О б л а с т п е р н и к сертифицирана по iso 9001: 2008


- № 022014, местност „Площицата” – 2,652 дкастраница2/3
Дата03.08.2018
Размер263.82 Kb.
1   2   3

- № 022014, местност „Площицата” – 2,652 дка. – нива VІ кат., при граници и съседи: 022015, 022149;

- № 022078, местност „Осоица” – 1,592 дка. – нива VІ кат., при граници и съседи: 022075, 022076, 022077, 000063,022079, 022100.

При начална тръжна цена 116,07 лв. годишно.
17. Земеделски земи с обща площ 4,004 дка., намиращи се в землището на с. Зидарци, общ. Перник. Имоти с №№:

- № 026001, местност „Извор” – 1,566 дка. – ливада V кат., при граници и съседи: 000042, землищна граница, 000013, 026002;

- № 000027, местност „Извор” – 2,438 дка. – ливада V кат., при граници и съседи: 000010, 000042, землищна граница, 000033.

При начална тръжна цена 20,02 лв. годишно.
18. Земеделски земи с обща площ 42,789 дка., намиращи се в землището на с. Ярджиловци, общ. Перник. Имоти с №№:

- № 017001, местност „Осоица” – 0,458 дка. – нива Х кат., при граници и съседи: 000171, 041002, 017002, 000615;

- № 017002, местност „Осоица” – 0,494 дка. – нива Х кат., при граници и съседи: 017001, 041002, 000615;

- № 017096, местност „Страната” – 2,162 дка. – нива V кат., при граници и съседи: 040003, 000171, 000620, 017095, 017097, 017123;

- № 017025, местност „Осоица” – 0,711 дка. – нива Х кат., при граници и съседи: 000214, 000230, 017026, 017024;

- № 017026, местност „Старите пояти” – 0,688 дка. – нива Х кат., при граници и съседи: 017025, 000230, 017027, 017024;

- № 017028, местност „Осоица” – 1,969 дка. – нива Х кат., при граници и съседи: 017027, 000230, 017029, 017044;

- № 017040, местност „Сарите пояти” – 1,181 дка. – нива Х кат., при граници и съседи: 017041, 017038, 000229, 000235;

- № 017046, местност „Осоица” – 1,977 дка. – нива Х кат., при граници и съседи: 017023, 017045, 017038, 017047;

- № 017012, местност „Барие” – 0,856 дка. – ливада Х кат., при граници и съседи: 017011, 000615, 017013, 017066;

- № 017044, местност „Осоица” – 5,097 дка. – нива Х кат., при граници и съседи: 017023, 017024, 017028, 017029, 017038, 017045;

- № 017013, местност „Барие” – 0,861 дка. – ливада Х кат., при граници и съседи: 017012, 000615, 017014, 017066;

- № 017014, местност „Барие” – 0,927 дка. – ливада Х кат., при граници и съседи: 017013, 000615, 017015, 017065;

- № 017015, местност „Барие” – 1,023 дка. – ливада Х кат., при граници и съседи: 017014, 000615, 017016, 017065;

- № 017023, местност „Осоица” – 8,308 дка. – ливада Х кат., при граници и съседи: 000621, 017022, 000214, 017024, 017044, 017045, 017046, 017047, 017048, 017049;

- № 017095, местност „Страната” – 2,312 дка. – ливада Х кат., при граници и съседи: 017096, 000620, 017097;

- № 017097, местност „Страната” – 2,634 дка. – ливада Х кат., при граници и съседи: 017096, 017095, 000620, 017098, 017101, 017123;

- № 017102, местност „Осоица” – 0,605 дка. – ливада Х кат., при граници и съседи: 017103, 017098, 017099, 017104, 017123;

- № 017103, местност „Барие” – 0,739 дка. – ливада Х кат., при граници и съседи: 017101, 017098, 017102, 017123;

- № 017041, местност „Осоица” – 1,153 дка. – ливада Х кат., при граници и съседи: 017038, 017040, 000235, 000259;

- № 041015, местност „Барие” – 1,655 дка. – нива ІV кат., при граници и съседи: 041018, 041016, 041013, 041014, 000171;

- № 041049, местност „Барие” – 2,709 дка. – нива ІV кат., при граници и съседи: 000243, 000188, 000212, 000192;

- № 019022, местност „Барие” – 4,270 дка. – нива ІV кат., при граници и съседи: 019002, 019021, 042014, 042008, 042005, 042004, 042001, 000182, 000193, 019004, 019003, 019001.

При начална тръжна цена 246,74 лв. годишно.
19. Земеделски земи с обща площ 109,699 дка., намиращи се в землището на с. Лесковец, общ. Перник. Имоти с №№:

- № 046048, местност „Кокалица” – 52,046 дка. – ливада VІ кат., при граници и съседи: 046047, 000034, землищна граница, 046054, 046052, 046053, 046052, 046051, 046055, 046057, 046058, землищна граница, 046050, 046049, землищна граница;

- № 055009, местност „Берково пладнище” – 9,626 дка. – нива VІ кат., при граници и съседи: 000159, 055001, 055002, 055003, 055008;

- № 046001, местност „Кокалица” – 28,640 дка. – ливада VІ кат., при граници и съседи: 000037, 046028, 046006, 046005, 046004, 046003, 046002, 046003, 046004, 046008, 046009, 046010, 046011, 046012;

- № 034023, местност „Старчов дол” – 4,314 дка. – нива V кат., при граници и съседи: 045036, 000032, 034024, 000064, землищна граница;

- № 024036, местност „Бушляк” – 1,608 дка. – нива ІV кат., при граници и съседи: 024035, 000063, 000022, 024037, 024044;

- № 023022, местност „Бушляк” – 1,986 дка. – нива VІ кат., при граници и съседи: 023021, 000022, 023016, 000022;

- № 023020, местност „Бушляк” – 1,194 дка. – нива VІ кат., при граници и съседи: 000022, 023019;

- № 023014, местност „Бушляк” – 2,904 дка. – нива VІ кат., при граници и съседи: 023013, 000022, 023016, 023015;

- № 023004, местност „Шипок” – 1,860 дка. – нива VІ кат., при граници и съседи: 000022, 000023, 023003, 023005;

- № 022029, местност „Бушляк” – 1,584 дка. – нива VІ кат., при граници и съседи: 022031, 022028, 000022, 022030;

- № 020027, местност „Бушляк” – 1,000 дка. – нива VІ кат., при граници и съседи: 020004, 020016, 020026, 000021;

- № 020025, местност „Бушляк” – 1,200 дка. – нива VІ кат., при граници и съседи: 020023, 020022, 000021, 020024;

- № 017040, местност „Дръндарица” – 1,737 дка. – нива VІ кат., при граници и съседи: 000017, землищна граница, 017038.При начална тръжна цена 683,92 лв. годишно.
20. Земеделски земи с обща площ 147,282 дка., намиращи се в землището на с. Големо Бучино, общ. Перник. Имоти с №№:

- № 011050, местност „Сърбинец” – 36,516 дка. – ливада VІІІ кат., при граници и съседи: 011049, 000329, 011025, 011026, 011027, 000329, 047007, 047026, 050001, 011024, 011034, 011024, 011013, 011012, 011011;

- № 011051, местност „Сърбинец” – 31,933 дка. – ливада VІІІ кат., при граници и съседи: 011046, 011014, 011041, 011024, 011020, 011019, 011018, 011016, 011015, 011016, 011017, 011019, 011020, 011052, 011064, 011063, 010197, 005081, 051001, 051002;

- № 011058, местност „Сърбинец” – 21,353 дка. – ливада VІІІ кат., при граници и съседи: 011057, 011064, 010077, 010079, 010081, 010060, 010082, 010083, 010084, 011024, 011029, 011022;

- № 011060, местност „Сърбинец” – 8,528 дка. – мера, пасище VІІІ кат., при граници и съседи: 011059, 011024, 000410;

- № 011066, местност „Прогон” – 38,952 дка. – ливада VІ кат., при граници и съседи: 000420, 013256, 013353, 011024, 013134, 011045, 013056, 011047, 013054, 013129, 013052, 011055, 013051, 011032, 011039, 011054, 013021, 013020, 013347, 013292, 013287, 013285;

- № 019006, местност „Дупевица” – 10,000 дка. – пасище, мера ІХ кат., при граници и съседи: 019009, 000389.

При начална тръжна цена 591,02 лв. годишно.
21. Земеделски земи с обща площ 18,157 дка., намиращи се в землището на с. Рударци, общ. Перник. Имоти с №№:

- № 002350, местност „Гърковец” – 14,687 дка. – ливада V кат., при граници и съседи: 002349, 002207, 002138, 002232, 002354, 002162, 002031, 002034, 002035, 002206, 002311, 002143, 002142, 002205, 002172;

- № 002312, местност „Гърковец” – 0,506 дка. – ливада V кат., при граници и съседи: 002311, 002206, 002170, 002114;

- № 002208, местност „Гърковец” – 2,964 дка. – ливада V кат., при граници и съседи: 002113, 102038, 002036, землищна граница, 002035, 002206, 002170, 002114.При начална тръжна цена 90,79 лв. годишно.
22. Земеделски земи с обща площ 2691,192 дка., намиращи се в землището на с. Студена, общ. Перник. Имоти с №№:

- № 089005, местност „Ефендийско” – 58,816 дка. – нива VІ кат., при граници и съседи: 089003, 000543, 000544, 101001, 101002, 101003, 101004, 101005, 101006, землищна граница, 089001;

- № 000812, местност „Голо бърдо” – 136,363 дка. – храсти ІХ кат., при граници и съседи: 000552, 000011, 093013;

- № 000457, местност „Венеца” – 489,932 дка. – пасище, мера V кат., при граници и съседи: 038008, 000458, 038012, 038011, 000505, 000300, 038022, 000205, 092007, 092006, 092005, 092004, 092003, 092002, 092001, 000319, 093013, 000552, 000580, 162006, 162008, 038008, 038001, 038013, 038014, 038015, 038016, 038019;

- № 000892, местност „Кожушка” – 456,836 дка. – пасище, мера ІХ кат., при граници и съседи: 000800, 000626, землищна граница, 000219, землищна граница, 000068, 000220, 000161, 000469, 000612, 000626, 000800, 040004, 000218, 000891, 113001, 113002, 113003, 113004;

- № 000469, местност „Голо бърдо” – 1249,594 дка. – пасище, мера VІІІ кат., при граници и съседи: 000468, 000593, 000892, 000161, 000220, 000951, 000220, землищна граница, 000675, 000817, 000467, 000466, 000467, 000010, 000593, 000809, 000955, 000956, 000957, 000958, 000959, 000960, 000961, 000962, 000964, 000965, 000966;

- № 000012, местност „Кожушка” – 167,088 дка. – пасище, мера ІХ кат., при граници и съседи: 000010, 000011, 093013, 000675, 000527, 000675, 000386, 000815, 000814, 000467;

- № 000643, местност „Грамаге” – 132,563 дка. – пасище, мера V кат., при граници и съседи: 033020, 033006, 033005, 033004, 033009, 033010, 033011, 033012, 000535, 000127, 010025, 000127, 000535, 010339, 010031, 010032, 010376, 010033, 010036, 010037, 010044, 010381, 000543, 101007, 000543, 033017, 000131, 000137, 000169, 000478.При начална тръжна цена 2387,13 лв. годишно.
23. Земеделска земя с площ 1,945 дка., намираща се в землището на с. Боснек, общ. Перник. Имот с №:

- № 031033, местност „Главата” – 1,945 дка. – ливада ІV кат., при граници и съседи: 031034, 000216, 031009.При начална тръжна цена 11,67 лв. годишно.

24. Земеделска земя с площ 8,000 дка., намираща се в землището на с. Радуй, общ. Перник Имот с №:

- № 430013, местност „Чардаклия” – 8,000 дка. – нива ІХ кат., при граници и съседи: 410044, 410047, 430011.При начална тръжна цена 40,00 лв. годишно.

25. Земеделски земи с обща площ 37,961 дка., намиращи се в землището на гр. Перник, общ. Перник. Имоти с №№:

- № 55871.124.3, местност „Гулина кория” – 22,535 дка. – ливада VІІ кат., при граници и съседи: 55871.124.10, 55871.124.4, 55871.125.8, 55871.124.7, 55871.124.2, 55871.124.1;- № 55871.126.6, местност „Редина” – 0,700 дка. – нива VІІ кат., при граници и съседи: 55871.126.4, 55871.124.8, 55871.126.5, 55871.126.7;

- № 55871.124.5, местност „Голина кория” – 4,997 дка. – нива VІІ кат., при граници и съседи: 55871.124.10, 55871.124.8, 55871.124.6, 55871.124.4;

- № 55871.123.4 – 3,889 дка – нива VІ кат., при граници и съседи: 55871.123.2, 55871.123.3, 55871.123.7, 55871.123.5, 55871.123.10

- № 55871.122.6 – 4,639 дка. – нива VІ кат., при граници и съседи: 55871.120.10, 55871.121.11, 55871.122.4, 55871.180.21;

- № 55871.112.13, местност „Мавровица” - 1,201 дка. – ливада VІІ кат., при граници и съседи: 55871.161.24, 55871.161.32, 55871.112.18, 55871.112.12, 55871.112.11.

При начална тръжна цена 211,58 лв. годишно.
26. Земеделски земи с обща площ 772,012 дка., намиращи се в землището на с. Ярджиловци, общ. Перник. Имоти с №№:

- № 000074, местност „Миленов камък” – 35,614 дка. – пасище, мера Х кат., при граници и съседи: 000077, землищна граница, 000071, 000072, 000078, 106003, 000076, 106001, 106002, 000343, землищна граница;

- № 000076, местност „Миленов камък” – 28,679 дка. – нива Х кат., при граници и съседи: 000074, 106003, 106001;

- № 000078, местност „Миленов камък” – 76,082 дка. – нива Х кат., при граници и съседи: 106003, 000074, 000072, 000073, 000075, 000079, 000712, 000081, 000082;

- № 000087, местност „Миленов камък” – 113,372 дка. – ливада Х кат., при граници и съседи: 000066, 000065, 000064, 000091, 000088, 000085, 000086;

- № 000091, местност „Петков рид” – 110,408 дка. – пасище, мера Х кат., при граници и съседи: 000087, 000064, 000062, 000093, 000098, 000097, 000101, 000090, 000085, 000088;

- № 000343, местност „Малий гарван” – 97,129 дка. – нива Х кат., при граници и съседи: 000344, землищна граница, 000074, 106002, 106001, 000706, 000342, 000469, 000385, 000345;

- № 000345, местност „Малий гарван” – 218,081 дка. – пасище, мера Х кат., при граници и съседи: 000348, 000347, 000360, 000359, землищна граница, 000346, землищна граница, 000344, 000343, 000385, 000711, 092006, 092005, 092004, 092003, 092002, 092001, 000717, 000603;

- № 000390, местност „Мярджиловци” – 92,647 дка. – нива Х кат., при граници и съседи: 000385, 000469, 000319, 000321, 000322, 000320, 000332, 000320, 000333, 000320, 000448, 000392, 000391, 000386.

При начална тръжна цена 2246,47 лв. годишно.
27. Земеделска земя с площ 32,789 дка., намираща се в землището на с. Ярджиловци, общ. Перник. Имот с №№:

- № 023206, местност „Орниче” – 32,789 дка. – нива VІ кат., при граници и съседи: 023204, 023202, 023197, 000110, 063025, 000148, 000141.При начална тръжна цена 295,10 лв. годишно.

28. Земеделски земи с обща площ 1,613 дка., намиращи се в землището на с. Дивотино, общ. Перник. Имоти с №№:

- № 066200, местност „Валожене” – 0,666 дка. – нива ІV кат., при граници и съседи: 066018, 066300, 066301, 066010, 066201, 066011, 066014;

- № 066201, местност „Валожене” – 0,947 дка. – нива ІV кат., при граници и съседи: 066200, 066010, 066009, 066011.

При начална тръжна цена 20,97 лв. годишно.
29. Земеделска земя с площ 9,260 дка., намираща се в землището на с. Дивотино, общ. Перник. Имот с №:

- № 551001, местност „Яричи валог” – 9,260 дка. – нива ІV кат., при граници и съседи: 551066, 551064, 031062, 551205, 551060, 551205, 033027, 033026, 551061, 551062.

При начална тръжна цена 120,38 лв. годишно.
30. Земеделска земя с площ 65,741 дка., намираща се в землището на с. Расник, общ. Перник. Имот с №:

- № 035013, местност „Шаварна бара” – 65,741 дка. – пасище, мера ІХ кат., при граници и съседи: землищна граница, 035015, 035016, 035014, 035010, 035012.

При начална тръжна цена 131,48 лв. годишно.
31. Земеделски земи с обща площ 36,199 дка., намиращи се в землището на с. Расник, общ. Перник. Имоти с №№:

- № 051014, местност „Ботея” – 13,628 дка. – ливада ІХ кат., при граници и съседи: 000138, 051013, 051003, 000111, 051004, 051005, 055023, 055001, 000375, 055012. - № 118001, местност „Конко” – 22,571 дка. – ливада ІV кат., при граници и съседи: 000347, 000349, 000339

При начална тръжна цена 176,31 лв. годишно.
32. Земеделски земи с обща площ 26,536 дка., намиращи се в землището на с. Расник, общ. Перник. Имоти с №№:

- № 032012, местност „Горно равнище” – 3,100 дка. – нива ІХ кат., при граници и съседи: 032011, 032010, 000395, 032016;

- № 114044, местност „Извор” – 11,223 дка. – нива ІV кат., при граници и съседи: 114046, 114025, 114091, 000420;

- № 123005, местност „Завой” – 9,329 дка. – ливада V кат., при граници и съседи: 123004, 127027, 127028, 000343, 000342, 127002;

- № 123007, местност „Завой” – 2,884 дка. – ливада V кат., при граници и съседи: 123006, 000999, 000343.

При начална тръжна цена 222,46 лв. годишно.

33. Земеделска земя с площ 21,470 дка., намираща се в землището на с. Студена, общ. Перник. Имот с №:

- № 000275, местност „Средни рид” – 21,470 дка. – пасище, мера VІ кат., при граници и съседи: 000274, 053028, 108004, 108005, 108006, 108007, 108008, 108009, 108010, 108011, 108012, 108013, 108014, 108031, 108016.

При начална тръжна цена 42,94 лв. годишно.
34. Земеделски земи с обща площ 12,478 дка., намиращи се в землището на с. Вискяр, общ. Перник. Имоти с №№:

- № 124062, местност „Извор” – 6,409 дка. – нива ІV кат., при граници и съседи: 124086, 124059, 124060, 124061, 124101, 000019, 124063, 124064, 124065, 124066;

- № 124066, местност „Извор” – 6,069 дка. – нива ІV кат., при граници и съседи: 124086, 124062, 124065, 124071, 124072, 124073, 124074, 124075, 124076, 124077, 124078, 124079, 124080, 124081, 124082, 124083, 124082, 124081, 124080, 124079, 124078, 124077, 124076, 124075, 124074, 124073, 124072, 124071, 124063, 000019, 124084, 124085, 000019, землищна граница, 000023, 124068, 124069, 124070, 124069, 124068, 124067, 000023.

При начална тръжна цена 162,22 лв. годишно.
35. Земеделска земя с площ 2,960 дка., намираща се в землището на гр. Батановци, общ. Перник. Имот с №:

- № 012003, местност „Кошараница” – 2,960 дка. – нива ІV кат., при граници и съседи: 012004, 000149, 012002, 000111.При начална тръжна цена 38,48 лв. годишно.
36. Земеделски земи с обща площ 302,601 дка., намиращи се в землището на гр. Батановци, общ. Перник. Имоти с №№:

- № 000121, местност „Света Петка” – 6,667 дка. – пасище, мера VІ кат., при граници и съседи: 000119, землищна граница, 023003,000085;

- № 000201, местност „Рацо” – 17,377 дка. – нива ІV кат., при граници и съседи: 000252, 000002, 000145;

- № 000232, местност „Арбанас” – 12,697 дка. – пасище, мера VІ кат., при граници и съседи: 000231, землищна граница;

- № 001042, местност „Съединяка” – 53,317 дка. – пасище, мера Х кат., при граници и съседи: 001381, 001043, 000506, 001019, 001018, 001024, 001068, 001025, 001026, 001027, 001028, 001029, 001030, 001041, 001040, 001039, 001038, 001037, 001061, 001381, 001380;

- № 001043, местност „Герена” – 10,914 дка. – използв. ливада Х кат., при граници и съседи: 001042, 001381, 001016, 001014, 001016, 001012, 001017, 000301, 000506;

- № 001172, местност „Ридо” – 27,529 дка. – използв. ливада Х кат., при граници и съседи: 001400, 001096, 001400, 001281, 001170, 001167, 001166, 001165, 001164, 001163, 001093, 001092, 001091, 001162, 001281, землищна граница, 001086, 001085, 001084, землищна граница, 001081, 001078, 001083, 001094;

- № 001215, местност „Герена” – 7,647 дка. – използв. ливада Х кат., при граници и съседи: 001214, 001282, 001232, 001233, 001234, 001218, 001217, 001210, 001213;

- № 001275, местност „Валозите” – 5,990 дка. – използв. ливада V кат., при граници и съседи: 001266, 001276, 001264, 001286, 001285;

- № 001347, местност „Раец” – 1,925 дка. – използв. ливада VІІ кат., при граници и съседи: 001394, 001372, 001334, 001333, 001345;

- № 001348, местност „Раец” – 6,518 дка. – използв. ливада V кат., при граници и съседи: 001349, 001346, 001333, 001287, 001285, 000009, 001350;

- № 001371, местност „Раец” – 15,947 дка. – използв. ливада VІІ кат., при граници и съседи: 001370, 000009, 000085, 001364, 001362;

- № 001375, местност „Раздолци” – 6,275 дка. – използв. ливада VІІ кат., при граници и съседи: 001301, 000085, 001291, 001292, 001293, 001295, 001308, 001304, 001302, 000085, 001299;

- № 001384, местност „Раец” – 2,617 дка. – използв. ливада VІІ кат., при граници и съседи: 001383, 001367, 001365, 001370, 000009;

- № 001387, местност „Валозите” – 2,772 дка. – използв. ливада VІІ кат., при граници и съседи: 001392, 001264, 001265, 001262, 001298;

- № 001389, местност „Герена” – 4,545 дка. – използв. ливада VІ кат., при граници и съседи: 001388, 001230, 001228, 001231, 001278, 001269, 001272, 001280;

- № 001394, местност „Раец” – 17,254 дка. – използв. ливада VІІ кат., при граници и съседи: 001393, 001383, 000009, 001350, 001349, 001346, 001345, 001347, 001372, 001337, 001338, 001339, 001340, 001341, 001342, 001368, 001369, 001368;

- № 014008, местност „Грънчарица” – 21,892 дка. – използв. ливада V кат., при граници и съседи: 014017, 014006, 014017, 014007, 014017, землищна граница, 025053, 014010, 025053, 014011, 014003, 014004, 014005, 014004;

- № 014011, местност „Грънчарица” – 2,762 дка. – използв. ливада V кат., при граници и съседи: 014008, 014002, 014001, 025053;

- № 014012, местност „Раец” – 2,319 дка. – използв. ливада V кат., при граници и съседи: 014017, 014016, 025121, 014013;

- № 014017, местност „ Грънчарица” – 37,239 дка. – използв. ливаад V кат., при граници и съседи: 014016, 014012, 014013, 025053, 014015, 014014, 025054, 000019, 000016, 000014, землищна граница, 014008, 014007, 014008, 014006, 014008, 025121;

- № 017009, местност „Над манастир” – 6,920 дка. – пасище, мера Х кат., при граници и съседи: 017001, 017007, 017002, 017007, 017004, 017005;

- № 018006, местност „Вейниците” – 3,749 дка. – нива ІV кат., при граници и съседи: 018005, землищна граница, 018002, 018003;

- № 018008, местност „Вейниците” – 9,561 дка. – използв. ливада ІV кат., при граници и съседи: землищна граница, 018001, 000049, 000504;

- № 020009, местност „Поятище” – 3,263 дка. – използв. ливада ІV кат., при граници и съседи: 020013, 020010, 020007, 000210, 020005;

- № 020015, местност „Поятище” – 14,905 дка. – използв. ливада Х кат., при граници и съседи: 020011, 054005, 054004, 020005, 020014, 020013.

При начална тръжна цена 1287,25 лв. годишно.
37. Земеделски земи с обща площ 21,731 дка., намиращи се в землището на с. Големо Бучино, общ. Перник. Имоти с №№:

- № 005043, местност „Скалата” – 2,021 дка. – ливада ІV кат., при граници и съседи: 005039, 005036, 005035, 005044, 010196, 000306;

- № 013091, местност „Прогон” – 3,963 дка. – ливада VІ кат., при граници и съседи: 011024, 012078, 012002, 013092, 013133;

- № 013136, местност „Прогон” – 3,512 дка. – ливада ІV кат., при граници и съседи: 000306, 013001, 013002, 013135;

- № 013320, местност „Прогон” – 12,235 дка. – ливада ІV кат., при граници и съседи: 000420, 013267, 013006, 013007, 013211, 000306, 013004, 013005, 013264.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница