Note to recommenderДата14.02.2017
Размер19.74 Kb.
#14919

Character Reference Form

Computer Based Testing 2016
NOTE TO RECOMMENDER

The individual named below has applied to sit for the Certified Internal Auditor (CIA) exam. In considering the candidate’s qualifications for the CIA designation, we require a character reference evaluation by an individual with an IIA certification, the candidate’s supervisor, or the candidate’s professor. The basis for this evaluation is the Code of Ethics established by the IIA. Please read the Code of Ethics and then complete this form and return it to the candidate so that the form may accompany the candidate’s Exam Application Form. You may find the Code of Ethics in the Certification brochure. (1)


INFORMATION ABOUT CANDIDATE (Информация за кандидата)

Candidate’s Name (please print):

   

(First Name) Име, Презиме (Last Name) ФамилияCandidate’s IIA Membership/ Customer ID #:      

Candidate’s Organization:      


RECOMMENDER’S AUTHORITY (Позиция на препоръчващия)

I am (check all that apply): (Отбележете всичко, което е приложимо)

 A CIA (Certified Internal Auditor)

 A CCSA (Certification in Control Self-Assessment)

 A CGAP (Certified Government Auditing Professional)

 A CFSA (Certified Financial Services Auditor)

 A CRMA (Certification in Risk Management Assurance)

 The candidate’s supervisor (current or prior) (Ръководител на кандидата (бивш или настоящ)

 The candidate’s professor (Преподавател на кандидата)

 Other certificates. Please specify:      


STATEMENT OF CHARACTER REFERENCE (Характеристика на кандидата)

In my opinion, (candidate’s name)      

meets the qualifications set forth by the Code of Ethics established by The Institute of Internal Auditors. (2)

Recommender’s Signature:      

Date:      
INFORMATION ABOUT RECOMMENDER (Информация за препоръчващия)

Name (please print):      

Title/Position: Organization:      

Address:      

Phone:       Fax      

E-mail:      
  1. Лицето, посочено по-долу е кандидат по изпитната пограма Сертифициран вътрешен одитор (CIA). За да преценим, дали кандидатът отговаря на условията за получаване на званието CIA, ние изискваме характеристика на кандидата от лице, притежаващо сертификат от IIA, ръководител или преподавател на кандидата. Основа за оценката е Етичният кодекс на The IIA. Моля, прочетете Етичния кодекс, след което попълнете формуляра и го предайте от кандидата, за да може той да го приложи към заявлението за регистрация. Можете да откриете Етичния кодекс в брошурата „Информация за програмата”.
  1. По мое мнение (име на кандидатът) отговаря на изискванията на Етичния кодекс на Института на вътрешните одитори.Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница