Нсорб обсъждат приоритетите и финансовия ресурс по общинската мярка в новата прсрстраница1/8
Дата03.11.2017
Размер1.15 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
03.06.2013

НСОРБ

Обсъждат приоритетите и финансовия ресурс по общинската мярка в новата ПРСР

agrozona.bg | 02.06.2013 |

Приоритетите, финансовият ресурс и допустимите области на подпомагане по мярка „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за следващия програмен период са дебатираните теми по време на работна среща в МЗХ. В заседанието са взели участие представители на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), дирекция „Развитие на селските райони“ в МЗХ, Националното сдружение на общините в РБ и експерти от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. По време на работната среща е съобщено, че първият вариант на текстовете по мерките от ПРСР за периода 2014 – 2020 г. и SWOT анализа и дефинираните нужди по приоритети са изпратени до членовете на Тематичната работна група за разработване на ПРСР 2014-2020 г. Текстовете, както и предложението за дефиниция на селски район, ще бъдат обсъдени на предстоящото заседание на ТРГ, което ще се проведе на 03.06.2013 г. в столичния хотел „Дедеман Принцес София”.
Личните асистенти с договори

samokov365.com • 03.06.2013

Ангажираните по проект „Подкрепа за достоен живот”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” подписаха и получиха допълнителните споразумения по договорите си за лични асистенти. Проектът стартира още през 210 година и се реализира на няколко етапа. Процедурата е част от третия етап, който стартира декември миналата година. Заявления за участие в програмата се подаваха от 14 до 21 декември. Комисия направи проверка на място на желаещите да ползват услугата „Личен асистент” и след одобрението бяха включени в проекта. 169 лица в момента ползват тази услуга. Толкова е и броят на назначените по програмата. С тях беше сключен договор от 1 февруари до 1 юни. Община Самоков кандидатства за допълнително финансиране по този проект и беше одобрена. В момента се отпускат допълнителни средства, с които се удължава периода на програмата до 15.01.2014 г. Освен това се увеличава и часовата ставка от 2,40 лв. на 3 лв. По тази причина с всички наети за лични асистенти се сключва допълнителни споразумения за новия срок и новия размер на възнаграждението.

Утре през целия ден ще бъдат подписвани и давани допълнителните споразумения на останалите 2/3 от общия брой на ангажираните по програма „Подкрепа за достоен живот”.

Националният осигурителен институт подписа споразумение с Националното сдружение на общините в Република България за предоставяне на информация, относно изплащането на пенсии. Актуалните данни от регистъра на НОИ са нужни за определяне на таксите за предоставяните от Общината социални услуги, включително и по европроекти. Досега таксите за социалните услуги се определяха от подадените данни от самите пенсионери. С новото споразумение, Общината вече ще може сама да изчислява таксите, на база подадените сведения от НОИ. По този начин ще се избегнат злоупотреби от ползвателите на услуги по прикриване на доходите им.
От Национално сдружение на общините в Република България изпратиха поздравителен адрес до министъра на културата д-р Петър Стоянович

mc.government.bg (03.06.2013)

Министърът на културата д-р Петър Стоянович получи поздравителен адрес от г-н Тодор Попов – председател на Управителния съвет на Национално сдружение на общините в Република България /НСОРБ/, и от г-жа Гинка Чавдарова – изпълнителен директор на НСОРБ.

В писмото на Тодор Попов и Гинка Чавдарова, изпратено до д-р Петър Стоянович, се казва:

„Уважаеми господин Стоянович,

Поздравяваме Ви от името на всички български общини за избирането Ви на поста министър на културата и Ви пожелаваме много сили и енергия за изпълнението на Вашите отговорности в тази толкова важна сфера, каквато е подкрепата и развитието на българската национална култура.

Българските общини носят своята отговорност за развитието на културните процеси на местно ниво. Дори и при сегашния недостиг на собствени средства ние включваме тези дейности като съществена част от своите планове за развитие.

От своя страна Националното сдружение на общините полага сериозни усилия за усъвършенстване на политиката на местните власти по отношение на опазване и развитие на културното разнообразие в българските общини. Затова сме наясно и с областите, които общините определят като проблемни – финансирането на културните дейности, ефективното им управление, съхранението на културното наследство, необходимостта от децентрализиране на управлението на някои културни институти, проблемите, породени от разделението на отговорности по финансиране и липсата на права на общините по управление на някои културни институти.

Уважаеми г-н министър, като Ви пожелаваме още веднъж успех, ние изразяваме своята готовност за диалог и взаимодействие при изпълнение на Вашата дейност през следващите години.”
Апостол Апостолов: Местната и държавната власт трябва да се хванат ръка за ръка и да заработят в правилната посока

03 юни 2013 | 10:58 | Радио "Фокус"Кметът на община Симитли Апостол Апостолов за очакванията на местната власт от новото правителство в сутрешния блок „Добро утро, България” на Радио "Фокус"

Водещ: Г-н Апостолов, вие сте кмет трети мандат, работи ли сте с правителствата на Симеон Сакскуборгготски, „Тройната коалиция” и правителството на Бойко Борисов. С какво се различаваше отношението на всяко едно от последните правителства към местната власт и какви грешки не трябва да повтаря кабинетът „Орешарски”?

Апостол Апостолов: Кабинетът „Сакскуборгготски” даде спокойствие, както на българския бизнес, така и на вас медиите, а и много голямо спокойствие на местната власт в лицето на общините и общинските ръководства, за да работим при едни нормални условия, без натиск и принуда. Правителството на "Тройната коалиция" го характеризирам с това, че по негово време бяха подписани много голяма част от проектите, които даже в момента общините изпълняват. Междинните и окончателните плащания по проектите се случиха по времето на правителството на ГЕРБ.

Водещ: Какво очаквате от правителството на Пламен Орешарски?

Апостол Апостолов: Правителството на Пламен Орешарски в никакъв случай няма да допусне ние кметовете да бъдем подлагани на този терор, на който бяхме подлагани по време на правителството на ГЕРБ и да бъдем непрекъснато подслушвани. От трибуната на Сдружението на националните общини премиерът да ни казва да крадем, да внимаваме какво правим. Аз мисля, че тези неща вече отидоха в миналото. Няма да могат вече по никакъв начин да се върнат. И всичко това ще даде отново една възможност общините да работят при едни нормални условия и да защитават интересите на гражданите, които живеят в тези общини. Нещата при всички положения ще тръгнат към добро, а именно към повишаване на жизнения стандарт на населението, към цялостна промяна на нещата в образованието, в здравеопазването. Най-после, аз лично съм убеден, че ще започнат реформите в тези ключови сектори от развитието на нашата държава. И всичко това ще спомогне като цяло да тръгнат нещата в правилна посока, да се открият нови работни места и като цяло да се повиши жизненият стандарт на населението, което към днешна дата може би е най-важно, тъй като на всички ни е ясно – няма как всичко това, което хората искат да се случи с магическа пръчка. Хората го разбират това и са заредени с известна търпимост, тъй като държавата през последните четири години беше дърпана като цяло в обратна посока. Претендираше се само със строителството на магистрали, в което в крайна сметка няма нищо лошо, разбира се, но аз лично смятам, че не можеш да казваш, че когато направим дадена отсечка от път всичко това ще доведе до запазване на много човешки животи при положение, че болниците ни са в окаяно състояние и всеки ден там умират хиляди българи.

Водещ: Ще успее ли новият кабинет да гарантира добър диалог между министрите и кметовете?

Апостол Апостолов: Вече се дадоха заявки за това. И аз съм убеден, че всичко това ще се случи, тъй като това е шансът на България да излезе от положението, в което се намира сега. Трябва местната и държавната власт да се хванат ръка за ръка и да заработят в правилната посока. Едно от най-важните неща е още по-голямото усвояване на европейските средства, също така даване на възможности на нас общините по публично-частно партньорство и по ред други такива програми, да можем да дадем свобода на бизнеса, да можем да привлечем нови партньори. Всичко това ще доведе до откриване на нови работни места и като цяло до подобряване живота на хората.

Водещ: Конкретно Община Симитли, има ли нещо, което незабавно ще поискате от новата власт?

Апостол Апостолов: Ние искаме да не бъдем третирани, да няма деление на общините, както беше при миналото правителство, на наши и ваши. Чисто и просто нашата община да може да кандидатства по съответните оперативни програми, тъй като имаме страшно много проекти. И всички тези проекти да бъдат финансирани по надлежния ред и да се изпълняват в нашата община. Един пример мога да дам в тази посока, в миналото правителство, след като кандидатстваме с готови работни проекти за водния цикъл на град Симитли и най-голямото село в общината, село Крупник, с разрешително за строеж, със започнато строителство, спряно с АКТ 10. За наше голямо учудване от ОП „Околна среда” получихме отговор, че не сме достатъчно добре подготвени. И аз питам – кой тогава е по-подготвен от нас? Няколко дни след това бях изумен, когато по телевизията наблюдавах тогавашната министърка на околната среда и водите, която обясняваше как нямало готови работни проекти за кандидатстване по ОП „Околна среда” и средствата от Оперативната програма ще бъдат пренасочени в закупуване на тролейбуси, автобуси за София, Пловдив. Аз мисля, че до такива глупости едва ли ще се стигне по време на новото правителство. Всичко това ще доведе до едно нормално протичане на тези процеси, на печелене на проекти на общини като нас и съответно на създаване на по-добри условия за живот на хората със спечелването на тези проекти, а няма да има такова делене, за което вече споменах. И всичко това ще доведе до много по-голямо спокойствие при работата на местните власти, на общините, на общинските служби и ще спомогне за развитието на страната като цяло.

Водещ: Споменахте спечелени проекти, по какви проекти кандидатства в момента Община Симитли?

Апостол Апостолов: Имаме готови работни проекти по всички оперативни програми, като се започне от ОП „Околна среда”, ОП „Регионално развитие”, Програмата за развитие на селските райони със съответните й мерки. Може би в предишния период най-добре се работеше по „Трансграничното сътрудничество” България – Гърция, тъй като Комитетът по наблюдение беше в Солун и нямаше възможност да има политически репресии спрямо някои общини. Към този момент Община Симитли работи по проект ОП „Регионално развитие” за укрепване на брега на река Струма. Също така по ОП „Трансграничното сътрудничество” България – Гърция се прави един голям, хубав, модерен стадион в село Крупник. По ОП „Трансграничното сътрудничество” България – Македония реновираме парка в Симитли. Очакваме в най-близките дни, тъй като вече сме по приключване на процедурите по ЗОП, да започне един голям, доста едромащабен проект за нашата община, за подмяна на водния цикъл в селата Полето и Долно Осеново. Работим по голям проект по ОП за развитие на селските райони, Мярка 321 в град Симитли за цялостна реновация на спортната база. Към днешна дата ние имаме готови работни проекти, някъде в порядъка между 20 и 30, с които сме готови веднага, когато има мярка, по която ние можем да кандидатстваме, да входираме наш проект и да чакаме, разбира се, неговото по-нататъшно развитие, без да се притесняваме вече, както споменах, че общините ще бъдат разглеждани като приближени на правителството и такива, които не са приближени. И няма всичко да се случва при спечелването на проектите на база състезателните начала, а всичко ще става под масата. Мисля, че всичко това вече е в миналото, както вече казах, безвъзвратно си е заминало и няма как оттук нататък да се пречи на общините. /Цветелина ПИШИКОВА
Предстои Осми национален форум на доставчиците на социални услуги край Варна

Moreto.net, 3 Юни 2013 12:11

От 4 до 6 юни в хотел „Мелиа Гранд Ермитаж“, к.к. Златни пясъци, Варна, ще се проведе Осмият национален форум на доставчиците на социални услуги. Водещата тема на форума е „Европейско партньорство за по успешен преход от обучение към заетост“. Събитието се организира от Министерството на труда и социалната политика, Националното сдружение на общините в Република България, Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/, Националният алианс за социална отговорност /НАСО/ и Националната федерация на работодателите на инвалиди /НФРИ/.

Това е най-значимото мероприятие на национално ниво в сферата на социалните услуги и вече седем години форумът събира водещата част от отговорните и заинтересованите страни у нас, които реализират социални политики и услуги. Под формата на презентации, дискусии и работни групи се представят и разглеждат актуалната ситуация в социалната сфера у нас, посочват се най-добри практики и се правят препоръки за бъдещото развитие с цел по-добър и достоен живот.

На форума ще присъстват повече от двадесет представители на европейски организации, работещи в над десет страни от Европа и над 150 участници от български организации и институции, ангажирани в социалната сфера. В програмата е включен специален работен ден, чиято основната задача е обмен на опит, знания, умения и добри практики, както по водещата тема за прехода от обучение към заетост за хората с увреждания, така и по други важни теми, касаещи хората с увреждания, социалните услуги и трудовата заетост. Освен обща дискусия, е предвидена и работа в две фокус групи - на работодателите и на доставчиците на социални услуги, по темата за прехода от обучение към заетост за хората с увреждания.
Общинска делегация отива на икономически форум в Китай

gustonews.bg 03.06.2013 12:13 Таня Грозданова

От 2 до 4 юли в град Чонсин ще се проведе международна бизнес среща на китйски инвеститори със страни от Централна и Източна Европа. Община Пловдив е поканена. Това съобщи кметът инж. Иван Тотев днес. Форумът е поредна инициатива по стратегията на Китай за навлизане на европейските пазари. Пловдив е сред поканените общо две родни администрации, другата е столичната. Ще има прадставители и на други две български общини, които ще бъдат определени от Националното сдружение на общините у нас, уточни Тотев. Управата е определила трима свои представители, които ще пътуват на разноски на домакините. Това са зам.-кметът по икономика Розалин Петков, председателят на Общинския съвет арх. Илко Николов и секретарят на Община Пловдив Ангелина Топчиева. Приоритетните проекти за града ще бъдат представени на общия български щанд. В групата има няколко места за желаещи бизнесмени, обяви кметът Тотев. Те лично трябва да поемат разноските си, които са в размер на 2500 лева. Местата са ограничени, желаещите могат да се свържат с общината по mail или телефон, уточни градоначланикът.
Общинари и бизнесмени връщат визитата на китайците

radioplovdiv.bg, 3 June 2013 - 13:25:58

Община Пловдив ще участва в голям форум в Китай, на който ще се срещнат представители на властите и бизнеса от Китай и от Централна и Източна Европа. Срещата ще се състои от 2 до 4 юли в китайския град Чунцин, който е на 200 км от Хонг Конг. От България са поканени 4 общини, като изрично са споменати София и Пловдив. Останалите две ще бъдат избрани от Националното сдружение на общините в България. Кметът Иван Тотев съобщи, че Община Пловдив ще бъде представлявана от заместник-кмета Розалин Петков, председателя на общинския съвет арх. Илко Николов и секретаря на общината Ангелина Топчиева. Всички разходи по пътуването се поемат от китайската страна. Ако пловдивски бизнесмени проявяват интерес към форума, могат да заявят участие в в следващите дни, като сами поемат разходите по пътуването в размер на 2500 лева, каза още пловдивският кмет.
Дора Янкова: Девин ще има болница

bnr.bg, понеделник, 03 Юни 2013 г.17:30

Ако я няма на политиката "на инат" аз съм убедена и като обсъдим с финансовия министър, всеки момент може да бъде дадено съгласие за сключване на договор между болницата в Девин и Здравната каса, каза в предаването "Нещо повече" депутатът от БСП Дора Янкова.

Лицензът на болницата не е отнет, тя е в забранителен режим да сключи договор със Здравната каса. Това беше политика "на инат" и наказване на хората от трите общини. Реалното състояние на болницата има много измерения. Първо, когато спира да работи болницата през 2011 година, три години не получава по 110 хиляди лева, които общинските болници получаваха през държавния бюджет. Паралелно с това във времето, до момента на спиране болницата има натрупани 1 милион и 100 хиляди лева като задължения с лихвите. Това означава,че трябва да анализираме дали разсрочване или поемане, или кредит, но гражданите на трите общини да имат лекарска помощ. Стратегически погледнато за общинските болници има нужда те да могат да се включат към отговорното медицинско лечение на хората в районите извън големите градове. Помолих министър Андреева спешно да покани представителите на Националното сдружение на общините да ги изслуша и да им представи своето виждане за общинските болници, каза Янкова.

Дора Янкова бе категорична, че Девин ще има болница.
Първа работна среща по проект «Харта на Виена»

citybuild.bg /03.06.2013 / 18:00 -

Срещата ще се състои утре от 10.00 часа в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

В нея ще участват представители на Министерството на регионалното развитие, Форум „Гражданско участие", Национално сдружение на общините в Република България, кметове, експерти и представители на неправителствени организации от общините, проявили интерес към инициативата.

По време на срещата представители на община Виена ще представят инициативата, в която местната власт изгражда партньорство с гражданското общество по нов начин. Те ще представят подробности за процеса на изпълнение на проекта и резултатите от него. С тях българските участници в срещата ще обсъдят възможностите за адаптирането и прилагането на модела в някои от големите градове у нас.
ОБЩИНИ

ФОКУС

Общинският съвет в Ямбол провежда заседание

03 юни 2013 | 09:41 | Агенция "Фокус"

Ямбол. Започна 22-то заседание на Общински съвет Ямбол, предаде кореспондентът на Радио „Фокус”-Сливен. Сесията беше отложена в петък заради липса на кворум. Тогава в залата присъстваха едва 17 от общо 37-те ямболски общински съветници. Днес в зала 107 вече има 25 съветници.

Сред акцентите на сесията е предложение за удостояване с Наградата на Ямбол за 2013 година и с отличието Почетен гражданин на Ямбол. За удостояване с отличието Почетен гражданин са предложени хирургът доц. д-р Николай Недков и баскетболният треньор Иван Чолаков. Учителят по математика в МГ „Атанас Радев” Емил Карлов е номиниран за Наградата на Ямбол за 2013 година. Предвидено е и приемане на Наредба за управление на отпадъците в община Ямбол и Наредба за изменение и допълнение на наредбата за изграждане на зелената система в общината. Съветниците ще разгледат още предложение за продажба чрез търг на дървесина, добита на територията на общината при реализацията на проекта за подобряване на градската среда и зоните за отдих и проекта за предотвратяване на наводненията. /Дора СТОЯНОВА


Различни мероприятия са включени в годишния план за младежта на община Кюстендил

03 юни 2013 | 09:53 | Агенция "Фокус"

Кюстендил. Различни мероприятия са включени в изготвения от община Кюстендил годишен план за младежта. Това каза за Радио „Фокус”-Кюстендил началникът на отдел „Младежки дейности и спорт” Мая Лехчанска. Първата проява е свързана с кръгла маса, посветена на младежите, имащи проблеми с насилието и агресията. В нея са се включили представители на институции, работещи с деца и младежи, имащи отношение по проблема, а целта е била да се подпомогнат и ориентирани младите хора при възникване на проблеми. В годишния план са включени и още дейности, които ще бъдат проведени през лятото. През този месец предстои кампания за популяризиране на доброволчеството, както и ден за борба с наркоманиите. През месец август ще се организира кампания за превенция на злоупотребата с алкохол и наркотици. Ще бъде отбелязан и Световният ден на младежта. /Венцеслав ИЛЧЕВ
Апостол Апостолов: Новият кабинет ще успее да гарантира добър диалог между министрите и кметовете

03 юни 2013 | 10:32 | Агенция "Фокус"

Симитли. Новият кабинет ще успее да гарантира добър диалог между министрите и кметовете. Това каза пред Радио „Фокус" кметът на община Симитли Апостол Апостолов. Приоритетно на този етап е местната и държавната власт да работят в правилната посока. „Едно от най-важните неща е усвояването на евросредствата, както и даване на възможности на общините по публично и частно партньорство и по ред други програми, за да можем да дадем свобода на бизнеса и да привлечем нови инвеститори. Всичко това ще доведе до откриване на нови работни места и като цяло до подобряване на живота на хората", каза Апостол Апостолов. Той посочи, че желанието на община Симитли е да може да кандидатства по съответните оперативни програми, тъй като има много заложени проекти, които трябва да бъдат финансирани по надлежния ред.
Електронните услуги на община Смолян все повече се използват в селата

03 юни 2013 | 11:43 | Агенция "Фокус"

Смолян. Услугите, които предоставя община Смолян, все повече се използват в селата. Това каза за Радио „Фокус” – Смолян главният финансист на местната администрация Венера Аръчкова. Целият продукт като видове услуги – приемане на молби, декларации, плащане на данъци, такси и всякакъв вид услуги, на 100% се използва в Момчиловци, на 60-70% в Смилян и Арда, поясни Аръчкова. В Широка лъка след откриването на банков клон в селото и поставянето на банкомат хората също са започнали на място да си плащат данъци и такси, като все още не използват останалата част от услугите. В момента се качват базите и се обединяват масивите и в село Търън. Въпреки засиленият интерес от страна на жителите на някои от селата в общината, в селата Виево, Петково и Кутела още нямат на 100% доверие на този вид услуги. Практиката засега там е такава, че се качват на програмата входящи номера и писма, кметът по електронната поща ги изпраща в община Смолян, но когато пътува към областния град, на място носи оригиналите на документите. По думите на Аръчкова, все още не навсякъде хората могат да свикнат с виртуалното и електронното и нямат нагласата, че става и по интернет. Тя каза, че в селата в община Смолян има и много будни хора и даде за пример село Мугла, където жителите пускат сигнали на сайта на общината и се интересуват от тези неща, въпреки че голяма част от населението в селото е над средната възраст. Венера Аръчкова каза още, че периодът на недоверие ще премине и постепенно родопчани ще се научат, че така е по-лесно и ще започнат да ползват този вид услуги.

/Нели ГЕРГЬОВСКА


Служители на Община град Добрич са отличени за постигнати добри резултати в тяхната работа

03 юни 2013 | 12:36 | Агенция "Фокус"

Добрич. Кметът на Добрич Детелина Николова е издала заповед във връзка с поредното признание за най-прозрачна община на Община град Добрич да бъдат отличени длъжностни лица, допринесли с работата си за това. Това съобщи Иван Колев, зам.-кмет „Финанси и общинска собственост”, предаде кореспондентът на Радио „Фокус”-Варна. Отличени са Севдалина Иванова, началник отдел „Център за услуги и информация”, Боряна Андреева, директор на Дирекция „Административно-правно, информационно и техническо обслужване”, Милена Тодорова, младши експерт в отдел „Център за услуги и информация”, Валентина Димитрова, старши експерт в отдел „Канцелария”, Паша Градешлиева, старши експерт в същия отдел, инж. Георги Василев, началник отдел „Административно обслужване”, инж. Иванка Тодорова, главен експерт в Дирекция „Общинска собственост”. Всички отличени имат принос за поддържане актуалността на сайта на общината, за достъп до обществена информация, публични обсъждания, обществено значими актове и т.н., заяви Иван Колев. Кметът е препоръчал на директорите на дирекции да вземат предвид изпълнението на дейностите при тези служители и оценката, която те получават за своята работа, включително постигнатите резултати, съгласно вътрешните правила за работни заплати. Това е съгласно новите условия за заплащане на труда на общинската администрация, като всяко тримесечие се прави оценка и веднъж годишно се променят заплати, в зависимост от постигнатите резултати и възможностите за трудово възнаграждение, допълни Иван Колев.

/Жулиета НИКОЛОВА


Каталог: doc13
doc13 -> Нсорб чиновници се оплакаха от бюрокрацията
doc13 -> Тринивово моделиране с
doc13 -> Нсорб иво Петров: Областната администрация на Перник ще помогне за подобряване на тежката социална обстановка в страната
doc13 -> Програма за развитие на селските райони. На заседанието са поканени да присъстват и всички кметове на общини в Пернишка област
doc13 -> Нсорб кметовете на черноморски общини искат ясни правила за къмпингуването
doc13 -> Нсорб национална мрежа за децата представи 13 добри практики в областта на политиките за деца и семейства
doc13 -> Нсорб министерството на културата е национален координационен орган в конкурса за избор на град за Европейска столица на културата
doc13 -> Нсорб министър Десислава Терзиева: Работим, за да върнем държавата по пътя на икономическото развитие
doc13 -> Нсорб бюджет 2013 ще бъде актуализиран


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница