осем пъти повече при биотехнологиите.

Японските компании запазиха нивото на инвестиции в НИРД въпреки силния спад в продажбите (около 10 %) и печалбите (88,2 %).

Основни компании със седалище в някои азиатски страни продължават да поддържат високия ръст при НИРД, наблюдаван през предходни години, например Китай (ръст от 40 %), Индия (27,3 %), Хонконг (14,8 %), Южна Корея (9,1 %) и Тайван (3,1 %). Швейцарските компании също са увеличили инвестициите си в НИРД с 2,5 %.

Тенденции в сектора и при компаниите

Три компании със седалище в ЕС са сред десетте най-големи инвеститори в НИРД (Volkswagen, Nokia и Sanofi-Aventis), заедно с още три от САЩ (Microsoft, Pfizer и Johnson & Johnson) и една от Япония (Toyota — водач в класацията). Сред водещите 50 компании има 16 от ЕС, 19 от САЩ и 12 от Япония (фиг. 2). През 2009 г. 30 от водещите 50 компании намаляват инвестициите си в НИРД.

Независимо от кризата разпределението на инвестициите в НИРД по сектори остава в общи линии без изменение в глобален мащаб. При компаниите в САЩ на секторите с висок интензитет на НИРД, като например фармацевтичния сектор или компютърните услуги, се падат над 2/3 от общия обем на научните изследвания и развойната дейност. За сметка на това при европейските и японските компании преобладават секторите със средно висок интензитет на НИРД (например автомобилостроенето или електрониката), докато секторите с висок интензитет на НИРД представляват едва около 1/3 от общите инвестиции.

Някои автомобилостроители намалиха драстично инвестициите си в НИРД, напр. Ford (32,4 %), Renault (26,5%) и General Motors (24,1 %). Други обаче, като Nissan и Toyota ги намалиха слабо или дори отбелязаха ръст в инвестициите в НИРД, напр. Хюндай.

Сред компаниите, които увеличиха инвестициите си в НИРД през 2009 г. се нареждат не само тези с добри нива на продажби и печалба като Huawei Technologies (27,8 %) и Apple (25.4%), но и фирми като Bayer (8,8 %) и General Electric (10,1 %), които увеличиха инвестициите в НИРД макар и продажбите и печалбата им да отбелязаха спад.

Секторът на алтернативните източници на енергия запази бързия си растеж. Индексът включва в момента 15 компании (с 9 повече от миналата година), чиято дейност е изцяло насочена към технологиите за производство на екологично чиста енергия. Инвестициите на тези компании (13 от тях са базирани в ЕС и 2 извън него) в НИРД възлизат на повече от 500 млн. EUR през 2009 г., което е ръст от 28,7 %. Инвестиции в алтернативни източници на енергия се извършват и от компании, които попадат в други сектори, напр. компании за добив на нефт и газ.Различия сред държавите-членки — водещи испански инвеститори в НИРД устояват на кризата

В рамките на ЕС растежът в НИРД варира между отделните държави-членки, поради секторните различия. Най-голям спад в ЕС през 2009 г. се наблюдава при компании, базирани в страни като Германия (3,2%) и Франция (4,5 %), които са с голяма автомобилостроителна промишленост.

Сериозни последствия имаше и за страни като Финландия (спад от 6 %) и Швеция (6,6 %), където основна дейност на много местни компании е производството на информационна техника.

Водещите испански инвеститори в НИРД обаче увеличиха инвестициите си с 15,4 %, въпреки спада от 6,4 % в продажбите. Това се дължи на големи увеличения от страна на водещи испански компании като Telefónica (16 %) и Acciona (29 %) и на включването на сериозни участници като Banco Santander (18 %).Контекст

Индексът на Европейската комисия за 2010 г. за „Инвестиции в научни изследвания и развойна дейност (НИРД) в промишлеността на ЕС“ се публикува ежегодно от Европейската комисия (Генерална дирекция „Изследвания“ и Съвместния изследователски център) и предоставя информация за 1400 водещи фирми в световен мащаб (400 от ЕС и 1000 извън него), класирани според инвестициите им в НИРД. Той измерва общата стойност на техните глобални инвестиции в НИРД независимо къде се осъществява тази дейност. Следователно той не разкрива тенденции в интензитета на НИРД в частния сектор, т.е. разходите на бизнеса за НИРД в отделна държава или регион като процент от БВП, независимо дали тези разходи са на местни компании или са покривани чрез външни инвестиции.Интернет адрес на публикуваните доклади

„Индекс за инвестициите в научни изследвания и развойна дейност (НИРД) в промишлеността на ЕС“ — 2010 г. и други доклади относно IRMA (мониторинг и анализ на инвестициите на промишления сектор в научни изследвания):http://iri.jrc.ec.europa.eu/reports.htm

За повече информация:MEMO/10/522

IP/10/1288

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Приложение


Фигура 1. Ръст на инвестициите в НИРД в Индекса и ръст на БВПБележка: „други азиатски държави“ включва компании от Китай, Индия, Хонконг, Южна Корея и Тайван.

Източник: Индекс за инвестициите в научни изследвания и развойна дейност (НИРД) в промишлеността на ЕС“ — 2010 г.

Европейска комисия (Генерална дирекция „Изследвания“ и Съвместен изследователски център).
Фигура 2. Класация на 50-те водещи компании в областта на НИРД по общ обем на инвестициите им в НИРД в Индекса за 2010 г.Бележка: Числата в скоби след имената на компаниите указват мястото в класацията им на индекса през предишни години.

Източник: Индекс за инвестициите в научни изследвания и развойна дейност (НИРД) в промишлеността на ЕС“ — 2010 г., Европейска комисия (Генерална дирекция „Изследвания“ и Съвместен изследователски център)
Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница