Неустановена принадлежност


Колеж по туризъм - Благоевградстраница2/2
Дата07.08.2018
Размер424.8 Kb.
1   2

Колеж по туризъм - Благоевград

проверени 11 лица

Колеж по телекомуникации и пощи

проверени 3 лица

Комисията за финансов надзор

проверени 17 лица

кандидати за кмет (частични избори 2007 г.) на:

с. Пчеларово, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич


проверени 2 лицакандидати за кмет (частични избори 2008 г.) на:

кметство Спахиево, общ. Минерални бани, обл. Хасково


проверени 3 лицакандидати за кмет (частични избори 2008 г.) на:

кметство Овчарово, общ. Шумен;

кметство Д-р Йосифово, общ. Монтана;

общ. Бобошево


кандидати за кмет (частични избори 2008 г.) на:

кметство Големо Бучино, общ. Перник;

кметство Козарско, общ. Брацигово

кандидати за кмет (частични избори 2008 г.) на:

кметство Кръвеник, общ. Севлиево;

кметство Орешец, общ. Димово;

кметство Късак, общ. Доспат;

кметство Куртово Конаре, общ. Стамболийски

кандидати за кмет (частични избори 2009 г.) на:

кметство Седловина, общ. Кърджали;

кметство Брест, общ. Гулянци;

кметство Зарица, общ. Главиница;

кметство Ряхово, общ. Сливо поле;

кметство Алдомировци, общ. Сливница;

кметство Мокреш, общ. Вълчедръм

проверени 20 лицакандидати за кмет (частични избори 2009 г.) на:

кметство Пробуда, общ. Търговище


проверени 2 лицакандидати за кмет (частични избори 2010 г.) на:

общ. Габрово;

кметство Гълъбово, общ. Баните;

кметство Долна Секирна, общ. Брезник;

кметство Карапелит, общ. Добричка


проверени 16 лицакандидати за кмет (частични избори 2010 г.) на:

кметство Костандово, общ. Ракитово;

кметство Вонеща вода, общ. Две могили;

кметство Дрангово, общ. Брезово;

кметство Станево, общ. Лом;

кметство Пресяка, общ. Ловеч;

кметство Вировско, общ. Враца;

кметство Живково, общ. Ихтиман


проверени 30 лицакандидати за кмет (частични избори 2010 г.) на:

кметство Орех, общ. Крумовградпроверено 1 лице

кандидати за кмет (частични избори 2012 г.) на:

кметство Върбовка, общ. Павликени;

кметство Александрово, общ. Павел баня

проверени 4 лицакмет на кметство Батак, общ. Павликени

проверени 2 лица

кандидати за кмет (частични избори на 07.10.2012 г.)

кмет на кметство Туховища, общ. Сатовча; за кмет на кметство Калофер, общ. Карлово; за кмет на кметство Пиргово, общ. Иваново; за кмет на кметство Байково, общ. Хитрино; за кмет на кметство Ивайло, общ. Пазарджик; за кмет на кметство Рогозче, общ. Джебел; за кмет на кметство Доброплодно, общ. Ветрино; за кмет на кметство Горна Студена, общ. Свищов; за кмет на кметство Хърлец, общ. Козлодуйпроверени 21 лица

кандидати за кмет (частични избори на 04.11.2012 г.)

кмет на кметство Баланово, общ. Дупницапроверени 2 лица

кандидати за кмет (частични избори на 18.11.2012 г.)

кмет на кметство Лиляк, общ. Търговище; за кмет на кметство Радовене, общ. Романпроверени 7 лица

кандидати за кмет (частични избори на 07.04.2013 г.)

кмет на кметство Глоджево, общ. Ветово; за кмет на кметство Пелишат, общ. Плевен; за кмет на кметство Подрумниче, общ. Крумовград; за кмет на кметство Краводер, общ. Криводол; за кмет на кметство Долен, общ. Златоград; за кмет на кметство Власатица, общ. Враца; за кмет на кметство Мечка, общ. Иваново; за кмет на кметство Зарник, общ. Кайнарджа; за кмет на кметство Смоляновци, общ. Монтанапроверени 19 лица

кандидати за кмет (частични избори на 12.05.2013 г.)

кмет на кметство Повет, общ. Кърджали; за кмет на кметство Стежерово, общ. Левски; за кмет на кметство Синьо бърдо, общ. Романпроверени 7 лица

кандидати за кмет (частични избори на 30.06.2013 г.)

за кмет на община Варнапроверени 6 лица

кандидати за кмет (частични избори на 24.11.2013 г.)

кмет на кметство Ръжево Конаре, общ. Калояново; кмет на кметство Брезница, общ. Гоце Делчев, общ. Павликенипроверени 4 лица

кандидати за кмет (частични избори на 08.06.2014 г.)

кмет на кметство Червена вода, общ. Русе; кмет на кметство Помен, общ. Две могили; кмет на кметство Гороцвет, общ. Лозница


проверени 4 лицакандидати за кмет (частични избори на 29.06.2014 г.)

кмет на кметство Черни връх, общ. Каменопроверени 2 лица

кандидати за кмет и за общински съветници

(частични избори на 15.03.2015 г.)

община Сърницапроверени 21 лица

кандидати за кмет (частични избори на 05.06.2016 г.)

кмет на кметство Калейца, общ. Троян; кмет на кметство Срединка, общ. Кърджали; кмет на кметство Невестино, общ. Кърджали; кмет на кметство Горско Дюлево, общ. Момчилград; кмет на кметство Ауста, общ. Момчилград; кмет на кметство Токачка, общ. Крумовград; кмет на кметство Стояновци, общ. Роман; кмет на кметство Мъдрево, общ. Кубрат; кмет на кметство Каменар, общ. Лозница; кмет на кметство Идилево, общ. Севлиево и кмет на кметство Старо село, общ. Радомир


проверени 12 лицакандидати за кмет (частични избори на 11.12.2016 г.)

кмет на кметство Генерал Киселово, общ Вълчи дол; кмет на кметство Дола Кула, общ. Крумовград; кмет на кметство Вълчин, общ. Сунгурларе и кмет на кметство Врабево, общ. Троянпроверени 7 лицакандидати за кмет (частични избори на 19.02.2017 г.)

кмет на кметство Мирянци, общ. Пазарджик; кмет на кметство Глоджево, общ. Ветово; кмет на кметство Лом Черковна, общ. Бяла, обл. Русе; кмет на кметство Градница, общ. Севлиево и кмет на общ. Кубратпроверени 11 лицакандидати за кмет (частични избори на 30.04.2017 г.)

кмет на кметство гара Орешец, общ. Димово; кмет на кметство Люляково, общ. Кърджали; кмет на кметство Лозенец, общ. Царево; кмет на кметство Козаревец, общ. Лясковец и кмет на кметство Гецово, общ. Разградпроверени 12 лицакандидати за кмет( частични избори 08.10.2017 г.)

кмет на община Трън; за кмет на община Вълчи дол; за кмет на кметство Генерал Киселово, общ. Вълчи дол; за кмет на кметство Скалак, общ. Руен; за кмет на кметство Нивянин, общ. Борован; за кмет на кметство Ракево, общ. Криводол; за кмет на кметство Цани Гинчево, общ. Никола Козлево; за кмет на кметство Чукарка, общ. Айтос; за кмет на кметство Сухаче, общ. Червен бряг и за кмет на кметство Попович, общ. Бяла.Проверени 21 лица

кандидати за кмет (частични избори на 18.02.2018 г.)

кмет на кметство Кочово, общ. Велики Преслав; за кмет на кметство Брест, общ. Гулянци; за кмет на кметство Средище, общ. Кайнарджа; за кмет на кметство Градешница, общ. Криводол; за кмет на кметство Звиница, общ. Кърджали; за кмет на кметство Енчец, общ. Кърджали; за кмет на кметство Любенец, общ. Нова Загора и за кмет на кметство Кестеново, общ. Омуртаг.

Проверени 16 лица

кандидати за кмет (частични избори на 20.05.2018 г.)

кандидати за кмет на община Лозница; за кмет на община Макреш; за кмет на кметство Семчиново, общ. Септември; за кмет на кметство Криво поле, общ. Хасково; за кмет на кметство Мост, общ. Кърджали; за кмет на кметство Миланово, общ. Велики Преслав; да кмет на кметство Лясково, общ. Добричка; за кмет на кметство Галиче, общ. Бяла Слатина; за кмет на кметство Беден, общ. Девин и за кмет на кметство Маломир, общ. Върбица.Проверени 12 лица

кандидати за УС на БНТ

проверени 2 лица

кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – община Ковачевци

проверени 61 лица

лица по чл. 27 от закона (кандидати за генерален директор на БНР)

проверени 8 лица

лице по чл. 27 от закона (Кристалина Иванова Георгиева-Кинова)

проверено 1 лице

лица от кабинета по чл. 3, ал. 1, т. 3 – министър-председателят, заместник министър-председателите, министрите и заместник-министрите

проверени 47 лицалица по чл. 3, ал. 1, т. 3 – министър-председателят, заместник министър-председателите, министрите и заместник-министрите (Министерски съвет с министър-председател г-н Близнашки)

проверени 36 лица

лица по чл. 3, ал. 1, т. 3 – министър-председателят, заместник министър-председателите, министрите и заместник-министрите (Министерски съвет, избран на  07.11.2014 г.)

проверени 46 лица

лица по чл. 3, ал. 1, т. 3 – министър-председателят, заместник министър-председателите, министрите и заместник-министрите кадрови промени

проверени 4 лица

лица по чл. 3, ал. 1, т. 22 – членовете на политическите кабинети на министър-председателя, на заместник министър-председателите и на министрите – Министерство на енергетиката.

проверени 1 лице

лица по чл. 3, ал. 1, т. 20 – председателите, заместник-председателите, секретарите и членовете на централните, районните и общинските избирателни комисии за произвеждане на избори - ЦИК

проверени 1 лице

Лица по чл. 3, ал. 1, т. 20 – общинските избирателни комисии – частични избори, насрочени на 02.07.2017 г.

проверени 20 лица

министри и заместник-министри, избрани или назначени след постановяване на решение № 101/25.11.2009 г. до 27.10.2010 г.

проверени 16 лица

Министерски съвет – кадрови промени 2017 г.

проверени 5 лица

Министерство на културата

проверени 5 лица

Международно висше бизнес училище - Ботевград

проверено 1 лице

Национален военен университет "Васил Левски"

проверени 49 лица

Национална агенция за професионално образование и обучение

проверени 11 лица

Национално бюро за правна помощ

проверени 8 лица

Националния център за изучаване на общественото мнение

проверени 4 лица

КТ „ПОДКРЕПА”

проверени

116 лица


ОБЕДИНЕНИЕ „ПРОМЯНА

проверени 5 лица

Община Антон

проверени 48 лица

Oбщина Перущица

проверени 54 лица

Община Самуил

проверени 2 лица

Oбщина Сопот

проверени 41 лица

Председателите, заместник-председателите, секретарите и членовете на районните избирателни комисии за произвеждане на избори за кандидати за 44 Народно събрание – 2017 г. – настъпили кадрови промени

проверени 7 лицаПриватизирани общински предприятия към община Бургас - членовете на управителните, контролните и надзорните органи на преобразувани и приватизирани общински предприятия и членовете на управителните, контролните и надзорните органи на дружества, както и еднолични фирми и еднолични търговци (купувачи), придобили акции или дялове от Фина механика ЕООД; Нармаг ЕООД; Възход ЕООД

проверени 10 лицаПриватизирани общински предприятия към община Велико Търново - членовете на управителните, контролните и надзорните органи на преобразувани и приватизирани общински предприятия и членовете на управителните, контролните и надзорните органи на дружества, както и еднолични фирми и еднолични търговци (купувачи), придобили акции или дялове от Жилстрой ЕООД; СП Културен отдих и художествена украса; Строител ЕООД; Обществено хранене ЕООД; Свежест ЕООД; Хлебопроизводство и сладкарство ЕООД; Стоматологичен център 1; Диагностично - Консултативен Център 1

проверени 79 лицаПриватизирани общински предприятия към община Враца - членовете на управителните, контролните и надзорните органи на преобразувани и приватизирани общински предприятия и членовете на управителните, контролните и надзорните органи на дружества, както и еднолични фирми и еднолични търговци (купувачи), придобили акции или дялове от Валве инженеринг ЕООД; Мебел ЕООД; Свежест ЕООД; Инжстрой ЕООД

проверени 14 лицаПриватизирани общински предприятия към община Силистра - членовете на управителните, контролните и надзорните органи на преобразувани и приватизирани общински предприятия и членовете на управителните, контролните и надзорните органи на дружества, както и еднолични фирми и еднолични търговци (купувачи), придобили акции или дялове от МИР ООД

проверени 82 лицаПриватизирани общински предприятия към община Сливен - членовете на управителните, контролните и надзорните органи на преобразувани и приватизирани общински предприятия и членовете на управителните, контролните и надзорните органи на дружества, както и еднолични фирми и еднолични търговци (купувачи), придобили акции или дялове от Художествена графика ЕООД; Сливенско дело ЕООД

проверени 2 лицаПриватизирани общински предприятия към община Ямбол - членовете на управителните, контролните и надзорните органи на преобразувани и приватизирани общински предприятия и членовете на управителните, контролните и надзорните органи на дружества, както и еднолични фирми и еднолични търговци (купувачи), придобили акции или дялове от Полисстрой ЕООД; Инфрастроймонтаж ЕООД; Диана - БУС ЕАД; Хлебопроизводство и сладкарство ЕООД; Тракия ЕООД; Йордан Мишев ЕООД

проверени 58 лицаПриватизационни фондове – „НАЦИОНАЛЕН ПФ НАДЕЖДА АД“

Проверени 7 лица

ПФ ЛОЗЕНЕЦ КОНСУЛТ АД

Проверени 11 лица

ПФ БЪЛГАРСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ АД

Проверени 13 лица

ПФ БУЛГАРЛИЗИНГ АД

Проверени 3 лица

ПФ НАПРЕДЪК АД

Проверени 7 лица

ПФ БРОД АД

Проверени 5 лица

ПФ МИЗИЯ АД

Проверени 5 лица

ПФ МНК ИНВЕСТ АД

Проверени 9 лица

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ

„А-Спорт” ООД – вестник „Седем”„A-specto”

„Бизнес медия груп” АД – вестник „Пари”

„Гласове” ЕООД – вестник „Гласове”

"Език и литература"

„ЕКСПРЕС БГ” ЕАД – вестник „Експрес”

„Икономедия” АД – вестник „Дневник” и вестник „Капитал”

„Икономедия” АД – вестник „Капитал”

„Кроз” АД – вестник „Галерия”

„Литературен свят“

Народното събрание – вестник „Държавен вестник”

„Новинар медиа” АД – вестник „Новинар”

„Плейбой”

„Позвънете” АД – вестник „Позвънете”

портал "Култура"

„Правен свят” ЕАД – списание „Правен свят”

„Стършел и половина” ООД – вестник „Стършел”

Списание „Глас“списание "Знак"

списание "Театър“

Списание „ Съвременник“

Списание „Кино“

Списание „Литернет“списание "Летература"

Списание „Море“списание "Мост"

списание "Нов Златорог"

„Тема Нюз” АД – списание „Тема”списание "Перо"

списание Простори

списание "Стрелец 2" (1991/ 1992)

Списание "Хомо Луденс"

Фондация „Комунитас” – вестник „Култура”

"Факел" ООД

проверени 7 лица

проверени 4лица

проверени 13 лица

проверени 4 лица

проверени 7 лица

проверени 11 лица

проверени 42 лица

проверени 35 лица

проверени 4 лица

проверени 2 лица

проверени 2 лица

проверени 6 лица

проверени 5 лица

проверени 3 лица

проверени 9 лица

проверени 7 лица

проверени 5 лица

проверени 1 лице

проверени 5лица

проверени 1 лице

проверени 3 лица

проверени 5 лица

проверени 3лица

проверени 21 лица

проверени 4 лица

проверени 1 лице

проверени 1 лице

проверени 7 лица

проверени 1 лице

проверени 3 лица

проверени 1лице

проверени 11 лица

проверени 14 лица

проверени 3 лица


РЕГИОНАЛНИ ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ

„Автоцар” ООД – вестник „Време 2001” – Панагюрище

„Ботевградски вести плюс” ЕООД – вестник „Ботевградски вести плюс” – Ботевград

„Боропринт” ЕООД – вестник „Седмица” – Самоков

„Бряг медия груп” ЕООД – вестник „Бряг” – Русе

„Бряг медия груп” ЕООД – вестник „Народен глас” – Ловеч

„Бряг медия груп” ЕООД – вестник „Нива” – Бяла

„Бряг медия груп” ЕООД – вестник „Посоки” – Плевен

„Бряг медия груп” ЕООД – вестник „Свищовски бряг” – Свищов

„Бряг медия груп” ЕООД – вестник „Силистренски бряг” – Силистра

„Бряг медия груп” ЕООД – вестник „Тутракански бряг” – Тутракан

Вестник „Северозапад прес” – Монтана

Вестник „Бургаска жена”

„Видин прес” ЕООД – вестник „Видин” – Видин

„Габрово днес 09” ООД – вестник „Габрово днес” – Габрово

„Глобал медия” ЕООД – вестник „Седмица” – Казанлък

„Градски вестник 1993” ЕООД – вестник „Градски вестник” – Перник

„Добруджанска трибуна” ООД – вестник „Добруджанска трибуна” – Добрич

„Дунавско дело” ЕООД – вестник „Дунавско дело” – Свищов

„Евроком България” ЕООД – вестник „Новият глас” – Пловдив

ЕР ЕН КОМПАС ЕООД/ЕР ЕН МЕДИЯ ГРУП/ - вестник „Компас” – Бургас

„Есперо – Севдалина Коларова” ЕТ – вестник „Стремление” – Ловеч

„Земя 44” ЕООД – вестник „Монт прес” – Монтана

„Зетра” ЕООД – вестник „Ловеч глас” – Ловеч

„Знаме” ЕООД – вестник „Знаме” – Търговище

„Ив-Ивелин Костов” ЕТ – вестник „Балчишки телеграф” – Балчик

„Издателска къща Хроника – ГД” ЕООД – вестник „Хроника” – Гоце Делчев

ИК „Борба” – вестник „Борба” – Велико Търново

ИК „Гълъбовски вести” – вестник „Гълъбовски вести” – Гълъбово

ИК „Знаме” ООД – вестник „Знаме” - Пазарджик

ИК „Марица” ООД – вестник „Марица” – Пловдив

ИК „Фолк свят – Николай Чапански” ЕТ – вестник „Фолклорен хоризонт” – Пловдив

ИК „Фортуна прес” ООД – вестник „Посредник” – Плевен

„Информа прес” ООД – вестник „Ало” – Бургас

„Ипсилон – 97 – Иван Иванов” ЕТ – вестник „Регион” – Пирдоп

„Казанлъшка искра” ЕООД – вестник „Искра” – Казанлък

„Камбана прес” ЕООД – вестник „Камбана” – Пирдоп

„Конкурент” ООД – вестник „Конкурент” – Враца

„Контакт-92” – вестник „Зов за истина” – Враца

Кооперация „Екип 7” – вестник „Екип 7” – Разград

Кооперация „Журналист” – вестник „Слово плюс” – Монтана

„Ловеч прес – Йовко Изворски – Мирослав Илиев” ЕТ – вестник „Ловеч прес” – Ловеч

„Марам – Мара Момчилова” ЕТ – вестник „Слънчев бряг прес” – Несебър

„Марица прес” ЕООД – вестник „Харманлийски новини” и „Сакарско ехо” – Харманли

„Наблюдател” ЕООД – вестник „Наблюдател” – Кюстендил

„Ние – Савов – Владимир Савов” ЕТ – вестник „Ние” – Видин

„Никол – Николай Колев” ЕТ – вестник „Стария мост” – Свиленград

Община Павликени – вестник „Павликенски глас” – Павликени

Община Смолян – вестник „Родопски вести” – Смолян

„Отзвук прес” ООД – вестник „Отзвук” – Смолян

„Петро – макс” ООД – вестник „Съперник” – Перник

„Пи Ар Ви – рефреш вижън” ООД – вестник „BG север” – Плевен

„Прес група Родопи” ООД – вестник „Родопи вест” – Смолян

„Пресгрупа утро” ЕООД – вестник „Утро” - Русе

„Престиж” ЕООД – вестник „Изберете Добрич” – Добрич

„Приятел – Самоков” ООД – вестник „Приятел” – Самоков

„Резон” ООД – София – вестник „Русенски обяви” и „Русенски имоти”

„Росица” ЕООД – вестник „Росица” – Севлиево

СД „ИПИ-Кадийска, Илиева, Капелов и сие” и „Росита” АД вестник „Видински мост” – Видин

„Сдружение за социално-икономическо развитие” – вестник „Дряново Нюз” – Дряново

Сдружение на писателите гр. Добрич – списание „Антимовски хан” – Добрич

„Седмица” ЕООД – вестник „Седмица” – Велики Преслав

„Скални материали” АД – вестник „Форум север” – Русе

„Сливенски новини” ООД – вестник „Сливенски новини” – Сливен

„Тракия вест” ООД – вестник „Тракийски агровести” – Пловдив

„Черно море прес” ЕООД – вестник „Черно море” – Варна

„Солено-М” ООД – вестник „Солено морско” – Бургас

„Струма” ООД – вестник „Струма” – Благоевград

„Топ нюз” ЕООД – вестник „Топ новини” – Шумен

„Тревненска седмица” ЕООД – вестник „Тревненска седмица” – Трявна

„Троян 21 – Генадий Маринов” ЕТ – вестник „Троян 21” – Троян

„Тутракански глас” СНЦ – вестник „Тутракански глас” – Тутракан

„Хера 96” ООД – вестник „Хасковска Марица” – Хасково

„Янита-Яница Станчева” – вестник „Долина” – Казанлък

„Янтрапрес” АД – вестник „Янтра днес” – Велико Търново

проверени 4 лица

проверени 3 лица
проверени 6 лица

проверени 5 лица

проверени 3 лица

проверени 4 лица

проверени 4 лица

проверени 3 лица

проверени 5 лица

проверени 3 лица

проверени 2 лица

проверени 2 лица

проверени 9 лица

проверени 5 лица

проверено 1 лице

проверени 6 лица

проверени 18 лица
проверено 1 лице

проверени 9 лица

проверени 2 лица

проверени 4 лица

проверени 3 лица

проверени 3 лица

проверено 1 лице

проверени 4 лица

проверени 2 лица
проверени 2 лица

проверени 2 лица

проверени 10 лица

проверени 23 лица

проверени 5 лица
проверени 6 лица

проверени 3 лица

проверени 3 лица

проверени 7 лица

проверени 3 лица

проверени 18 лица

проверени 2 лица

проверени 12 лица

проверени 2 лица

проверени 3 лица


проверени 2 лица

проверено 1 лице


проверено 1 лице

проверено 1 лице

проверено 1 лице

проверени 2 лица

проверени 2 лица

проверени 9 лица

проверени 5 лица

проверени 8 лица

проверени 7 лица

проверени 5 лица

проверени 2 лица

проверени 6 лица

проверени 4 лица

проверени 5 лица

проверени 10 лица
проверени 3 лица
проверени 8 лица
проверени 3 лица

проверени 29 лица

проверени 3 лица

проверени 3 лица

проверени 6 лица

проверено 1 лице

проверени 5 лица

проверени 4 лица

проверено 1 лице

проверени 2 лица

проверени 2 лица

проверени 8 лица

проверени 6 лица

проверени 14 лицаРелигиозни общности в България

Бахайската общност в България

Българска евангелска църква

Българска Лютерианска църква

Българската църква на Назарянина

Евангелска методистка епископална църква в България

Общество на Бяло братство в България

Общество на Кришна съзнание

Отворено Библейско братство

Свидетели на Йехова в България

Сдружение Свободни Евангелски събрания

Съюз на Евангелските Съборни църкви в България

Христова църква Сион

Христова Евангелска църква Шалом


проверени 9 лица

проверени 14 лица

проверени 6 лица

проверени 18 лица

проверени 5 лица

проверени 12 лица

проверени 2 лица

проверени 13 лица

проверени 4 лица

проверени 3 лица

проверени 11 лица

проверени 39 лица

проверени 11 лицаСПОРТНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Българска федерация по айкидоБългарска федерация по бейзбол

Българска федерация по билярд

Българска федерация по рафтинг

Българска федерация по художествена гимнастикаФедерация по американски футбол България

Българска федерация по Динамична Стрелба

Българска федерация естетическа групова гимнастика

Българска федерация Канадска борба

Българска федерация по софтбол

Българска федерация по таекуондо ай-ти-еф

Българска работническа федерация "Спорт и здраве"Българска федерация по кънки

Българска Карате Киокушин федерацияБългарски стрелкови съюз

Българска скейтборд федерация

Български билярден съюз

БЪЛГАРСКА КУДО ФЕДЕРАЦИЯ

Българска федерация по спортна акробатика

Българска федерация по йога

Българска кърлинг федерацияБългарска Снукър Федерация

НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ БЪЛГАРСКО КЕМПО-БУЛКЕМПО

Българска федерация на силовите атлети „Айрън мен“

Сдружение Българска федерация по картинг спорт (валиден лиценз до 18.07.2017 г.) (предишни наименования: Българска федерация по картинг спорт; Национална федерация по картинг спорт)Българска федерация по шахмат 1928

проверени 8 лица

проверени 19 лица

проверени 8 лица

проверени 1 лице

проверени 44лица

проверени 2 лица

проверени 13 лица

проверени 8 лица

проверени 3 лица

проверени 3 лица

проверени 4 лица

проверени 7 лица

проверени 12 лица

проверени 14 лица

проверени 3 лица

проверени 4 лица

проверени 8 лица

проверени 10 лица

проверени 26 лица

проверени 2 лица

проверени 25 лица

проверени 1 лице

проверени 2 лица

проверени 3 лица
проверени 9 лица

проверени 9 лицаСъдебни заседатели в Районен съд-Берковица

проверени 10 лица

Съдебни заседатели в Районен съд-Лом

проверени 20 лица

Съдебни заседатели в Районен съд-Монтана

проверени 35 лица

Съдебните заседатели – районен съд - Берковица

проверени 14 лица

Театрален колеж Любен Гройс - София

проверено 1 лице

ЦИК, назначена с указ на президента № 78/15.04.2011 г.

проверени 16 лица

Централна избирателна комисия

проверени 16 лица

Централната комисия  за установяване обстоятелствата по чл. 1 от ЗПГРРЛ

проверени 5 лица

Проверка след кадрови промени на основание чл. 21, ал. 2

"Медия Холдинг" АД - в-к "Труд" и в-к "Седмичен труд" и "168 часа" ЕООД - в-к "24 часа" и в-к "168 часа" – проверени 7 лица. Комисията не установи принадлежност към


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница