Необходими документи към декларация по чл. 27 от нуружнножп /фонд “Резервен”/ Семейно положениеДата26.09.2018
Размер31.62 Kb.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН “ИЗТОЧЕН”

Необходими документи към декларация по чл.27 от НУРУЖННОЖП /фонд “Резервен”/

 1. Семейно положение

 1. Копие от удостоверение за сключен граждански брак:

 2. Копие от удостоверение за семейно положение от служба ГРАО-стая 25, район „Източен”, за членове на семейството /за несключили граждански брак/:

 3. Копие от решение/я на съда за прекратяване на граждански брак:

 4. Копие от удостоверение за раждане на всички членове на семейството /домакинството/:

 1. Копие от документи, удостоверяващи основанията, въз основа на които се иска настаняване в общинско жилище от фонд “Резервен”

1. При природни и стихийни бедствия и аварии – служебна бележка от съответните служби;

2. При застрашени от самосрутване имоти – копие от протокол за освидетелстване и заповед за премахване по реда на чл. 195 от ЗУТ;

3. При остри социални и здравословни проблеми;

3.1. За безработните – служебна бележка за регистрация в дирекция “Бюро по труда” и/или служебна бележка за размера на получаваното обезщетение;

3.2. За неработещите, нерегистрирани в дирекция “Бюро по труда” – копие от титулната страница на трудовата книжка и страницата с правоъгълен печат на последното работно място;

3.3. Удостоверения за вида и размера на получаваните социални помощи от дирекция “Социално подпомагане” към съответния район;

3.4. Удостоверения за размера на пенсиите от РУСО;

3.5. Служебна бележка за трудово възнаграждение за 12 месеца назад;

3.6. Документи за допълнителни доходи от хонорари, търговска стопанска дейност, наеми, ренти и други;

3.7. Документи удостоверяващи здравословното състояние на лицата: експертни решения на ТЕЛК, РЛКК; епикризи и други; 1. За кметове и зам. кметове – които нямат жилище на територията на община Пловдив - документ, удостоверяващ заеманата длъжност в структурата на администрацията.

 1. Имотно състояние на семейството /домакинството:

 1. При притежаване на жилищни /вилни или реално обособени части от такива имоти - копие от нотариален акт, делбен протокол, съдебно решение, договор и други документи за собственост;

2. При ритежаване на ограничено вещно право на ползване на жилищен /вилен или реално обособена част от такива имоти – копие от нотариален акт , делбен протокол, съдебно решение, договор и други документи за собственост;

 1. При извършване на отказ от учредено, отстъпено или запазено право на ползване върху имоти – документ за извършен отказ;

 1. Адресна регистрация

 1. Копие от документ/и за самоличност на всички членове на семейството/ домакинството;

 2. Копие от документ/и за история на настоящ и постоянен адрес от служба ГРАО-стая 25, район „Източен”, на всички пълнолетни членове на семейството/ домакинството;

 1. Жилищно състояние и условия при които живее семейството към момента на представяне на декларацията – копие от документ, удостоверяващ собственоста и състоянието на обитаваните помещения, Заповед по реда на чл. 195 от ЗУТ, нотариално заверен договор за наем, настанителна заповед и други;

 2. Данни за родителите на деклараторите:

 • документи, удостоверяващи имотното състояние на родителите на деклараторите, копия: от нотариален акт, делбен протокол, съдебно решение, договор и други документи за собственост;

 • при починали родственици – удостоверение/я за наследници, документи за собственост на недвижими имоти на почиталите родственици/ копия: от нотариален акт, делбен протокол, съдебно решение, договор, удостоверение за декларирани данни от ТДД и други документи за собственост/;

VІІ. Удостоверение от Агенция по вписванията ТЗ по вписванията за регистрирани актове на всички навършили пълнолетие членове на семейството/домакинството.
VІІІ. Данни за предишни картотеки: копие от входящ номер и дата.

ІХ. Копие от квитанции за платени консумативи: платен наем за общинско жилище, ел. Енергия, телефон, ВиК и други;

X. Други документи , удостоверяващи обстоятелствата в декларацията по чл. 27 от НУРУЖННОЖП.

ХІ. Декларация “ фонд Резервен”.

ПРИЕМНИ ДНИ: вторник от 9ч. до 12ч.,

четвъртък от 9ч. до 12ч.Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
2016 -> Национален кръг на олимпиадата по физика 05. 04. 2016 г., гр. Ловеч Възрастова група клас
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „А” рг мъже – Южна България мъже временно класиране
2016 -> Конкурс за изписване на великденски яйце по традиционната техника съвместно с одк велинград 27 април
2016 -> Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – софия-град


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница