Неофициален превод от английски на български език! Общи препоръки настраница1/12
Дата18.08.2018
Размер0.78 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Неофициален превод от английски на български език!


Общи препоръки на

Комитета за ликвидиране на дискриминацията по отношение на жените


Обща препоръка № 1 (пета сесия, 1986 г.) 3

Обща препоръка № 2 (шеста сесия, 1987 г.) 4

Обща препоръка № 3 (шеста сесия, 1987 г.) 4

Обща препоръка № 4 (шеста сесия, 1987 г.) 5

Обща препоръка № 5 (седма сесия, 1988 г.) 5

Временни специални мерки 5

Обща препоръка № 6 (седма сесия, 1988 г.) 5

Ефективен държавен апарат и публичност 5

Обща препоръка № 7 (седма сесия, 1988 г.) 6

Ресурси 6

Обща препоръка № 8 (седма сесия, 1988 г.) 7

Изпълнение на член 8 на Конвенцията 7

Обща препоръка № 9 (осма сесия, 1989 г.) 7

Статистически данни за ситуацията на жените 7

Обща препоръка № 10 (осма сесия, 1989 г.) 7

Обща препоръка № 11 (осма сесия, 1989 г.) 8

Технически консултативни услуги за докладване на задължения 8

Обща препоръка № 12 (осма сесия, 1989 г.) 9

Насилие срещу жените 9

Обща препоръка № 13 (осма сесия, 1989 г.) 9

Равно възнаграждение за труд с равна стойност 9

Обща препоръка № 14 (девета сесия, 1990 г.) 10

Обрязването при жени 10

Обща препоръка № 15 (девета сесия, 1990 г.) 12

Избягване на дискриминацията по отношение на жените в националните стратегии за превенция и контрол на синдрома за придобита имунна недостатъчност (СПИН) 12

Обща препоръка № 16 (десета сесия, 1991 г.) 13

Работещи жени в семейни предприятия от градовете и селата, които не получават възнаграждение 13

Обща препоръка № 17 (десета сесия, 1991) 14

Измерване и количествено определяне на домакинските дейности, извършвани от жените без заплащане и тяхното признаване в брутния национален продукт 14

Обща препоръка № 18 (десета сесия, 1991 г.) 15

Жени с увреждания 15

Обща препоръка № 19 (единадесета сесия, 1992 г.) 15

Насилие срещу жените 15

Коментари по конкретни членове на Конвенцията 17

Обща препоръка № 20 (единадесета сесия, 1992 г.) Резерви по Конвенцията 21

Обща препоръка № 21 (тринадесета сесия, 1994 г.) 22

Равенство в брака и семейните отношения 22

Обществен и частен живот 25

Различни форми на семейството 25

Полигамни бракове 25

Семейна собственост 28

Наследство 29

Насилие срещу жените 30

Резерви 30

Доклади 31

Законодателство 31

Обща препоръка № 22 (четиринадесета сесия, 1995 г.) 32

Обща препоръка № 23 (шестнадесета сесия, 1997 г.) 33

Политически системи 36

Временни специални мерки 36

Обобщение 37

Обща препоръка № 24 (двадесета сесия, 1999 г.) 44

Обща препоръка № 25 (тридесета сесия, 2004 г.) 54

I. Увод 54

II.Предистория: предмет и цел на Конвенцията 54

III. Значение и обхват на временните специални мерки от Конвенцията 56
Общи препоръки на

Комитета за ликвидиране на дискриминацията по отношение на жените

Обща препоръка № 1 (пета сесия, 1986 г.)


Първоначалните доклади, представени съгласно член 18 на Конвенцията следва да покриват ситуацията до датата на представяне. Впоследствие, докладите следва да бъдат представяни най-малко на всеки четири години след датата, до която е трябвало да бъде представен първият доклад и следва да включват трудностите, които държавите са срещнали прицялостнтоизпълнение на Конвенцията и мерките, приети за техното преодоляване.

Обща препоръка № 2 (шеста сесия, 1987 г.)


Комитетът за ликвидиране на дискриминацията по отношение на жените,

Като има предвид, че Комитетът срещна трудности в своята работа поради това, че някои първоначалните доклади на държавите съгласно член 18 на Конвенцията не отразяват адекватно информацията, с която съответната държава - страна по Конвенцията разполага, в съответствие с инструкциите,

Препоръчва:

(a) Държавите, при подготвяне на докладите съгласно член 18 на Конвенцията, трябва да следват общите препоръки, приети през август 1983 г. (CEDAW/В/7), що се касае за формата, съдържанието и датата на докладите;

(б) Държавите трябва да следват общите препоръки, приети през 1986 г. при следните условия:

"Първоначалните доклади, представени съгласно член 18 на Конвенцията следва да покриват ситуацията до датата на представяне. Впоследствие, докладите следва да бъдат представяни най-малко на всеки четири години след датата, до която е трябвало да бъде представен първият доклад и следва да включваттрудностите, които държавите са срешнали при цялостнот изпълнение на Конвенцията и мерките, приети за тяхното преодоляване."

(в) Допълнителната информация, допълваща доклада на държавата следва да бъде изпратена на Секретариата най-малко три месеца преди сесията, на която докладът трябва да бъде разгледан.

Обща препоръка № 3 (шеста сесия, 1987 г.)


Комитетът за ликвидиране на дискриминацията по отношение на жените,

Като отчита, че Комитетът за ликвидиране на дискриминацията по отношение на жените е разгледал 34 доклади от държавите-страни от 1983 г. насам,

като отчита освен това, че въпреки че докладите дойдоха от държавите с различни степенна развитие, те представят особености във вариращинива, показващи съществуването на стереотипни концепции за жените, дължащи се на социокултурни фактори, водещи до продължаване на дискриминацията по признак пол и възпрепятстващи изпълнението на член 5 на Конвенцията,

настоява всички държави да приемат ефективно програми за обучение и обществена информация, които ще помогнат да се премахнат предразсъдъците и настоящите практики, които възпрепятстват пълното действие на принципа на социално равенство на жените.


Обща препоръка № 4 (шеста сесия, 1987 г.)


Комитетът за ликвидиране на дискриминацията по отношение на жените,

като изследва докладите на държавите на своите сесии,

като изразяват загриженост по отношение на значителния брой резерви, които изглеждат несъвместими с предмета и целта на Конвенцията,

приветства решението на държавите да разгледат резервите на следващото събрание в Ню Йорк през 1988 г., и за целта предлага, всички заинтересовани държави- да преразгледат тези резерви с оглед да ги оттеглят.Каталог: progress2009 2010 -> images -> stories -> materiali
materiali -> Закон за изменение на някои правила за държавната служба от 7 февруари 1995 г. Gvnw, стp. 102, наричан по-нататък «спорната разпоредба»
materiali -> Решение на Съда от 22 април 1997 г към кратка библиографска справка Celex номер 61995J0180 Автентичен език Немски език Дати
materiali -> Решение на Съда (трети състав) от 5 март 2009 г
materiali -> Международните и европейските правни стандарти за борба с изразяването на расизъм”
materiali -> Неофициален превод от английски на български език! Hri/gen/1/редакция 7
materiali -> Агенция за основни права, г-н Нирадж Натуани


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница