Небесен триптих


"Пазете нежните кълнове на Расата!"страница5/6
Дата14.09.2017
Размер0.9 Mb.
1   2   3   4   5   6

"Пазете нежните кълнове на Расата!"

Неизвестни сте, но много скоро по усет ще се насочат към вас. Не ги отблъсквайте. Приемете ги за ученици. Докажат ли годност - превърнете ги в събеседници. Ето ви примерна схема, но знайте, че вие можете да изработите по-добра:

Учениците от най-външния Кръг не знаят и не се досещат, че участват. След преминаване на първата граница им се съобщава че получават възможността да станат участници, но още е рано да се каже дали са приети. На това ниво те биват подтиквани да усвояват Знанието. Който приеме Небесната Вяра в сърцето си и се научи да задвижва тайните механизми, той е прекрачил следващата преграда. Едва тогава издържалият Изпита бива приет, тогава получава сан на багаин. Измежду новопосветените багаини се подбират бъдещите багатури. Останалите продължават по стълбицата на обичайната йерархия. Подобна организация е продиктувана от необходимостта. Тенгрианинът трябва да е извън доминиращата Условност, а самият той да влияе върху процесите, извършващи се в Стария, измамно нов световен ред.

Деца на Тангра, вие не сте променени, а променящи се хора. "Подвижни в подвижното." Неотделими, неотстраними от изходния вид. Неизтребими от него. Общото ви вътрешно сходство със себеподобните е различността, но бъдете неразличими сред бродещите тълпи. Не допускайте тъпата сган да забележи кои сте. Не бива другите да осмислят преживяваната от вас действителност. Съзнавайте своето превъзходство като следващо стъпало в Еволюцията, но не го демонстрирайте. Не сега! Не веднага! Не още! Не преди да сте уверени в Победата!

Вниквайте в мотивите на Врага, не позволявайте той да вникне във вашите. Не обяснявайте гледната си точка.

- Ей ти, животно такова! - рекох веднъж на котката.

- А ти да не би да си растение? - сопна се тя.

Не се изявявайте като нещо различно от котката, ако тя е с размерите на тигър.

Отказваме се от употребата на пряка физическа сила, освен в случаите на самозащита, на отбрана. Отказваме се с мисълта, че за нас думата "Вечност" има само едно измерение - абсолютното. Отказваме се да прилагаме сила, докато ние самите не станем силни. А знаете ли защо те още не са ни обявили всегласно извън закона, защо още не са тръгнали да ни изтребват като бесни псета? Светът реши да ни остави живи, защото прецени, че сме му нужни. Светът ни разрешава да живеем заради звездите, до които ще го отведем. Светът ни отреди да съществуваме в мизерия, за да си осигури нашето утрешно послушание. Какво следва да бъде нашето отношение към света? Когато дойде денят да отлетим към звездите, ние ще отлетим сами.

"Българите са владеели мистични тайни. Знаели са къде се съхранява и как се взема висшата духовна сила - Орендата." - Ваклуш Толев

Да, ние Българите много знаем и много си спомняме. Не в Индия, а в Египет за пръв път е писано, че възелът на Съдбата лежи във Вчерашното. Но откъде египтяните са получили тази мъдрост? Придружаващите Тадухепа-Нефертити жреци донесли известието, че еднакви енергии направляват Знания и Извършващо се. Тогавашните Посветени получили могъщо оръжие, но не съумели да го разработят. Днешните високомерни учени не се досещат за технологията, но вие знаете, воини на Отключеното Небе! Бързайте, изпреварете онези от нас, които преминаха на служба при Тях, нека ние първи стигнем до нашето.

Pазумът е неосезаема за материалните сетива реалност. Едва последиците от неговата дейност имат материално изражение. Те могат да бъдат регистрирани. Огънят е следващото стъпало. Разумът и мисълта са неспособни да проумеят Огнената същност. Две са Божественостите, живеещи в сърцето, докато мозъкът е приютил една. Познанието чрез сърцето е по-висше от мисловното. Силите на ума стигат едва за регистрация на настъпващите промени. Възвестете своята надежда едва, след като осъзнали обречеността си, звероидите загубят своята. Стъпете в Днес, хванете нишките на Вчера и Утре и ги съединете. Започнете подготовката днес, сега, веднага. Но пристъпете към същинско действие Утре.

Вие приемате думите в техния цялостен смисъл. Знаете, че в известен смисъл всичко е материя. Както, и че материята всъщност е енергия. Приемете и думата "тежест" разширено. Внимавайте какви хора, с какво минало, с какъв товар вземате при себе си. Заедно с тях вие поемате отговорност за предначертаността им. Товарът на Съдбата винаги бива доставян на определеното му място. Формулирайте Закона за Съотговорността. Не позволявайте ничие Вчера да ви забавя в похода към вашето Утре!

Бъдете безпощадни към Врага. Не изпитвайте милост и състрадание към заслужените му мъки. Който прегражда пътя на такива като вас, той отваря проход за враговете на Тангра. Нима с Гибелта ще се съюзите?Кои сте вие?

"- Народ, който не е християнски, но има идея за едно Божество;

- Народ, който няма теза за първороден грях, а има идея за безсмъртие;

- Народ, който няма робска институция, но има идея за земя и Държава.

Това бяха Българите, децата на Тангра." - Ваклуш Толев

Изглежда не всички Българи си спомнят какво са били. Но Ваклуш също не казва всичко. Или не всичко знае.Какво сте вие?

Тенгрианството не е религия. То е начин, по който човек възприема околния свят. Тенгрианството е начин на живот. Тенгрианството е възможност да оцелеете, когато другите измрат.

Ако не вярвате в истинността на Библията /По-правилно е да не й вярвате!/, то чуйте гласа, идващ от много по-старата и по-истинска "Книга на мъртвите": "... по време на очаквания Ден, когато ще бъдат претеглени и съдени всички, извършили прегрешения на земята". Знанието за Страшния съд не принадлежи единствено на юдеохристиянството. В миг на озарение един днешен Български поет написа: "Можем да бъдем силни като Бога, но само заедно с Него". Съединете двете Откровения. Ще избегнете участта на осъдени, ако се наредите сред Съдиите. Затрептете в съзвучие с Хармонията на Божествения Ред. Съумейте да се превръщате във Воля!

От разбиране за свободната воля преминете към разбиране за Волята. Не разрушите ли Стария свят - той сам себе си ще разруши. В Homo Sapiens е вложена склонността към самоунищожение. Преценете кога и как да извършите Екзекуцията, за да бъдат щетите най-малки. Станете едно с Тангра! Броят на умъртвените нека няма значение за вас. Не е важно колко, а кои умират. Заслужават ли живот, за да ги жалите? Вижте те как постъпват. Техният свят се отказа от собствените си закони, от собствените си ценности. Техният свят промени своята програма и своите планове, само за да не допусне нас в играта, която уж бе за всички. Защо ние да ги допускаме до нашата игра? Господар на живота ще бъде този, който съумее да отстои владеенето на хоризонта. Всесилен ще е, който се научи да влиза и излиза от обитаемостта. Овладейте Волята и тръгнете в посоката, сочена от нея.

Какво е останало от предишните Раси? Нищо! Само трудноразпознаваеми развалини и тук-там някой дребен предмет с неопределимо предназначение. Същото ще бъде и с човека, ако вие не достигнете изискващото се ниво. Човешкият извор е изчерпан, пуст е. Но там, където вече няма нищо, ако се е съхранила Воля, ще се появи нещо. Все пак помнете, че винаги се намира по някое "акт". Иначе безопашатите зелени нямаше да измрат.

"Омръзна ми да слушам какво искат те! Започни да мислиш какво искаме Ние!" - ми рекоха веднъж. Унищожението на една извършваща се Реалност бива компенсирано със сътворяването на друга. Нека съсредоточим усилията си върху Успеха! "На остров Ерин ще засияе Слънце и оттам ще дойде Спасител. На Земята всичко ще дойдат трима Спасители. Единят от тях ще слезе от планините." - предсказва Раньо Неро. Помислете: нима всичките милиарди двукраки заслужават спасение?

Дойде време за умиране. Древността е оставила контурите на спасителен Изход, но на неблагодарните потомци нищо не бива да се поднася наготово. Нека се потрудят така, както се трудеха живелите преди тях. Всъщност техният собствен свят е още по-егоистичен, по-алчен и по-потаен. Най-добрите, най-съвременните технологии официално не съществуват за народите, които със своя труд заплащат изграждането им. Колобърът дава знание, но умението оставя всеки сам да изгради за себе си. Едва тогава то ще е само негово умение. Съзидателните сили не приемат на гърба им да паразитират просяци. Слабият няма морално право да изисква от силните, нито да им налага каквито и да било условия.

Човек може да изпрати своята воля пред себе си и тя да воюва вместо него. Волята е в състояние да въздейства върху обектите сама, без чужда помощ, независимо от изпратилия я. Явлението е различно от хипнозата и внушаването на мисли. То не е физическо и биологично явление. Но не е и духовно. За останалото се досетете сами.

Аями показа на своя колобър картина: "В каменистата страна труповете лежат на купчини, покрити са с черен прах. Не се виждат рани, не се забелязва кръв. Телата са цели, но са неподвижни. Липсват оръжия, вещите са непокътнати. Хората са излезли като за празник, но ги е постигнала неочаквана смърт". Такава участ очаква всеки, дръзнал да пороби отменителите на всяко робство. Такава участ очаква всеки отменител, взел страната на робовладелците.

Наближава денят Небесните Йерархии да вдигнат голямото и древно Божество. То е с лице към земята, паднало е, лежи на едната си страна. Но онези, чийто ум Богът на този свят не е заслепил, го виждат. Образът на Бога се явява в тяхното озарение. Те се изправят и поздравяват Слънцето със съединени ръце. Изричат словата на Силата. Насилническата цивилизация е повалена в прахта. Измъчените воини, живели цял живот като на боен поход получават своята възможност да се порадват на белия свят и неговите красоти. Те са отвоювали правото да искат и да получават. Останалите могат само да желаят. Печалбата не се дели поравно между господар и слуга, между победител и победен.

Упадъкът и рухването на техния свят са предвидени, описани са, изведени са причините: "Всяка принуда, всеки насилствен опит да бъдат отнети от хората възможностите за доброволна самоизява, водят до духовно поражение и отслабване на обществото." – предупреждава Нанси Крес, но кой да се вслуша? Оглушали, те не чуват тътена на приближаващата се Буря.

Как ще разрушите досегашното?

В основата на този свят, в самите устои на съвременните човешки достижения стои разумът. И с помощта на Разум ще разградите съграденото. Идеята е онова нерегистрируемо, невидимо, недоказуемо всепобедно оръжие, годно да съсипе породената от нея реалност. Доразчистването ще се извърши с Небесен Огън. Създайте несъвместима с общоприетата картина на света. Вдъхнете й плът. Тя сама ще стори нужното. Излишно е да прибягвате до употреба на физическа сила, вредно е да причинявате взривове и разрушения. Нанасянето на терористични удари активизира вражеските защитни сили. Можем ли чрез тероризъм да убием всичките врагове? Не. Затова вместо да се стремим към неизпълнимото, нека сътворим своя духовен СПИН и да оставим той да ги погуби. Нека вместо телата, поразим вражеския стремеж към бъдеще. Борбата с тях е като борба с кърлежи - ако откъснеш тялото, от проникналата под кожата глава израства ново тяло. Не разбирате ли безсмислието на досегашните методи? Сега те са какавиди. Нашата задача е, да ги превърнем в молци, а после да запалим Огъня, който ще ги довърши. Ето ключът: подсъзнателните команди превръщат обяснителната агресивност в аксиоматична. Причиненото си остава свършен факт, а от причинителя отпадат всички подозрения. Вие ще сте недосегаеми, отговорни единствено пред Бъдещето. Нима ще подарите своята отговорност на неразумните? Какво ще отговорят те на Тангра?

Повече няма да обяснявам, даже ще ви оставя мъничка задача за разрешаване: Съвременният свят е тумор, цивилизацията е тумор, днешният човешки начин на мислене е тумор. Как да помогнем на човечеството, как да премахнем тумора, без да осакатим приютилото го тяло?

Паразитите са обхванати от паника. Те бързат да ни съсипят, да се отърват от нас. Непрекъснато си представят как предреченото се сбъдва, как ние идваме, но техните представи са твърде изродени. Те си представят как ние започваме да ги унищожаваме един по един, затова се стремят да измислят все нови и нови предпазни средства. Ние не постъпваме както те мислят, че ще постъпим, ние за тях сме изненада. Не премахваме отделни единици, ако не ни застрашават пряко. Ние разлагаме техния любим свят, както те разложиха нашия. Превръщаме естествената им среда в негодна за обитаване. А като начало свикваме да живеем без онова, което за тях е жизнена необходимост. И те ни помагат!

За нашите съюзници, привърженици на материализма или на някоя от материалистическите религии също имаме напътствия: В нашата война ние не използваме класически терористи. Нашите най-страшни воини са хакери, специалисти по компютри и електроника. Ние създаваме нашите нови заклинания, нашите магически послания, а те ги въвеждат в компютърната мрежа, в Интернет. Така ние сливаме свръхмодернизацията и древността в едно. Така довеждаме своите идеи до елита на нацията и до водещите умове в света. Така завладяваме и покоряваме изгубилото своите духовни защитни способности човешко стадо. Сега е времето да посеем своите бъдещи успехи!

Само че преди това ще се случи голямото унищожение. Едва тогава, след рязкото намаляване броя на човешките същества ще стане ясен смисълът на предсказанието:

Битката бе ожесточена.

Завърши с победа.

Всички живи бяха умъртвени.

Народът е като морски пясък. Държавната власт е сграда, построена върху пясъка. Горко на сградата, построена върху подвижни пясъци! Горко на сградата, раздвижила пясъците! Горко на сградата, чийто основи не достигат до твърдата скала на най-първото време! Кой може да стигне до Началото, без да премине през нас?

В своите действия няма да сте сами, тенгриани! До вас, във вас и около вас винаги ще бъдат божествата на вашите деди. Спомнете си и ще разберете. Размислете над описаното в "Енума Елиш" как се сътворяват един друг по свое подобие, разгърнете нашето Сказание за Чулман и папируса "Ну", където с лекота те се превръщат едно в друго. После вземете някой съвременен учебник по ядрена физика. Изучете квантовата механика. Ще откриете, че Миналото е знаело доста повече за Настоящето. Вчерашната Мъдрост ви казва: "Никой не ви познава. Вие ги познавате. Никой не може да ви хване. Вие ги хващате". Утрешната Мъдрост твърди: "Колкото по-точно се опитваме да измерим положението на частицата, толкова по-неточно ще можем да измерим нейната скорост и обратно". Всепобедността се съдържа в синтеза на двете опитности. Тогава олтарът - помирител се заменя от Трон на Съюзник. механичната Традиция се заменя от Духовна.

И вашите желания стават ваши искания!

Но първо трябва да си върнете земята, за която предците ви заплатиха с кръв. Не можете да признавате неканени пришълци за Съвладетели и да твърдите, че живеете във вашата България. В България властват само Българите!

Не се бойте от онези, които днес наричате "обединено човечество". Разтройте работата на паразитния международен организъм. Умъртвете човешките надежди! Постепенно и много внимателно въвеждайте информация за опасността и помощта Отвън. Цялата истина може да разруши планетата, но посредством премерено дозиране, хората само ще се почувстват беззащитни. Единствената смислена реакция ще бъде присъединяването към воинството на Тангра. Превърнете процеса на осъзнаване в отсяване. Не убеждавайте, а посвещавайте. Оглупяващите ще бягат и ще се крият, проумяващите ще идват, ще прииждат като насекоми, привлечени от светлина. Ще боравите с факти, измислици и спекулации няма да са ви нужни. Космосът не е мъртво и скучно място, както си въобразяват невежите. Космосът гъмжи от движение и живот. Само че от нашата яркоосветена наблюдателница е трудно да забележим какво става Там. Небесните ветрове завличат и довяват до Земята всякакви случайни странници. Едни се очовечават, други измират, трети заминават обратно. Не ги бъркайте с Великите Князе, с космическите Пратеници, наричани от шумерите Нун - Галене, а от акадите - Ихиги. Князете са познати на приелото Тъмня вяра общество като елохими, един от които е библейският IHWH. В конкретния случай става дума за същества от плът и кръв. За смъртни и краткоживеещи, а не за енергийни създания. От дълбините на Вселената към нашата планета приближава ударното ядро на неназовима Враждебност. Авангардът е вече тук, дори е влязъл във връзка с наши неразумни властници. Пришълците са познати с различни имена, но никое от тях не е от съществено значение. По пътя си насам Враждебността застрашава и други. Застрашените разбират необходимостта от съюз за борба със Злото. Но с кого ще се съюзят? Със самодоволното, агресивно, арогантно, алчно, грубо, безскрупулно и нахално човечество? С коварните ни управници, готови веднага да продадат своите подвластни, стига някой да им предложи каквато и да е цена? Такова човечество също е заплаха. Кой би пожелал да има коварен и неверен съюзник?

Алтернативата сте вие - новите разумни, децата на Тангра. За които верността, честта, достойнството не са празни думи. За които Дългът е свещен. Съюзникът ще пристигне и ще ви помогне да разчистите пространство за вашите владения. Дотогава старото трябва да е отслабено. Интензивността на неговата съпротива ще определи степента и размера на пораженията върху човешката Раса. Стремете се да увеличите броя на годните да се спасят. Дотогава вие ще сте пръснати по цялата Земя, между всички народи - не пренебрегвайте никого. Приемете желаещите да дойдат при вас, направете ги свои себеподобни, свои ближни. Издигнете ги в ранг на съратници. Обяснете им, че склонните към подчинение се изложени на смъртоносен риск от обсебване. Главната възможност за оцеляване е скрита в неподчинимостта. Преценка трябва да предшества благоразумието. На християните разяснете посредством скрити от видиотените тълпи християнски текстове: "Който е станал роб против своята воля - той може да бъде освободен. Но който е станал свободен по милостта на своя господар, а сам е отдал себе си в робство - той повече не може да бъде свободен." /Евангелие от Филип/

Пришълците от голямата Бездна също имат свои външни съюзници - част от обитателите на малките затворени светове. Но за последните е още рано да говорим. Засега съветът е: "И никой не трябва да забравя, че нашата планета прекосяваше космическото пространство милиарди години, без да бъде обитавана. И един ден ще поеме същия курс по същия начин, ако хората забравят, че дължат своето свръхсъществуване /суперекзистенция/ не на малкото безумни политици, а на изучаването и безусловното прилагане на Божествените закони." Всъщност нищо ново, но няма да ви разказвам, само ще ви подскажа. И днес на Земята живеят организми, по-приспособени към влошаващите се екологични условия. Ще бъде интересно да споменем дървото Гинко, произходът му води началото си от преди 50 милиона години. Това дърво прекрасно издържа на радиация и замърсена околна среда. Събитията се повтарят, но няма кой да си спомни. А на нас даже няма да ни се наложи да си спомняме, тъй като ние никога не сме забравяли.

"Това, което храните в душите си е реалността на утрешния ден" - повтаряше колобърското поучение Петър Дънов. Вярно говореше Дънов, само че после усилията му бяха насочени към отдалечаване на учениците му от Реалността. Не допускайте грешката да се доверявате на провалени, доказали своята негодност учения. Предизвикайте появата на нови явления, посредством тяхното обявяване. С помощта на достоверност превърнете свръхестественото в обичайно. "Дори отнемането е въздаване, ако си в състояние да прозреш" - писа Българинът Димитър Делян. Отнемете от силата на покварените земни властници и въздайте на достойните земни деца. Не е достатъчно словата ви да бъдат подходящи. Създайте и подходяща материална обстановка. Духът без тяло не е това, което трябва да е. Иначе Тангра не би ни облякъл с тела. Вие сте отрицатели на изроденото човечество, синове на Небето, но не преставате да бъдете човешки синове. Духът на Възкръсващия прониква там, където има хора.

Една подробност: не всички двукраки с човешки облик са хора. Умейте да отличавате истински от неистински. Пък и хората се намножиха повече от допустимото, превърнаха се в напаст. Не можем да живеем всички на една планета и на всички да ни е добре.

Успокоявайки населението, земните властнически статистически централи изчисляват каква територия се пада на един човек. Лъжат, че Земята би ни изхранили всички. Набиват в очите на мамените цифри: площ на планетната суша в квадратни километри, численост на живеещите върху нея човешки същества, количество храна, нужна за един човек... Но пропускат да ни съобщят, че слагат в сметките Антарктида, Сахара, Гренландия и Хималаите, където самото Слънце няма да позволи живот. Спомнете си думите, че в ледената пуста слънцето грее убийствено силно, прогаря плътта, докато костите се оголят. Какво по-добро напомняне за озоновите дупки? А ето и малко суха информация, излизаща от самите техни среди: Според световния фонд за защита на природата, 90% от земните гори са унищожени вследствие на човешката дейност. /октомври 1992 г./ Всъщност защо да говоря за днешния ден, той е пред очите на всички. По-добре насочете погледите си към бъдещето. Казвате, че климатът се е променил? Оплаквате се, че ви е прекалено горещо? А как ли ще се чувствате, когато изгрее второто Слънце?

Стигнахме до разбулването на още едно напътствие. Как Писанията да се превърнат в оръжие? Като ги накараме да зазвучат по разбираем за съвременниците ни начин. Като ги сведем до съвременното разбиране за нещата. Като ги направим приложими. Натрупаните през последните шест хилядолетия по пътя на логиката и опита знания са достатъчни за целта. По повод на Паразитната ценрала Милтън Купър посочи: "Ако имаме свободна енергия, те вече няма да имат властта над нас". Ние различаваме 39 вида енергии, и тайните на всичките са скрити в нашите текстове. Как чуждите ще ни поставят под своя зависимост?

Много грижи могат да отпаднат отведнъж, но ние не го желаем. Трудностите са изпитания, те спомагат за усъвършенстването. В Утрешния Светъл свят ще има място само за съвършени хора. Затова те днес трябва да се борят, да воюват и да побеждават! Те трябва да излязат извън условностите на днешния "... изнежнен, утробен живот...". Помнете: вие съществувате, вегетирате - научете се най-сетне да живеете!

Провокирайте слухове. Предизвиквайте сплетни. Разчитайте на мълвата. Драстично се намесвайте в личния живот на противника. Не се стеснявайте, не мислете дали действията ви са морални. Нима противникът не прави същото? Врагът трябва непрекъснато да бъде изкарван от равновесие. Разширявайте заеманите от вас площи и намалявайте териториите, населявани от изродените слуги на Злото. Нека правата на Свободния бъдат по-големи от тези на роба и на робовладелеца. Тенгрианинът смята робството за престъпление!

Заспалият Повелител на вечното извършване е пробуден. Застанал е и стои в дома на милионите години. Скоро ръцете му ще се прострат, ще извадят едни богове от Бездната, а други ще пратят към унищожението на Огъня, щом цикълът им завърши. Пробуден е и Водачът на новите човеци. Той знае, Знанието го изпълва, но чака изпълнението на условията, а също възрастта, когато земното му тяло ще е готово за действие. Домът на Тъмнината ще се озари. Но това ще е, когато старата Традиция изпълни докрай своето предназначение. А дотогава е предвидено вие да свършите още работа. Не се отпускайте, не мързелувайте. Не се смирявайте. Ако ви поставят наляво - надясно тръгнете. Посоката определяйте вие. "Всичкото време е заключено в настоящето, и да разбереш настоящето, значи да се освободиш от времето." - твърди отказалият да бъде Мирови Учител Джиду Кришнамурти. Вас настоящето ви отхвърли, а заедно с това ви освободи от властта на малкото време. Научете се да управлявате Времевите вихри. Времето навлиза в материята и преминава през нея, но материята не може да се движи толкова бързо, та да навлезе във времето и да го задържи. По-бърза от времето е мисълта.

Вие знаете и разбирате. Вие можете и умеете. Думите от Евангелието на Тома "Иисус каза: Бъдете преминаващи" /1:47/ - за вас се отнасят.

Карат ви да се съмнявате в реалността на Водача? Не вярвате в неговото идване? Според Мишел дьо Нострадамус, Водачът ще пристигне върху крилете на Небесната Вяра. Пророчеството от Премол допълва, че ще тръгнат ръка за ръка: Великият Владетел и новият Първосвещеник. Ще пристигне също и Тази, която малцина чакат: "Аз съм изпратена от Силата. И аз дойдох при тези, които мислят за мен. И те ме намериха сред онези, които ме търсят." - /"Гръм" - I век пр. Хр./. Ето и част от казаното за Нея в Ичкерия през 6763 година по нашето летоброене, когато се обсъждало коя да бъде България: "Роди се лъв от свинята. Небето го призна за избран. И е жена, и ще воюва с мъжете, и ще побеждава. Ако мине два цикъла, ще бъде произведена във висше звание. Тогава ще се разбере, че е жена. Тя ще обедини Българите и ще върне величието на народа. Пазете я." Родена е в година Докс, годината на Свинята, само това ще кажа сега за Нея. Когато Тя пристигне, ще Я познаете лесно. Но нека поговорим още малко за Водача. Предсказанията за "Максимус Понтифектус", Големият Маг не са изолирани. Ислямът говори за "последния Имам, който ще превъзхожда всички останали". За Махди /Добре насоченият Предизвестител/, който в края на Времената ще наложи над света истинската Вяра. А според хиндуисткото учение, ришите, ясновидците се появяват в началото на всяка нова Калпа, Космическа Епоха. Те възвестяват новото Знание. Разбрахте ли защо новото Време, новото Могъщество, новата Власт и новата Вяра са неделими?

Днес никой и нищо не е на своето си място. Ние идем, за да поставим всекиго на мястото му!

Казвате, че сте от Български род. Казвате, че сте верни на Завета. Казвате, че Новото време ви се полага по право. А вие познавате ли Българското право? Благородническата титла се наследява, но може да бъде отнета. Също може отново да се отвоюва. Ето, сега всички сме принудени да отвоюваме онова, което ни беше отнето, което някога беше наше, но което загубихме. Положете усилия и ще бъдете възнаградени! Да, сега нас ни победиха и ние сме победени. Да, нас ни победиха в първите сражения. Сега ние наистина сме победени. Никой обаче не се замисля върху промените в съзнанието както на победители, така и на победени. Никой не се замисля над възможността ние да се превърнем във възмездието на бъдещето. Никой не се замисля над възможността ние да се превърнем в оръжието на Тангра, чрез което Той ще накаже самозабравилия се свят.

Съвместяваме членство в организации, подчинени на интегристката общност с принадлежност към Тенгрианството. Казваме на нашите пратеници: "За тях сте част от Цялото, за тях сте средства. За нас сте братя сред вражеския стан, за тях сте жертвени животни. Ние гледаме на вас като на устремени към Небето души - те гледат на вас като на предназначена за жертвоприношение плът. Чия роля ще приемете? Ще се слеете ли с тях, ще се откажете ли от своята принадлежност към нас? Те ви предлагат точно премерени блага, а после искат да им ги върнете с лихва, двойно. Ние искаме с общи усилия да завоюваме света, който те ни отнеха с измама. Към коя от целите ще тръгнете? На тях сте им нужни, но само временно, те не забравят, че не сте от тях. Ние не ви отделяме от себе си. Коя Общност ви е по-близка?"

Пращаме хората си навсякъде. Те трябва да са навсякъде. Но където и да отидат, те само при нас се чувстват у дома си. Защото при нас наистина са си у дома.

Щом няма изход от днешната ситуация, то ние можем да върнем събитията обратно и да излезем през входа. Или да сътворим нов вход. Дарявайте с идеи авторите на художествени произведения. Те няма да осъзнаят за какво става дума, но ще свършат част от вашата работа. С тяхна помощ предизвиквайте и предотвратявайте събития. Техните политиканстващи велможи дърдорят за "мрачните видения на Оруел", без да проумеят, че виденията са преградили пътя на една още по-мрачна действителност. Разиграните вариации на Огнено ниво отнемат нуждата от проекция в реалното. Огненият вариант сам по себе си е реалност. Той дава храна на божествата, поглъщащи всичко прекалено и излишно, определяйки по този начин хода на събитията. Сине на Тангра, ако не можеш наяве да бъдеш човек между човеците, то нищо не пречи да го правиш скрито. Същественото е човечността да проникне в света, подготвян за твоите деца и внуци.

Изградете у вашите последователи недоверие към властващия свят и неговите догми. Научете ги да презират официалните учения и доктрини. Кажете им, че могъществото на паразитния елит се крепи върху народната сляпа доверчивост. Кажете им, че нашите изводи се подкрепят от представители на все повече нации: "Онова, което наричаме "зло" е продукт на цивилизацията, на нейните ограничения и задръжки, които деформират спонтанната, свободната себеизява на личността." - Урсула Ле Гуин.

Ние обаче знаем: Този свят е средство за осъществяване на нашите цели.

Трябва да се справите. Провалите ли се - няма да има България, няма да има Българи. Но Съветът на Седемте вярва във вас! Българинът е единственият човек на Земята, готов да се жертва заради своите деца. Той ще извърши онова, към което други напразно призовават. Все пак нека чуем и техните думи. Иначе излиза, че само ние говорим за Опасността: "Ако нашите съграждани /в САЩ/ не започнат да се съпротивляват срещу това световно управление, то суверенните държави ще изчезнат и ще се установи една единствена глобална икономическа система." /Гари Ка/ Друг автор, Джим Тейлър е отчаян: "Една организирана опозиция срещу ционисткото владичество над САЩ не се вижда. Никой не е готов да се бори за страната си. Вашата е свършена. Бъдещето е вече програмирано." Същата участ готвят те за повечето народи по света. Тогава високата раждаемост на племена с ниска култура ще изтласка Българите от домовете им. И никой няма да защити прогонения собственик, защото Българския закон ще е отречен. А после и новонастанилите се племена ще бъдат изтребени, такъв е планът. Това ще се случи, ако се доверите на доминиращия поведенчески модел на Новия световен ред, на мечтите за някакво обединено човечество и се отвърнете от заветите на своите деди. Ако пък тръгнете след нас, то "отчаяният вик на шепа хора ще се превърне в зов на един цял народ!" и никоя външна сила няма да ни устои. Дори талмудистките идеолози признават: "Те /техните помощници, онези, на които разчитат/ са специалисти относно нещата, които вече са станали, но кой би могъл да е експерт относно неща, които никога не са се случвали?" /Давид Бен Гурион/

Искате доказателства? Какво да доказваме? Че слънцето грее? Че снегът е студен, а водата е мокра? Че звездите не могат да се пипнат с пръст, а хората се раждат и умират? Истински неподправеното Знание не се нуждае от доказване.

Българската Държава беше, но вече не е наша държава. Сегашните нейни управници са окупатори, които ние трябва да прогоним, защото тя, държавата бе създадена от нас, заради нас и ни принадлежи по Право. Ние знаем, че всички действия против чуждия окупатор са законни!

Тръгнали сме да завоюваме първо цялата страна, цялата Дунавска България, а после и всичките земи, населени с българи. Изпълнени сме със съзнанието, че всичко е наше. Демократи, либерали, комунисти - те биват подкупвани, като им подхвърлят по някое дребно магазинче, по някоя мизерна сума или по някой неособено висок пост за ограничено време. Ние не приемаме, че някой може да ни подари нещо, което бездруго ни принадлежи по право. Сега ясно ли е защо враговете на България залагат на тях, помагат им, а нас подлагат на преследвания? "Аз съм..." - казва демократът /комунистът, либералът/ и изрича някаква чужда дума. Думата обикновено не значи нищо. Те дори не знаят кои са и какви са, а искат нас да ръководят!

Ние идем, за да върнем откраднатата от народа земя, да върнем живота, който чуждите откраднаха от нашия народ. Ние идем да върнем съдържанието и смисъла на думите!

В условията на царстващо преразпределение известността отива при най-умелите, при най-стръвните, при най-нахалните, при най-приспособените, при най-обвързаните с властта. Но никога при най-полезните. Полезните са твърде заети със своите собствени дела. Те нямат време да търсят слава, не се домогват до известност. Нито искат признание от оглупялата тълпа. Полезните смятат за неразумно да пилеят сили, за да печелят овации. Полезните се превърнаха в най-онеправданите хора на света. Единствено в нашия Тенгриански свят полезността е поставена под закрила. А кой е по-полезен от вас, рожби на Огнения народ? Вижте своето място и го заемете!
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница