Нетна стойност на активите на един дял: 8421лвДата06.09.2016
Размер11.81 Kb.
На основание чл. 190 от ЗППЦК и Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ Аврора Кепитъл – Балансиран/DFACB/, Ви уведомяваме, че за 04.03.2008 год. стойностите на един дял на договорния фонд са следните:


- Нетна стойност на активите на един дял: 8.8421лв;
- Емисионна стойност над 20 000 лева: 8.8421лв на един дял;

- Емисионна стойност над 2 000 до 20 000 лева: 8.8863лв. на един дял;

- Емисионна стойност до 2 000 лева: 9.1958лв. на един дял;
- Цена на обратно изкупуване на един дял, държан над 2 години: 8.8421 лв.
- Цена на обратно изкупуване на един дял, държан под 2 години: 8.6653лв.
По тази емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изпълняват поръчките, подадени на предишния работен ден.
В цените са включени следните разходи:
- Разходите за емитиране при инвестиране над 20 000 лв. – 0.00% от нетната стойност на активите на един дял;

- Разходите за емитиране при инвестиране над 2 000 лв. до 20 000 лв. вкл. – 0.5% от нетната стойност на активите на един дял;


- Разходите за емитиране при инвестиране до 2 000 лв. вкл. – 4.00% от нетната стойност на активите на един дял;
- Разходите за обратно изкупуване при държане на инвестицията над 2 години – няма;

- Разходите за обратно изкупуване при държане на инвестицията под 2 години – 2.00%.

Към 04.03.2008 год.:
- Брой дялове в обръщение: 154 126.5766 бр.
- Нетна стойност на активите: 1 362 800.91лв.

  Pursuant to Art. 190 of the POSA and to the Prospectus for public offering of units of Mutual Fund Aurora Capital-Balanced, BSE code - DFACB, please be informed of the company unit values as of 04.03.2008:


- Net assets value: BGN 8.8421per unit
- Issuing value over BGN 20,000: BGN 8.8421per unit
- Issuing value from BGN 2,000 to BGN 20,000: BGN 8.8863per unit
- Issuing value up to BGN 2,000: BGN9.1958 per unit
- Redemption price per unit held more than 2 years: BGN 8.8421
- Redemption price per unit held less than 2 years: BGN 8.6653
The prices above will be valid for orders given on the previous working day.
The prices above are inclusive of the following costs:
- Issuing costs when investing over BGN 20,000 will amount to 0.00% of the net assets value per unit.
- Issuing costs when investing from BGN 2,000 up to and BGN 20,000 will amount to 0.5% of the net assets value per unit.
- Issuing costs when investing up to and BGN 2,000 will amount to 4.00% of the net assets value per unit.
- There are no redemption costs for an investment held more than 2 years.
- The redemption costs for an investment held less than 2 years amount to 2.00%.

As of 04.03.2008:


- Number of units in circulation: 154 126.5766 units
- Net assets value: BGN 1 362 800.91


76A, James Baucher Blvd., 1407 Sofia, Bulgaria; tel.: + 359 2 805 28 70, fax: + 359 2 805 28 81

www.avroracapital.comКаталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница