О б щ и н а к о с т и н б р о д общинска администрация гр. Костинброд, Софийска областДата26.10.2018
Размер76.5 Kb.О Б Щ И Н А К О С Т И Н Б Р О Д

Общинска администрация – гр.Костинброд, Софийска област

гр.Костинброд, п.к. 2230, ул.”Охрид” №1, тел.: 0721 68701, Fax: 0721 68777http://www.kostinbrod.bg, e-mail: obshtina@kbrod.net

ISO 9001:2008 Certificate № 175076 – 2015 – AQ – BGR - RvA


СЪОБЩЕНИЕ
относно: чл. 18, ал.1, т.12, публично състезание по реда на чл.178-181 от Закона за обществените поръчки, открита с Решение № РД - 05 – 73/28.02.2017 г. на кмета на община Костинброд, обявена с Обявление с изх.№ 08-00-26.1/28.02.2017 г. с ID 00035-2017-0003 в регистъра на АОП, с предмет: „Проектиране, СМР, авторски надзор, доставка и монтаж на оборудване за изпълнение на проект: "Подобряване качеството на образователния процес в Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство "Св.Георги Победоносец" - гр.Костинброд" по Проектно предложение bg16rfop001-3.002-0029 - ДБФП№ от ИСУН – bg16rfop001-3.002-0029-c01, № рд-02-37-272/28.11.2016 г., с две обособени позиции: Обособена позиция 1: "Проектиране, СМР и авторски надзор за изпълнение на проект: "Подобряване качеството на образователния процес в Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство "Св.Георги Победоносец" - гр.Костинброд", и Обособена позиция 2: "Доставка и монтаж на оборудване за изпълнение на проект: "Подобряване качеството на образователния процес в Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство "Св.Георги Победоносец" - гр.Костинброд”
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, комисията назначена със Заповед № РД – 05 – 121/31.03.2017 г ще отвори публично ценовите предложения от оферти на участниците (плик „Предлагани ценови параметри”) при условията на чл.57, ал.3, предложение трето от ППЗОП на 04.07.2017 г. от 10.00, в сградата на Общинска администрация Костинброд на адрес гр. Костинброд, ул.»Охрид» №1, етаж 2 в заседателен кабинет № 26.

На заседанието на комисията имат право да присъстват представляващите участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Списък на допуснатите участници и офертите до отваряне на ценовите предложения за Първа обособена позиция:

1. «Стреза» ЕООД, ЕИК: 131223059, с Оферта № 08-00-26/2 от 30.03.2017 г.

2. «Ри-Соф» ООД, ЕИК: 130459512 с Оферта № 08-00-26/3 от 30.03.2017 г.

Списък на допуснатите участници и офертите им до отваряне на ценовите предложения за Втора обособена позиция:

1. «Стреза» ЕООД, ЕИК: 131223059, с Оферта № 08-00-26/2 от 30.03.2017 г.

2. «Ри-Соф» ООД, ЕИК: 130459512 с Оферта № 08-00-26/3 от 30.03.2017 г.


Комисия, назначена със Заповед № РД – 05 – 121/31.03.2017 г.

на кмета на община Костинброд

С председател на комисията - Снежа Трендафилова (правоспособен юрист)

Page of

Каталог: wp-content -> uploads -> file -> 2017
file -> Решение на Министерски съвет №802 от 04. 12. 2007 г. (ДВ, бр. 107 от 2007 г.): Обявявам защитена зона „Камчия с идентификационен код
file -> Министерство на околната среда и водите утвърден със заповед № рд – 991/23. 12. 2014 г. На министъра на околната среда и водите
2017 -> Програма за овладяване на популацията от бездомни кучета на територията на община костинброд за периода 2017 2020 Г
2017 -> Приложение №1 (образец) списък на документите съдържащи се в офертата
2017 -> За обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница