Не успешната седмица на Петър Москов


учени получиха български "Нобел"страница9/28
Дата24.07.2016
Размер2.03 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   28

7 учени получиха български "Нобел"


Нито един политик не уважи връчването на престижните награди "Питагор" за научни постижения
Велиана Христова

Дума  стр. 29  

За седми път път тази година Министерството на образованието и науката връчи националните награди "Питагор" - за съществен принос за развитието на науката в периода 2013-2014 г. В четвъртък вечерта на специална церемония в столичния хотел "Балкан" министър Тодор Танев връчи престижното отличие на седем български изследователи със съществени научни постижения в последната година. За тазгодишното издание на награ-1 дите в МОН са постъпили кандида-: турите на над 40 учени от научни институти и висши училища в страната. Осемчленно компетентно жури от наши видни учени е оценило постиженията на номинираните. Тази година "Питагор" бе присъдена в седем категории - голяма награда за млад учен, голяма награда за успешен ръководител на международни проекти и награди за утвърден учен в областта на: природните науки и математиката, обществените и хуманитарните науки, биомедицинските и техническите науки. Призьорите в първите две категории по традиция получиха статуетка, изработена от Вежди Рашидов. Двете големи награди са съпроводени с по 10 000 лв., останалите - с по 5000. От наградените учени четирима са от БАН, двама от Софийския университет и един от Медицинския университет в София. Голяма награда за цялостен принос в науката тази година МОН не е предвидило.

Годишните награди за наука са едно от малкото събития у нас, които са признание за усилията на родните ни учени в трудни за безпаричната наука години. Тя е не просто един от най-слабо финансираните сектори у нас, но и най-пренебрегваната от държавната власт. Поредно доказателство за това стана отсъствието на каквито и да било държавни дейци на церемонията в четвъртък. Нито един политик не уважи учените, нямаше нито министри, нито депутати, нито представители на бизнеса. Чак такова пренебрежение към изследователите при връчването на наградите "Питагор" до момента не се помни. А би трябвало да са там тези хора "от върховете" и да благодарят на учените за това, което те вършат за знанието и за България въпреки държавата.

Наградите "Питагор" са учредени през пролетта на 2009 г. и веднага бяха наречени от медиите "българските Нобели". Те са продължение на годишните награди за наука, които се присъждаха и преди това от просветното министерство. Затова в четвъртък мнозина благодариха на МОН, че запазва традицията на наградите във време на "арогантна, войнстваща неграмотност, която ни залива отвсякъде", както се изрази ректорът на СУ проф. Иван Илчев. За атмосферата на стилното и интелигентно тържество допринесоха великолепните изпълнения на цигуларката Йолина Чолакова и трио "Гранде тенори".

Наградите

Голямата награда за млад учен:

Доц. д-р Георги Йорданов, преподавател във Факултета по химия и фармация на Софийския университет;

Голямата награда за успешен ръководител на международни проекти:

Проф. д.м.н. Галя Ангелова, ръководител на секция лингвистично моделиране в Института по информационни и комуникационни технологии при БАН;

Доц. д-р Нели Косева, директор на Института по полимери при

БАН.

Награди за утвърдени учени:- в природните науки и математиката - проф. д.фз.н. Стойчо Язаджиев, преподавател във Физическия факултет на СУ

- в обществените и хуманитарните науки - доц. д-р Доротей Гетов от Института за литература при

БАН

- в биомедицинските науки -доц. д-р Радка Кънева от МУ-София- в техническите науки - доц. д-р Милен Георгиев от Института по микробиология при БАН (носител на "Питагор" за млад учен през 2011 г.).

Големият приз -за млад учен

Доц. Георги Йорданов получи наградата за приносите си в разработването на наноматериали на полимерна основа за лекарствено доставяне на антибиотици, противоракови и противогъбични средства. Изследователската дейност на младия учен е в областта на нанотехнологиите. През 2013-2014 г. той е публикувал 8 статии в международни реферирани списания, а освен това се включва с три глави в книги, две от които отпечатани от CRC Press. В същия период научните трудове на доц. Йорданов са цитирани 76 пъти в специализираната литература. Той е носител на награди, както и на два бронзови медала от международни олимпиади по химия в Индия и Дания. Има всички възможности да се развива в чужбина, но е избрал да работи в България и за България.

Тази година свои награди на наши учени за качество на научните резултати (измерено чрез броя публикации и цитирания, видими международно) оповестиха две институции, отчитащи наукометричните показатели на изследователите в света - Елзевир и Томпсън Ройтерс. Те са партньори на България и по техните данни се отчитат научните резултати и у нас. Представител на Елзевир връчи наградата за висока цитируемост на научните статии в последните 5 години на Софийския университет "Св. Кл. Охридски". А Томпсън Ройтерс отличи Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН за принос в световната наука. Томпсън Ройтерс похвали също СУ и УниБит, който се оказва с най-много изследвания в областта на научната библиометрия и наукометрия.19.06.2015
Национални телевизии

Въпрос към министър Петър Москов от Джейхан Ибрямов


БНТ  Парламентарен контролПредседател: Следващият въпрос към министъра на здравеопазването е от народния представител Джейхан Ибрямов относно мерки за намаляване на нарушенията при възлагане на обществените поръчки в системата на здравеопазването.

Заповядайте, господин Ибрямов, да развиете Вашия въпрос.Джейхан Ибрямов: Господин Председател, господин Министър, госпожи и господа народни представители! В началото на годината Европейската комисия публикува поредния си доклад относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка.

В него отново бе поставен един от основните акценти върху нередностите в областта на обществените поръчки. Те бяха характеризирани като основен и системен проблем пред българската администрация. Ще си позволя да припомня, че преди малко повече от година бе публикуван и първия доклад на Европейската комисия за състоянието на корупцията в 28-те страни – членки на Европейския съюз, в който бе отбелязано, че 84% от българите смятат, че корупцията е широко разпространена в България и е пряко свързана с обществените поръчки. Това становище на българските граждани е обусловено от примери, заради които българското здравеопазване бе характеризирано и от Европейската комисия като рисково по отношение на корупцията и манипулациите при възлагането на обществени поръчки. Затова си позволих да направя проучване за дейността на Министерството на здравеопазването, чрез което установих, че слабостите при възлагането на обществени поръчки не са чужди на неговата администрация.

Направи ми впечатление, че МЗ усвоява средства по схема за безвъзмездна финансова помощ по Проект „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации” по Оперативна програма „Регионално развитие”. С Решение № РД-11-11 от 9 януари 2015 г. на министъра на здравеопазването открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на клинични лабораторни системи, включващи съответните консумативи и лабораторна информационна система”. Впоследствие, заради сериозни недостатъци и пропуски в документацията с Решение РД-11-33 от 23 януари 2015 г. министърът е извършил промяна на условията за провеждане на поръчката. Въпреки предприетите действия за осигуряване на законосъобразността на обществената поръчка, след извършен анализ на документацията се оказва, че пороците в нейните условия и фрапантните недостатъци не са отстранени. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)

Ще посоча някои от тях: посочени несъществуващи – спрени от производство препарати, включени в документацията, като показатели за оценка; смесване на понятията „стабилност” и „срок на годност” и други.

Във връзка с това моят въпрос към Вас, господин Министър, е: какви корективни мерки за справяне с проблемите, свързани с възлагането на обществени поръчки, предвижда и ще предприеме Министерството в сектор „Здравеопазване” за недопускане на подобен род явления?

Председател: Благодаря Ви, господин Ибрямов.

Господин Министър, имате за отговор своите 3 минути.Петър Москов: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Ибрямов, уважаеми госпожи и господа народни представители! Първо, по общия Ви въпрос.

С цел намаляване нарушенията при възлагане на обществени поръчки в системата на здравеопазването, Министерство на здравеопазването съвместно с Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност и Агенцията за обществени поръчки, разработи концепция за създаване на Централен орган за възлагане на обществените поръчки в сектор „Здравеопазване“. Концепцията е приета с Решение на Министерски съвет, включително преди две седмици освен концепцията вече и реализацията на проекта е предмет на Постановление на Министерския съвет и предстоят обществените поръчки в тази връзка за залагане на софтуера.

Това ще доведе до повишаване на ефективността, качеството и икономичността на възлагането на обществени поръчки в сектор „Здравеопазване”, чрез създаване на този орган. На този етап то е планирано със задължение за електронна платформа за лекарствените средства като ще пренесем това и върху медицинските издалия и останалите неща, които подлежат на стандартизация.

За да изпреваря въпросът Ви, защото слушах спекулации, дали се централизирала или децентрализирала корупцията, да кажем, че една от основните препоръки на Европейската комисия, на Банката и на специализираните органи в Европа за борба с корупцията е точно това – това са европейските модели и създаване от държавата на централизирани органи, където видимо, прозрачно, по максимално чист начин.

Сериозно ли искате да Ви отговарям за лабораториите?! Въпросът Ви е следния: лабораторни комплекси, част от средносрочната инвестиционната програма на правителството, за оборудване на онкологичната апаратура.

Това е една драма, която тече от 2010 година – текла е и миналата година, и тази година, и поминалата година. Всъщност става въпрос за следното: това е обявявано неколкократно и неколкократно въпросните фирми са обжалвали.

Става въпрос за следното: желание на отделните фирми, които произвеждат такава апаратура, да могат да видят основно или само себе си в спецификациите на тази апаратура. Затова е и обжалването. Вече сме събрали всички възможни национални консултанти от всички нации, които да кажат какви трябва да бъдат тези изисквания, защото този екип на Министерството и това правителство няма да се поддаде на това да прави спецификации за определена фирма. В сряда, което е ангажимента на зам.-министър Персенски, който лично води този проблем, тази обществена поръчка ще бъде публикувана. Тя е съобразена с абсолютно всички изисквания и така нататък. Ако отново бъде обжалвана, това, което ще направи Министерството, е, да пусне поръчка с единствен критерий – най-ниска цена. И точка.

Председател: Благодаря, господин Министър.

Господин Ибрямов, реплика.Джейхан Ибрямов: Господин Председател, господин Министър, уважаеми госпожи и господа народни представители! Господин Министър, Вие потвърждавате тезата, че именно са допуснати сериозни нарушения при възлагането на тази обществена поръчка. Защото определението, което впоследствие е наложило КЗК, е че тази поръчка е незаконосъобразна. Министерството е обжалвало поръчката пред ВАС, ВАС потвърждава определението на КЗК, което навежда на мисълта, че служителите в самото ведомство допускат и подвеждат Вас и подчинените Ви за допускане на тези нарушения.

Ние ще следим внимателно дейността на Министерството на здравеопазването при възлагане на предстоящи обществени поръчки. Надявам се, това, което казахте, че тепърва отсега нататък няма да се допускат тези нарушения и усвояемостта на европейските средства ще стане още по-добра, това ще е добре дошло за цялото българско общество, но наистина Вие потвърдихте, че сте допуснали нарушение при възлагането на обществената поръчка.Председател: Благодаря.

Господин Министър, заповядайте за дуплика.Петър Москов: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Ибрямов, уважаеми госпожи и господа народни представители! Тълкувайте думите ми както искате, само нека още веднъж да припомня. Целият този цирк – пускат се определени спецификации, две или три фирми обжалват, това отива в КЗК, след това отива във ВАС – това е игра в течение на пет администрации, може би тази, която аз водя в момента, е шестата.

Отново казвам, решението на това нещо – и то не е просто отговор към Вас, а към всички, които слушат в момента, ако тези наистина чисти с възможност участници, които предлагат такава апаратура, да играят – такъв търг ще бъде обявен от Министерството в сряда. Ако това не се случи, отиваме на търг с единствен критерий – най-ниска цена. Дали ще закупим някакъв недостатъчно качествен апарат, това вече за мен няма значение, защото иначе до месец октомври ще загубим парите за това нещо.

Няма да стане логиката, че ще се изнудва правителството във времето и с цел да не се загубят парите ще удовлетворим изискванията на една или друга фирма. Хайде, да видим, като пуснем само най-ниска цена, дали някой ще обжалва? Сигурно, но ще е много интересно КЗК какво ще каже после.


Каталог: uploaded
uploaded -> Магистърска програма „Глобалистика" Дисциплина „Политическият преход в България" Доц д-р П. Симеонов политическа система и политически партии на българския преход студент: Гергана Цветкова Цветкова Факултетен номер: 9079
uploaded -> Конкурс за научно звание „професор" по научна специалност 05. 02. 18 „Икономика и управление" (Стопанска логистика) при унсс, обявен в дв бр. 4/ 15. 01. 2010
uploaded -> Здравната каса забавя парите за болници, аптеки, пациенти
uploaded -> Автобиография Лична информация
uploaded -> Отчет на ип "Реал Финанс" ад към 31 декември 2009 г. А. Статут и предмет на дейност ип „Реал Финанс"
uploaded -> „Здравеопазване
uploaded -> „Здравеопазване
uploaded -> „Здравеопазване
uploaded -> Москов се закани на директори на болници заради борчове и ктб
uploaded -> „Здравеопазване


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   28
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница