О б щ и н а к о с т и н б р о д общинска администрация гр. Костинброд, Софийска областДата12.03.2018
Размер22.99 Kb.О Б Щ И Н А К О С Т И Н Б Р О Д

Общинска администрация – гр.Костинброд, Софийска област

гр.Костинброд, п.к. 2230, ул.”Охрид” №1, тел.: 0721 68701, Fax: 0721 68777http://www.kostinbrod.bg, e-mail: obshtina@kbrod.net

ISO 9001:2008 Certificate № QS – 3999 HHДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
ОТНОСНО: Постъпило запитване с вх. № 70-00-171/ 05.04.2016 год. във връзка с провеждането на процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Мост 1 –Мост над река Блато, находящ се на път SFO 1401 (Костинброд – Петърч - Безден) в землището на град Костинброд в регулация между о.т. 101 и о.т. 100” с Уникален номер на поръчката в РОП № 00035-2016-0002
РАЗЯСНЕНИЕ

от

Община Костинброд, с адрес гр. Костинброд, ул. „Охрид“ № 1, представлявана от Трайко Андреев Младенов – кмет, в качеството на Възложител по горепосочената обществена поръчкаПравно основание: чл. 29, ал. 1 от ЗОП
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП, Ви предоставяме следните разяснения по постъпили въпроси, във връзка с процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Мост 1 –Мост над река Блато, находящ се на път SFO 1401 (Костинброд – Петърч - Безден) в землището на град Костинброд в регулация между о.т. 101 и о.т. 100”, с Уникален номер на поръчката в РОП № 00035-2016-0002,
  1. ВЪПРОС: В количествената сметка Етап II – Нов мост на мястото на стария позиция 12. НАПРАВА СОНДАЖИ ПИЛОТИ Ф60 L=16м за единица мярка е записано м3. Моля Възложителят да потвърди/уточни единицата мярка на споменатата позиция.
  1. ОТГОВОР: В количествената сметка, Етап II – Нов мост на мястото на стария, позиция 12. НАПРАВА СОНДАЖИ ПИЛОТИ Ф60 L=16м, коректната мерна единица е - м'
  1. ВЪПРОС: Моля Възложителят да поясни коя количествена сметка очаква да бъде остойностена при положение, че в prilojenie 6.1_KS_MOST от тръжна документация има две различни КС.
  1. ОТГОВОР: В предоставеното prilojenie 6.1_KS_MOST от тръжна документация, количествената сметка, която трябва да бъде оферирана, се намира в sheet: лист 1.
  1. ВЪПРОС: Моля Възложителят да представи чертежи на желаните архитектурните детайли и стоманения парапет 735 кг – позиция 42 от Етап II – Нов мост на мястото на стария.
  1. ОТГОВОР: Инвестиционният проект за изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Мост 1 - мост над река Блато, находящ се на път SFO 1401( Костинброд – Петърч - Безден) в землището на град Костинброд в регулация между о.т. 101 и о.т. 100” е предоставен за запознаване на потенциалните кандидати в процедурата от възложителя. Извън обхвата на проекта, възложителят няма самостоятелни изисквания към архитектурните детайли и стоманения парапет 735 кг – позиция 42 от Етап II – Нов мост на мястото на стария. Детайлите ще бъдат одобрявани от Възложителя, преди изработването/ закупуването им от производител.

С уважение, ПКмет на Община Костинброд


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница