О б щ и н а н е с е б ъ р отдел “Местни данъци и такси”Дата14.09.2017
Размер27.62 Kb.

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
ОТДЕЛ “Местни данъци и такси”

гр.Несебър, ул.”Еделвайс” № 10
ЕИК по БУЛСТАТ

0

0

0

0

5

7

1

2

2
Екз.№1


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


по чл.32 от ДОПК
95/ 09.03.2012г."ЛИНПИКС 2" ООД

(име/наименование на задълженото лице)

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП


ЕИК по БУЛСТАТ

1

0

2

8

9

8

6

0

9
Адрес за кореспонденция

гр. Несебър, к.к. Сл.бряг, АВЕНЮ ЦЕНТЪР 3

Адрес по чл. 8 от ДОПК

гр. Несебър, к.к. Сл.бряг, АВЕНЮ ЦЕНТЪР 3

Представлявано от

ДЕЙВИД ДЖОРДЖ АЙСЪН

(трите имена на представителя/пълномощника)

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, при ДИМИТЪР НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ на длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ, в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС №3, от 8.30 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на публично общинско вземане №95/08.12.2011г. и покана Изх№95/08.12.2011г.. за доброволно изпълнение на Акт на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.


В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.


орган по приходите:

..........................................................................(Д.НЕДЯЛКОВ)

Дата на поставяне на съобщението: 09.03.2012г.

Дата на публикуване в Интернет : 09.03.2012г.

Дата на сваляне на съобщението: 22.03.2012г.


Отпечатано в 2(два) екземпляра:

Екз.№1 за Отдел “МДТ” при Община Несебър;Екз.№2 за Място за връчване на съобщения;


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница