Няма констатирани нарушенияДата21.06.2018
Размер28.5 Kb.
#75145
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Е Н Б Ю Л Е Т И Н
За периода 03 – 05.05.2016 г. са извършени 2 проверки в ученически столове за спазване изискванията за здравословно хранене и 1 проверка за съблюдаване на съгласуваното учебно разписание в училища на гр.Ловеч. Общо 4 са проверените обекти за хранене и развлечение на територията на гр. Ловеч по спазване изискванията на Закона за здравето за забрана на тютюнопушене в закрити обществени места и за недопускане предлагане на алкохол на лица под 18 години, в т.ч. тематична проверка по етикетиране на бутилираните натуралните минерални изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели, произведени от страни-членкина ЕС или от трети страни, които са пуснати на Българския пазар. Няма констатирани нарушения.

Във връзка с реализирането на трети етап от Национална АНТИСПИН кампания и отбелязване на 15 май 2016 г. – Международен ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН, РЗИ гр. Ловеч организира инициативи на регионално ниво с мото: „Ангажираност, образование, сила” с цел информиране и популяризиране на начините на заразяване и предпазване от ХИВ/СПИН сред младите хора. В рамките на кампанията желаещите млади хора могат да установят своя ХИВ статус.

Изследванията и консултациите ще се осъществяват по план-график след създадена предварителна организация, както следва:


  • СОУ “Св. Климент Охридски” - 12.05.- 10,30 -11,30 ч.

  • СОУ “Тодор Кирков” - 17.05. – 9,30 -11,30 ч.

  • ПГМЕТ - 10.05. – 9,30 – 10,30 ч.

  • ПГИТУ - 10.05. – 11,00 - 12,00 ч.

  • ПМГ - 16.05 – 10,00-11,00 ч.

  • ПГВМ – 26.05. – 10,30-11,30 ч.

Сред изследваните млади хора ще бъдат разпространени кондоми и информационни материали.

За същия период са извършени 21 проверки на обекти с обществено предназначение (1напорен резервоар, 1речно водохващане, 6 местни водоизточници, 1 сауна, 2 закрити плувни басейни, 1 къща за гости, 2 хотела, 2 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти, 2 фризьорски салона,1открит плувен басейн, 1обществена тоалетна и 1 читалище) в гр. Ловеч, гр Троян и с. Чифлик, с. Къкрина, с. Брестово, с. Българене и с. Горно Павликени. При извършените инспекции се установи, че обектите отговарят на нормативната уредба. В обект за търговия с дрехи втора употреба е установено нарушение - предлагат се дрехи за деца до едногодишна възраст. На управителя на обекта е изпратена покана за съставяне, предявяване и връчване на акт за установено административно нарушение.


За периода 03.05.2016 – 08.05.2016 г. година включително на територията на област Ловеч са регистрирани следните заразни заболявания и са предприети противоепидемични мерки както следва:

Дихателни инфекции:


  • Варицела – 12 сл. за гр. Ловеч . ДЯ „Мечо Пух“ 9 сл., ДГ „Радост“ 2 сл., ПМГ 1 сл.

  • Скарлатина – 2 сл.. за гр. Ловеч - ОДЗ „Слънце“ 6 год. дете – изследвани 24 контактни – няма носители; ЦДГ „Зора“ 7 г. дете – изследвани 29 контактни – няма носители

Острите респираторни инфекции за гр. Ловеч се задържат на ниско ниво, оформена заболяемост от 74.82 на 10 хиляди население,

В периода 03.05. – 05.05.2016 г. инспектори на Дирекция «Медицински дейности» са осъществили общо 9 проверки - 3 проверки за спазване на забраните за тютюнопушене - в АИП за ПМП с. Г. Павликени; с. Къкрина; с. Брестово. Нарушения не са установени.

Извършени са 3 проверки в амбулатории от извънболничната помощ по регистрацията по чл. 40 от ЗЛЗ и 3 проверки в АИП за ПМП по спазване на изискванията за метрологичен контрол на средствата за измерване. Проверените ОПЛ работят съобразно нормативните разпоредби.

През седмицата са съставени и връчени 4 бр.акта за непредставени годишни отчети от лечебни заведения на територията на област Ловеч.

На 03.05.2016 г.е организирано и проведено едно заседание на РСКЕВН, на което са разгледани три жалби срещу болничен лист от Директора на ТП на НОИ - гр. Ловеч и насочени за повторна експертиза към съответната ЛКК.

В Регионалната картотека на медицинските експертизи са проверени и заверени в законоустановения срок 124 експертни решения, издадени от ТЕЛК-Ловеч и ТЕЛК-Троян. Приети и обработени са 38 заявления от пациенти и медицинската документация към тях за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК. Обжалван е в срок 1 болничен лист до ТЕЛК.

През седмицата определеният служител от Дирекция „Медицински дейности“ е взел участие в заседание на Съвета по осиновяване към Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Ловеч. На проведеното заседание на 05.05.2016 г. са разгледани досиета на 7 кандидат-осиновители за дете на 1 г.

Продължава процедурата по издаване на становище за сключване на договор с РЗОК за осъществяване на СИМП при недостатъчност на регистрираните практики - 73 бр. На основание чл.81, ал.1, т.1 от ЗЛЗ – 64 бр. (от тях: 28 - общ. Ловеч; 15- общ. Троян; 11- общ. Тетевен и 10 бр. – общ. Луковит). На основание чл.81, ал.1, т.3 и ал.2 от ЗЛЗ – 9 бр. (от тях: 2 – ГП за СИМП – общ. Ловеч; 5 – МЦ (2-общ. Ловеч, 2- общ. Троян и 1- общ. Тетевен) и 2 – СМДЛ) 1- общ. Ловеч и 1- общ. Луковит).Обобщена е информацията за лекарите, работещи в ЛЗ за БП, относно брой и възрастова структура на лицата, придобили и упражняващи специалност в системата на здравеопазването и справка за прогноза за лекарите през следващите пет години, необходима за изготвяне на анализа на специалистите в областта на здравеопазването.

В горепосочения период няма постъпили на дежурния телефон повиквания от екипите на ЦСМП-Ловеч за отказ от хоспитализация на пациенти в лечебните заведения за болнична помощ.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница