Носители на наградата “оборище” на сдружението на възрожденските градове в българия 2 май 2011, оборищеДата23.07.2016
Размер71.89 Kb.
НОСИТЕЛИ НА НАГРАДАТА “ОБОРИЩЕ”

НА СДРУЖЕНИЕТО НА ВЪЗРОЖДЕНСКИТЕ ГРАДОВЕ В БЪЛГАРИЯ

2 МАЙ 2011, ОБОРИЩЕ
Михаил /Милко/ Кръстев е от възрожденския град Перущица. Като писател и журналист той се посвещава на темата за Априлското въстание в родния му град. Цели 40 години събира исторически факти, изследва разкази на очевидци, търси легенди и митове от тракийски времена до наши дни, за да извае накрая своята трилогия “Виното на надеждите”. Това е художествено-документално произведение от три романа, един истински философски епос, както го нарекоха литературните критици. В него се разглежда темата за свободата и робството на българския човек, за греха и опрощението между християни и мюсюлмани, между турци и българи, за трагичната участ на въстаниците от Април 1876-та. Но главното достойнство на това произведение е образът на Лечителя. Душата на този легендарен лечител Васил Братов живее в историческите времена на траките, на българите, на богомилските лечители, на днешните поколения и лекува вековни болки и унижения. Неговите рецепти започват с думите “вяра, надежда и любов”, неговото сърце преживява страданията и усилията на шепата революционери в борбата за освобождение от турския гнет, на героичанта саможертва на Спас Гинов и Кочо в черквата “Архангел Михаил”, за да стигне до спасителната идея за братството. Братството на Васил Братов е извисяване над омразата между родни братя, между потисници и потиснати, между хора от различни религиозни и етнически общности, но то се постига чрез истинска любов. Това проповядва Лечителят, който има в мислите си животът и съдбата на Апостола на свободата и на своя учител – възрожденския философ д-р Сливенски.

Със своето произведение Михаил Кръстев продължава традицията на българските писатели да пишат за героите на Априлското въстание. Но, според журито, той е потърсил и открил в онова далечно време днешни идеи и мисли, които ни вълнуват, и ни представя историческото ъсбитие от гледна точка на съвременния свят, на съвременната човешка психология.

Тази оценка и мненията на литературните критици дадоха основание на Националното сдружение на възрожденските градове да номинира Михаил Кръстев за наградата “Оборище” за трилогията “Виното на надеждите”. Заедно с написването на тази творба, Михаил Кръстев публикува и есета за Васил Левски и неговите сподвижници, за Христо Ботев, за легендарните защитници на Перущица, Брацигово и Батак. Особено впечатление направи неговата статия “Забравихме ли Априлското въстание” в отговор на съмнителните домогвания върху трагедията на баташките мъченици. И всичко отва е още едно потвърждение, че сме направили достойна номинация за наградата “Оборище”.

Д-р инж. Лъчезар Цоцорков е ръководител от най-висок ранг, с безспорен и огромен принос към съвременната икономика на Панагюрище и България, забележителен родолюбец, общественик и меценат на културата. Със своята мащабна дейност д-р инж. Лъчезар Цоцорков има изключителни заслуги и постижения в различни сфери на икономическия и обществения живот на национално ниво. Особено впечатляващи са неговите значими инициативи и щедри дарителски жестове в областта на културата, насочени към развитието, популяризирането и подпомагането на български културни проекти. Много от тях са знакови за Панагюрище, иновативни – за страната ни. Реализацията им е свързана с оказаната от Лъчезар Цоцорков финансова, идейна и морална подкрепа, което свидетелства за неговото специално отношение към родната култура и ценности. Нещо повече, с делата си д-р инж. Лъчезар Цоцорков многократно доказва своята лична съпричастност и емоционална ангажираност с родолюбивите български каузи. Д-р инж. Лъчезар Цоцорков е ярка личност, виден строител на съвременно Панагюрище, един от строителите на съвременна България, отличаващ се с модерно мислене и далновидност, с размах на идеите и мащабност на действията си, активно и с воля отстояващ позицията, че българската култура и духовност отреждат на държавата ни уникално място в Европа и света и днес наш дълг е да ги съхраним за бъдещето.

Община Панагюрище високо цени приноса на д-р инж. Лъчезар Цоцорков към запазването и утвърждаването на националните ни ценности и идентичност и предлага на Сдружението на възрожденските градове в България „Възраждане за ХХІ век” да му присъди наградата “Оборище” през 2011 година с убедеността, че това ще бъде престижно и заслужено признание, СЕ КАЗВА В НОМИНАЦИЯТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ЗА НОСИТЕЛ НА НАГРАДАТА “ОБОРИЩЕ – 2011”, НАПРАВЕНА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНАТА ГЕОРГИ ГЕРГИНЕКОВ.


Биографична справка

за д-р инж. Лъчезар Цоцорков

Лъчезар Цоцорков е роден на 16 октомври 1949 година в гр. Панагюрище.

Завършва Техническия университет /Висш машинно-електротехнически институт/ в град София, специалност “Подемно-транспортни, строителни и минни машини”. Има специализации по мениджмънт и маркетинг в България, Австрия и Япония.

Лъчезар Цоцорков постъпва на работа в Ремонтно-механичния цех на Минно-обогатителен комплекс “Медет” като стипендиант на предприятието през 1971 г.


През периода 1979 - 1985 г. ръководи изграждането на нова площадка на завод "Оборище" - Панагюрище /дн. "Яна"/.

През 1986 г. става главен директор на Технологичен минно-обогатителен комплекс “Асарел-Медет”. Неговата лична инициатива, професионализъм, организаторски качества и всеотдайност в работата са решаващи за успешното изграждане и пуска в експлоатация на новите мощности на рудник и обогатителна фабрика „Асарел” - един от най-крупните индустриални обекти в страната през преломната 1989 г. От 1991 г. е изпълнителен директор на “Асарел-Медет” ЕАД.


През 1998 г., заедно със своите колеги от предприятието, основава инвестиционното дружество „Асарел-Инвест” АД, в което по-късно мажоритарен дял придобива австрийската компания „Фьост Алпине Интертрейдинг” /VAIT/ чрез специално създадената за участие в приватизацията на „Асарел-Медет” ЕАД фирма „VA Copper invest”. При конкуренцията с „Юнион Миниер” офертата на фирмата с чуждестранно участие „Асарел-Инвест” се оказва по-добра за държавата и бива предпочетена. Дружеството изпълнява предсрочно всички задължения по договора за приватизация, без да ползва никакви предвидени по закон привилегии за т.н. работническо-мениджърски дружества. През 1999 г. Лъчезар Цоцорков става изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на „Асарел-Медет” АД. Под негово ръководство дружеството успешно се преструктурира и модернизира, прилагайки най-добрите европейски и световни практики. Днес е сред водещите производствени предприятия в страната, лидер в българския рудодобив, като годишно преработва около 13 млн. тона медна руда. Благодарение на далновидния мениджмънт и подкрепата на австрийския стратегически партньор, след приватизацията са инвестирани над 500 млн. лв. в проекти за модернизация и развитие, като включително са изпълнени екопроекти за над 50 млн. лева. Като изпълнителен директор д-р инж. Лъчезар Цоцорков е инициатор за въвеждането на интегрирана система за управление в “Асарел-Медет”. През 1999 г. дружеството получава първия в българския минен бранш сертификат по стандарта за управление на качеството ISO 9001, а през 2002 г. - и първия в страната сертификат по стандарта за опазване на околната среда ISO 14001. През 2003 г. в минно-обогатителния комплекс е внедрена първата в българската тежка индустрия Интегрирана система за управление на качеството, околната среда и безопасните условия на труд в съответствие с международните стандарти ISO 9001, ISO 14 001 и OHSAS 18 001.
Мениджърската му визия за бъдещето е в основата на получения през 2005 г. от „Асарел-Медет” Сертификат за инвеститор Първи клас - за мащабния проект за първия етап от модернизацията на производствените мощности за над 100 млн. щ.д.
Заради внедрените върхови за времето техники и технологии, през 2006 г. компанията е удостоена с наградата на БСК- „Икар” за иновации. През 2007 г. дружеството е обявено за Инвеститор на годината в добивната промишленост от Българската агенция за инвестиции и е сред удостоените с награда като Инвеститор в околната среда от Българския форум на бизнес лидерите.
След като през 2007 г. „Асарел-Медет” е отличен като един от най-добрите български работодатели в националното проучване на Hewitt Associates, през 2008 г. компанията е обявена и за един от най-добрите работодатели в регионалното им изследване за Централна и Източна Европа.
В началото на 2009 г. дружеството е наградено като Инвеститор в обществото от Българския форум на бизнес лидерите - заради спомоществователския проект „Подкрепа за родния край”. През 2009 г. „Асарел-Медет” АД е удостоен и с първата браншова награда за социално-отговорна кампания на предприятие от минната индустрия, учредена от Българска минно-геоложка камара. През същата година дружеството е отличено с наградата на КНСБ „Прометея” - за здравословни и безопасни условия на труд, и става носител на голямата награда за социалноотговорна компания на годината в националния конкурс на вестник „Пари”.
Под ръководството на изпълнителния директор, на основа повишената ефективност на производството, са разработени варианти за дългосрочно развитие на компанията, при което се увеличават оставащите запаси от руда, както и срока на експлоатация повече от два пъти спрямо проектните, което е от изключително важно значение за региона и страната.

През 1991 г. Лъчезар Цоцорков е един от учредителите на Българска минно-геоложка камара, като досега е преизбиран за неин председател.


От 1992 г. участва в работата на Управителния съвет на Българската стопанска камара и на Съвета на директорите на Атлантическия клуб.
Той е един от учредителите и първи председател на Сдружение на предприемачите - Панагюрище. От 2000 г. членува в Ротари клуб - Панагюрище.
В периода 2005-2006 г. е един от инициаторите, учредителите и първият председател на новоучредения Индустриален клъстер „Средногорие-мед” - гр. Пирдоп.
Като изпълнителен директор на “Асарел-Медет” и председател на Българска минно-геоложка камара активно участва в работата на „Евромин”, Европейския делови конгрес, Глобалния договор на ООН в България и редица други бизнес асоциации и неправителствени организации.
През 2009 година издава автобиографичната си книга „60 мига от моя живот”.
Той е инициатор за създаването през 2010 г. на Клуб „Мениджър” и е избран за негов председател. Д-р инж. Лъчезар Цоцорков е член на Международния организационен комитет на Световния минен конгрес – Варшава. Участва в Управителните съвети на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия и на Българския национален минен комитет от 1994 г.
Издава книга по фирмено управление и защитава докторска дисертация пред Висшата атестационна комисия на тема “Основи на фирмената култура в минно-обогатителните комплекси” през 2000 г.
Действителен член е на Международната академия по минерални ресурси - Москва, на Международната академия по екология и безопасност на труда - Санкт Петербург, чуждестранен член на Руската минна академия - Москва, и на Международната фондация „Карл Дуисберг” - Кьолн, Германия.
Има множество публикации в български и чуждестранни научно-технически издания, както и регистрирани патенти и рационализации.

Д-р инж. Лъчезар Цоцорков е носител на редица национални и международни отличия.


През 2005 г. получава званието Почетен гражданин на Панагюрище заради изключителния си личен принос към развитието на общината.
С Указ №301 от 19 юли 2006 г. на Президента на Република България е удостоен с най-високото държавно отличие - орден „Стара планина - първа степен” за изключително големи заслуги към Република България .
През 2009 година Лъчезар Цоцорков е обявен за „Мениджър на годината” като победител в националния конкурс, организиран от списание „Мениджър” и „Делойт”-България. Това признание е присъдено за високи резултати в корпоративното управление.  През 2010 г. д-р инж. Лъчезар Цоцорков инициира и финансира един уникален културен проект – албум “Музикално съкровище от Панагюрище”, който получи изклучително висока оценка в културните среди на национално ниво.
Каталог: files -> File
File -> Практическо ръководство за обучение по директивите за сео и овос
File -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
File -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
File -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
File -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
File -> Календар на значимите международни събития в областта на околната среда през 2016 Г
File -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
File -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2015 г
File -> Първа общи положения ч


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница