О б щ и н а а л ф а т а р, о б л а с т с и л и с т р а 7570 гр. АлфатарДата11.01.2018
Размер58.67 Kb.

О Б Щ И Н А А Л Ф А Т А Р, О Б Л А С Т С И Л И С Т Р А
7570 гр. Алфатар, ул.”Йордан Петров”№6

факс: /08673/ 26 03, тел.: 086 / 811 610


Изх.№758/19.04.2011 год.
О Б Я В А

От ОБЩИНА АЛФАТАР, гр. Алфатар,


На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003 г./

У В Е Д О М Я В А М Е
Всички заинтересовани физически и юридически лица, че „АЛФА ТОК” ООД, гр. Алфатар с управител Милко Михайлов Кирилов има инвестиционно предложение за:
ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА – 32 МW”
в ПИ 00415.185.506, местност „СТИСКОВ ГРОБ” собственост на Община Алфатар по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Алфатар, община Алфатар, област Силистра.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Алфатар, гр. Алфатар, ул. “Йордан Петров” № 6 или в РИОСВ – гр.Русе, “Придунавски булевард” № 20, пощенски код 7000.

19.04.2011 г.

гр. Алфатар
О Б Щ И Н А А Л Ф А Т А Р, О Б Л А С Т С И Л И С Т Р А
7570 гр. Алфатар, ул.”Йордан Петров”№6

факс: /08673/ 2603, тел.: 086 / 811 610


Изх.№759/19.04.2011 год.

О Б Я В А

От ОБЩИНА АЛФАТАР, гр. Алфатар,


На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003 г./

У В Е Д О М Я В А М Е
Всички заинтересовани физически и юридически лица, че „АЛФА ТОК” ООД, гр. Алфатар с управител Милко Михайлов Кирилов има инвестиционно предложение за:
ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА – 12 МW”
в ПИ 00415.185.508, местност „СТИСКОВ ГРОБ” собственост на Община Алфатар по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Алфатар, община Алфатар, област Силистра.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Алфатар, гр. Алфатар, ул. “Йордан Петров” № 6 или в РИОСВ – гр.Русе, “Придунавски булевард” № 20, пощенски код 7000.

19.04.2011 г.

гр. Алфатар
О Б Щ И Н А А Л Ф А Т А Р, О Б Л А С Т С И Л И С Т Р А
7570 гр. Алфатар, ул.”Йордан Петров”№6

факс: /08673/ 2603, тел.: 086 / 811 610


Изх.№760/19.04.2011 год.

О Б Я В А

От ОБЩИНА АЛФАТАР, гр. Алфатар,


На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003 г./

У В Е Д О М Я В А М Е
Всички заинтересовани физически и юридически лица, че „АЛФА ТОК” ООД, гр. Алфатар с управител Милко Михайлов Кирилов има инвестиционно предложение за:
ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА – 22 МW”
в ПИ 00415.185.518, местност „СТИСКОВ ГРОБ” собственост на Община Алфатар по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Алфатар, община Алфатар, област Силистра.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Алфатар, гр. Алфатар, ул. “Йордан Петров” № 6 или в РИОСВ – гр.Русе, “Придунавски булевард” № 20, пощенски код 7000.

19.04.2011 г.

гр. АлфатарО Б Щ И Н А А Л Ф А Т А Р, О Б Л А С Т С И Л И С Т Р А
7570 гр. Алфатар, ул.”Йордан Петров”№6

факс: /08673/ 2603, тел.: 086 / 811 610


Изх.№761/19.04.2011 год.

О Б Я В А

От ОБЩИНА АЛФАТАР, гр. Алфатар,


На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003 г./

У В Е Д О М Я В А М Е
Всички заинтересовани физически и юридически лица, че „АЛФА ТОК” ООД, гр. Алфатар с управител Милко Михайлов Кирилов има инвестиционно предложение за:
ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА – 12 МW”
в ПИ 00415.185.510, местност „СТИСКОВ ГРОБ” собственост на Община Алфатар по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Алфатар, община Алфатар, област Силистра.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Алфатар, гр. Алфатар, ул. “Йордан Петров” № 6 или в РИОСВ – гр.Русе, “Придунавски булевард” № 20, пощенски код 7000.

19.04.2011 г.

гр. АлфатарО Б Щ И Н А А Л Ф А Т А Р, О Б Л А С Т С И Л И С Т Р А
7570 гр. Алфатар, ул.”Йордан Петров”№6

факс: /08673/ 2603, тел.: 086 / 811 610


Изх.№762/19.04.2011 год.

О Б Я В А

От ОБЩИНА АЛФАТАР, гр. Алфатар,


На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003 г./

У В Е Д О М Я В А М Е
Всички заинтересовани физически и юридически лица, че „АЛФА ТОК” ООД, гр. Алфатар с управител Милко Михайлов Кирилов има инвестиционно предложение за:
ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА – 5 МW”
в ПИ 00415.146.89, местност „НАД ЧЕШМИТЕ” собственост на Община Алфатар по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Алфатар, община Алфатар, област Силистра.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Алфатар, гр. Алфатар, ул. “Йордан Петров” № 6 или в РИОСВ – гр.Русе, “Придунавски булевард” № 20, пощенски код 7000.

19.04.2011 г.

гр. Алфатар
О Б Щ И Н А А Л Ф А Т А Р, О Б Л А С Т С И Л И С Т Р А
7570 гр. Алфатар, ул.”Йордан Петров”№6

факс: /08673/ 2603, тел.: 086 / 811 610Изх.№763/19.04.2011 год.

О Б Я В А

От ОБЩИНА АЛФАТАР, гр. Алфатар,


На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003 г./

У В Е Д О М Я В А М Е
Всички заинтересовани физически и юридически лица, че „АЛФА ТОК” ООД, гр. Алфатар с управител Милко Михайлов Кирилов има инвестиционно предложение за:
ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА – 17 МW”
в ПИ 00415.187.2, местност „ДЯДО МАРКОВ БЛОК” собственост на Община Алфатар по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Алфатар, община Алфатар, област Силистра.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Алфатар, гр. Алфатар, ул. “Йордан Петров” № 6 или в РИОСВ – гр.Русе, “Придунавски булевард” № 20, пощенски код 7000.

19.04.2011 г.

гр. Алфатар
e -mail: obshtina_alfatar@abv.bg; www. alfatar.egov.bg
Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница