О б щ и н а п а в е л б а н я процедура по реда на глава vіііа от зоп публична покана с предметстраница1/12
Дата30.07.2018
Размер1.8 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
О Б Щ И Н А П А В Е Л Б А Н Я


ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ГЛАВА VІІІА ОТ ЗОП - ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ :
ВРЕМЕННА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ“

в пет обособени позиции както следва :
 1. ПОЗИЦИЯ № 1 :

ДОСТАВКА НА ВСЯКАКЪВ ВИД ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ И ДЕТСКИ ЯСЛИ“;

 1. ПОЗИЦИЯ № 2 :

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ЦДГ“;

 1. ПОЗИЦИЯ № 3 :

ДОСТАВКА НА ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ /ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ , КОНСЕРВИ / ЗА ЦДГ“;

 1. ПОЗИЦИЯ №4 :

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ОССУ“;

 1. ПОЗИЦИЯ №5 :

ДОСТАВКА НА ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ /ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ, КОНСЕРВИ / ЗА ОССУ.

Павел баня

ЮНИ 2014 г.


 1. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

И

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ/ СТАНДАРТИ

С Решение №1033/27.12.2014г. на Кмета на община Павел баня е открита процедура за обществена поръчка по реда на реда на чл.14, ал.3 от ЗОП- ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните дейности на община Павел баня за 2014 г.„ в пет обособени позиции. Процедурата е приключила с Решение №РД-142/14.03.2014г. на Кмета на община Павел баня за класиране на участниците и определяне на изпълнител, което към настоящият момент се обжалва.Необходимо е до решаване на спора да се проведе процедура за временна доставка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните дейности на община Павел баня.Хранителните продукти, които ще се доставят за ЦДГ и Детски ясли трябва да са съобразени и с изискванията, поставени в следните нормативни документа за здравословното хранене на децата - Наредба № 6/10.08.2011г. за здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските заведения, Наредба №9/16.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, Наредба №2/07.03.2013г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухня.

Доставката на хранителните продукти следва да се извършва със специализирани автомобили на Изпълнителя, съгласно изискванията на Възложителя, франко складовете на съответните обекти в населените места на общината.

Доставката на хранителните продукти следва да се извършва с автомобили на Изпълнителя/собствени или наети/, снабдени с документ за съответствие на транспортното средство със санитарните и хигиенните изисквания, а именно:

 • За храни от животински произход с автомобили, снабдени с Удостоверение за регистрация/вписване на транспортното средство в Регистъра на транспортните средства за превозване на храни от животински произход, издадено от БАБХ, не по-рано от 03.05.2006г. При доставката на тези стоки, температурният режим в превозното средство е съгласно изискванията или/и указанията на производителя;

 • За всички останали продукти с автомобили минимално снабдени с Удостоверение за вписване в Регистъра на обектите с обществено предназначение по чл. 36, ал. 3 от Закона за здравето и/или „Удостоверение за регистрация” на транспортното средство от РИОКОЗ.

Всички доставяни хранителни продукти е необходимо да са снабдени със СЕРТИФИКАТ, в който минимално се съдържат: дата на добив/производство, температура за съхранение, вид на продукта, страна на производител, количество, срок на трайност, партиден №. За предлаганото мляно месо / кайма / и трайни колбаси за деткщи ясли/детска млечна кухня и ЦДГ - и данни за съдържанието на мазнини и сол.

При несъответствие на доставката с изискванията на Възложителя в т.ч. доставка, която не е снабдена със СЕРТИФИКАТ или доставка, която не е извършена с транспортни средства съгласно изискванията на Възложителя и описани от Изпълнителя в представеният от него списък на транспортните средства,доставката не се приема от Възложителя по ред, уреден в Договора с Изпълнителя.
Позиция 1 : Доставка на всякакав вид хранителни продукти за детска млечна кухня и детски ясли

Доставката на всякакав вид хранителните продукти до Детски ясли в Община Павел баня, както следва: 1. Детски ясли, гр. Павел баня / в т. ч. Детска млечна кухня /

 2. Детски ясли с. Габарево

 3. Детски ясли с. Александрово

Доставката на хляб е ежедневна.Зареждането на останалите стоки ще се извършва периодично по предварителна заявка от Ръководителя на Дейност Здравеопазване четири пъти месечно.

Зареждането ще се извършва до складовете на детското заведение в срок съобразно с офертата, считано от датата на подадената заявка.Видове хранителни продукти и количества по Позиция 1 :Артикул

Мерна единица

Разфа
совка


Количе

ство

1.

Амонячна сода

Бр.

0,010гр.

10

2.

Бакпулвер

Бр.

0,010гр.

25

3.

Банан

Кг.
30

4.

Бисквити обикновеннинаЖитен дар

Бр.

0,230кг.


77

5.

Боб сух

Кг.

1,000кг.

12

6.

Брашно тип 500

Кг.

1,000кг.

50

7.

Ванилия

Бр.

0,0002кг

67

8.

Грах консерва /кутия голяма/без консерванти и ниско съдържание на сол

Бр.

0,800кг.

62

9.

Галета

Бр.

0,500кг.

2

10.

Грис

Бр.

0,500.

25

11.

Гювеч консерва без консерванти и с ниско съдържание на сол

Бр.

0,680кг.

22

12.

Джоджен

Бр.

0,010кг.

20

13.

Дини

Кг.
30

14.

Бутер тесто

Кг.

1.000

6

15.

Домати пресни

Кг.
16

16.

Домати консерва/белени/без консерванти и ниско съдържание на сол

Бр.

0,680кг.

52

17.

Жито

Бр.

0,500кг.

7

18.

Захар”Рафинирана бяла захар”

Кг.

1,000кг.

35

19.

Зелеви листа

Бр.

1,700.кг.

12

20.

Зеленчуков микс/замразен/

Бр.

1,000кг.

20

21.

Зеле прясно

Кг.
17

22.

Зелен фасул-консерва без консерванти и ниско съдържание на сол

Бр.

0,680кг.

35

23.

Зелен фасул пресен клас “І”

Кг.
5

Извара-сурватъчна

- кашкаваленаБр.

Бр.


0.500кг.

0,500кг.


8

4

24.

Кайма –телешка 60% свинска 40 %-без консерванти

-без стабилизатори

-без соя

-без протеини,ниско съдържание на мазнини не повече от 12,5%от общата маса;сол не повече от 1,5% от общата масаКг.

45


25.

Картофи

Кг.
125

26.

Карфиол пресен

Кг.
5

27.

Кашкавал/вакумиран/ /краве мляко/БДС 14:2010

Кг.
17

28.

Кимион - смлян

Бр.

0,010кг

15

29.

Кисели краставици

Бр.

0,800кг.

32

30.

Кисело мляко 3,6% краве,БДС 12:2010

бр

0,500кг

1250

31.

Компот

Бр.

0,800кг.

135

32.

Кайсии - пресни

Кг.
7

33.

Конфитюр- разни/над 60% плодово съдържание и захар под 50% от общото съдържание

Бр.

0,360кг.

25

34.

Кори за баница”Фамилия”

еквивалент “Одрински”Бр

Бр..


0,500кг.

0,500кг.


15

4

35.

Краставици пресни

Кг.
20

36.

Кус-кус буквички,звездички

Бр.

0,400кг.

50

37.

Краве масло

Кг.
15

38.

Какао на прах “Киндер”

Бр.

0,070кг

2

39.

Копър сух

Бр.

0,010кг.

5

40.

Леща

Бр.

1,000кг.

10

41.

Лимони

Кг.
7

42.

Течен шоколад “Нутела”

Бр.

0,500кг.

5

43.

Лук сух

Кг.
50

44.

Лютеница

Бр.

0,320кг

15

45.

Лук пресен

Врз.

10бр.

10

46.

Макарони

Бр.

0,400кг

12

47.

Мандарини

Кг.
14

48.

Мармалад шипка-60% плодово съдържание и под 50%съдържание на захар от общото съдържание

Бр.

0,360кг.

10

49.

Маслини

Кг.
6

50.

Мед 100%

Бр.

0,900кг.

15

51.

Майонеза краси

Бр.

0,200кг.

5

52.

Минерална вода

Бр.

10л.

25

53.

Моркови

Кг.
57

54.

Нектар/да не превишава съдържанието на моно-идизахариди от 20% от общата маса

Бр.

0,500л.

375

55.

Нишесте

Бр.

0,070кг.

225

56.

Оцет

Бр.

0,750л

2

57.

Олио

Бр.

1,000л

50

58.

Ориз

Бр.

1,000кг.

25

59.

Овесени ядки

Бр.

1,000кг

5

60.

Печена белена капия консерва/без консерванти и с ниско съдържание на сол/

Бр.

0,800кг


15

61.

Пилешки бут бързо замразен , 100% натурален продукт

Кг.

1,000кг

95

62.

Портокал

Кг.
20

63.

Праз лук

Бр. връзки
5

64.

Праскови

Кг.
15

65.

Прясно мляко/кутия/

Л.

1,000л.

400

66.

Пудра захар

Бр.

0,250кг.

2

67.

Пъпеш

Кг.
42

68.

Сирене/вакуумирано/ краве млякоБДС 15/2010

Кг.

1,000кг.

40

69.

Сода бикарбонат

Бр.

0,080кг.

10

70.

Сол

Бр.

1,000кг.

10

71.

Спанак пресен

Кг.
6

72.

Спанак замразен

кг

1,000кг

2

73.

Сини сливи

Кг.

1,000кг

5

74.

Тиква за варене

Кг.
37

75.

Тиквички

Кг.
25

76.

Телешко месо –шол/замразено вакумирано/Регламент №853/2004/

Кг.
12

77.

Фиде

Бр.

0,400кг.

42

78.

Халва

Бр.

0,500 кг

5

79.

Хекпангасиус /вакуумирано/

Кг.

1,000кг.

37

80.

Хляб

Бр.

0,700кг.

200

81.

Чай /плодов / кутия

Бр.
12

82.

Червен пипер

Бр.

0,080кг.

22

83.

Черен пипер

Бр.

0,010кг.

8

84.

Чубрица

Бр.

0,010кг.

17

85.

Чушки пресни

Кг.
30

86.

Череши

Кг.
5

87.

Чесън сух

Кг.
1

88.

Чесън на прах

Бр.

0,010гр.

5

89.

Ябълки

Кг.
87

90.

Яйцаклас А

Бр.
862

91.

Ягоди

Кг.
7

92.

Царевица консерва кутия

Бр.

0,800кг.

4

Каталог: UserFiles -> File -> Ob6testveni%20pora4ki
Ob6testveni%20pora4ki -> Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013
Ob6testveni%20pora4ki -> Решение №рд-122/11. 05. 2015г на Кмета на община Павел баня за откриване на процедурата ІІ
Ob6testveni%20pora4ki -> Доставка на дърва и въглища за нуждите на община Павел баня за отоплителен сезон 2016/2017 г в две позиции : Позиция №1. Доставка на нарязани и нацепени дърва за горене и Позиция №2 – Доставка на въглища
Ob6testveni%20pora4ki -> Документация за участие в открита процедура от зоп за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, Ал. 3, Т. 2 С предмет
Ob6testveni%20pora4ki -> Доставка на дърва и въглища за нуждите на община Павел баня за отоплителен сезон 2016/2017 г в две позиции : Позиция №1. Доставка на нарязани и нацепени дърва за горене и Позиция №2 – Доставка на въглища
Ob6testveni%20pora4ki -> Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Декларация за липса на свързаност
Ob6testveni%20pora4ki -> Утвърдил станимир Христов Радевски Кмет на община Павел баня


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница