Нсорб сдружението на общините и министерствата ще си партнират при подготовката на проектистраница1/2
Дата11.06.2018
Размер457.21 Kb.
#73418
  1   2
16.03.2014

НСОРБ
Сдружението на общините и министерствата ще си партнират при подготовката на проекти

vestnikpriatel.com – 16.03.2014

Работна група с представители на Националното сдружение на общините и министерствата ще подобрява координацията при кандидатстването по европроекти през новия програмен период – 2014-2020 г. Главната цел е програмите и проектите да са достъпни до повече общини и да могат да се усвоят в интерес на обществото колкото се може повече средства.

Решението за създаване на работната група е взето на годишното отчетно-изборно събрание на сдружението на общините. В събранието участваха кметът Владимир Георгиев и председателката на Общинския съвет Силвия Стойчева. Участниците са се срещнали и с министъра на правосъдието Зинаида Златанова, колегата й по труда и социалната политика Хасан Адемов, екоминистърката Искра Михайлова и зам.-министъра на земеделието и храните Явор Гечев.


НСОРБ настоява част от данъка върху доходите да остава в общините

На дискусионен форум „Общинските проекти през програмен период 2014 – 2020“ в рамките на ХХVI общо събрание на сдружението кметовете поискаха повече средства за местни инициативи

vestnikstroitel.bg | 16.03.2014 | Теодор Николов

Част от данъка върху доходите на физическите лица да остава в общинските бюджети. За сметка на това да се намали държавната изравнителна субсидия на по-заможните кметства. По тази тема е водена дискусия между правителството и местните власти. Информацията съобщи Тодор Попов, председател на УС на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) по време на ХХVI общо събрание на организацията. Държавата събира около 2,3 млрд. лв. от плоския данък. Ако бъде прието предложението, това ще донесе общо на кметствата до 600 млн. лв. По думите на Попов премиерът Пламен Орешарски е подкрепил подобна финансова децентрализация да влезе в сила от 2015 г.

В момента вървят дискусиите точно колко процента да се пренасочват към общините. Анализ на НСОРБ показва, че допълнителните пари ще удвоят размера на бюджетите на над 200 общини. Според Попов парите ще отиват по постоянен адрес на платеца, а не по местоработата му. Той даде за пример хората, които живеят в Перник, но работят в София.

Председателят на сдружението съобщи, че от пролетта трябва да започне работа по определянето на нова методика за изчисление на такса смет. Същевременно на съвета по децентрализация е стартирал дебат част от държавните дейности да бъдат преформатирани като местни. Той посочи като пример социалните, културните и спортните услуги.

Попов подчерта, че е необходимо да се въведат единни правила за кандидатстването, оценяването и сроковете за обществените поръчки по европейски програми. Според него в момента общините съгласуват проектите си с дадено министерство и въпреки това в края на процедурите често се налагат финансови корекции, които затрудняват местните бюджети.

По думите му трябва да се промени и начинът, по който се обжалват пред КЗК или съда търговете. Той предлага да се увеличи таксата за подаващия жалбата, за да не се протакат процедурите.

Притесненията на общините

идват от неизвестните около програмния период 2014 – 2020 г. Не е ясно дали ще бъде разработен закон за управление на европейските средства, или ще продължи досегашната практика за регулиране на процесите с актове на Министерския съвет.

Основната тревога според кметовете е състоянието на общинските пътища и недостатъчните средства, които са отделени за ремонти. Според тях крайно малко са и планираните ресурси по мерките за образователната, социалната и здравната инфраструктура, за превенция на наводненията, за пречистване на питейни води и други. С оглед напредналия етап на преговорите и поставените от ЕК ограничения, НСОРБ ще насочи усилията си за покриване на тези дейности с национален ресурс. От сдружението предлагат създаване на целеви национален фонд за водоснабдяване на по-малките населени места. Ще настояват и публичната инвестиционна политика „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ да се превърне в траен инструмент, който приоритетно да подпомага общински дейности без осигурено европейско финансиране.

Повече средства за селските проекти

Нужно е по-голямо финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 за осигуряване на основни услуги на населението и за спиране на драстичното обезлюдяване. Зад това становище се обединиха кметовете. В момента селските общини изпълняват проекти за 800 млн. евро. В тях са обхванати 35% от населените места. За по-голяма част от общините парите по ПРСР са единственият инвестиционен ресурс.

Финансират 39 града по ОП „Региони в растеж“

„Европейската комисия е съгласна 39 града по ОП „Региони в растеж“ от първо до трето ниво да получат финансиране по новата Оперативна програма „Региони в растеж“, заяви Снежина Славчева, изпълняващ длъжността главен директор на Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“ в Министерството на регионалното развитие по време на общото събрание на НСОРБ. Това може да се сметне за успех, тъй като Брюксел настояваше за финансиране единствено на тези от първо и втори ниво, т.е. София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Велико Търново, Благоевград и Видин. В трето ниво са останалите областни центрове, плюс още 10 селища – Горна Оряховица, Дупница, Димитровград, Гоце Делчев, Петрич, Свищов, Лом, Велинград, Карлово и Панагюрище.

Засега остава висящ въпросът с останалите 28 града, които са в четвъртата група. Преговорите с Европейската комисия за това и те да имат право на финансиране продължават.

От Брюксел все още не са одобрили предложението за разпределянето на евросредствата между градовете. Методологията е разработена и утвърдена от Националното сдружение на общините и Министерството на регионалното развитие. В нея са включени четири критерия – население, категорията на града според концепцията за пространствено развитие, социално-икономическа оценка и капацитет за усвояване на средствата. Спрямо тези условия става и разпределението на средствата.До 2020 г. местните власти

ще работят за създаване на качествено нова нормативна среда за развитието на местното самоуправление, съчетаваща балансирано обвързване на отговорности и ресурси при засилено гражданско участие. Ще се стремят да реализират същностни промени в политиката по финансова децентрализация. Това е записано в Стратегическия план на НСОРБ до 2020 г.Искра Михайлова, министър на околната среда и водите: Ще разполагаме с 1,494 млрд. евро по ОПОС

„По ОП „Околна среда“ за периода 2014 – 2020 г. се очаква финансов ресурс от порядъка на 1,494 млрд. евро, което я прави втората по големина програма в общата финансова рамка за страната“, заяви министърът на околната среда и водите Искра Михайлова пред участниците на ХХVI общо събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Тя посочи, че „преобладаващият процент за финансиране ще бъде по приоритетна ос „Води” – инфраструктура, пречистване на отпадни води и други. „Фокусът отново ще са агломерациите с над 10 хил. еквивалент жители, тъй като ние не сме изпълнили ангажиментите си по директивата“, подчерта министърът. Тя допълни, че ще поиска подкрепа от НСОРБ, за да се даде пълна картина на инвестициите в сектора чрез различните програми и финансови инструменти.

„Информирам, че ние имаме условие до 2016 г. да реализираме водната реформа и да финансираме проекти в сектора. Това, по което работим в момента, е да конкретизираме пътищата и начините за финансиране на тези проекти“, поясни министърът.

Тя добави, че по втората приоритетна ос „Отпадъци“ вниманието трябва да се фокусира върху инсталации и технологии за разделно събиране, сепариране, оползотворяване и намaляване на количествата депонирани боклуци. „Ангажиментите ни за изграждане на регионални депа едва ли могат да бъдат покрити със средства от ОПОС. Те ще бъдат и национален ангажимент за тези, които не се изграждат с подкрепата на ОПОС 2007 – 2013“, допълни Михайлова

Министърът сподели, че се предвижда за следващия вариант, който ще се представи пред ЕК, да има нова приоритетна ос „Чистота на атмосферния въздух“, и допълни, че има нужда от помощ и подкрепа за реализация на общинските проекти, свързани с тази тема.

„Амбицията ни е към юли 2014 г. да сме в реални преговори по окончателния текст на оперативната програма, а към октомври тя да бъде факт“, каза в заключение министърът. Михайлова изрази готовност за специална среща с представители на НСОРБ, за да ги запознае с плана за действие, който е предвиден във връзка с нея.

Зинаида Златанова, вицепремиер и министър на правосъдието: Няма да има нефинансирани райони по програмите

„Дефиницията за селски райони за програмния период 2014 – 2020 се запазва такава, каквато беше досега. Но няма да допуснем отново някои от общините да останат без достъп до европейски средства. В тази връзка следва да се има предвид, че определението за селски район ще окаже влияние на териториалния обхват и демаркацията между Програмата за развитие на селските райони и Оперативна програма „Региони в растеж“ само по мярка „Основни услуги, обновяване на селата в селските райони”. Това заяви Зинаида Златанова по време на ХХVI общо събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

По думите й всички останали схеми по ПРСР ще се прилагат из цялата страна. Тя подчерта, че е взето и допълнително решение да бъде разширена възможността за подкрепа по ОПРР 2014 – 2020 на цялата общинска територия за градовете от 1-во до 3-то ниво. То вече е отразено в Споразумението за партньорство. По този начин ще се осигури балансирано развитие на териториите в рамките на наличния финансов ресурс чрез допълване и постигане на синергия между отделните програми. Допълнителна мярка за покриване на „белите петна” е прилагането на многофондово финансиране на водено от общността местно развитие.

„Имаме намерение да използваме двете възможности за осигуряване на средства за тази нова инициатива. Първият е еднофондово финансиране по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство. Вторият подход, който ще се прилага, е многофондово финансиране на водено от общността местно развитие“, подчерта Златанова.

При него средствата от двата посочени по-горе фонда ще се допълнят с пари от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд. „Предвиждаме то да е в размер на 5% от съответните програми, които ще имат принос за прилагане на подхода. Този втори модел ще е насочен за места със специфични характеристики така, както са определени в Националната концепция за пространствено развитие, а именно крайбрежните, планинските, граничните и териториите в риск, който по своята същност може да е екологичен, демографски и икономически и други“, допълни вицепремиерът.

Чрез прилагане на многофондовото финансиране в тези територии ще се търсят подходи за определяне и водене на целенасочена политика за съхраняване на тяхната специфика и преодоляване на разнопосочни проблеми, с акцент преди всичко върху обезлюдяването и икономическата активност. В допълнение, това ще е форма за подобряване на връзката между селата и близките им градове.

Златанова припомни, че по отношение на водено от общността местно развитие НСОРБ предложи долната граница на населението в териториите, в които ще се прилага, да бъде намалена до 5 хиляди жители. Идеята била обсъдена с отговорните ведомства. „Считаме, че е по-удачно да се остави текстът за 10 000 души. Опитът от настоящия програмен период показва, че подходът ЛИДЕР се изпълнява по-успешно там, където имаме обединяване на общини при формирането на местните инициативни групи. Подадени и одобрени са и повече проекти. По този начин се постига и по-голям ефект върху териториалното развитие на съответните общини“, обясни Златанова.

Прилагането на водено от общността местно развитие през новия период ще има за цел да стимулира обединението и кооперирането на две или повече местни власти. „Това означава, че малките общини не само няма да са изключени от този подход, но напротив, те следва да търсят форми за сътрудничество с по-големите такива“, допълни вицепремиерът.

„Предвиждаме споразумението за партньорство да бъде изпратено на Европейската комисия до края на март 2014 г., като по този начин ще започнат официалните преговори с Брюксел“, заяви тя. По думите й друг важен аспект е разработването на нормативната уредба. Трите постановления, уреждащи основни въпроси за усвояване на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове – за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, за избор на изпълнители от бенефициентите и за комитетите за наблюдение, са разработени. В момента те са обект на обществени консултации, като се очаква тяхното одобрение от Министерския съвет през април 2014 г.

Постановлението за допустимост на разходите също е в напреднала фаза на подготовка, като в кратки срокове се предвижда неговото съгласуване със заинтересованите страни, преди да бъде публикувано за обществено обсъждане. Планираме одобрението му да е факт през май 2014 г.


ОБЩИНИ

ФОКУС
Ще се състоят няколко частични избора за кмет на кметство

16 Март 2014 | 07:53 | Агенция "Фокус"

София. Ще се състоят няколко частични избора за кмет на кметство, съобщиха от ЦИК. За кмет ще гласуват в кметство Снежина, община Провадия, област Варна; кметство Овчарци, община Сапарева баня, област Кюстендил; кметство Богданов дол, община Перник, област Перник; кметство Изгрев, община Благоевград, област Благоевград; кметство Сталево, община Димитровград, област Хасково.
Жителите на село Тополовец, Община Ружинци си инсталираха охранителна техника, за да опазят къщите си от крадци
16 Март 2014 | 13:30 | Агенция "Фокус"

Ружинци. Доста от жителите на село Тополовец, Община Ружинци, си поставиха СОТ и затова положението с кражбите е по-леко. Това каза за Радио „Фокус” – Видин кметският наместник Сашко Здравков. Той обясни, че в началото хората не са били убедени в ефективността на мярката, но сега вече са доволни. Охранителна техника си инсталират предимно собственици, които живеят в София и други градове. Около 50% от къщите в Тополевец не се обитават постоянно, каза кметският наместник. По думите му, той също наблюдава тези домове, но само отвън, защото няма право да влиза в дворовете. „За мен са гласували хората и аз държа да имат някакво спокойствие. Независимо дали ще ме събудят в 2-3 часа, аз стават и тръгвам”, каза Сашко Здравков. Той добави, че обикаля селските улици и наблюдава за нередности, като много често се засича с патрулите на полицията. „Обстановката е по-спокойна след началото на операцията на полицията за противодействие на престъпността в малките населени места”, каза кметският наместник на село Тополовец. /Стефка ПАВЛОВА


Йорданка Фандъкова: Програмата за текущите улични ремонти в София ще започне след 25 март

16 Март 2014 | 13:40 | Агенция "Фокус"

София. Благодарение на топлата зима, но и на профилактиката, която трета година правим на есен за основните булеварди, пътните настилки са далеч от състоянието, в което бяхме свикнали да ги виждаме преди години. Въпреки това се извършват аварийни ремонти през цялата зима. Възложили сме на фирмите да се мобилизират и да започнат изпълнението на програмата за текущите ремонти. Тя ще започне след 25 март – възложила съм да е малко по-рано, защото времето позволява. Очакваме и графиците не районните кметове, за да можем да започнем и ремонтите по вътрешнокварталните улици. Това каза пред журналисти Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община, при проверка на изпълнението на изграждане на кръстовище на две нива при Семинарията, предаде репортер на Агенция „Фокус”.

„Ремонтът на Докторската градинка е към края си. Беше важно да изчакаме подходящото време за настилките, вече имаме такова време. Очакваме този обект да приключи до края на месеца и в началото на април вече да е готов. Размразихме и обекта на парк Студенски, който също беше спрян заради времето с оглед на по-качествено изпълнение на настилките. Завършваме и първия етап на Северен парк .Това са обектите,които в момента се изпълняват”, заяви кметът. „Очаквам до края на този месец да започне и реконструкцията на входа на Борисовата градина - вторият етап от тази реконструкция. Предстои наистина мащабно разгръщане на инфраструктурната програма с оглед на строителния сезон”, уточни тя. „Относно проектът за реконструкция на Женския пазар не мога да дам точен срок, защото се появиха малко по-сериозни дейности по отношение на канализацията, но общо взето обектът върви в срок. Очаквам на пролет и той да бъде завършен”, допълни Фандъкова. /Лилия ЛЮТАКОВА


РАДИО ФОКУС
Веселина Таралова: През април ще се извърши електронното записване в детските градини и в първи клас в Бургас

16.03.2014 10:23 / Бургас / ИнтервюЗа електронното записване на децата в детските градини и първи клас в Бургас, сроковете, условията и новите моменти и свободните места Радио„Фокус” –Бургас разговаря с Веселина Таралова, директор на дирекция „Образование и демографски въпроси” в община Бургас.

Фокус:Г-жо Таралова, кога започва електронното записване на децата в детските градини в Бургас?

Веселина Таралова:В детските градини по електронен път за трета поредна година ще се осъществи записването. Приемът ще стартира на първи април, но от 4- ти март на сайта на община Бургас родителите могат да се запознаят с електронната система, която е подготвена за този прием.Могат да се запознаят с етапите, критериите, с регистрационния талон, който трябва да попълнят, а самата система ще заработи на първи април от 8.00 часа.

Фокус:Какви документи трябва да притежават родителите и трябва ли нещо да декларират по време на самото записване?

Веселина Таралова:Това е описано в правилата.Информацията, която родителите, трябва да подадат чрез регистрационния талон включва данните на детето, данните на родителите, и адреса по местоживеене, което е важно за самото класиране. Родителите имат право за детските градини да изберат три, като ги подредят по своя преценка по приоритет. Първото желание носи най-много точки – три, второто желание съответно 2 точки и третото 1 точка. Също така ако детето ползва някои от изброените предимства в правилата родителят трябва да го отбележи и да регистрира своето желание за прием на детето. Класиранията са три. Когато излязат резултатите след първото класиране, ако детето е прието родителят отива на място в детското заведение и декларира своето желание детето да бъде записано в тази детска градина.Тогава вече в детското заведения трябва да бъдат приложени всички документи, които родителят е посочил в регистрационния талон, за да се види, че това отговаря на действителността. Друго важно за тези родители, които нямат възможност по електронен път да направят регистрация за прием е, че във всяко едно от детските заведения в Бургас ще им бъде дадена възможност това да се случи на място. Там този регистрационен талон ще се попълни на хартиен носител, а колеги, определени със заповед на директора в даденото детско заведение ще могат да приемат този талон и пред самия родител да въведат данните в електронната система.

Фокус:Това наистина е улеснение. Въпреки тези улеснения, въпреки разширението на базата на детските заведения и реновирането им и миналата година имаше макар и малко не приети деца. Къде не достигнаха свободни места и къде беше най-голям напливът?

Веселина Таралова:Миналата година имаше не приети деца в централна градска част /ЦГЧ/ . Веднага предложихме на родителите вариант да извозваме децата и това е наша практика от няколко години. От ЦГЧ извозваме децата с наш специализиран транспорт до детските заведения в „Изгрев” , „Зорница” и „Славейков”, тъй като там имаме свободна база. Родителите, чиито деца не бяха приети ги водят в сградата на ЦДГ 17 „Раковина”. От там ги поема екип от детското заведение, където са записани и след това със специализирани автобуси ги водят до съответната детска градина. През целият ден се грижат за тях. Когато е време родителите да си ги приберат у дома те отново ги връщат с автобусите до ЦДГ 17и родителите могат от там да си ги вземат. В 17.00 часа след като ги доведе автобуса децата се прибират в сградата на детското заведение и екипа ги гледа до края на работното време и докато пристигнат родителите . Смятам че по този начин улесняваме родителите. Заради това, че в ЦГЧ не достигат места тази година ремонтираме сградата на бившето Пето Районно полицейско управление в детска градина. Тя ще бъде филиал на ЦДГ „Вълшебство”, която е на ул. „Вардар”. Ремонтът ще приключи през летния период, градината ще бъде оборудвана и през септември там ще открием четири допълнителни групи. Това ще улесни до голяма степен приема в ЦГЧ.

Фокус:Колко са децата в една група?

Веселина Таралова:Позволяваме си да ги понатоварим от гледна точка на това, че се стремим да приемем повече дечица. Тази година максимума е 28. Мисля че ще се справим с тези нови четири групи, които ще открием.

Фокус:Колко очаквате да бъдат обявени свободните места в детските градини и яслените групи?

Веселина Таралова:Вече сме обявили местата. Родителите могат запознавайки се с електронната система да се запознаят и с този факт, тъй като това е важно при избора и подреждането на желаните детски заведения.Общо местата в детска ясла са 1029. За прием в първа възрастова група в детските градини са 1664. В някои градини има и ни сме ги изнесли има места за втора възрастова група / родени 2010 година/ има свободни места някъде. За деца родени през 2009 година т.е. трета възрастова група и четвърта възрастова група/ 2008 година/ също има места някъде.Справката е в електронната система така че родителите да могат да се ориентират.

Фокус:Имали нови моменти в критериите за прием в детските градини?

Веселина Таралова:Нови моменти има в критериите за избор на детско заведение. Родителите, които ще декларират и ще докажат постоянен адрес по лична карта на тях ще им бъде дадена една точка повече пред тези, които ще декларират удостоверение за временна адресна регистрация на дадената териториална дирекция, където е дадената детска градина. Това е различното в сравнение с предходни години.

Фокус:Какви са условията в детските градини на Бургас? Не веднъж сме съобщавали за ремонти и ново строителство, но все пак има ли още какво да се ремонтира?

Веселина Таралова:Бих могла да твърдя, че условията в нашите детски градини са много добри. Там където все още се налага реновиране това се случва. И тази година продължават колегите по места да подменят обзавеждане, да правят ремонти на санитарни възли, но те са много малко, тези градини, където все още е необходимо това да се случи. Почти всички сгради на детските градини имат приложени мерки за енергийна ефективност. В момента това се случва със сградата на ЦДГ 14 „Здравец” в к-с „Изгрев”. Те са пред приключване на ремонта. Предстои да стартира процедура за избор на фирма която ще реновира сградите на ОДЗ 1 в „Меден рудник” и на ЦДГ 7„Синчец” в ЦГЧ. Съвсем скоро всичките ни сгради на детските градини ще бъдат на 100 % обновени.

Фокус: Качеството на храненето, също един немаловажен въпрос. Как го следите имат ли възможност и за родителски контрол?

Веселина Таралова:При нас в екипа на дирекция образование имаме технолог, който следи стриктно как и с какво се хранят малчуганите в детските заведения. Менюто се изготвя. Качва се на сайта на Община Бургас. Задължават се директорите на детските градини да се съобразяват и да спазват това меню и те го правят. Много стриктно се следи и дейността на филмите-доставчици на хранителни продукти. Проверки се извършват и от няколко години имаме практика да търсим и съдействието на родителите.При нас е сформиран инициативен комитет от родители и когато извършваме проверки в детските заведения ги извършваме съвместно с тях. Протоколите от проверките ги изнасяме на страницата на дирекция „Образование” в общината. Родителите могат да са спокойни, контролът е сериозен и прецизен, и нашите деца се хранят със здравословна храна.

Фокус:Заговорихме за родителите. Предполагам че най-често се обръщат към вас със своите въпроси. Какво споделят с вас?

Веселина Таралова:Споделят проблеми от различно естество касаещи най- вече организацията в детските заведения. В момента ги вълнува приема, особено онези родители които да сега не са имали по- големи деца и не са се докоснали до процедурата по прием. Най- често това са въпросите които ни отправят. След като сме отворили системата за тестване звънят, питат, помагаме им. Мисля че ще успеем да удовлетворим техните желания. Често споделят и проблеми свързани с храненето. Има дечица, които имат различни алергични проблеми и храната, която се предлага в детските заведения в някаква степен не може да се консумира от детето. В такива случаи подхождаме с разбиране. Каним при нас родителите, организираме им срещи с нашия технолог по хранене. Прави се такава организация, която ще е добра за детето.Това че храната, която се предлага не може на 100 % да се консумира от детето не означава, че няма да го приемем в детското заведение. Намираме компромисни варианти. Колегите по места в детските градини откликват на всеки един проблем. Родителите трябва да се спокойни когато оставят децата за отглеждане в детските ни заведения.

Фокус:Говорим предимно за детските градини, а има ли наплив към яслите?

Веселина Таралова:Има интерес и към яслените групи. Говоря от опит от предходни години понякога има райони където не достигаха и места. Родителите обаче трябва да знаят едно, че когато детето не е навършило 2 години и те кандидатстват и са приети и са записани в яслите те нямат право паралелно да получават и помощите за майчинство. Смятам че това вече повечето го знаят. Най- вече наплив има при навършване на две годинки на детето. Успяваме да ги прием.

Фокус: Казахме, че от първи април започва електронното записване на децата в детските градини, а кога започва електронното записване за прием на първокласниците?

Веселина Таралова:Приемът на първокласниците е на осми април. На вниманието на родителите от 4- ти март са предоставени правилата за приеми за това какво представлява електронната система. Как ще се случат нещата, как се декларира желание, критериите, етапите за прием и записване-всичко е изнесено, за да може да се запознаят и когато на осми април в 8.00 часа, когато отворим системата за регистрация да имат готовност и успешно да направят регистрация. За разлика от приема в детските заведения, на родителите чиито деца ще постъпят в първи клас сме предоставили възможност да изберат пет желани по тяхна преценка училища. Отново подреждането е по приоритет. Първото желание носи повече точки в сравнение с останалите.най голям броя точки пет ще има за първо желание,след това второто – 4 точки, третото желание ще носи съответно 3 точки, четвъртото 2 точки и последното пето училище – 1 точка.Броят на точките е определящо при класирането на децата. Тук е важно да знаят родителите, че когато се случи няколко деца да имат еднакъв броя точки тогава под внимание се взима времето на регистрация.

Фокус:Миналата година имаше родители, които споделиха,че много бързо е станала самата регистрация буквално за минути.

Веселина Таралова:Това беше и наша цел – да избегнем напрежението, чакането, недоразуменията, защото родители споделяха че критериите са различни в различните училища. Сега кратерите за прием са уеднаквени. Това се получи добре. Ние бяхме единствената община и мисля че все още сме, която предложи по електронен прием да става записването на първокласници.получи се баланс за всички училища. Териториалният принцип отново оказва влияние. Там където родителите имат адресна регистрация имат предимство. Това не означава, че родител който живее в „Меден рудник” но по една или друга причина иска неговото дете да се запише в друг комплекс или ЦГЧ, тъй като понякога разчитат и на грижи от страна на баби и дядовци също имат възможност да направят това.

Фокус:При записването на първокласниците има ли също нови моменти в правилата за прием?

Веселина Таралова:Една промяна направихме в критерия на база избор на учебно заведение, на база на опита ни от минали години. Има няколко училища, които са много желани и се случваше така че родители, които имат постоянен адрес по лична карта и живеят съвсем близо до даденото училище да не могат да запишат децата си, а в същото време родители с настоящ адрес успяваха да запишат децата. За това тази година комисията, която разработи и утвърди правилата да приема реши родители, които имат и докажат по лична карта постоянен адрес в района на даденото училище ще имат една точка повече в сравнение с тези по временна адресна регистрация..

Фокус:Колко са свободните места за първокласници и имате ли данни колко деца да очакваме да се запишат?

Веселина Таралова:Свободните места за първи клас, които тази година сме обявили във всички училища на територията на община Бургас 2220. Мисля че спокойно всички първокласници ще бъдат приети. Родителите ще имат възможност сега запознавайки се с електронната система да видят колко са свободните места за първокласници във всяко едно училище. Това е утвърдено от регионален инспекторат по образование. Така родителите след като имат информацията за дадено училище могат да си подредят по свое усмотрение и приоритет петте желани учебни заведения. Често ни питата дали задължително да попълнят пет училища. Родителите имат право да не посочват пет училища, но просто сме им дали тази възможност. Дори и едно училище да посочат системата няма да ги отхвърли. Тук също важи правилото ако родителите нямат възможност по електронен път да запишат децата това да стане в някое от учебните заведения. Там отново ще попълнят хартиен формуляр, а данните ще бъдат въведени в електронната система от упълномощен от директора служител пред самите родители. Родителите ще получат съответния номер, с който впоследствие да проследи приема на даденото дете.

Фокус:По ваши наблюдения каква е тенденцията запазва ли се броят на децата, които постъпват в първи клас или има растеж или пък спад?

Веселина Таралова:За община Бургас бих могла да кажа, че броят им се запазва и няма драстично увеличение или намаление. С по- голяма точност това ще може да кажем след като мине първото класиране и ще имаме ясна представа колко ще са желаещите деца. Нека родителите да са спокойни. Ако имат въпроси, чиито отговори не могат да намерят в обявените правила могат да се обръщат и към нас с всякакви въпроси до началото на електронното записване на осми април. Ние сме на разположение да отговаряме и дасмев помощ.

Катя НИКОЛОВА


2700 са свободните места в детски градини и ясли в Бургас

16.03.2014 11:42 / Бургас / Новини

Бургас. Община Бургас вече е обявила свободните места в детските градини и яслените групи в детските заведения. Това каза в интервю за радио Фокус Веселина Таралова, директор на дирекция „Образование и демографски въпроси” в община Бургас.”Общо местата в детска ясла са 1029. За прием в първа възрастова група в детските градини са 1664. В някои градини има и ни сме ги изнесли има места за втора възрастова група / родени 2010 година/ има свободни места някъде. За деца родени през 2009 година т.е. трета възрастова група и четвърта възрастова група/ 2008 година/ също има места някъде”, каза Таралова. Тя посочи, че справката е в електронната система така че родителите могат да се запознаят. През годините е видно, че най-много не достигат места в детските заведения в централна градска част.В тази връзка от няколко години общината е въвела извозване на децата до детските заведения в комплексите „Изгрев” , „Зорница” и „Славейков”, където има свободна база. „Родителите, чиито деца не бяха приети ги водят в сградата на ЦДГ 17 „Раковина”. От там ги поема екип от детското заведение, където са записани и след това със специализирани автобуси ги водят до съответната детска градина. През целият ден се грижат за тях. Когато е време родителите да си ги приберат у дома те отново ги връщат с автобусите до ЦДГ 17и родителите могат от там да си ги вземат. В 17.00 часа след като ги доведе автобуса децата се прибират в сградата на детското заведение и екипа ги гледа до края на работното време и докато пристигнат родителите . Смятам че по този начин улесняваме родителите. Заради това, че в ЦГЧ не достигат места тази година ремонтираме сградата на бившето Пето Районно полицейско управление в детска градина. Тя ще бъде филиал на ЦДГ „Вълшебство”, която е на ул. „Вардар”. Ремонтът ще приключи през летния период, градината ще бъде оборудвана и през септември там ще открием четири допълнителни групи. Това ще улесни до голяма степен приема в ЦГЧ”, каза Таралова. Групите ще са с максимум 28 деца.

/Катя НИКОЛОВА.


2220 са местата за първокласници в Бургас

16.03.2014 12:44 / Бургас / Новини

Бургас. Седмица след старата на приема да детските градини започва и приемът на първокласници. Електронната система ще бъде отворена за регистрация от 8.00 часа на осми април ,съобщи за радио Фокус Веселина Таралова, директор на дирекция „Образование и демографски въпроси” в община Бургас.” За разлика от приема в детските заведения, на родителите чиито деца ще постъпят в първи клас сме предоставили възможност да изберат пет желани по тяхна преценка училища. Отново подреждането е по приоритет. Първото желание носи повече точки в сравнение с останалите.най голям броя точки пет ще има за първо желание,след това второто – 4 точки, третото желание ще носи съответно 3 точки, четвъртото 2 точки и последното пето училище – 1 точка.Броят на точките е определящо при класирането на децата. Тук е важно да знаят родителите ,че когато се случи няколко деца да имат еднакъв броя точки тогава под внимание се взима времето на регистрация”, посочи Таралова.„Това не означава, че родител който живее в „Меден рудник” но по една или друга причина иска неговото дете да се запише в друг комплекс или ЦГЧ, тъй като понякога разчитат и на грижи от страна на баби и дядовци също имат възможност да направят това” каза Таралова.Тя посочи , че и при първокласниците има промяна в критериите за прием и една точка повече ще получат родителите, които имат постоянна адресна регистрация регистрация в района на даденото училище за което кандидатстват пред тези с временна адресна регистрация. С въвеждането на електронното записване се цели да избегне напрежението, чакането, недоразуменията, и да се уеднаквят критериите в различните учебни заведения в община Бургас. Тенденцията е през последните години броят на първокласниците да се запазва сравнително постоянен, каза още Таралова. /Катя НИКОЛОВА
Започва премахването на опасните дървета в Силистра

16.03.2014 15:15 / Шумен / Новини

Силистра. От 18 март започва премахване на опасните дървета в Силистра, съобщиха от Общинската администрация. Със заповед на кмета на община Силистра д-р Юлиян Найденов е създадена Програма за обезопасяване улиците на града, чрез премахване и кастрене на опасни дървета в периода март - април. Специалистите от "Устройство на територията" са описали дървета, чиито премахване е неотложно. Процесът ще започне във вторник по улица "Добрич".

След приключване дейностите по премахване и кастрене на опасните дървета по ул. "Добрич" процесът ще продължи по улиците бул. "Македония", бул. "Велико Търново", ул. "Шар Планина", ул. "Меджиди Табия", ул. "Драгоман", ул. "Илия Блъсков", ул. "Черно море",ул. "Симеон Велики".


ДАРИК НЮЗ
Посланикът на Унгария ще посети Видин

16 март 2014 07:26 | Дарик Враца |

Н. Пр. Андраш Клейн - извънреден и пълномощен посланик на Унгария у нас ще посети в понеделник Община Видин във връзка с отбелязване на годишнината от Революцията и борбата за свобода от 1848-49 г. и националния празник на Унгария 15 март.

Преди официалното тържество посланикът ще се срещне с кмета на Видин Герго Гергов. В 11.00 ч. ще бъдат поднесени венци и цветя пред паметната плоча на унгарския революционер Лайош Кошут в града. След това Н. Пр. Андраш Клейн ще посети къщата, в която е живял Кошут и ще разговаря със собствениците й.


70 души със специфични нужди са получили помощ в община Болярово

16 март 2014 13:42 | Дарик Сливен |

Деца и лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване; възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване; безработни лица в трудоспособна възраст, които на са придобили право за пенсия са били включени в проект на община Болярово.

26 лица, предоставящи услуги в домашна среда и 70 потребители на почасови услуги са се възползвали от възможностите на проекта. Стойността му е 231 847, 57 лева, а продължителността - 16 месеца.

Всички дейности са пряко насочени към подобряване на качеството на живот на лицата с увреждания и самотно живеещите възрастни хора от община Болярово чрез получаване на достъп до социални услуги в домашна среда, съобщават от общинския пресцентър. Общата му цел е формиране на общностен модел за достоен живот на хора с трайни увреждания и възрастни хора от община Болярово чрез създаване и устойчиво развитие на център за предоставяне на услуги в домашна среда.
СТАНДАРТ
Спират с багер водата на длъжници

standartnews.com |18:56 ч.| 16.03.14 Райна Тошева

Враца. Багер ще спира водата на длъжници във Враца. Принудителната мярка започва да се прилага от понеделник, съобщи шефът на местното ВиК Ангел Престойски. Багерът първо ще реже тръбите в село Софрониево, където живеят 1470 души. Според водното дружество жителите му са натрупали през миналата година борч от 15 890 лева, а от началото на тази - още 2000. Кметът на селото Павко Маринов обаче обясни, че проблемът дошъл от предишния инкасатор на дружеството. Той не отчиташе реалното потребление на хората, защото се страхуваше от змии и не влизаше в дворовете, обясни кметът. Миналата година инкасаторът бил сменен с друг. Тогава станало ясно, че много от абонатите са харчили повече вода, отколкото са плащали. Те получили изравнителни фактури с огромни суми, но кметът смятал, че дълговете ще се разсрочат. От ВиК обаче обясниха, че вече са изчерпали всички мерки за събиране на борчовете.

До края на месец март багери ще режат тръби в още две места в общината - Мизия и Крушовица. Както прекъсването, така и възстановяването на водоподаването ще се плаща от потребителите.

От ВиК припомнят, че през 2013-та са направили солидни инвестиции за подмяна на съоръженията и помпените агрегати. Така се подобрило снабдяването с вода във високите части на Софрониево, твърдят от дружеството. В строителната програма за тази година е заложена реконструкция на участъци от водопроводната мрежа и включване на допълнителен източник за лятото.
Сливен превзема Европарламента

standartnews.com |19:15 ч.| 16.03.14Георги Мангинов

Сливен. Община Сливен атакува Европарламента в Брюксел. Общо 50 общинари, съветници, танцьори и журналисти тръгват към Брюксел на три вълни.

В неделя вечерта за столицата на Европа потегли автобус с 45 души. В него са танцьори от общинския ансамбъл "Сливен", журналисти от местни медии, кореспонденти на централни издания, съветници и служители на кметството. Те ще нощуват два пъти в Австрия и веднъж в Белгия, научи "Стандарт". Два дни по-късно лети кметът Кольо Милев, а след това и хора от администрацията на общината. Всички ще бъдат в Европарламента на 19 март, когато ще се връчи наградата "Европейско дърво на годината".

Сливен представя България и участва в надпреварата с един от своите символи - Старият бряст.
КМЕТА.bg
В Панагюрище се проведе пресконференция по проект за деца с увреждания

Общата стойност на проекта е 764 785 лева

Kmeta.bg, 16 март 2014, неделя, 09:29 ч.

В Панагюрище се проведе заключителна пресконференция по проект "Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за деца с увреждания, Панагюрище".

Проектът, по който Общината е бенефициент се реализира по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск" , чрез финансовата подкрепа на ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от ЕС, чрез Европейския фонд за регионално развитие с обща стойност на проекта 764 785 лева.


Постигната е общата цел на проекта - подобряване качеството на социалните услуги в Панагюрище, чрез изграждането на нова, отговаряща на съвременните изисквания и стандарти и адекватна на нуждите социална инфраструктура, която заменя институционалната грижа. Изграждането на ЦНСТ е основна стъпка в процеса на деинституционализацията, гарантираща, че при планирането и предоставянето на социални услуги за деца с увреждания водещо значение имат техните интереси и потребности.

На заключителната пресконференция по проекта присъстваха кметът Никола Белишки, представители на Общински съвет, на Общинска администрация, на образователни и социални институции в града, медии и граждани. Водещ на събитието беше заместник-кметът по стопанските дейности на Панагюрище Георги Павлов.


Позитивно е да се отличават кметовете по различни теми

Чужденецът” и „Живи легенди” са снимани в няколко общини, те откликнаха и ни подкрепиха, каза актьорът, режисьор и продуцент Ники Илиев

Сияна Севова, 16 март 2014, неделя, 11:45 ч.

Много е позитивно, кметовете да бъдат отличавани по различни теми, както ще се случва това в конкурса „Кмет на месеца”. На мен, лично, са ми помагали от не една община. Още като снимахме „Чужденецът” в с.Ковачевица, община Гърмен, хората там ни съдействаха с всичко и бяха много отзивчиви.

За втория ни филм „Живи легенди” също получихме подкрепа от общините в Балчик и във Варна. Специално в курорта „Русалка”, мисля че е в община Шабла, получихме голяма помощ и съдействие. Изобщо кметовете по цялото Северно Черноморие се отнасяха много добронамерено към нас, помагаха и с пари. Безкрайно съм им благодарен.

Надявам се, и в следващи проекти да получавам същата подкрепа. Със сигурност ще снимаме и в други общини занапред. Всички кметства, към които сме се обърнали, винаги са откликвали. Да не пропусна и община Банско, където също снимахме „Чужденецът”.


Столична община и НПО-та нищят проблемите в София

Основните задачи, които бъдещата работна група очертава пред себе си, са свързани с установяването на проблемите в комуникацията между общината и гражданите

Kmeta.bg, 16 март 2014, неделя, 15:11 ч.

Ще бъде създадена работна група от представители на неправителствените организации, Столичния общински съвет и експерти от местната управа с която се цели да се сложи край на проблемите в гардската среда в София. Те ще борят порочните практики, родили такива недоразумения в градсаката среда като фонтана на "Витошка" или спорни инфраструктурни обекти като кръстовището на две нива на "Лъвов мост".

"Гражданите са готови да участват във вземането на решения и това е особено видно през последните няколко години и месеци", коментира общинският съветник от ГЕРБ Малина Едрева. Тя допълни, че основният въпрос е как да се постигне ефективен диалог - отвъд уличния и площадния. "С инициирането на тази работна група целим да разрешим именно този казус и да обединим потенциала на експертите, администрацията и гражданите", каза Едрева по време на провелия се форум "Граждани и местна власт".

Основните задачи, които бъдещата работна група очертава пред себе си, са свързани с установяването на проблемите в комуникацията между общината и гражданите, довели до вземането на решения, които впоследствие не се нравят на обществото. На тази база ще бъдат разработени механизми, които да подобрят взаимодействието между заинтересованите - "за да е своевременно и да води до положителни резултати".

Идеята за структурата се ражда след провелата се през септември 2013 година конференция "Взаимодействие граждани-местна власт за провеждане на политиките за устойчива мобилност".

Вече няколко месеца представители на граждански организации и общински институции мислят как да организират работната група. В крайна сметка са стигнали до варианта в нея да вземат участие общо 17 души с право на глас - петима експерти от администрацията, включително от Центъра за градска мобилност и такива, занимаващи с културно наследство, петима души от ресорните комисии към Столична община по транспорт, екология, градоустройство и архитектура, както и седем души тесни специалисти от НПО сектора.

Кметът Йорданка Фандъкова, от своя страна, неофициално е подкрепила идеята и по всяка вероятност ще издаде необходимата заповед, за да бъде създадена работната група.


TOPNOVINI.com
Неочаквана ваканция за 50 школа поради липса на пари

Темата ще се постави днес на семинара на левицата

dnes.bg, 16 мар 2014 07:30, Анисия Иванова

Редица училища в общини извън София, Пловдив, Варна и Бургас са с орязани бюджети и има опасност от принудителна ваканция за два месеца в края на годината. Това съобщи депутатът от Кърджали Милко Багдасаров. Според него засегнатите са десетки, пише вестник "Преса".

Темата ще бъде поставена много остро днес на семинара на левицата пред министрите на образованието проф. Анелия Клисарова и на финансите Петър Чобанов. „Трябва да търсим варианти съвместно с МФ за излизане от тази ситуация. Училище „Петко Рачов Славейков“ в Кърджали, на което бях директор по-рано, е едно от тях.

Отразяването на делегираните бюджети се отразява на всичко - или не трябва да има занятия за два месеца, или да се намалят учителските заплати и издръжката“, обясни депутатът. На някои места парите били орязани с по 15-20%. Според Багдасаров проблемът дошъл от неправилно тълкуване на постановлението за изпълнение на бюджета. Тази година дали повече пари на малките училища, за да си плащат тока и водата, но това не се случило за сметка на увеличение на стандарта за издръжката на един ученик, а за сметка на бюджетите на големите и средните училища. „От 22 училища в община Кърджали пет са потърпевши“, твърди соцдепутатът. Досега той и колегите му два пъти сядали на една маса с финансистите на МФ и МОН, за да обсъждат проблема. „Сега ще се направи цялостен анализ и да се види как да се излезе от ситуацията“, каза Багдасаров.

Министър Анелия Клисарова обясни пред вестника, че от 3000 училища, такъв проблем имало за около 50. Получила сигнали от четири общини, сред които са Кърджали, Сатовча, Годеч. Според нея кметовете неправилно прилагали постановлението. „Вратите на министерството са отворени. Няма да оставим училища без пари. Миналата година дофинансирахме за ток и вода с 9,4 млн. лв“, напомни тя.


Нови изисквания съвсем ограничиха кредитите за градско развитие

segabg.com | 16 март 2014 | 19:11 | Десислава Колева

Нови изисквания от началото на тази година ограничават възможността на общините и частни инвеститори да получат нисколихвени кредити за градски проекти. През 2012 г. с пари от ОП "Регионално развитие" чрез инициативата "Джесика" бяха създадени два фонда за градско развитие - за София с 50 млн. лв. (като половината от тях са по ФЛАГ) и един фонд за шестте големи града със 110 млн. лв. (тук 70% от ресурса е от частна банка). За кредит от тях могат да кандидатстват както общински, така и частни фирми.

За настоящия програмен период до 2020 г. ОП "Региони в растеж" ще задели значително по-голяма сума за този финансов инженеринг - над 230 млн. евро.

Занапред обаче ще се финансират единствено проектите, които попадат в една от трите зони за въздействие според интегрираните планове за развитие на всеки град. "Това ограничава инвеститорите. От началото на годината имаме доста отхвърлени искания само защото не попадат в зоните. Отхвърлихме и общинска фирма. В редица страни от ЕС няма териториални ограничения за тези инвестиции, ще настояваме и у нас да отпаднат", коментира пред "Сега" шефът на фонда за градско развитие за София Надя Данкинова. Управляващият директор на фонда за шестте града Тодорина Докторова обясни, че след като парите не са безвъзмездни, по-голямата част е съфинансиране от частна банка, а кредитите се дават и на частни фирми, не би следвало да има териториално ограничаване. Двата фонда са поискали от регионалното министерство преразглеждане на този критерий, но без резултат.

Неуспех

По-голямата част от ресурса в двата фонда остава неусвоена засега. Само около 1/3 от парите за шестте града са договорени. Три проекта за 8.4 млн. лв. са получили кредит от софийския фонд. Подадените искания надхвърлят многократно ресурса. Одобрените проекти са реконструкцията на "Женския пазар" и на пазара във "Връбница". Кредит от 300 хил. лв. получи миналата седмица и фирмата на мага Астор "Ред Касъл". Астор ще прави център на илюзионното изкуство като магичния замък в Холивуд. Проектът е на обща стойност близо 3 млн. лв. Най-големи кредити са поискали няколко болници, които ако бъдат одобрени, ще изчерпят останалия ресурс.


CROSS.bg


Каталог: uploads -> tinymceup -> files -> News
News -> Нсорб кметът на Троян към министър Михайлова: „Не ни взимайте довеждащите водопроводи!“
News -> Г. Фокус Има сключен договор с фирма-изпълнител, която ще изгради новата улица до рибарското пристанище в Бургас
News -> Нсорб кметове се съмняват в лобизъм
News -> Нсорб оценяват категоризирането на общините и населените места в България
News -> Нсорб община получи почетна грамота
News -> Осми клас остава в основните училища amalipe com/14. 03. 2014
News -> Нсорб до края на 2015 г. Опак има амбициите да усвои
News -> Нсорб цветлин Йовчев: Сътрудничеството на мвр с местната власт трябва да е в полза на обществото
News -> Нсорб стартира третата поред процедура за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво


Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница