Незабележими за останалите участници в движението!Дата13.10.2018
Размер63.95 Kb.
#85925
Кратки практически съвети за велосипедисти, изготвени от отдел „Пътна полиция“ в ГДНП

Водачите на велосипеди са уязвими участници в движението по пътищата. Малкият габарит и липсата на задължителните светлоотразители на велосипедите, както и неизползването на светлоотразителни жилетки от водачите ги прави почти НЕЗАБЕЛЕЖИМИ за останалите участници в движението!


Пътна полиция съветва
За мястото на пътното платно

 • Не забрявайте, че като велосипедист сте ВОДАЧ НА ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО!

 • Използвайте изградените велосипедни алеи!

 • Не забравяйте, че тротоарите и пешеходните пътеки не са велосипедни алеи!

 • Движете се възможно най-близо до дясната граница на платното за движение!

 • Ненавършили 12 години деца може да карат колелото си по тротоара, а на пътното платно те могат да управляват велосипеда си само с придружител, навършил 16 години!

 • Помнете, че ако бутате велосипеда, сте пешеходец!

 • Запомнете, че на автомагистрали и скоростни пътища е забранено движението на велосипеди!За техническата изправност

 • Не правете компромиси с техническата неизправност на велосипеда си!

 • Неизправното колело е опасно и за велосипедиста, и за останалите участници в движението!

 • Всеки велосипед трябва да има изправни:

1. спирачки;

2. звънец;

3. устройство за излъчване на бяла или жълта добре различима светлина отпред и червен светлоотразител отзад;

4. бели или жълти светлоотразители или светлоотразяващи елементи отстрани на колелата.За екипировката

 • Използвайте светлоотразителна жилетка:

 • при управление на велосипед извън населените места,

 • през тъмната част на денонощието и

 • при намалена видимост;

 • Закачете светлоотразители и на други подходящи места по тялото или екипировката си!

 • При възможност използвайте каска!

 • Използвайте подходящо облекло и други защитни елементи (протектори)!


За правоспособността

 • Информирайте се за изискванията към велосипедистите според Закона за движението по пътищата!

 • Информирайте се за административнонаказателната отговорност, която носите при нарушения на Закона за движението по пътищата като велосипедисти!

 • Управлявайте велосипед едва след като сте се запознали с правилата за движението по пътищата!

 • Указвайте с ръка промяната на посоката на движение!

 • Преди маневра се убедете, че няма опасност за вас и че вие няма да създадете рискова ситуация за пътен инцидент!


За сигурността

 • Помнете, че сте ПОЧТИ НЕЗАБЕЛЕЖИМИ!

 • Научете се да се пазите САМИ!

 • Не освобождавайте педалите и дръжте кормилото с ръка!

 • Не се движете успоредно или в непосредствена близост до друг велосипед!

 • Не се дръжте за друго пътно превозно средство!

 • Не возете втори човек на велосипеда!


За предимството, маневрите и дистанцията

 • Осигурявайте предимство и бъдете толерантни!

 • Сигнализирайте маневрите отрано!

 • Бъдете внимателни при маневриране!

 • Изберете по-голяма и безопасна дистанция!

 • Бъдете внимателни на кръстовища!


За отговорността и гражданската позиция

 • Бъдете пример за подражание!

 • Търсете съдействие от всички компетентни държавни и местни органи и организации!

 • Подавайте сигнал за предотвратяване на пътни инциденти на телефон 112!

В ПОМОЩ НА ВЕЛОСИПЕДИСТИТЕ
ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
Чл. 15, ал. 5. Когато няма специално предназначена за тях пътна лента или алея, водачите на мотопеди, велосипеди и други немоторни превозни средства може да използват за движение разположения отдясно по посоката на движението им пътен банкет, ако той е годен за това и ако това не пречи на другите участници в движението.

Чл. 55, ал. 1. На път, обозначен като автомагистрала или скоростен път със съответния пътен знак, е разрешено движението само на автомобили и мотоциклети, чиято конструктивна максимална скорост надвишава 50 km/h. Движението на други пътни превозни средства, както и движението на пешеходци, воденето на животни и навлизането на автомобили, теглещи пътни превозни средства с гъвкава връзка, е забранено.

Чл. 79. За да участва в движението по пътищата, отворени за обществено ползване, всеки велосипед трябва да има изправни:

1. спирачки;

2. звънец и да няма друг звуков сигнал;

3. устройство за излъчване на бяла или жълта добре различима светлина отпред и червен светлоотразител отзад; допуска се поставянето на устройство за излъчване на червена светлина отзад;

4. бели или жълти светлоотразители или светлоотразяващи елементи отстрани на колелата.

Чл. 80. Водачът на велосипед е длъжен:

1. да ползва светлоотразителна жилетка при управлението му извън населените места, през тъмната част на денонощието и при намалена видимост;

2. да се движи възможно най-близо до дясната граница на платното за движение.

Чл. 81. На водача на двуколесно пътно превозно средство е забранено:

1. да се движи успоредно до друго двуколесно пътно превозно средство;

2. да управлява превозното средство, без да държи кормилото с ръка, както и да освобождава педалите, с които контролира превозното средство;

3. да се движи в непосредствена близост до друго пътно превозно средство или да се държи за него;

4. да превозва, тегли или тласка предмети, които пречат на управлението на превозното средство или създават опасност за другите участници в движението;

5. да управлява превозно средство по площите, предназначени само за пешеходци; тази забрана не се отнася за велосипедисти на възраст до 12 години.

Чл. 107. Пешеходец е всеки участник в движението, който се намира на пътя извън пътно превозно средство и не извършва работа по пътя. За пешеходци се считат и лицата:

2. които бутат велосипед, мотопед или мотоциклет.

Чл. 110. Извън населените места, при липса на банкет или тротоар или при невъзможност те да бъдат използвани, лицата, бутащи велосипед, мотопед или мотоциклет, са длъжни да се движат по платното за движение, като се придържат възможно най-близо до дясната му граница.

Чл. 179, ал. 1. Наказва се с глоба от 50 до 150 лв.:

5. който не спазва предписанието на пътните знаци, пътната маркировка и другите средства за сигнализиране, правилата за предимство, за разминаване, за изпреварване или за заобикаляне, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението.

Чл. 180, ал. 1. Наказва се с глоба от 20 до 150 лв. водач, който:

1. наруши правилата за използване светлините на пътно превозно средство, за престой или за паркиране, за използване на пътното платно или управлява технически неизправно пътно превозно средство, извън случаите по чл. 179, т. 4, когато в резултат на нарушението е създадена непосредствена опасност за движението.

Чл. 183, ал. 1. Наказва се с глоба 10 лв. водач, който:

5. управлява велосипед без светлоотразителна жилетка в нарушение на чл. 80, т. 1;

Ал. 2. Наказва се с глоба 20 лв. водач, който:

1. неправилно престоява или е паркирал неправилно;

2. нарушава правилата за разположение на пътно превозно средство върху платното за движение;

3. не спира на пътен знак „Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!“, неправилно се включва в движението, неправилно се престроява, неправилно изпреварва или не спазва предимството на друг участник в движението;

Ал. 4. Наказва се с глоба 50 лв. водач, който:

4. управлява пътно превозно средство, което не е моторно, без необходимите светлоотразителни елементи;

Ал. 5. Наказва се с глоба 100 лв. водач, който:

1. преминава при сигнал на светофара, който не разрешава преминаването.

Чл. 184, ал. 1. Наказва се с глоба до 30 лв.:

1. водач на пътно превозно средство, което не е моторно, както и водач на организирана група пешеходци, на впрегатни, товарни или ездитни животни или на стада, който наруши правилата за движението по пътищата.

Чл. 185. За нарушение на този закон и на издадените въз основа на него нормативни актове, за което не е предвидено друго наказание, виновните се наказват с глоба до 20 лв.
Допълнителни разпоредби

§ 6. По смисъла на този закон:

19. „Велосипед“ е пътно превозно средство най-малко с две колела, което се привежда в движение с мускулната сила на лицето, което го управлява, с изключение на инвалидните колички.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница