Нпмг „акад. Любомир чакалов“ общински кръгна олимпиада по химия и опазване на околната среда


Изразете електролиза на воден разтвор на веществото Встраница3/3
Дата03.01.2022
Размер265 Kb.
#113244
ТипЗадача
1   2   3
HOOS-NPMG zad IVgr 2019 (1)
2.2. Изразете електролиза на воден разтвор на веществото В и определете продуктите, които се отделят на катода и на анода.

2.3. Изразете хидролизата на Е и определете в каква посока ще се измести хидролизното равновесие приприбавяне на: а) вода;

б) разтвор на H2SO4.2.4. Характеризирайте строежа на веществото З.

Задача 3 – 25 точки

Дадена е схемата:Определете веществата A, B, D, E, G, F, J, Xи Y, ако знаете следното:  • Веществото G е добър разтворител, който при разтваряне във вода намалява обема си;

  • Веществата Xи Y имат еднаква емпирична формула и плътността на парите на Y е три пъти по-голяма от Х;

  • При изгаряне на 9,2 gот веществото А се получават 15,68 L СО2 (н.у.) и 7,2 g Н2О, а плътността на парите му спрямо кислорода е  .

А) Кои са веществата A, B, D, E, G, F, J, Xи Y? Запишете ги с формули и наименования.

Б) Изразете преходите, означени на схемата.

В) Покажете кое е веществото А чрез подходящи изчисления.

Г) Изразете взаимодействието на веществото Е с натриева основа и на полученото съединение с веществото В. Какви продукти се получават при двете взаимодействия?

Задача 4 – 25 точки

Аминокиселината глицин може да се синтезира по следният реакционен път:Твърдото вещество A e със специфичен мирис, поради наличието на замърсители. B е газ с употреба в практиката. X е вещество, което може да реагира с прясно утаен меден дихидроксид. Съединението Y съдържа азот. В състава на Z има тройна връзка.  1. Изразете с химични уравнения процесите от схемата. Наименувайте продуктите.

Аминокиселините имат две важни функционални групи, от които зависят техните свойства.

Б)Изразете образуването на цвитер йон. Напишете по едно уравнение,за доказване на химичния характер на всяка от функционалните групи.

За дадена рибозома епредоставен код от информационна РНК (иРНК), като всеки кодон отговаря на дадена аминокиселина. Например глицинът се кодира от кодоните GGT или GGC и някои други. В таблица са показани някои аминокиселини и кодоните, които ги кодират:Аминокиселина

Валин (Val)

Цистеин (Cys)

Фенилаланин (Phe)

Серин (Ser)

Формула

Кодони

GTT или GTC

TGT или TGC

TTT или TTC

TCT или TCC

В)Като използвате данните от таблицата изразете получаването на трипептид, който може да се представи със следния код от иРНК – GTCGGTTTC.

Сподели с приятели:
1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница