О б щ и н а к ъ р д ж а л и о б я в аДата21.08.2017
Размер8.92 Kb.
#28468

О Б Щ И Н А К Ъ Р Д Ж А Л И


О Б Я В А

В съответствие с чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието на околната среда /ОВОС/ на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии /обн. в ДВ бр. 25 от 2003 год./,

в Община Кърджали е внесено УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Бейсим Расимов Тасимов, с.Крайно село, община Кърджали, за реализирането на обект:
Изграждане на шивашки цех и складови

помещения - в местностите „Токат алтъ” и „Алан йери”, в поземлени имоти №018005 и №018006, по

КВС на землището на с.Сипей, община Кърджали”


На следващ етап, в съответствие с процедурите по ЗООС, предстои извършването на преценка за необходимостта от ОВОС на горепосоченото инвестиционно намерение.


Кмет на Община Кърджали:…….....………..

/Инж.Хасан Азис/
Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница