О б щ и н а к ъ р д ж а л и о б я в аДата21.09.2017
Размер8.38 Kb.
#30729

О Б Щ И Н А К Ъ Р Д Ж А Л И


О Б Я В А

В съответствие с чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието на околната среда /ОВОС/ на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии /обн. в ДВ бр. 25 от 2003 год./,

в Община Кърджали е внесено УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Дарина Спирова Бонева, с.Аврен, област Кърджали, за реализирането на обект:
Строителство на осем индивидуални жилищни сгради в поземлен имот № 40909.27.360, местността „Авлуджа”, в землището на град Кърджали”


На следващ етап, в съответствие с процедурите по ЗООС, предстои извършването на преценка за необходимостта от ОВОС на горепосоченото инвестиционно намерение.Кмет на Община Кърджали:…….....………..

/Инж.Хасан Азис/
Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница