О б щ и н а б р а ц и г о в о информация за готовността, относно поддържане на общинска пътна мрежа за предстоящия зимен сезон 2017-2018годДата12.10.2018
Размер37.11 Kb.


О Б Щ И Н А Б Р А Ц И Г О В О


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОТОВНОСТТА, ОТНОСНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА ЗА ПРЕДСТОЯЩИЯ ЗИМЕН СЕЗОН 2017-2018год.
На територията на Община Брацигово съществуват следните местни Общински пътища:


 1. Път № PAZ 1041/ III – 375, Бяга – Исперихово/ Козарско – границата общ./Брацигово-Кричим/ - Кричим /III – 866/

 2. Път № PAZ 1042 /III – 377, Брацигово – Равногор/ Розово – гробищен парк.

 3. Път № PAZ 1043 /III – 377, Брацигово – границата общ./Брацигово – Пещера/ - Капитан Димитриево - /II37/

 4. Път № PAZ 2044 / III – 377, Равногор – Нова Махала – границата общ. Брацигово – Батак – Фотиново – границата общ. / Батак – Девин/ - Девин III – 197

 5. Път № PAZ 2045 / III – 375 / Исперихово – Козарско – Жребичко

 6. Път № PAZ 3040 / III – 375 / Бяга – ж.п. гара Бяга

 7. Път № PAZ 3046 / III – 377 / Равногор – летовище „ В. Петлешков”

 8. Път № PAZ 3047 Розово – летовище Розовски вриз

Третокласните пътища на територията на Общината, които се поддържат от „Изпълнителна агенция пътища” са: 1. Път III гр. Пещера – с. Равногор

 2. Път III гр. Пещера – с. Бяга – с. Исперихово до границата с Община Стамболийски .

 3. Път III с. Исперихово до границата със с. Огняново

Съгласно раздел 3 от Наредбата за управление на Общинските пътища и техническите правила за поддържане и ремонт на пътищата

/ ГУП – 1989 год. /, зимното снегопочистване включва комплекс от мероприятия, насочени към поддръжка на Общинските пътища в зимни условия, а именно:


 1. Снегозащита на пътища.

 2. Събиране и предаване на информация за състоянието на пътната мрежа.

 3. Снегопочистване.

 4. Разпръскване на минерални материали /опесъчаване/

 5. Организиране на работа при влошени метерологични условия

Работата по поддържане на Общинската пътна мрежа сезон

2017-2018 год. започна с обявяване на обществена поръчка чрез публична покана с № ОП 2017-007 от 11.09.2017год. В определения 16 дневен срок в деловодството на Община Брацигово е подадена една оферта от фирма „Братя Пашкулеви“ ООД. Тъй като не са изпълнени изискванията на чл. 188 ал.2 от ЗОП възложителят удължи срока на обществената поръчка с 3 дни.Тъй като след изтичане на крайния срок в деловодството на Община Брацигово няма постъпили нови оферти, съгласно чл. 188 ал.3 от ЗОП възложителят пристъпи към отваряне на единствената оферта на фирма „Братя Пашкулеви“ ООД.
Със Заповед на кмета на Община Брацигово № РД-446 от 02.10.2017год. беше създадена комисия за разглеждане на офертата на участващата фирма. За изпълнител на обществената поръчка беше избрана единствената оферта на фирма „Братя Пашкулеви” ООД. С фирмата е подписан договор с пореден № Д-101 от 13.10.2017год. за опесъчаване и снегопочистване на пътищата в град Брацигово. Снегопочистването на общинските пътища село Козарско – село Жребичко и пътя село Козарско – село Жребичко, разклона за военното поделение границата с Община Кричим ще се извърши от фирма ДСМ Груп ЕООД, с която е подписан договор с пореден № 3от 26.10.2017год. При необходимост ще се търси помощта на военното поделение в село Козарско.

В селата Равногор, Розово, Бяга, Исперихово снегопочистването на Общинските пътища извън договорните отношения с фирмите изпълнители ще се извърши от кметовете на населените места. Същите разполагат с необходимата техника, инвентар, и материали.


С цел създаване на по-добра организация за бързо снегопочистване и опесъчаване на улиците в град Брацигово ще се прилагат следните приоритети за извършване на дейностите по групи.

I – ва група: Входно-изходните артерии на град Брацигово, подходи до поликлиника, автобусна спирка, гара, централна градска част, училища и детски градини.

II-ра група: Събирателни и захранващи улици.

III-та група: Всички останали улици.
Доставени са количества пясък за опесъчаване, който е осигурен от фирма „Инетрпродукт-АБГ” ООД гр. Кричим.


  • с.Равногор - 18 куб.м.

  • с.Розово – 18 куб.м.

  • с. Бяга – 8 куб.м.

  • с. Исперихово – 8 куб.м.

  • с.Козарско - 18 куб.м.

За град Брацигово фирмата спечелила обществената поръчка ще си осигури необходимите инертни материали.

Извършено е почистване на отводнителните шахти на територията на Общината. На четири места в Общината ще бъдат поставени знаци

„задължително използване на вериги”, както следва:
 1. В гр. Брацигово-на моста за село Розово.

 2. На междуселския път с. Козарско-с. Жребичко.

 3. В с.Розово по пътя за летовище „Розовски вриз.

 4. В с. Равногор по пътя за летовище „Васил Петлешков”

 5. На главния път за с.Капитан Димитриево преди кръстовището за село Бяга.


Финансово обезпечаване

За зимния сезон 2017-2018год. от Републиоканският Бюджет за снегопочистване и опесъчаване.са отпуснати целево 58300 лв.


Материално-техническа обезпеченост

В снегопочистването и опесъчаването за град Брацигово се включва следната техника с прикачените устройства


- Комбиниран Багер CATERPILLAR – 2 бр.

 • Камион УНИМОГ с автоматичен Опесъчител 1бр.


За село Козарско и село Жребичко:


 • Колесен трактор Ню холан – 1бр.

 • Скания 93 – 1бр.

Съгласно договора снегопочистването ще започне при снежна покривка около 5см., а опесъчаването след спиране на снеговалежа.


ПЕТКО ПЕТКО

Кмет на Община Брацигово
Каталог: doc obs
doc obs -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
doc obs -> Общински план за развитие на община Брацигово (2014-2020) съдържание I. Въведение 6 II. Обща характеристика на община брацигово 11
doc obs -> [Програма за развитието на физическото възпитание и спорта в община Брацигово]
doc obs -> Решение №76/31. 03. 2016 год. Тарифа
doc obs -> Отчет информация за дейността
doc obs -> Телефонна информация за общините в Република България
doc obs -> Н а р е д б а за организацията на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в Община – Брацигово
doc obs -> Програма на културните събития през 2017 година


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница