Невена Маринова ГавазоваДата10.08.2017
Размер74.91 Kb.
#27622Европейски формат на автобиография
Лична информация
Име
Невена Маринова Гавазова

Адрес
гр. Велико Търново

ТелефонФаксE-mail
ngavazova@abv.bg

Националност
българска

Дата и място на раждане
24.03.1975 г., гр. ПловдивТрудов стаж
Дати (от-до)
От III. 2016: доцент по старобългарска литература в катедра “Българска

литература” при ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

IX. 2013 – III. 2016: главен асистент по старобългарска литература в катедра

“Българска литература” при ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”;

2011 – 2013: ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, специалист в НИЦ “Търновска

книжовна школа”;

2006-2007: хоноруван преподавател по Български фолклор;

2005-2007: хоноруван преподавател по Старобългарска литература;

2004-2007: редовен докторант в катедра “Българска литература” във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”;

2001-2003: Районен съд – гр. Карлово, завеждащ служба «Съдимост»;Име и адрес на работодателя
Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”,

5003 Велико Търново, ул. “Теодосий Търновски” № 2• Вид на дейността или сферата на работа
Научно-изследователска, преподавателска, редакторска, коректорска, съставителска, преводаческа, организаторска, административна работа.


Заемана длъжност
Доцент доктор, преподавател по старобългарска литература във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

• Основни дейности и отговорности

Образование и обучение

• Дати (от-до)

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

• Основни предмети/застъпени професионални умения

• Наименование на придобитата квалификация

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)


Научно-изследователска: в областта на медиевистиката (старобългаристика, палеославистика, византинистика).
Преподавателска:

- Семинарни занятия по: старобългарска литература; история на българската литература – първа част (старобългарска и възрожденска литература), старобългарска агиография, възрожденска литература.

- Лекции по: старобългарска литература; средновековна християнска култура и литература; българо-руски литературни връзки през XIV-XV век; атонска и търновска исихастка книжовна школа; исихазмът, Атон и българската средновековна култура; история на българската литература – първа част: старобългарска и възрожденска литература.

- Съставител на учебни програми по: средновековна християнска култура и литература; българо-руски литературни връзки през XIII – XV век.

- Ръководство на дипломни работи - 4 бр. в бакалавърска степен.

- Рецензент на магистърски тези – 3 бр.

2016: избрана на академична длъжност доцент (Диплома)

2011: защитава докторска дисертация по старобългарска литература

на тема: “Българската агиография от ХІV век и агиологията на исихазма („Житие

на св. Петър Атонски”)” и придобива образователната и научна степен “доктор” (Диплома).

1998-2003: завършва специалност “Право” в РУ “Ангел Кънчев”, гр. Русе – магистър, с юридическа правоспособност (Диплома, Свидетелство)

1992-1997: завършва специалност “Българска филология” във ВТУ “Св. св.

Кирил и Методий”, гр. Велико Търново – магистър (Диплома)

1992: завършва средно образование в СОУ „Васил Левски” – гр. Карлово

(Диплома)

2012: курс „Разработване и управление на европейски проекти” (Сертификат)

2000: езиков курс по латински език

1996: участие в Международен летен семинар за изучаване на сръбски език, история на литературата и културата в Р. Сърбия (Свидетелство)

1995: езиков курс по средногръцки език

1994: езиков курс по старогръцки език


Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.
Майчин език
български

Други езици


сръбски руски английски гръцки френски

• Четене
отлично отлично отлично мн. добро добро

• Писане
отлично отлично мн. добро мн. добро добро

• Разговор
мн. добро мн. добро добро основно основно
Социални умения и компетенции

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.
Работа в екип

КомуникативностОрганизационни умения и компетенции

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.

Организаторски умения;

Координация и управление на хора;

Разработване на проектни предложения и управление на

европейски научноизследователски проекти и проекти в областта

на културата и образованието


Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.
Компютърни умения, набор на текст на кирилица и латиница (в това число старобългарски и гръцки), текстообработка, предпечатна подготовка

Коректорски, редакторски, съставителски умения

Работа с цифрови скенери за микрофилми и с цифрови системи за архивиране и дигитализиране

Стенография и машинопис

Изготвяне на документи, административно-правни и др. юридически дейности


Артистични умения и компетенции

Музикални, писмени, дизайнерски и др.
Научно разчитане и работа със славянски ръкописи, превод от старобългарски на съвременен български език.


Други умения и компетенции

Компетенции, които не са споменати по-горе

Свидетелство за управление на МПС

Допълнителна информация

Приложения.
Владеене на класически езици.
Категория «В» (от 2000 г.)
към март 2016 г.:

- брой публикации – 24, от които 1 монография, 1 рецензия, 11 студии и 11 статии; под печат – 1 монография, 3 статии.

- забелязани цитирания - 7

- участие в научни конференции – 16.

- участие в изследователски проекти – 1.

списък на научните публикации

други документи
стр.


Автобиография

[ ФАМИЛИЯ, други имена ]
За повече информация:

www.cedefop.eu.int/transparency/

europa.eu.int/comm/education/index_en.html

eurescv-search.com/

Каталог: userinfo
userinfo -> Лична информация
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница