Неофит рилски” катедра д и п л о м н а р а б о т а


Обща характеристика на транспорта като отрасълстраница3/4
Дата25.05.2023
Размер66 Kb.
#117833
ТипДиплом
1   2   3   4
ЗА ТРАНС.ДР
Обща характеристика на транспорта като отрасъл

Транспортът е основен структуроопределящ отрасъл на националната икономика. Неговото функциониране и развитие е свързано с необходимостта от транспортни услуги. Количествените и качествените изисквания към тях са в пряка зависимост от динамиката на икономическите, структурните, пазарните и други промени в икономиката и степента на нейната международна интеграция. Като отрасъл на една национална икономика той има особености спрямо другите отрасли и те като цяло го правят специфичен такъв. Те са следните:

 • Транспортът като материална база има три основни базови елементи: превозни средства, транспортна инфраструктура и товари и пътници като предмет на превозите;

 • Транспортът има комплексни, отраслови, частни, държавни и международни стопански и социални функции. Това създава редица проблеми, свързани с разработването и финансирането на единни програми за развитие.

 • Транспортният отрасъл е комплекс от различните видове транспорт със сложни връзки, динамично протичащи процесии и със специфични характеристики на транспортните услуги. ;

 • Продукцията на транспортният отрасъл се измерва със специфични показатели, не е разделена по време и пространство и се извършва едновременно;

 • В резултат на горната особеност се извършва само промяна в местоположението на товарите и пътници, но без да се изменят техните свойства, качества и обем;

 • При транспортния процес няма суровини, нито стоки на склад и не се създава нов обществен продукт. Не се влагат суровини;

 • Транспортните структури са изключително сложни и динамични. Те са съчетание между скъпоструващи инфраструктурни обекти и динамично променящи своето местоположение в пространството транспортни средства. Много често за реализацията на една транспортна услуга се използват различни видове транспорт, които осъществяват процеса на територията на цялата страна или на няколко континента. При тези условия ефективността и конкурентната способност на отрасъла е в пряка зависимост от съвместимостта на транспортните технологии както между видовете транспорт в страната, така и с този на другите страни;

 • Посочената необходимост от технологична съвместимост между видовете транспорт в национален и международен аспект предполага съвместимост и на системите и подходите за управление на всички процеси, свързани с организацията, мениджмънта, инвестициите, иновационната политика и т.н.;

 • Транспортният процес като цяло се реализира в сферата на обръщението, а не в производството;

 • Транспортът е начало и продължение на преобладаващата част от производствено-икономическите и социалните процеси

  Сподели с приятели:
1   2   3   4
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница