Нсорб без намаление за данък кола засегастраница1/6
Дата19.10.2018
Размер389.5 Kb.
  1   2   3   4   5   6
31.01.2014

НСОРБ

Без намаление за данък кола - засега

trud.bg | 31.01.2014 07:58 | Диян Николов

Собствениците на автомобили с екологични категории, които им дават право на по-ниски данъци, няма да могат да ги ползват засега.

Националното сдружение на общините (НСОРБ) изпрати на 29 януари писмо до МВР, с което уведомява ведомството, че не са подали списък на колите и собствениците, които притежават различни еконорми. Само те им дават право да ползват намаление на данъците.

Крайният срок за подаване на списъците е днес - 31 януари 2014 г.

Според промените в Закона за местните данъци и такси, приет в края на 2013 г., собствениците на коли, които имат "Евро 3" и "Евро 4" ще ползват 40 на сто намаление, а за возилата с "Евро 5" и "Евро 6" - 50% намаление, от определения по чл. 55, ал. 1 и 3 данък. Беше прието и намаление на местния данък и за коли без екосертификат, стига да имат катализатор, но преференцията ще важи само до 2016 г. За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории, определеният данък се заплаща с намаление 30 на сто - за 2014 г., 20 на сто - за 2015 г. и 10 на сто - за 2016 г.

В понеделник е имало среща в Министерския съвет между експерти на правителството, на МВР, на финансовото министерство и на сдружението на общините.

"Говорихме и по този проблем. Най-вероятно ще има забавяне и затова ние ще предложим общините да предлагат на гражданите да попълват декларация за екологичната категория, за да може по-късно да ползват намалението и да им се върнат парите". Това обясни зам.-изпълнителният директор на НСОРБ Емил Савов. Той поясни, че има информация, че МВР първо ще даде списъците на Министерството на финансите, а след това ще ги разпрати по регионалните дирекции на полицията, които да уведомят общините. Няма официална статистика на броя на колите с посочените в закона екологични категории, но експертите смятат, че над 1 млн. собственици ще се възползват от облекчения на данъците. Преди време от столичния КАТ обявиха пред "Труд", че са почти готови със списъците и скоро ще ги внесат в МВР.
Областните посягат към парите за общините

banker.bg 31.01.2014 21:37 Чавдар Цолов

"В Министерството на финансите постъпиха още 50 апликационни форми от областните управители на стойност 250 млн. лв. за проекти с регионално значение, които бяха добавени към разгледаните на предишното заседание", се отбелязва в официална информация на финансовото ведомство от 30 януари.

До този момент областните управители не бяха включвани в сметката за потенциалните реципиенти на бюджетния Фонд "Растеж" в размер на 500 млн. лева. Намесата им изненада всички, но крайно негативно реагираха общините. "След първата приятна изненада дойде втората - крайно неприятна. На криеница ли си играят с нас", реагираха кметове пред "БАНКЕРЪ".

Първоначално в публичната инвестиционна схема "Растеж и развитие на регионите" нямаше квота за местната власт и тя трябваше да кандидатства за парите от нея наравно с министерствата. Но в началото на тази година финансовият министър Петър Чобанов заяви, че 350 млн. лв. ще бъдат за общините, а за 150 млн. лв. ще се конкурират министерствата. Което абсолютно отговаряше на исканията на кметовете средствата да се разпределят в съотношение 70 към 30 в техен интерес. Намесата на областните управители обаче сега се схваща като връщане на топката към централната власт. Защото над две трети от областните управители са сменени, а останалите имат "примерно" отношение към силните на деня.

По последни данни във финансовото министерство са получени общо 1100 общински проекта на стойност 2.193 млрд. лева. Одобрените, както стана дума, трябва да получат около 350 млн. лв. от бюджета на фонд "Растеж", но за тези средства вече ще се борят и 50-те проекта от областите на стойност 250 млн. лева. От изненадващия ход е силно загрижено и Националното сдружение на общините, призна заместник-директорът му Емил Савов. "Вярно - каза той - областните не фигурират никъде в постановлението за фонда, но и не са изрично изключени."

Според постановлението за условията, реда и критериите за избор на проекти и програми за новия фонд правителството не е длъжно да предоставя информация за всички кандидатствали предложения. Така на практика публична ще е информацията за проектите, които реално ще бъдат избрани за финансиране с постановление на Министерския съвет, но не и тази за отхвърлените. Въпреки че не е изрично записано в постановлението, кабинетът обяви, че проект ще получава максимум 15 млн. лв. за година. А таванът за програмите на министерствата ще е 30 млн. лева.

Междуведомственият съвет за одобряване на предложенията за финансиране, който заседава за първи път през изминалата седмица, реши 30% от предвидените средства да се предоставят авансово, а следващите плащания да се извършат на базата на представени разходооправдателни документи от бенефициентите. Министър Чобанов пък отново подчерта, че програмите на централната администрация, които ще бъдат финансирани чрез фонда, ще са в синхрон с одобрените общински проекти с цел оптимално оползотворяване на ресурса и постигане на осезаемо за хората развитие.За какво кандидатстват общините

"ВиК, управление на отпадъците и други свързани с околната среда дейности" - 377.4 млн. лв.;

"Транспортна инфраструктура" - 485.8 млн. лв.;

"Социална и културна инфраструктура" - 397.7 млн. лв.;

Други сектори, подкрепящи социално-икономическото развитие - 521.3 млн. лева.
ОБЩИНИ

ФОКУС

Общински съвет – Смолян ще проведе първото си заседание за 2014 година

31 Януари 2014 | 08:02 | Агенция "Фокус"

Смолян. Общински съвет – Смолян ще проведе първото си заседание за 2014 година, съобщиха от пресцентъра на община Смолян. В дневния ред на сесията се включени 20 точки. На заседанието ще бъде направен отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти в Община Смолян за 2013 г. по реда на чл. 66а от Закона за общинската собственост и ще се предложи за приемане Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. Ще бъде гласувана и промяна в структурата на Община Смолян. На вниманието на общинските съветници ще бъде предложено приемане на план-сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци в Община Смолян през 2014 г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2014 г. Общинските съветници ще разгледат и точка, касаеща отпускане на безвъзмездна финансова помощ на Община Смолян от “Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда ” за изграждане на приоритетен обект: Реконструкция на насипни язовирни стени и съоръженията към микроязовири „Лагера” и „Кирянов гьол” гр. Смолян”, Подобект 1: Микроязовир „Лагера”. Ще де обсъжда и кандидатстване на Община Смолян в програмата на Проект „Красива България” за 2014 година, както и кандидатстване на Община Смолян с проект по Oперативна програма „Административен капацитет“. На сесията на Общинския съвет, ще бъде поискано съгласието на съветниците за откриване на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост” в с. Широка лъка, като делегирана от държавата дейност. Ще се обсъди и предоставяне на помещения в сградата на Родопски драматичен театър „Николай Хайтов” за безвъзмездно управление от Обединен детски комплекс – Смолян и от Фолклорен ансамбъл „Родопа” – Смолян.
Министър Иван Данов: За да има стабилно развитие на страната, трябва да се гарантира стабилност на общите устройствени планове

31 Януари 2014 | 09:39 | Агенция "Фокус"

София. За да има стабилно развитие на страната, трябва да се гарантира стабилност на общите устройствени планове. Това каза министърът на инвестиционното проектиране Иван Данов на изслушване в парламента относно необходимостта от предприемането на спешни мерки и действия от страна на отговорните министерства за предотвратяване презастрояването на природен парк „Странджа” и възможни наказателни процедури от страна на Европейската комисия срещу България за нарушаване на европейското екологично законодателство, предаде репортер на Агенция „Фокус”. „Хармонично развитие означава баланс между човека и природата. Целта на устройствените планове е запазване на този баланс. Българският съд запази стабилността на общите устройствени планове”, заяви Данов.

„Без общите устройствени планове трудно бихме могли да гарантираме опазване на околната среда. Чрез Дирекцията за национален строителен контрол се осъществява контрол за извършване на законно строителство. За да не се допуска презастрояване в парк „Странджа”, на длъжностните лица на ДНСК е разпоредено да обръщат особено внимание на проектите”, каза още министър Иван Данов. „Един общ устройствен план не е нещо, което е твърдо фиксирано. Изработеният за община Царево и „Странджа” е от 8 години, в това време са настъпили промени, има нови кадастрални карти”, обясни той. /Яница ТАНЕВА


Десислава Терзиева: Трябва да има общ устройствен план за всяка част от територията на държавата, за да нямаме частични разрешителни

31 Януари 2014 | 10:11 | Агенция "Фокус"

София. Трябва да има общ устройствен план за всяка част от територията на държавата, за да нямаме частични разрешителни. Това каза министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева на изслушване в парламента относно необходимостта от предприемането на спешни мерки и действия от страна на отговорните министерства за предотвратяване презастрояването на природен парк „Странджа” и възможни наказателни процедури от страна на Европейската комисия срещу България за нарушаване на европейското екологично законодателство, предаде репортер на Агенция „Фокус”. „Затова взех решение частично да изменим общия устройствен план. Това ще засяга частта, която е свързана с парк „Странджа”. Това е 70 % от територията, а за другите 30 % общият устройствен план ще има действие”, обясни Терзиева.

„Държа списък с всички общи устройствени планове, които се разработват по черноморски общини. Всички те са на етап обсъждане. Трябва да имаме предвид, че когато спираме строителството, се спира и инвестиционното проектиране на практика”, добави министърът.

Министърът на околната среда Искра Михайлова добави: „Наказателната процедура, заради която България е пред влизане в съдебна зала, е започнала през 2012 г. Защо пропускате факта, че ние успяхме да се справим, предприемайки категорични мерки по отношение на казуса „Калиакра”, заради който влизахме в съда? По време на ГЕРБ един регионален инспекторат си позволяваше да дава разрешение за огромен парк. Наказателните процедури не са собственост на едно или друго правителство, а отговорност за България”. По-рано депутатът от ГЕРБ Ивелина Василева каза: „Успяхме да решим проблемите по 31 наказателни процедури. Вие се опитахте да повторите безобразията на Тройната коалиция”. /Яница ТАНЕВА
Иван Данов: Министерство на инвестиционното проектиране пое ангажимент да организира общините за проектиране на устройствени планове

31 Януари 2014 | 10:45 | Агенция "Фокус"

София. 44 общини нямат задания за проектиране на устройствени планове. Министерство на инвестиционното проектиране пое ангажимент да организира общините да изпълнят тази своя задача. Това каза министърът на инвестиционното проектиране Иван Данов, на изслушване в парламента относно необходимостта от предприемането на спешни мерки и действия от страна на отговорните министерства за предотвратяване презастрояването на природен парк „Странджа” и възможни наказателни процедури от страна на Европейската комисия срещу България за нарушаване на европейското екологично законодателство, предаде репортер на Агенция „Фокус”. „По този начин ще им подпомогнем, но няма да им вземем пълномощията. Говорихме с кметовете на общините да предпазим общините от проектанти, които започват работа по изработване на плана, но не успяват да свършат работата качествено”, добави Данов. По думите му се разработва нов Закон за устройство на територията. /Яница ТАНЕВА
Приет е Бюджет 2014 г. на Община Ракитово

31 Януари 2014 | 10:53 | Агенция "Фокус"

Пазарджик. Първото заседание за 2014 г. на Общински съвет–Ракитово се проведе вчера, съобщиха от пресцентъра на общината. На него с малки промени бе приет Бюджет 2014 г. в рамките на 7 777 096 лв. Приета бе и Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ракитово. Общинските съветници гласуваха вот на доверие на ВКТВ-ЕООД, за тегленето не кредит в размер до 40 000 лв., за закупуването на нов багер. С промяна в Наредбата бяха утвърдени таксите за ползване на новостроящата се мултифункционална спортна площадка в СОУ „Хр. Смирненски”. През учебната година - до 15.00 часа, площадката ще се ползва безплатно, по график от всички общински училища. През останалото време, както следва:в делнични дни по време на учебната година след 15.00 часа; в почивни дни по време на учебната година от 10.00 до 19.00 часа;и по време на летния сезон от 10.00 до 21.00 часа. Ще се заплаща такса в размер на 10.00 лв. на час - за футболното игрище, баскетболното игрище и за тенис игрището. Гласувани бяха и някои допълнения на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, свързани с извършване на услуги по гражданско състояние. Дадено бе едно разрешение за изработването на Подробен устройствен план, както и бяха взети няколко решения, свързани с разпореждане с общинска собственост. И този път съветниците не изневериха на традицията и гласуваха и няколко предложения за отпускане на финансова помощ на крайно нуждаещи се. Общински съвет-Ракитово гласува и новата промяна в Закона за местното самоуправление и местната администрация– заплащането на общинските съветници да представлява 70 % от средната месечна заплата общинска администрация.
Министър Зинаида Златанова откри Шестата среща за преглед на оперативните програми, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие

31 Януари 2014 | 11:43 | Агенция "Фокус"

София. Заместник-министър председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова откри Шестата годишна среща за преглед на оперативните програми, финансирани по линия на Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, съобщиха от правителствената информационна служба. Целта на срещата е да се разгледат напредъкът, отбелязан през 2013 г. в изпълнението на оперативните програми, постигнатите резултати, финансовото изпълнение и други фактори, с цел подобряване прилагането на програмите. Дискусията се провежда с участието на представители на Генерална дирекция „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия. Делегацията им се ръководи от Марек Теплански, началник отдел на звеното, отговарящо за България. На срещата присъстват всички ръководители на управляващите органи, на Сертифициращия и на Одитния орган и на Централното координационно звено. С оглед осигуряване на по-добра координация на процеса по изпълнение на програмите, финансирани със средства от ЕС, участие в срещата вземат и представители на управляващите органи по програмите, финансирани със средства от Европейския социален фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство, както и на институции, чийто ресори включват държавни помощи, обществени поръчки, социални общности и др. В рамките на дискусията българската страна представя напредъка по изпълнение на отделните оперативни програми, финансирани със средства от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд към края на 2013 г., както и предизвикателствата по отношение на 2014 г. Представителите на Европейската комисия излагат своите наблюдения, коментари и препоръки по отношение на изпълнението на всяка от програмите, както и по отношение на хоризонталните въпроси като държавни помощи, обществени поръчки, социални общности, изпълнение на индикаторите и други.
Три нови социални услуги предоставя от началото на годината община Велинград

31 Януари 2014 | 12:11 | Агенция "Фокус"

Пазарджик. От началото на годината във Велинград се предоставят три нови социални услуги, каза за Радио „Фокус” Пазарджик зам.-кметът на общината Даниела Салкина. Те са по проекти, спечелени и изпълнявани от общината. Финализирахме услугите в смисъл на създаване на материалната база за тях. Трите социални услуги са свързани със социалното включване – това са Център „Развитие” в квартал Чепино, както и Център за настаняване от семеен тип и Защитено жилище, които са в квартал „Лъджене” във Велинград. След като е осигурена материалната база, започва предоставянето на нуждаещите се на този тип социални услуги, каза също Даниела Салкина. Тя добави, че в момента се работи и по приключване на рисковия проект на община Велинград за миналата година - за ремонт, реконструкция и обновяване на материалната база на Многопрофилната болница за активно лечение. /Теодора ДИМИТРОВА
Успешно реализирани проекти в Панагюрище и Стрелча впечатлиха френска делегация от община Жиняк

31 Януари 2014 | 13:29 | Агенция "Фокус"

Пазарджик. Успешно реализирани проекти в Панагюрище и Стрелча впечатлиха френска делегация от община Жиняк, която посети нашия регион. Това каза за Радио „Фокус” – Пазарджик Лучко Македонски, изпълнителен директор на Местна инициативна група "Панагюрище, Стрелча, Лесичово". Те видяха няколко наши реализирани проекти – винарна в Панагюрище, розоварна, една ветеринарна клиника. Освен това французите имаха възможност да разгледат и успешно осъществени проекти и на територията на Стрелча. Оказва се, че нашата местна инициативна група е доста по-напред при реализацията на проекти. Представителите на френската делегация от община Жиняк, която се намира близо до град Монпелие, обясниха, че сега започват работата по такива проекти в областта на земеделието и туризма и разчитат нашия опит, каза също Македонски. Той допълни, че вече имат подадени 88 проектни предложения, свързани със земеделието, бизнеса и публичния сектор. Очакваме те да бъдат одобрени, уточни Македонски.

/Ваня НИКОЛОВА


Йорданка Фандъкова: До края на годината в София трябва да бъдат изградени три защитени жилища и 13 центъра от семеен тип

31 Януари 2014 | 13:39 | Агенция "Фокус"

Нови Искър. Важно е да помагаме на младите хора, лишени от родителски грижи, които са излезли от училище и навлизат в реалния живот – за тях да се грижат професионалисти, възпитатели, психолози и социални работници. Това каза кметът на Столична община Йорданка Фандъкова при посещение на защитено жилище в район Нови Искър, предаде репортер на Агенция „Фокус”. „В София досега има изградени 4 центъра за семейно настаняване и едно защитено жилище, в които живеят общо 40 младежи, лишени от родителски грижи. В момента се работи по проект по ОП „Регионално развитие” за изграждане на три защитени жилища и 13 центъра от семеен тип. Надяваме се до края на годината да бъдат изградени. В част от тях ще настаним около 45 млади хора, т.е. почти ще удвоим броя”, каза още Йорданка Фандъкова.

Кметът на Столична община коментира и промените в публични пространства от централната градска част на София: „Не искам идеалният исторически център на София да се променя драстично и драматично. Градът има своя уют, трябва историческият център да е защитен културен паметник. Неотдавна общинският съвет взе решение за обявяване на жълтите павета за паметник на културата и много държа това да се спазва. Относно проектът за площад „Александър Първи”, един от най-спорните, моето лично мнение е, че трябва да се запази визията, която той има. не можем да се лишим от символа на София – жълтите павета.”


Екипът „Камбитов” внесе проект повишаване квалификацията на служителите в Благоевград

31 Януари 2014 | 13:42 | Агенция "Фокус"

Благоевград. Община Благоевград подаде проектно предложение в Министерството на финансите за повишаването на квалификацията на ръководни длъжности в общинска администрация – кмет, кметове на населени места и кметски наместници. Това съобщиха от пресцентъра на общината. Предвижда се обучение в страната с цел подобряване ефективността и прозрачността в работата на служителите, както и по-качествено обслужване на гражданите и бизнеса. Продължителността на проекта е 12 месеца, а неговата стойност е 108 956.91 лева.

Това е поредният проект от програмата на кмета Атанас Камбитов за повишаването на капацитета и способностите на служители на общината в полза на гражданите и доброто обслужване.


Кметът на Община Велинград Иван Лебанов е против повишаването на заплатите на съветниците

31 Януари 2014 | 14:19 | Агенция "Фокус"

Велинград. На редовното заседание на Общински съвет Велинград за месец януари общинските съветници взеха решение да увеличат работните си заплати, съобщиха от пресцентъра на общината. Решението не бе подкрепено единствено от групата на БСП. Кметът на Община Велинград Иван Лебанов обаче ще върне за преразглеждане решението им с редица мотиви, опровергаващи нуждата им от по-високо заплащане и наложителни финансови стабилизации в други сектори. Според чл. 45 ал. 5 от ЗМСМА, кметът има право да върне за ново обсъждане нецелесъобразните актове на Общинския съвет. По време на икономическа криза, при 30% безработица за община Велинград е най-малко нередно заплатите на съветниците да се повишават. Освен това според него общинските съветници не са представили параметри, за това от къде ще дойде финансирането за по-големите им заплати, тъй като възнагражденията се формират от бюджета на общината. Кметът заяви и че не е възможно служители на общинска администрация да работят по 8 часа и да получават по-ниски заплати от тези на съветниците. Той допълни, че в администрацията има служители, който получават брутна заплата под 360 лв., която не е актуализирана от 2009-та година. Заплатите на общинските служители, който работят 24 дни полагат подписите си на важни документи, за който носят наказателна отговорност, за разлика от колектива на Общински съвет, който искат същото заплащане ."Не смятам, че е морално и справедливо от тяхна страна", допълни кметът. Това е и размера на възнаграждението, което искат съветниците. Заплатите на Общинския съвет се формират на база тези на администрацията. В тази връзка кметът заяви, че желае решението да бъде преразгледано, тъй като обема работа на съветниците е далеч по-малък от този на служителите на администрацията, за да бъде заплащането им същото или по-високо. Ниски са и заплатите в здравния сектор, поддържан от общината. Нужда от повишение на възнаграждението имат и медицинските работници в учебните заведения, който също са ангажирани 8-часово. Тъй като заплатите на съветници трябва да идват от общинската хазна не е ясно от къде ще става това, при условие че общинските приходи намаляват. Нужда от повече пари имат и работниците в общински звена, социални институции, културни институции и други. С така формулираните доводи Лебанов има намерение да върне решението на съветниците още при входирането му през следващата седмица. Кметът Лебанов предлага проблемът да се разгледа с приемане на бюджета на 12 февруари 2014 година, за да може всички заинтересовани страни поддържани от общинския бюджет да изразят мнение.
Проектът за изграждане на велоалеи в Сливен ще бъде включен в големия проект за интегриран градски транспорт

31 Януари 2014 | 14:35 | Агенция "Фокус"

Сливен. Проектът за изграждане на велоалеи в Сливен ще бъде включен в големия проект за интегриран градски транспорт на Сливен. В този проект ще бъде включена и цялостна веломрежа, съобщи председателят на Сдружение „Блян за романтика” Росен Русев. Към пролетта ще започнат инвестиционните проучвания, предстоят и обществените обсъждания на проекта, изчакване на обявяване на срок за кандидатстване по Оперативна програма "Регионално развитие" за следващия програмен период. Това ще се случи най-рано есента или началото на 2015, т.е в най-добрия случай строителството ще започне през пролетта на 2015 година, обясни Русев. Гражданските организации, които се обединиха в коалиция и инициираха този проект за велоалея са 11. Те замислят да създадат Съвет за развитие на Сливен. Той ще бъде иницииран от младежко Сдружение „Блян за романтика” и ще работи за застъпничество за граждански интереси.


Каталог: uploads -> tinymceup -> files -> News
News -> Новини за общините 11. 06. 2014 г. Бнр 1040 лева отгоре за Йорданка Фандъкова
News -> Нсорб кметът на Троян към министър Михайлова: „Не ни взимайте довеждащите водопроводи!“
News -> Г. Фокус Има сключен договор с фирма-изпълнител, която ще изгради новата улица до рибарското пристанище в Бургас
News -> Нсорб кметове се съмняват в лобизъм
News -> Нсорб оценяват категоризирането на общините и населените места в България
News -> Нсорб община получи почетна грамота
News -> Осми клас остава в основните училища amalipe com/14. 03. 2014
News -> Нсорб до края на 2015 г. Опак има амбициите да усвои
News -> Нсорб цветлин Йовчев: Сътрудничеството на мвр с местната власт трябва да е в полза на обществото
News -> Нсорб стартира третата поред процедура за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница