Номенклатура на използваните видове финансови инструменти за банки попечителиДата28.02.2018
Размер38.11 Kb.
Номенклатура на използваните видове финансови инструменти за банки попечители

код на използваните видове финансови инструменти

Описание на използваните видове ценни книжа

1

Ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата /по чл. 176, ал. 1, т. 1 от КСО/

2

Акции, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 2 от КСО/

3

Права по акции, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 2 от КСО/

4

Акции на дружества със специална инвестиционна цел /по чл. 176, ал. 1, т. 3 от КСО/

5

Права по акции на дружества със специална инвестиционна цел /по чл. 176, ал. 1, т. 3 от КСО/

6

Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 6 от КСО/

7

Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 8 от КСО/

8

Акции, издадени от колективни инвестиционни схеми, по реда на ЗДКИСДПКИ /по чл. 176, ал. 1, т. 10 от КСО/

9

Дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми, по реда на ЗДКИСДПКИ /по чл. 176, ал. 1, т. 10 от КСО/

10

Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг /по чл. 176, ал.1, т. 4 от КСО/

11

Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 9 от КСО/

12

Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 11 от КСО/

13

Дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини и приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави - членки /по чл. 176, ал. 1, т. 12, буква "а" от КСО/

14

Дългови ценни книжа, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави - членки /по чл. 176, ал. 1, т. 12, буква "б" от КСО/

15

Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни и приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави - членки /по чл. 176, ал. 1, т. 12, буква "в" от КСО/

16

Квалифицирани дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини и приети за търговия на регулиран пазар в държави, посочени в наредба на КФН /по чл. 176, ал. 1, т. 13, буква "а" от КСО/

17

Квалифицирани дългови ценни книжа, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН /по чл. 176, ал. 1, т. 13, буква "б" от КСО/

18

Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа и приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН /по чл. 176, ал. 1, т. 13, буква "в" от КСО/

19

Акции на колективни инвестиционни схеми /по чл. 176, ал. 1, т. 14 от КСО/

20

Дялове на колективни инвестиционни схеми /по чл. 176, ал. 1, т. 14 от КСО/

21

Kорпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за извършване на банкова дейност съгласно законодателството на Република България, с цел финансиране на дългосрочни и средносрочни инфраструктурни и инвестиционни проекти /по чл. 176, ал.1 т.7/

22

Kорпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за извършване на банкова дейност съгласно законодателството друга държава членка, с цел финансиране на дългосрочни и средносрочни инфраструктурни и инвестиционни проекти /по чл. 176, ал.1 т.7/

23

Права по акции включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави членки, придобити по право

24

Права по акции включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави посочени в наредба на КФН, придобити по право
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница