Ново водовземно съоръжение тк,,Еко Визия Баня’’ в пи 02703. 23. 30 в землището на с. Баня, община Несебър, област БургасДата28.02.2018
Размер23.62 Kb.
#60335

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция за Черноморски район ОБЯВЯВА: инициатива на ,,Еко Визия’’ ООД, за водовземане на подземни води от ТК ,,Еко Визия - Баня’’,предвиден за изграждане в землището на с.Баня, община Несебър, област Бургас1. Цел на заявеното използване на водите:

Самостоятелно питейно- битово водоснабдяване

2. Използвано водно тяло

и водоносен хоризонтBG2G00000К2034

Горнокреден водоносен хоризонт

3. Водовземни съоръжения
ЕКАТТЕ

Ново водовземно съоръжение ТК ,,Еко Визия - Баня’’ в ПИ 02703.23.30 в землището на с. Баня, община Несебър, област Бургас

ЕКАТТЕ: 02703

4. Място на използване на водите, населено място


ПИ 02703.23.30 намиращ се в землището на с. Баня, община Несебър, област Бургас

ЕКАТТЕ: 02703

5. Проектни параметри на използването:

- количество на водите

- понижение на водното ниво


Средноденонощен дебит: 0,15 л/с

Максимално водно количество: 0,25 л/с

Максимално експлоатационно понижение:

1,07 м.

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- отчитане и плащане такса за използваните количества вода;

- ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.

7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:

Басейнова дирекция за Черноморски район, Варна, ул.”Александър Дякович“ № 33.

Срок – 14 дни от датата на обявяването.


инж. СТЕФКА ГЕОРГИЕВА

За Директор на Басейнова дирекция за Черноморски район

съгл. Заповед №РД-626 от 13.08.2013г. на Министъра на околната среда и водите
Съгласували:

Директор „ПР”: инж. Д. Консулова.................................................

Н-к отдел „Р”: инж. М. Петров.......................................................

Изготвил: инж. Р. Несторова, гл. експерт отдел......................... „Р” .....................


Варна 9000, ул. „Ал. Дякович” №33

тел:+359 52/631 447, факс:+359 52/631 448, www.bsbd.org, e-mail:bdvarna@bsbd.org
Каталог: UserFiles -> File
File -> Седмичен информационен бюлетин
File -> Седмичен информационен бюлетин
File -> Доклад на нпо за напредъка на България в процеса на присъединяване към ес, 2004
File -> Специална оферта за сезон 2015/2016 в Евридика Хилс Пампорово Нощувка със закуска
File -> Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
File -> Отчет 31 март 2008 г. Междинен Баланс
File -> Наредба №111 от 12 октомври 2006 Г. За изпитване на продукти за растителна защита и одобряване на бази на физически и юридически лица
File -> Конкурс за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница