Новости в програмен продукт Заплати – версия 12Дата22.07.2016
Размер91.35 Kb.
#646

Новости в програмен продукт Заплати – версия 8.4.12

В тази версия са добавени формули с цел улесняване обновяването на процентите за социални и здравни осигуровки, както и параметрите за подготовка на декларации 1 и 6. При бъдещи промени ще бъде достатъчно да се заредят новите проценти в таблицата на процентите и да се преизчислят ведомостите. Не е необходимо да се правят никакви ръчни настройки, освен, ако творците на НАП и НОИ не измислят нови затруднения за счетоводителите.

След като актуализирате версията трябва първо да направите архив на данните за месеца, който искате да коригирате, за да можете да го възстановите, ако не сте сигурни в резултата. Можете да сравните начисленията и удръжките във вашата програма и да ги сравните с публикуваните на следващите редове. За инсталационните пакети от 2007 година до сега, редовете трябва да съвпадат. За предходните години може да има известни разлики. След това можете да коригирате формулите в таблицата Параметри за дискета. Накрая трябва да направите рекапитулация и да сравните с рекапитулацията преди актуализацията. Ако резултатите са еднакви, значи, че всичко е наред. След това трябва да направите декларация 1 и да я тествате в сайта на НОИ. Тук са дадени новите функции, които се използват във формулите.
Функции за конфигуриране на новите формули в Начисления и удръжки
DOF(NOI) дава процент ДОО от фирмата

DOL(NOI) дава процент ДОО от лицето

UFF(NOI) дава процент ДОО за универсален фонд от фирмата

UFL(NOI) дава процент ДОО за универсален фонд от лицето

UPF(NOI) при код НОИ 8 дава процент Учителски пенсионен фонд

PPF(NOI) дава процент за Професионален пенсионен фонд 7 или 12%

SRF(NOI) дава процент за ДОО от фирмата за Социални разходи

SRL(NOI) дава процент за ДОО от лицето за Социални разходи

DBF(NOI) дава процент за ДОО от фирмата за обезщ. по чл.222

DBL(NOI) дава процент за ДОО от лицето за обезщ. по чл.222

ZOF(NOI) дава процент за Здравна осигуровка от фирмата

ZOL(NOI) дава процент за Здравна осигуровка от лицето

MOD Максимален осигурителен доход

MRZ Минимална работна заплата

NRB Облекчение за намалена работоспособност

BZB База за здравна осигуровка от болничен и гл. дете до 2г.

BNO База за здравна осигуровка от неплатен отпуск

PNO Процент за здравна осигуровка от неплатен отпуск

PTZ Процент за ТЗПБ

PGV Процент за ГВРС

Формули и обяснителни текстове за Начисления

1,Заплата по трудов договор

2,Брутна сума мин.месец за отпуск

3,Бр.сума за отпуск с продължение

4,Работни дни в месеца (дни)

5,Отработени дни (дни)

6,Платен отпуск (дни)

7,Платен отпуск с продължение (дни)

8,Неплатен отпуск (дни)

9,Гледане дете до 2 години (дни)

10,Гледане дете 2 до 3 години (дни)

11,Други дни за стаж (дни)

12,Самоотлъчка (дни)

13,Дни в болничен (дни)

14,Обезщетение по болничен лист

15,Отработени часове на ден '@0

16,=[(NOI<>14)&(NOI<>27),PRG(1u)*15n*(5n+6n+7n+20n)/4n/8]

17,Минимален осигурителен доход

18,Болничен от минал месец

19,=[(NOI=12)|(NOI=13)|(11d>0),0,[12d>0,[19n=0,1,19n]]]

20,Болнични дни за с/ка на фирмата

21,=(202n-39n-41n-42n)/(5n+6n+7n)

22,Средно дневно от заработка

23,=[1n>0,1n/4n,15n*27n]*(1+30n/100)

24,Средно дневно от основна заплата

25,=[202n>=0,[22n>24n,22n,24n]]*20n

26,Сума болн.за с/ка на фирмата

27,=[27n=0,1n/4n*5n,5n*15n*27n]

28,Щат.заплата за отраб. дни/часове

29,=[g<2,0,g*29n]

30,=28n*30n%

31,Възнагр. за просл. време

32,Клас от минал месец

33,=2n/4n*6n+3n/4n*7n

34,Възнаграждение за отпуск

35,Суми от минал месец с ДОД

36,Суми от мин.месец без ДОД

37,Часове извънреден труд

38,Извънреден труд

39,Обезщетение по чл. 220

40,Обезщетение по чл. 222

41,Обезщ.по чл. 222 ал.1

42,Обезщетение по чл. 224

43,=1n/4n/8*43n*0.25'часове

44,Нощен труд

45,


46,

47,=MRZ/4n*5n*47n

48,Половин майчинство

49,


50,ДМС

51,


52,13-та заплата

53,


54,

55,Сума от граждански договори

56,Социални разходи

57,=[57n>0,[(202n>660),660,202n]]

58,Намаляване обл.сума трудоустроени

59,Сума ДОО - самоосигуряващи

60,Нормат.признати разходи %

61,=[(202n*(1-60n/100)+26n-66n)>MOD,MOD,[(202n*(1-60n/100)+26n-66n) >17n,202n*(1-60n/100)+26n-66n,17n]]+59n/4n*5n

62,* Сума за изчисл. ДОО и ЗО

63,=202n+26n-66n

64,База за нетна сума

65,=39n+41n+42n

66,Суми без ДОО

67,=[(202n+26n-66n)>MOD,MOD,202n+26n-66n]

68,Сума за фонд ГВРС

69,=31n+32n+35n+36n+44n

70,Справка за статистиката-доп.суми

71,=14n+39n+40n+41n+42n

72,Справка за статистиката-обезщетен.

Формули и обяснителни текстове за Удръжки

1,Ик.дейност фирма/персонал '@0

2,=[108u>0,[2u=0,108u*10%,108u*2u%]]

3,Данък Общ Доход

4,Аванс,1,#TRUE#

5,=[(NOI=1)|(NOI=4)|(NOI=8)|(NOI=10),[EGN<1960,DOF(NOI)]]

6,=62n*6u%' %ДОО фирма преди 60 г.

7,ДОО фирма пр.60 г.

8,=[(NOI<5)|(NOI=8)|(NOI=10),[EGN<1960,DOL(NOI)]]

9,=62n*9u%' %ДОО лична прeди 60 г.

10,ДОО лична пр.60 г.

11,=[(NOI=1)|(NOI=4)|(NOI=8)|(NOI=10),[EGN>1959,DOF(NOI)]]

12,=62n*12u%' %ДОО фирма слeд 59 г.

13,ДОО фирма сл.59 г.

14,=[(NOI<5)|(NOI=8)|(NOI=10),[EGN>1959,DOL(NOI)]]

15,=62n*15u%' %ДОО лична след 59 г.'@3

16,ДОО лична сл.59 г.

17,=[(NOI=2)|(NOI=3),[EGN<1960,DOF(NOI)]]

18,=62n*18u%' %ДОО ф.пр.60г.I/IIкат.

19,ДОО фирма пр.60г. I/IIкат

20,=[(NOI=2)|(NOI=3),[EGN>1959,DOF(NOI)]]

21,=62n*21u%' %ДОО ф.сл.59г.I/IIкат.

22,ДОО фирма сл.59г.I/IIкат.

23,=PPF(NOI)

24,=62n*24u%' %ДЗПО 7/12% I/IIкат.

25,ДЗПО професионален фонд

26,=[NOI=25,[EGN<1960,DOF(NOI)]]

27,=62n*27u%' %ДОО фирма СПОЗ

28,ДОО фирма СПОЗ пр.60 г.

29,=[NOI=25,[EGN<1960,DOL(NOI)]]

30,=62n*30u%' %ДОО лична СПОЗ

31,ДОО лична СПОЗ пр.60 г.

32,=[NOI=25,[EGN>1959,DOF(NOI)]]

33,=62n*33u%' %ДОО фирма СПОЗ

34,ДОО фирма СПОЗ сл.59 г.

35,=[NOI=25,[EGN>1959,DOL(NOI)]]

36,=62n*36u%' %ДОО лична СПОЗ

37,ДОО лична СПОЗ сл.59 г.

38,=UPF(NOI)' %учителски фонд

39,=62n*39u%

40,ДОО учителски фонд

41,=62n*41u%' %ТЗПБ

42,Сума ДОО ТЗПБ

43,=68n*43u%' %ГВРС

44,Сума за фонд ГВРС

45,=62n*45u%' %ДОО 21.50,16.50/18,13

46,ДОО самоосигуряващи

47,=DBF(NOI)

48,=41n*48u%' %ДОО чл.222 ал1

49,ДОО обезщ.по чл. 222 ал.1 фирма

50,=DBL(NOI)

51,=41n*51u%' %ДОО чл.222 ал1

52,ДОО обезщ.по чл. 222 ал.1 лична

53,=SRF(NOI)

54,=56n*54u%' %ДОО СБКО фирма

55,Сума ДОО СБКО фирма

56,=SRL(NOI)

57,=56n*57u%' %ДОО СБКО лична

58,Сума ДОО СБКО лична

59,=[(NOI<>12)&(NOI<>13)&(NOI<>14)|((NOI=14)&(55n>=MRZ)),UFF(NOI)]

60,=(62n+41n)*60u%' %ДЗПО фирма

61,ДОО универсален фонд фирма

62,=[(NOI<>12)&(NOI<>13)&(NOI<>14)|((NOI=14)&(55n>=MRZ)),UFL(NOI)]

63,=(62n+41n)*63u%' %ДЗПО лична

64,ДОО универсален фонд лична

65,=UFF(NOI)

66,=56n*66u%' %ДОО СБКО фирма

67,ДОО универсален фонд СБКО фирма

68,=[(NOI<>12)&(NOI<>13),UFL(NOI)]

69,=56n*69u%' %ДОО СБКО лична

70,ДОО универсален фонд СБКО лична

71,=[(NOI=12)|(NOI=13),UFL(NOI)]

72,=62n*72u%' %ДЗПО самоосигуряващи

73,ДЗПО самоосигуряващи

74,

75,Доброволен пенсионен фонд76,Работнически влог

77,Детски влог

78,Заеми

79,Дебитна карта

80,ДЗИ

81,ЗППД България82,Запори,1,#TRUE#

83,


84,Дни непл.отпуск за с/ка на лицето

85,=BNO/4n*(8n+10n+11n-84u)*PNO%

86,Здр.осугур.от непл.отпуск фирма

87,=BNO/4n*84u*PNO%

88,Здр.осугур.от непл.отпуск лична

89,


90,

91,=[(NOI<5)|(NOI=14)|(NOI=25)|((NOI>=8)&(NOI<12)),ZOF(NOI)]

92,=62n*92u%' %ЗО фирма

93,Здр.осугуровка от фирмата

94,=[(NOI<5)|(NOI=14)|(NOI=25)|((NOI>=8)&(NOI<12)),ZOL(NOI)]

95,=62n*95u%' %ЗО лична

96,Здр.осигуровка лична

97,=[(NOI=12)|(NOI=13),[f=0,ZOL(NOI)]]

98,=62n*98u%' %ЗО самоосигуряващи се

99,Здр.осиг.самоосигуряващи

100,=[(NOI<5)|(NOI>=8),ZOB(NOI)]

101,=(106u+[NOI=13,59n,BZB]/4n*9n)*101u%'%ЗО от болн.

102,Здр.осиг.от болн.и гл.дете до 2г.

103,Здрав.осиг. от мин.мес. Ф

104,Здрав.осиг. от мин.мес. Л

105,=[62n=MOD,0,[(62n+[NOI=13,59n,BZB]/4n*(13n-20n))>MOD,MOD-62n,[NOI=13,59n,BZB]/4n*(13n-20n)]]

106,База за ДОО от болнични

107,=202n*(1-60n/100)-113u-115u-117u-58n-[75u>0,[75u<202n*10%,75u,202n*10%]]

108,*** Данъчна основа ***

109,


110,

111,


112,=10u+16u+31u+37u+52u+58u+148u+151u+161u+164u

113,ДОО - лични вноски

114,=64u+70u

115,Универсален фонд-лична

116,=88u+96u+104u

117,Здравна осигуровка-лична

118,

119,


120,=[NOI=1,[EGN<1960,62n]]

121,Сума за ДОО пр.1960 г.

122,=[NOI=1,[EGN>1959,62n]]

123,Сума за ДОО сл.1959 г.

124,=[NOI=25,[EGN<1960,62n]]

125,Сума за ДОО пр.1960 г. СПОЗ

126,=[NOI=25,[EGN>1959,62n]]

127,Сума за ДОО сл.1959 г. СПОЗ

128,=[NOI=8,62n]

129,Сума за Учит.пенс.фонд

130,

131,


132,=7u+13u+19u+22u+28u+34u+42u+49u+55u+142u+145u+155u+158u+113u

133,Всичко вноски ДОО

134,=61u+67u+115u

135,Всичко вноски ДЗПО

136,=86u+93u+102u+103u+117u

137,Всичко вноски НЗОК

138,

139,


140,=[(NOI=14)&(55n>=MRZ),[EGN<1960,DOF(NOI)]]

141,=62n*141u%' %ДОО гр.дог.фирма

142,ДОО гр.договори преди 1960 фирма

143,=[(NOI=14)&(55n>=MRZ),[EGN>1959,DOF(NOI)]]

144,=62n*144u%' %ДОО гр.дог.след 1959

145,ДОО гр.договори след 1959 фирма

146,=[(NOI=14)&(55n>=MRZ),[EGN<1960,DOL(NOI)]]

147,=62n*147u%' %ДОО гр.дог. лична

148,ДОО гр.договори преди 1960 лична

149,=[(NOI=14)&(55n>=MRZ),[EGN>1959,DOL(NOI)]]

150,=62n*150u%' %ДОО гр.дог. лична

151,ДОО гр.договори след 1959 лична

152,

153,=[NOI=11,[EGN<1960,DOF(NOI)]]154,=62n*154u%

155,ДОО фирма преди 1960 до 40 часа

156,=[NOI=11,[EGN>1959,DOF(NOI)]]

157,=62n*157u%

158,ДОО Фирма след 1959 до 40 часа

159,=[NOI=11,[EGN<1960,DOL(NOI)]]

160,=62n*160u%

161,ДОО лична преди 1960 до 40 часа

162,=[NOI=11,[EGN>1959,DOL(NOI)]]

163,=62n*163u%164,ДОО лична след 1959 до 40 часа

Формули в таблицата Параметри за дискета

1,Данните се записват на устройство:,C:

2,Сума за социални разходи,56n

3,% вноска на фирмата от соц. р-ди,54u

4,% лична вноска от социални р-ди,57u

5,Доход, за който се дължат вноски,62n

6,% вноска за сметка на фирмата, 6u+12u+18u+21u+27u+33u+141u+144u+154u+157u'#0.001

7,% лична вноска от брутен доход, 9u+15u+30u+36u+45u+147u+150u+160u+163u'#0.001

8,% вноска за Учителски фонд,39u

9,% вноска на фирмата за проф.фонд,24u

10,% вноска на фирмата за унив.фонд,60u

11,% лична вноска за унив.пенс.фонд,63u+72u

12,% вноска за фонд ТЗПБ,41u

13,% вноска за фонд ГВРС,43u

14,====== ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ ======

15,Отработени часове ср.на ден,15n

16,Часове за извънреден труд,37n

17,Суми, за които се дължат вноски,62n

18,% вноска на фирмата за здр.осиг.,92u

19,% лична вноска за здр. осигур.,95u

20,% вноска от самоосигуряващи,98u

21,Суми от обезщетения,106u

22,% вноска от фирмата за обезщетения,101u

23,% вноска от самоос.за обезщетения,95u

24,Сума за периода на непл.отпуск,BNO/4n*(8n+10n+11n)

25,% вноска за неплатен отпуск,PNO

26,======== ДРУГИ ПАРАМЕТРИ =========

27,Суми за намал.обл.доход инвалиди,58n

28,Брутно трудово възнаграждение,68n

29,Суми за гледане дете до 2 год.,[NOI=13,59n,BZB]/4n*9n

30,Лични вноски за добр.пенс.осиг,75u

31,Лични вноски за добр.здр.осиг.,81u

32,Облагаем доход,202n

33,Нетно възнаграждение, 108u-3u-4u+[((NOI=12)|(NOI=13))&(45u=DOL(12)),62n]

34,Икономич. дейност на фирмата,1u

35,Икономич. дейност на лицето,1u

36,

37,

38,

39,=========== ДЕКЛАРАЦИЯ 6 ===========

40,Вноски за ДОО,133u

41,Вноски за учителски фонд,40u

42,Вноски за универсален фонд,135u

43,Вноски за професионален фонд,25u

44,Вноски за здравно осигуряване,137u

45,Вноски за фонд ГВРС,44u

46,Данък по чл.42 от ЗОДФЛ,3u+4u

47,=== ДЕКЛАРАЦИЯ 6 авансови вноски ==

56,Сума на обезщетението,41n

57,% ДОО - вноска на фирмата,48u

58,% ДОО - лична вноска,51u

59,% ДЗПО - вноска на фирмата,60u

60,% ДЗПО - лична вноска,63u

62,По 1 ден от първичен болничен,20n
Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница