Нека Бог да е господар във всичко за радост на народите чрез Исус ХристосДата10.04.2018
Размер122.65 Kb.
Нека Бог да е господар във всичко – за радост на народите чрез Исус Христос.

DesiringGod
Неженен в Христос –

име, по-добро от синове и дъщери


Джон Пайпър, 29 април 2007
С български субтитри:

http://video.google.com/videoplay?docid=-42762823465039548&q=source:012034712573219600830&hl=en


Да се помолим.

Отче, има мироглед, който се опитва да вмести библейски частици, а остава светски. Моля те да го промениш така, че бракът и безбрачието да бъдат разбрани както Исус ги разбира в светлината на коренните промени, които той донесе. Аз не мога да предизвикам тази промяна, но ти можеш чрез Духа и словото си. Направи го, за да не бъдат вместени малки парченца истина сред заблудите, а да бъде съборена цялата погрешна система от вярвания. Направи така, че да разберем малките неща като брака и въздържанието така, както ти си ги предвидил в Христос. Така в този преминаващ свят ще се приготвим за вечността. Ела и ми помогни да бъда верен на словото ти и дай уши, които да чуват. Моля те чрез Христос. Амин.

Ще започна и завърша с основната си мисъл, а по средата ще ви заситя с множество текстове. Така на края, когато се върнем към нея, ще имаме основа. Основната ми мисъл е, че Бог обещава на тези от вас, които останат неженени/неомъжени в Христос, благословения, по-добри от тези на брака и децата. Бог ви призовава чрез посвещението на безбрачието си да възвеличавате и прославяте Христос и да изявявате определени истини за него и за царството му. Те блестят по-ясно в живота на тези, които се въздържат и не се женят, отколкото в живота на тези, които са женени. Четири истини, които ще се проявят по-ясно в живот на посветено на Христос безбрачие, отколкото в брака:


  1. Семейството на Бога расте не чрез сексуални отношения и раждане на деца, а чрез новорождение с вяра в Христос1;

  2. Взаимоотношенията в Христос са постоянни и по-ценни от взаимоотношенията в семейството (разбира се, чудесно е когато взаимоотношенията в семейството са и отношения в Христос; знаем обаче че често не е така);

  3. Бракът е временен и най-накрая отстъпва в полза на връзката, към която е сочил през цялото време – връзката между Христос и църквата му, точно както когато виждаме някого на живо, повече нямаме нужда да го гледаме на снимка;

  4. Вярността към Христос е определяща за стойността на живота, който сме живяли; всички други взаимоотношения се осмислят от нея. Никоя роднинска или семейна връзка не е окончателна и решителна; такава е само връзката с Христос.

Това е посланието ми. Това е основната ми мисъл. Остава да видим как е подкрепено от Библията. Ще започнем от средата на Библията, после ще се върнем в началото на Библията и ще идем на края на Библията. Ще я обхванем цялата, защото това е библейското учение за безбрачието.
Исая 56:4,5:
Защото така казва Господ за скопците [тези, които не могат да имат деца, но отдават живота си в уникално служение, например на някой владетел]:
Които пазят съботите Ми
и избират каквото Ми е угодно,
и държат здраво завета Ми,


на тях Аз ще дам в дома Си и вътре в стените Си
спомен2 и име, по-добро от синове и дъщери;
на тях ще дам вечно име,
което няма да се заличи.

На покорните скопци Бог обещава благословения, по-големи от тези за синове и дъщери. С други думи, той обещава на тези от вас, които останат неженени в Христос, по-добри благословения от тези, на които се радват женените и родителите.

Но за да видим това по-ясно, трябва да се придвижим от началото на Библията към нашето време. В създадения ред, въведен от Бог преди грехопадението и в заветния ред от Авраам до Христос, Бог гради заветния си народ чрез физическо възпроизвеждане3. Да бъдеш женен и да имаш деца бе от първостепенна важност. Бог градеше царството си в определен етнос – Израел. Затова бракът и потомството запазваха на името на човека, наследството му и завета.

Битие 1:28: “Плодете се и се размножавайте, напълнете земята и я покорете”. В Битие 2:18, преди грехопадението и преди създаването на жената, Бог каза: “Не е добре за човека да бъде сам; ще му създам подходящ помощник.”

След като Бог избра Авраам за баща на заветния народ, той го изведе, показа му звездите и му каза: “Толкова ще бъде твоето потомство.” А когато Авраам нямаше син поради безплодието на Сара, си направи син от Агар и каза на Бог: “Исмаил да бъде благословен от Тебе!” Отговорът бе: “Не, жена ти Сара ще ти роди син.” С други думи, физическото потомство е било важно и е трябвало да дойде точно по начина, посочен от Бога. Бог потвърди това на Исаак в Битие 26:3: “Аз ще бъда с теб и ще те благословя, защото на теб и на потомството ти ще дам всички тези земи, в утвърждение на клетвата, с която се заклех на баща ти Авраам.” Физическите потомци бяха решаващи за завета.

Потомците бяха така важни за запазването на завета и поради факта, че името на човек се загубваше ако той нямаше собствени деца. За да опази името си, Саул помоли Давид да се закълне, че няма да изтрие потомството му от лицето на земята. 1 Царе 24:21: “Закълни ми се сега в Господа, че няма да изтребиш потомството ми след мен и че няма да погребеш името ми от бащиния ми дом.” Спомнете си сложната система на левиратния брак, т.е. женитбата за жената на починалия брат, за да се запази името на починалия в племето. Правилото бе, че първият син, който се роди, носи името на починалия. Второзаконие 25:6: “И първородният, когото тя роди, да носи името на умрелия брат, за да не се изличи името му от Израел.” Удивителна мярка за запазване на името чрез физическото семе.

Най-известният пример за това е… спомнете си… женитбата на Вооз за Рут. Вооз опази името на свекъра на Рут Елимелех и това на съпруга й Маалон: “А също и моавката Рут, жената на Маалон, получих за жена, за да възстановя името на починалия над наследството му, за да не се изличи името на починалия изсред братята му и в града, в който е живял. Вие сте свидетели днес.” (Рут 4:10)

Виждате колко са били важни бракът, потомството, запазването на името и наследството в Израел. Разбираемо е защо дъщерята на Ефтай поиска да отложи смъртта си с два месеца – не от мъка по живота си, а по това, че щеше да умре неомъжена. Удивително. “Каза още на баща си: Само ми позволи едно нещо - пусни ме за два месеца да ида да се изкача на хълмовете заедно с приятелките ми, и да оплача девството си. Ефтай отговори: Върви.”

На фона на всичко това идва нещо, което ще ви накара да зяпнете от учудване: Исая 56:4,5: “Защото така казва Господ за скопците: Които пазят съботите Ми и избират каквото Ми е угодно, и държат здраво завета Ми, на тях Аз ще дам в дома Си и вътре в стените Си спомен и име, по-добро от синове и дъщери; на тях ще дам вечно име, което няма да се заличи.” Откъде се появи това? И към какво ни насочва? Идва от глава 53. Тук е пророчеството за страданията на Христос, който бе “наранен поради нашите престъпления [и]… бит поради нашите беззакония”. Но замисляме ли се някога над стих 10: Но Господ благоволи Той да бъде бит, – това стори Бог на Христос на кръста, пророкувано е 700 години преди това – предаде Го на печал; когато направиш душата Му принос за грях, – ето го нашето спасение – ще види потомството, ще продължи дните Сизавинаги, защото възкръсна – и това, в което Господ благоволи, ще успее в ръката Му. “Ще види потомството си”. Какво значи това? Исус не се е женил. Оставете смахнатите филми, които казват обратното. Целият смисъл бе в неговото безбрачие и в това че бе сухо дърво, скопец, неженен мъж до смъртта си. Това е най-важното! Той има друг вид потомство. Христос умря за грешниците като мен и вас, които по благодат вярваме и ставаме едно с него. Така ставаме негови деца и деца на Бога. Появи се нов, по-велик начин да раждаш деца.

Затова следващата глава, 54, започва така: “Радвай се, безплодна, която не си раждала! Запей от радост и извикай, която не си била в родилни мъки! Защото синовете на пустата са повече от синовете на омъжената, казва Господ.” Съвсем нов начин на мислене, съвсем нов начин за създаване на семейство се появи в това пророчество и се осъществи с Христос. Исус идва и говори с Никодим, който нищо не разбира. “Уверявам те: само този, който се роди отново, може да види Божието царство.” Дошъл съм да родя деца! Дошъл съм да създам семейство по начин, който не ти е познат!

Павел говори в същия дух в Галатяни 3: “Знайте, че именно онези, които имат вяра, са истинските потомци на Авраам … Чрез вярата всички сте Божии деца в Христос Исус” С други думи, не това че сте физически потомци на Авраам ви приобщава към Божия заветен народ, а вярата ви в Христос и това, че сте родени от Бога.

Петър продължава темата – 1Петър 1:3: В голямата си милост той ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исус Христос от мъртвите и за наследство… Искаш ли наследство? Трябва ти правилния баща – Бог! Как Бог да ти стане баща? Роди се отново! …наследство нетленно, неопетнено и неувяхващо, пазено на небето за нас. Исус, Павел и Петър казват: в Божието семейство децата се раждат и получават наследство не чрез брак или в резултат от сексуални контакти, а чрез вяра и новорождение. Това означава, че неженените християни по нищо не отстъпват на женените в способността си да раждат деца на Бога, а в някои отношения имат и големи предимства.

Апостол Павел беше безбрачен цял живот, или поне през цялото време, в което го познаваме. В 1Коринтяни 9 казва, че няма съпруга, но не знаем дали не е вдовец. И така, той е мъж без брак, но е баща в пълния смисъл на думата. В 1Коринтяни 4:15 казва на църквата си: “дори и да имате десет хиляди наставника в Христос, нямате много бащи; аз съм този, който стана ваш баща в Христос Исус чрез Благата вест.” Това го казва неженен и бездетен мъж. “Аз съм ви баща!” А ето как говори от името на жените в Христос в 1Солунци 2:7: “Но ние бяхме нежни сред вас също както дойка, която се грижи за собствените си деца.” Така ще се каже за много жени в Христос: “Тя беше велика майка без някога да се е омъжвала.”

Внимавайте да не омаловажите това, което казвам и така да пропуснете значението на това радикално учение. Аз не се опитвам да развълнувам и трогна безбрачните и да им вдигна самочувствието насред серията от проповеди за брака. Въобще не ме интересува самочувствието ви. Провъзгласявам временната и вторична природа на брака и семейството в сравнение с вечната и първична природа на църквата. Временната и вторична природа на брака и семейството в сравнение с вечната и първична природа на Божието семейство! Слушайте внимателно, това не е нещо малко. Това е грандиозно! Страхувам се, че сме се настанили в земята си, в културата си и сме идеализирали семейството. Направили сме идол от брака! Тук сме за един дъх време и после изчезваме от лицето на земята! Това, което се случва тук е относително нищожно в сравнение с това, което предстои след възкресението. “При възкресението”, казва Исус в Матей 22:30: “При възкресението хората няма да се женят и омъжват, а ще бъдат като ангелите в небето.” Огласявам пред вас чистата библейска истина, че принадлежността към човешко семейство не е знак за вечно благословение, но принадлежността към Божието семейство е вечно благословение. Взаимоотношенията в семейството са временни. Взаимоотношенията, основани на единство с Христос, са вечни. Бракът е временна институция, но това, което бракът символизира, е вечно – връзката ни с Христос като църква и младоженец.

Когато майката и братята на Исус поискаха да го видят, той каза: “Коя е майка ми и кои са братята ми?“ След това посочи учениците си и каза: “Ето моята майка и моите братя.” Това е най-ясното и радикално изказване в Библията. Искаш да си майка на Исус? Следвай го! Всяка покорна християнка е Божия майка.

“Една жена възкликна: „Благословена е майката, която те е родила и откърмила!” Но Исус й отговори: „Още по-благословени са тези, които чуват Божието слово и му се подчиняват.” Това не означава ли нищо за вас? Тези думи не променят ли представата ви за света? “О, колко блажена е жената, от която си сукал и която те е носила в утробата си!” Исус я поглежда и й казва: “Подчинявай се на Божието слово и ще ми бъдеш майка.” Не издигайте естествените процеси като създаването на деца и брака до нещо повече от това, което са – временни, физически средства за продължаване на живота на света и илюстрации на Христос и църквата, които ще изчезват когато той се върне!

“Истина ви казвам: няма човек, който да е оставил къща или братя, или сестри, или майка, или баща, или деца, или ниви заради мен и заради Благата вест и който да не получи стократно повече сега, в настоящето – къщи и братя, и сестри, и майки, и деца, и ниви, както и гонения, а в идващия свят – вечен живот.” Братко, сестро, независимо дали си женен/а или не, искаш ли много деца, майки, бащи, братя, сестри, земи, покрив за през нощта? Стани част от църквата. Присъедини се към Божието семейство. Това е сериозно призвание за църквата и не мисля, че се справяме добре. Но, църква, чуйте какви трябва да бъдем. Оставяте ги и Бог ги замества със сто други в църквата. Ако си вършим работата.

Какво да кажем, щом познаваме библейската гледна точка за второстепенната и временна природа на брака и раждането на деца? Ще кажем същото, което каза Исус, както и Павел, който следваше Исус. В Матей 19:12 Исус каза: “Има скопци, които така са родени от утробата на майка си; има пък скопци, които са били скопени от човеци; а има и скопци, които сами себе си са скопили заради небесното царство. Който може да приеме това, нека приеме.” Няма причина да разбираме под “сами са скопили себе си” някакво физическо обезплодяване. По същия начин под “извади окото, което те съблазнява”, не разбираме физическо ослепяване. Но и двете изказвания взимаме на сериозно.

Ако можеш, приеми го. Като резултат от Божия призив някои избират живот на безбрачие. На такива е обещано име и спомен, по-добри от наградите на брака и децата.

Павел подема темата в 1Коринтяни 7 и говори направо. Повечето от вас, които сте сами, сте чели този пасаж и сте се чудили какво означава за вас. Чета ви стихове 8, 32,33 и 35: “А сега за неженените и вдовиците ще кажа следното: добре е, ако те останат неженени като мен. …. Искам да нямате грижи. Нежененият човек се грижи за Господните дела и как да угоди на Господа. А жененият човек се грижи за житейски неща и как да угоди на жена си. … Казвам това … за да сте посветени на Господа, без нищо да ви отвлича.”. Павел казва, че всеки има своя дар – стих 7: “един живее по един начин, а друг – по друг”. Или “Който може да приеме това учение, трябва да го приеме.”

Завършваме с това, с което започнахме, като имаме предвид всички тези откъси от Писанията. Ще ви повторя основното си послание. Бог обещава на тези от вас, които останат неженени в Христос, благословения, по-добри от тези, които получават семейните хора и родителите.

Някой може да попита (както аз се запитах): не е ли по-хубаво да имам и двете – благословенията на брака и благословенията на небето? Има два възможни отговора. Ето единия: рано или късно ще откриеш, а може да повярваш и сега, че блаженството да бъдеш на небето с Христос е несравнимо с това да имаш съпруг/а и деца. Да задаваш такъв въпрос е като да питаш: “Щом ще ми дадеш океана, не може ли да получа и един напръстник вода?” Така въпросът губи малко от смисъла си. За да имаме правилна гледна точка, трябва да виждаме небето и Христос по-добре, отколкото ги виждаме сега. Такъв е първият отговор: Освен Тихия океан може ли да получа и един напръстник вода?

Вторият отговор е, че и бракът, и безбрачието ни дават различни изпитания и различни възможности за освещение. Уникални…. различни, но важни. За всеки от двата избора в живота получаваме различни награди и това чия ще е по-голяма не зависи от това дали сме били женени или не, а от това как сме се справили.

Казвам отново на всички неженени в Христос, които възнамеряват да останат така: Бог ви обещава благословения в идващия свят, които са много по-добри от благословенията на брака и децата.

Това обещание носи призив и отговорности. Ако някой не харесваше посланието ми, щеше да каже: “Това, което тези самотници наистина имат нужда да чуят, е че трябва да спрат да бягат от отговорност! Достатъчно са отлагали края на юношеството си! На 30 ли ще излязат от него?” Е, казах това. Ако имате уши да чуете. Ако мислите, че това, което говорих, е покана да си останете тийнейджъри до 35, да си играете на компютърни игри, да си губите времето вместо да положите живота си за Христос, нищо не сте разбрали. Призовавам безбрачните към пълно посвещение на Христос. Порасни и стани баща на 25 без някога да се жениш, ако Бог така иска. На 25 стани майка на духовно семейство, за което се грижиш духовно. Семейството ти няма да е резултат от това че си правил или правила секс! Най-силният и най-приличен на Христос безбрачен човек е този, който умира девствен! Нека мнозина да живеят така! Колко славно! Каква награда ви чака! А светът ще ви каже: “О, каква загуба! Пропилял си живота си…” Светът не разбира нищо. Ако им повярвате, сте загубени.

Има 4 истини, които безбрачните изявяват в този свят по-добре от женените. Помислете – от девет седмици обяснявам на женените как да изявяват Христос. За неженените ми трябва само една седмица. Какво трябва да изявявате вие? Ако аз и Ноел трябва да изявяваме Христос като съпрузи, какъв е дългът на безбрачните? Да показвате тези истини:


  1. Че семейството на Бога расте не чрез сексуални отношения (от които се въздържате поради вярата си в Христос), а чрез новорождение с вяра в Христос. Вие давате живота си за да имате духовни деца!

  2. Че взаимоотношенията в Христос са постоянни и по-ценни от взаимоотношенията в семейството. Вие прекарвате живота си в развиване на вечни връзки! Ноел и аз няма да сме женени в царството! Изключително важно е как женените и безбрачните разбират връзките, приятелствата, завета с хора.

  3. Че бракът е временен и най-накрая отстъпва в полза на връзката, към която е сочил през цялото време – връзката между Христос и църквата му;

  4. И че вярността към Христос е определяща за стойността на живота, който сме живяли; всички други взаимоотношения се осмислят от нея. Никоя роднинска или семейна връзка не е окончателна и решителна; такава е само връзката с Христос.

На него да бъде славата в брака, посветен на Христос и в безбрачния живот, посветен на Христос! Амин.

Да се помолим. Отче, знам добре, че това е послание, ориентиращо в библейската гледна точка и че за отделните хора остават много въпроси. Аз не мога да дам отговорите; различните хора имат различни дарове. Нека този, който може да приеме, да приеме. Но ти, Боже, можеш да им отговориш. Да се оженят ли или да останат без брак? Ти не винаги отговаряш в момента, в който те питаме. Затова те моля да им дадеш търпение спрямо теб и спрямо живота. Моля те да ти бъдат напълно посветени както са сега или, ако се оженят, да ти бъдат напълно посветени в брака си. Бъди пълен господар в живота на безбрачния и пълен господар в живота на женения. В името на Исус. Амин.

***

1 На това място използвах думите на Бари Данилак от есето му “Библейска и теологична гледна точка за безбрачието” (http://www.tyndale.cam.ac.uk/download/Biblicalsinglenessbnd.pdf), стр.15: “Божият народ в Новия Завет не се възпроизвежда чрез физическо размножаване както с Стария Завет, а чрез духовно новорождение.” Есето не е публикувано и отразява настоящата работа на Бари в университета Кембридж. От представянето, което той е направил за безбрачието в Библията, заимствах голяма част от проповедта си.

2 Буквалният превод от иврит е: “между стените си ръка и име, по-добри от синове и дъщери.” За да разберете смисъла на тази дума, сравнете с 2Царе 18:18, където Авесалом “издигна за себе си стълб, който е в царската долина; защото си каза: Нямам син, който да опази паметта на името ми; затова нарече стълба на своето име; и той се нарича и до днес Авесаломова ръка.” (буквален превод, обикновено се превежда “паметник, спомен”) Авесалом построи паметник за себе си. Така запази спомена за себе си със собствената си ръка. Вероятно идеята на ръката е, че доброто, което идва в бъдещето или паметникът, който пази спомена за нас, има траен резултат, сякаш ръката ни още е жива.

3 Данилак, стр. 9.

Бележка от преводача: Всички цитати от Стария Завет са от “ББД 2005”, а тези от Новия – от “Съвременен превод 2004”, освен ако не е посочено друго.

By John Piper. © 2008 Desiring God. Website: desiringGod.org

Превод: Лора Добрева, www.christian-books.hit.bg

Английският текст използван с разрешението на автора.

Според заръките на автора на проповедта ви молим да разпространявате този филм и текста на проповедта безплатно, без да го променяте и да посочите източника.

Радвайте се на истината,

че Бог е най-силно прославен в нас

когато сме най-пълно задоволени в него.

DesiringGod
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница